1. 7

  Je moet dit alles ook weer niet te sombertjes zien misschien moet je die boel gewoon maar eens ongeremd weg laten waaien biedt meteen weer nieuwe kansen ja toch? Vanaf puinhoop en chaos komen er weer ongekend nieuwe krachten vrij gekoppeld aan overlevingsdrang van de (onze) soort moet je maar denken…altijd positief blijven is mijn motto namelijk. Vandaar.

  Waar? Daar:

  http://www.space.com/12915-habitable-alien-planet-hd-85512b-super-earth.html

  One in particular – called HD 85512 b – has captured astronomers’ attention because it orbits at the edge of its star’s habitable zone, suggesting conditions could be ripe to support life.

 2. 10

  Mevrouw. Bij deze een welgemeend excuus dat ik nog even in de ether verscheen en uw avond compleet moest vergallen. U heeft overduidelijk geen enkele notie van mijn ware bedoelingen. Mijn ware aard is nobel van inborst ik sta ervoor garant, afijn, vraag maar aan de redactie: ik hoor “bij de goeien”. Maar hoe kunnen we het stoppen? MOETEN we het stoppen…?

 3. 12

  Marcoule is geen afvalfabriek. Het recycled 95% van de gebruikte splijtstof. Die 95% wordt dus weer gebruikt in kerncentrales om electriciteit op te wekken.
  Het is dus een recycling bedrijf waarbij een minieme hoeveelheid afval ontstaat.
  Dat hele kleine beetje afval wordt veilig opgeborgen.

 4. 13

  Marcoule is een groot nucleair complex dat sinds 1956 gebouwd en uitgebreid is door het Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) en Areva NC. De eerste industriële en militaire experimenten met plutonium vonden plaats in Marcoule. De drie (UNGG) gas-gekoelde kernreactoren binnen het complex zijn stilgelegd, de laatste reactor in 1984. In de jaren 70 is het onderzoek verder uitgebreid met de Phénix-kweekreactor, die operationeel is geweest tot 2010. In de toekomst zal de Phénix-reactor worden vervangen door een nieuwe natrium-gekoelde kweekreactor, genaamd ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration), met een vermogen van 600 MWe.

  Sinds 1995 produceert de MELOX-fabriek MOX-brandstof, een mengsel van uranium en plutonium. Het plutonium komt van COGEMA La Hague.
  (wikipedia)

  Afgezien van het feit dat het complex dus duidelijk is bedoeld voor de productie van atoomwapens, klinkt dit nou echt niet zo veilig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren