F*ck de burger

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

OPINIE - Naar aanleiding van een onderzoek van de Europese Commissie naar vermeende staatssteun aan Starbucks, zet Ewald Engelen nog maar eens uiteen waarom belastingontduiking door multinationals zo schadelijk is.

Open artikel

Reacties (30)

#1 Amateur Commenter

Mooi artikel. Naast het feit dat de burger genaaid wordt zorgt het ook nog eens van oligarchie, aangezien de kleinere competitie altijd meer kosten zal maken dan een doorgewinterde multinational. Overal staan ze vooraan: goedkopere productie afspraken bij de fabrieken, subsidies, patenten, belastingvoordelen en ga zo maar door.

Het is alsof je door een teek wordt leeggezogen die groter is dan jijzelf.

#2 Derpjan

@0

Ewald Engelen maakt een paar cruciale fouten:

– de techniek werkt alleen voor buitenlandse bedrijven, brievenpostfirma’s dus, die geen Nederlandse infrastructuur gebruiken en dus ook niet de Nederlandse burger met kosten opzadelen (da’s natuurlijk egoistisch gedacht maar niet egoistischer dan Oost-Europeanen van de Nederlandse arbeidsmarkt proberen weg te houden)

– de Nederlandse wetten zorgen op zichzelf niet voor belastingontduiking, het gaat om constructies waarbij de wetten van verschillende landen (Nederland, Zwitserland, VS, Ierland, die laatste gaat trouwens wetten veranderen waardoor de meest toegepaste truc die via Nederland loopt niet meer werkt) tegen elkaar uit gespeeld worden, maar Nederland kan door wetswijzigingen die constructies wel tegenwerken (en ik hoop dat dat ooit een keer gebeurt)

– het is nog maar de vraag wat hogere belastingen voor bedrijven een land opleveren, we willen dat de rijke aandeelhouders dan meer betalen maar het is waarschijnlijker dat de rekening vooral wordt doorgeschoven naar werknemers en consumenten en als de aandeelhouders worden geraakt zitten daar ook heel veel pensioenfondsen tussen (want belastingen op bedrijven maken geen onderscheid tussen rijke en niet-rijke aandeelhouders), het zou beter zijn om op internationaal niveau de belasting voor bedrijven op te heffen en alleen nog maar natuurlijke personen te belasten, dan pas weet je echt wie wat betaalt en kun je ervoor zorgen dat belastingverhogingen voor hoge inkomens uit vermogen ook echt bij de rijkere aandeelhouders terechtkomen.

#3 nome

De burger was al heel lang f*cked, maar de relatieve welvaart was tot nu toe voor de meeste burgers reden om daar maar niet te veel over te willen weten. De structuren die burgers tot slaven van markten maakt, worden bestuurd door zeer bewust opererende personen, met een ambitie -en daadwerkelijke invloed op levens van miljoenen burgers- die gewone burgers zich niet kunnen, of willen voorstellen. Het argument dat we leven in een democratie, gaat voorbij aan de wetenschap dat burgers slechts kunnen kiezen voor geprefabriceerde constructies, die voorbij gaan aan de werkelijke behoeften van àlle burgers. Zolang burgers blijven geloven dat er geen alternatief is voor een elite die bepaalt wat goed voor hen is, blijven ze in gebukte houding hun lot ontvangen. Wanneer gaat het echt pijn doen en zal de burger willen opstaan? Zal er nog iets resten om voor op te staan?

#4 Bolke

Glas, plas en de politici zorgen er wel voor dat alles blijft zoals het was.

#5 roland

@2: Fouten zie ik niet laat staan “cruciale”, het zijn slechts kanttekeningen:
1. brievenpostfirma’s kost Nederland niets, andere landen wel.
2. de Nederlandse wet maakt dus belastingontduiking mogelijk. Op welke wijze maakt dat niet anders!
3. gaat over vermeende gevolgen van hogere belastingen

#6 Derpjan

@5

Hogere EFFECTIEVE belastingen, dus ook wat er zou gebeuren als bedrijven niet meer belasting kunnen ontduiken. Als die rekening gewoon bij de consument terecht komt wat schieten we er dan mee op?

Er zijn wel mensen voor wie het zou kunnen uitmaken, doorgaans arme mensen in doorgaans arme landen, de vertrapten der Aarde dus, waar veruit de meeste Nederlanders niet toe behoren, maar Ewald Engelen laat het lijken alsof de Nederlandse burger eronder leidt, dat is gewoon niet waar.

#7 Bolke

@5:

2. de Nederlandse wet maakt dus belastingontduiking mogelijk. Op welke wijze maakt dat niet anders!

belastingONTWIJKING

Ontduiking is strafbaar, ontwijking niet, klein detail, groot verschil.

#8 Bolke

@6: Precies, voor de mensen die dan denken dat de bedrijven dat niet gewoon doorberekenen aan de eind consument heb ik nog wel een mooi stukje maan te koop.

#9 pedro

@6:

doorgaans arme mensen in doorgaans arme landen, de vertrapten der Aarde dus

O, nu snap ik het. Het is die bedrijven om de burgers in die arme landen te doen.
[/sarcasme]

Daarom ontduiken ze hier de belasting (ja ik weet het bolke, in het recht heet dit belastingontwijking, maar ik gebruik hier geen juridische term, maar zeg gewoon waar het op staat, namelijk dat belastingontwijking gewoon een manier is om aan je belastingplicht, die hebt, omdat je hier je winsten maakt, hier te ontkomen, en dat noem ik gewoon ontduiken).

#10 Derpjan

@9

Leer lezen: ik zei dat meer effectieve belasting voor bedrijven de vertrapten der Aarde ten goede zou komen en niet de Nederlandse burger.

#11 pedro

@8: en waarom zouden ze dan die belasting willen ontwijken? Waarom zo moeilijk doen, als je het toch gewoon door kunt berekenen en door berekent? Het is toch veel gemakkelijker om alles hier bij te houden, in plaats van allerlei constructies te bedenken en uit te voeren om een beetje minder belasting te hoeven betalen. Bovendien kost de uitvoering van al die constructies ook een hoop geld. Ik mag toch aan nemen dat dat ook doorberekend wordt. Voor ons als Nederland is het dus veel voordeliger als ze gewoon hun belasting hier betalen en dat aan de burgers doorberekenen. En trouwens: als de Nederlandse staat meer geld binnen haalt van de multinationals, hoeven ze ons op andere gebieden minder belasting te laten betalen. Netto maakt dat dus voor de burger hier geen reet uit. Niet met dit argument van je in elk geval.

#12 Lampe

@8: De winsten zijn hoog genoeg om extra belastingen te kunnen dragen en wanneer bedrijven zich het desondanks menen te kunnen permitteren het door te berekenen zegt dat vooral iets over het achterwege blijven van een gezonde concurrentie. Klaarblijkelijk is de vrije markt in dat geval niet in staat daarin te voorzien.
Alsof het een noodzakelijke en universele natuurwet is dat bedrijven wel moeten doorberekenen. Vreemd.

#13 pedro

@10: misschien moet jij het stuk van Ewald eens goed leren lezen dan.

#14 Derpjan

@12

De bedrijven zouden het bij de aandeelhouders kunnen halen (ga je trouwens wel merken aan je pensioen) door het dividend te verlagen, maar ze hebben geen economische reden om het alleen maar daarvandaan te halen en waarschijnlijk niet eens om een meerderheid daarvandaan te halen. Op wensdromen kun je geen systeem bouwen, daarom stelde ik al voor om de belasting voor bedrijven te schrappen en de belasting op dividend te verhogen, dan kun je gerichter inkomenspolitiek voeren en zie je wie wat precies betaalt.

#15 Matthijs2

Het is wel degelijk ontduiking Bolke. Het corrupte zooitje advocaten en juristen heeft het misschien op papier binnen de wetten weten te proppen, maar het blijft ontduiking.

@6: Het gaat om de effectieve belasting van arbeid en winst nu, op dit moment. Niet om wat bedrijven ‘mogelijk gaan doen’. Een overheid heeft dit jaar X miljard belasting te heffen. Dat kan 50/50 op arbeid/kapitaal of 60/40 of welk percentage ook. Die verhouding is de laatste decennia steeds meer gegaan naar meer belasting van arbeid(ers) en minder op grootbedrijf. Oftewel de arbeider houdt minder over, de kapitaalbezitter (1% of 0,01%) meer. Daar gaat het om.

Het is net als de trickle down theorie (belast de top zo min mogelijk, dan sijpelt er wel wat naar beneden), die niet bleek te kloppen.

Ook voor de economie als geheel is het gunstiger als de ‘grote middenklasse’ ook de groep is die veel verdient om het zo weer uit te kunnen geven in diezelfde economie. Zelfs voor (groot)bedrijven is dat uiteindelijk beter, omdat er dan veel (potentiele) klanten/consumenten zijn. Een steeds scheef wordende verhouding laat het systeem langzamerhand vastlopen.

#16 Derpjan

@15

Belasting op bedrijfswinst is een mix van belasting op inkomen uit vermogen en inkomen uit arbeid en dan maakt het dus wel degelijk uit hoeveel procent van inkomen uit arbeid komt en waarschijnlijk vormt dat laatste de meerderheid.

#17 Bolke

@15: Correct, maar het verschil is dat een bedrijf kan verhuizen naar een ander land, de werknemers vaak wat minder makkelijk.

Dus als de overheid het bedrijfsleven te zwaar belast dan vertrekken die en dan heeft de overheid niks meer, geen bedrijf meer om te belasten en geen werknemers meer van dat bedrijf om te belasten.

Dus voor de (r)overheid is het makkelijker en safer om de arbeider te belasten.

#18 Matthijs2

@17: dat is bangmakerij. Een bedrijf heeft
a) goede werknemers nodig en
b) goede klanten (ofwel burgers met geld).
Als de overheid voor beide zorgt (zorg, onderwijs, infrastructuur en goed arbeidsrecht/belastingstelsel) komen die bedrijven vanzelf wel of nog liever worden ze opgericht.

Er is uiteindelijk een wederzijdse afhankelijkheid. Bedrijven hebben goede klanten en werknemers nodig en burgers hebben bedrijven/investeerders nodig. In dat spel van wederzijdse afhankelijkheid moet je niet één partij te machtig laten worden. Er is misschien ergens in de jaren 60/70 een tijd geweest dat de factor arbeid te machtig was (te sterke arbeidsrechten, vakbonden, etc), maar op dit moment lijkt het er op dat we doorgeschoten zijn naar de andere kant en is de factor kapitaal te sterk geworden.

#19 Dehnus

@7: Inderdaad, het is ontwijking als je centen hebt. En Ontduiking als je geen centen hebt.

Het leuke is dat ontduiking vertaalt naar “evasion”, maar Tax Evasion is niet strafbaar in de VS maar “Tax Fraud” weer wel.

Alleen in Nederland hebben we twee woorden voor hetzelfde en lukt het mensen als Bolke ze ook nog eens om ze te herframen.

#20 Bookie

@19
Nee, het is ontwijking als het conform de wet gebeurt en ontduiking als dat niet zo is. Mensen zoals jij en Ewald Engelen willen dit juist om puur populistische redenen herframen en deze termen aan elkaar koppelen.

Het is de bijna plicht van elke burger en andere rechtspersonen om de belasting zoveel mogelijk te ontwijken. Denk je nou echt dat Ewald Engelen een deel van zijn hypotheekrente niet aftrekt om maar eens een populaire vorm van belastingontwijking te noemen.

#21 bolke

@19: Onzin, zelfs overheidsbedrijven (zoals de NS) doen aan belasting ontwijking.

#22 pedro

@20:

Het is de bijna plicht van elke burger en andere rechtspersonen om de belasting zoveel mogelijk te ontwijken

Vreemde opvatting over belastingplicht heb jij. Beter gezegd: dat is een puur egoïstische opvatting over de belastingplicht. Je kunt belastingen te hoog vinden, verkeerd besteed, of verkeerd verdeeld, maar als jij op ONZE wegen wil rijden, ONS onderwijs wil genieten, van ONZE gezondheidszorg gebruik wil maken, enz, enz, dan moet je ONZE belastingen betalen, en anders opzouten naar een ander land.

#23 Bookie

@21
De NS is ook een rechtspersoon.

@22
Nee, je moet gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden. Bevalt het de overheid niet, dan passen ze de wet maar aan.
Je mag van een belastingplichtige niet verwachten dat ze wettelijke mogelijkheden laten lopen. Want welke zou je dan moeten laten lopen, welke niet en waarom dan?

#24 Matthijs2

@23: en nu is een bijkomend probleem dat die overheid ook niet zo veel geeft om de belangen van de burger en vooral de belangen van het grootkapitaal behartigt, bewust of onbewust. Zelfs partijen als PvdA doen daar hard aan mee. Niet al te lang geleden werd er nog een motie aangenomen in de TK dat Nederland vooral geen ‘belastingparadijs’ genoemd mag worden (dit is geen grap, hier is daadwerkelijk over gestemd).

#25 pedro

@23: zoals ik al zei. Je wil bij dit land horen, en dan accepteer je de lasten en de lusten, maar je kunt ook vertrekken.

Het is maar net hoe je in het leven staat. In een huwelijk verbind je je ook aan een ander, en beloof je elkaar ook eeuwige trouw en het delen van de lasten en de lusten enzovoorts. En natuurlijk zijn er ook in huwelijken mensen die het onderste uit de kan proberen te halen, en alleen maar zo veel mogelijk van de ander proberen te profiteren. Die zien het huwelijkse contract ook alleen maar als lastig en kostbaar, en willen het liefst dat de partner alles maar betaalt en die er zelf alles aan doen om onder betalingen door hen zelf uit te komen. Het is natuurlijk niet verwonderlijk, dat we dat soort mensen ook tegen komen bij het sociaal contract, zoals onze verhouding met de staat vaak genoemd wordt. En mijn mening daarover is dat die mensen kunnen vertrekken, of dat nu in een huwelijk is, of in een land. Wie allen maar wil profiteren en er alles aan doet om onder het afgesproken deel van de betalingen uit te komen, daar heb ik weinig respect voor.

