1. 2

  Schandalig dat vrijwilligers dit doen, niet te vertrouwen de mensen die zomaar dingen “voor niks” doen. Dat weet toch iedereen. [/snark]
  Nee, de mensen die zich misschien nu aanmelden als “waarnemer”, hoe noemen we die dan?
  *grumbl*

 2. 4

  Als je de democratie wilt afschaffen dan begin je met wantrouwen zaaien t.o.v. overheid, rechters, wetenschappers, medici en zo voorts. Breitbart, Bannon, Trump, Wilders, Baudet, ze doen allemaal hetzelfde.

 3. 5

  Wel erg vrije samenvatting van wat er in het filmpje wordt gezegd.

  Controleurs zijn ook vrijwilligers en onderdeel van de democratische rechtsstaat. Wie geen controleurs wenst, zoals reacties hier, zijn juist een gevaar.

 4. 6

  @5 Volgens mij willen mensen vooral geen controleurs van één bepaalde partij, bij verkiezingen. Om voor de hand liggende redenen. En willen mensen daarnaast niet dat extremistische partijen dit soort vieze trucs gebruiken om wantrouwen tegen de overheid te zaaien.

 5. 8

  Ondoenlijk om een functieomschrijving met toelatingseisen vast te stellen voor een baantje voor 1 dag gem. om de 2 jaar. Meestal zijn het toch gemeenteambtenaren en nooit de 1ste de beste Jan Lul? In vaste dienst, en die hebben gezworen op God of beloofd hun werkzaamheden naar eer en geweten uit te voeren.

  Maar goed laten we Boudet niet meteen afbranden we zijn tenslotte geen boemannen elk idee is welkom maar wie zegt dat die `controleur der stemmentellers` zuiver op de graat is die zal toch echt minimaal een VOG verklaring met referenties van 2 werkgevers moeten overleggen en dan moet er ook een overkoepelend “regiohoofd controleur stemmentellers” toezicht houden op de controleurs die de stemmentellers controleren en er zal sowieso na deze pilot door een onafhankelijk adviesbureau een grondige evaluatie moeten plaatsvinden waarna het idee landelijk kan worden ingevoerd anders dreigt er scheefgroei krijg je`Amerikaanse toestanden` waar elk afzonderlijk stembureau er weer zo z’n eigen regeltjes op na houdt en dat kunnen we niét hebben moeten we ook niet willen

  Punt

 6. 10

  Hij zegt dat er vanaf 21:00 uur “wordt gekeken wie op welke partij heeft gestemd.” Als ik dat waanbeeld had zou ik ook geen vertrouwen hebben in de democratie.
  Hij denkt niet na over zijn tekst voor hij hem inspreekt.

 7. 11

  @6: Het is één van de taken van de media om de overheid kritisch te volgen. Hoe moeten we anders bepalen of die overheid het goed heeft gedaan? Wantrouwen jegens de overheid is de essentie van de democratie en de rechtsstaat.

 8. 12

  Ik ben blij met iedere kritische waarnemer. Ik vind al jaren dat er verdacht veel stemmen op de VVD worden uitgebracht. Met alle schandalen van de laatste jaren is dat toch volstrekt ongeloofwaardig. Dat komt vast omdat ze aan de macht zijn en alles controleren, inclusief de verkiezingen.

 9. 14

  [ Wantrouwen jegens de overheid is de essentie van de democratie en de rechtsstaat. ]

  Ik hou het liever op Controle op de overheid is de essentie van de democratie en de rechtsstaat.

 10. 15

  @14: Voor democratie is het minstens zo belangrijk dat macht wordt verspreid over een zo groot mogelijk aantal mensen. Iedereen die pleit voor een verlaging van het aantal Kamerleden (inclusief afschaffing van één van de Kamers) is wat mij betreft dan ook een anti-democraat.

 11. 16

  @15: Ik vermoed dat de meeste wetten uiteindelijk door een zeer beperkt aantal kamerleden worden beslist.
  Een wetsvoorstel wordt door de fractiespecialist op dat gebied beoordeeld en je mag hopen dat hij/zij de hele wetstekst leest en niet alleen afgaat op wat de ambtenaren vertellen.
  De fractiespecialist informeert de fractieleider en/of partijleider om het partijstandpunt te bepalen. Dan volgt 100% fractiediscipline en klaar is kees. Als de wet onderdeel was van het coalitieakkoord, dan is de inbreng zelfs bijna nul.

  Het voorgaande geldt of je nu 150 of 100 kamerleden hebt.