@20:

het is ontwijking als het conform de wet gebeurt en ontduiking als dat niet zo is

De intentie, het doel, is precies hetzelfde. Jezelf aan je wettelijke bepaalde deel onttrekken en anderen voor die kosten op laten draaien. raar trouwens, dat je je op de wet beroept om het ontwijken goed te praten, maar dat je blijkbaar minder respect voor de wet hebt, als het om het betalen gaat. In de wet staat immers toch ook gewoon dat je een bepaald percentage aan belasting moet betalen? Volgens mij maak je erg selectief gebruik van de wet.

#26 pedro

@20:

dat Ewald Engelen een deel van zijn hypotheekrente niet aftrekt om maar eens een populaire vorm van belastingontwijking te noemen

O wacht even, daar had ik nog overheen gelezen. Jij weet niet wat belastingontwijking is. Daarom heb je er zo een problemen mee. Jij denkt dat mensen huizen kopen om op die manier minder belasting te hoeven betalen. Dat dat het doel van het kopen van een huis is.

#27 Bookie

@26
Belastingontwijking is het verlagen van de belastingdruk binnen de wet. Zo hoef je hypotheekrente, pensioenpremie, giften, onderhoud monumenten etc. niet af te trekken, maar mag dat wel om daarmee je belastingdruk te verlagen. Zo hoeft een grote onderneming geen legale belastingroute op te zetten, maar mag dat wel om je belastingdruk mee te verlagen.

Blijkbaar heb jij een verkeerde definitie van belastingontwijking in je hoofd zitten.

#28 pedro

@27: er is meer dan voldoende aan te merken op alle kortingsregelingen voor de belasting, maar dat zijn gewone kortingen of subsidies. Dat is geen ontwijking. Het is ontwijking als jij legaal inkomsten buiten het zicht van de Nederlandse fiscus weet te houden, doordat je bijvoorbeeld in een buitenland gaat wonen, waardoor je over je in Nederland verdiende inkomen geen Nederlandse inkomstenbelasting betaalt. Hypotheekrenteaftrek, hoe kwalijk ook, is geen ontwijking, want je hoeft er niets speciaals voor te doen. Bij ontwijking gaat het om bedragen die eigenlijk op je aangifte zouden moeten staan, maar die je met een trucje of een slimmigheidje buiten je opgave weet te houden. Daar moet je dus wel actief iets voor doen, en een stuk meer dan alleen je aangifte formulier invullen.

Het is dus wel ontzettend lachen, dat jij eerst anderen aan valt, omdat jij vindt, dat ze belastingontduiking en belastingontwijking als 2 takken van dezelfde boom beschouwen, terwijl je nu zelf de definitie van belastingontwijking heel erg ver op probeert te rekken, in een poging onrust te zaaien onder mensen, die van de HRA gebruik maken, en je probeert daar zelfs de pensioenpremies in te betrekken, die bij de meeste mensen bij het invullen van het digitale belastingformulier volledig automatisch door de belastingdienst van je bruto loon af wordt getrokken…. Als ik jou was zou ik toch eerst maar eens een beetje logisch na gaan denken, voor je nog een reactie post, als je tenminste nog een beetje serieus genomen wil worden.

#29 pedro

@28: oeps…

omdat jij vindt, dat ze belastingontduiking en belastingontwijking als 2 takken van dezelfde boom beschouwen

“omdat jij vindt, dat ze belastingontduiking en belastingontwijking niet als 2 takken van dezelfde boom mogen beschouwen”, moet dat zijn natuurlijk…

#30 Bookie

@28
Je kan wel zelf een definitie gaan verzinnen, maar daarom is die nog niet juist.
Volgens jou definitie is er geen internationaal bedrijf dat belasting ontwijkt. Er worden namelijk geen inkomsten buiten de boeken gehouden. Er worden meer kosten opgevoerd middels leningconstructies en royaltyheffingen (merk-, patent-, portretrecht e.d.) bij landen met een hogere heffing naar landen met een lagere heffing. Landen met een hogere heffing kunnen dit tegengaan middels een voorheffing op deze uitbetalingen, maar doen dit uit concurrentie overwegingen niet graag. Daar zou de discussie over moeten gaan, maar je moet niet richting de belastingplichtigen met verwijten komen. It’s the government, stupid!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*