 12. 17

  @16: “Het voorgaande geldt of je nu 150 of 100 kamerleden hebt.”
  Ik denk van niet. Hoe minder Kamerleden, hoe minder fractiespecialisten, hoe minder er gelezen wordt. Bovendien geldt hoe meer Kamerleden, hoe moeilijker fractiediscipline te handhaven valt (daarnaast zie je dat in Nederland fractiediscipline de laatste tijd iets te knellend ervaren wordt en dat er dus mensen uit fracties stappen, op zich geen slechte ontwikkeling vanuit dit oogpunt). Bovendien zie je in de 1e Kamer (je weet wel, die waar een aantal partijen voor ijveren om af te schaffen) een stuk minder fractiediscipline. Dus ik stel voor dat we het aantal Kamerleden eens uitbreiden naar een meer optimaal niveau

 13. 18

  @17: [ Hoe minder Kamerleden, hoe minder fractiespecialisten, ]
  Ik denk van niet.
  Het is al eerder voorgesteld, minder kamerleden in ruil voor meer betaalde ondersteuning. Dan kun je ook per onderwerp specialisten inhuren. Nu moet een tweezetelspartij opboksen tegen een twintigzetelspartij.

  Bovendien zie je dat de 1e Kamer steeds meer gepolitiseerd wordt, als verlengstuk van de coalitie i.p.v. onafhankelijk beoordeler van kwaliteit. En ook nog eens gekozen als raar aftreksel van provinciale partijprogramma’s.

 14. 19

  Heel plat gezegd: FvD heeft geen vertrouwen in onze democratische rechtstaat.

  Het kunnen controleren van een telling is juist een onderdeel van die rechtsstaat. Het verdacht maken van mensen die die controle willen uitoefenen is een ondermijning van die rechtsstaat.

 15. 21

  @19:
  Controle is altijd al mogelijk geweest, dat is niets nieuws. Nu plotseling oproepen om van die controlemogelijkheid gebruik te maken werpt de vraag op: waarom juist nu ? Waarom niet vorig jaar, of over drie jaar ? Het antwoord lijkt me duidelijk: omdat je nu lekker kan suggereren dat de verkiezingen niet kloppen, mooi meeliftend op dat dingetje met die telsoftware laatst.

  De mensen die willen controleren worden helemaal niet verdacht gemaakt. De mensen die een mediacampagne beginnen om te suggereren dat er gecontroleerd moet worden worden verdacht gemaakt. En volkomen terecht, wat mij betreft.

 16. 22

  Ik meen mij te herinneren dat op de Philippijnen mensen op de publieke tribune met verrekijkers controleerden of de stemmen correct geteld werden.

  Ik denk dat zoiets in Nederland niet nodig is. Maar ik vind dat controleren wel moet kunnen.

 17. 23

  @22: Maar controleren kan ook gewoon. Stemmentellen is in Nederland gewoon openbaar, iedereen kan er naar binnen lopen om een kijkje te nemen. En dat is al heel lang zo.

 18. 24

  @19: De enigen die verdacht worden gemaakt (door Baudet nota bene!) zijn de stemmentellers. Hij zegt letterlijk “We hebben geen enkele garantie dat dit ook eerlijk gebeurt” (dit = stemmen tellen). Dat is een feitelijke leugen: Zoals al tig keer in de reacties is vermeld, mag iedereen aanwezig zijn bij het stemmen tellen om met eigen ogen te vast te stellen of er eerlijk geteld wordt.

 19. 25

  Controle van ‘stemmingen’, goh, waar kennen we dat toch van?

  Ik mag hopen dat er bij ieder stembureau voldoende ‘adequate’ beveiliging aanwezig zal zijn, aangezien ‘we’ het hier hebben over potentiele fascisten/ terroristen – waarvan er inmiddels meerdere in de gevangenis zitten.

  Ik hoef toch echt niet te gaan herinneren aan de ‘stadscommando’s van de PVV’ in plaatsen als Almere (10+ jaar terug, en verder?)

 20. 26

  “We hebben geen enkele garantie dat dit ook eerlijk gebeurt”
  In feite zegt Baudet dat ook de eventuele toeschouwers niet te vertrouwen zijn zolang het geen FvD’ers zijn.

 21. 27

  @26

  Fascisten, zoals Baudet, hebben -volledig- schijt aan ‘democratie’. Of de verschillende processen daaromtrent.

  It ain’t friggin’ rocketscience. Aside from heaps of not understanding shit. Sorry, J.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren