1. 3

  Hee, weer wat verzonnen om te verbieden?

  Had iemand het lumineuze idee ‘als Noord-Korea kwa landsinrichting niet naar ons komt, bewegen wij wel richting Noord-Korea’?

 2. 9

  @7: Die Europese politiek hè, die staat veel dichter bij de burgers dan de landelijke. Bij het minste of geringste gerucht weet de burger namelijk massaal de EP-leden te vinden en bereiken.

 3. 10

  Hoezo broodje aap? De resolutie staat er toch?
  Ik hoor uit betrouwbare bron dat de Groenen een gesplitste stemming aanvragen om de gewraakte delen uit de resolutie te kunnen halen.

 4. 12

  @10: Maar ja, de grootste fractie is de “do as I say, not as I do” fractie met oa. de partijen van Berlusconi en de Vries. Of zou het doel zijn dat de media hun scheve schaatsen niet meer mogen rapporteren?

 5. 14

  @13: Ik denk vooral iets met soep en entropie. Uiteindelijk lijkt me de betreffende wetgeving immers op grond van het subsidiariteitsbeginsel niet op Europees niveau thuishoren.

 6. 15

  Volgens een persbericht van de Piratenpartij is het werkelijkheid, maar dan is weer de vraag hoe betrouwbaar zij zijn.

 7. 17

  @16 – Lees dat artikel nou eens goed:

  De resolutie maakt een goede kans te worden aangenomen, ‘maar zal uiteindelijk op de berg oud papier belanden’, voorspelt Van Baalen. De voorstellen ‘wekken een verkeerde indruk’ omdat onder Europese burgers de gedachte kan postvatten dat er wetgeving in de maak is.

  Ook In ’t Veld en Cornelissen leggen er de nadruk op dat een uitspraak van het EP niet tot regelgeving zal leiden.

  Het gaat dus om goede-bedoelingen-resoluties zonder wetskracht. Dat dit wel even duidelijk is.

 8. 19

  @17: Onzin, Prediker. De titel boven dit waanartikel zegt letterlijk: “Europees Parlement stemt volgende week over voorstel met oproep het verspreiden van porno via enig medium te verbieden”. En dat is dus precies wat er ligt: een voorstel met een oproep het verspreiden van porno via enig medium te verbieden (“Calls on the EU and its Member States to take concrete action on its resolution of 16 September 1997 on discrimination against women in advertising, which called for a ban on all forms of pornography in the media and on the advertising of sex tourism”). Dit is dus helemaal geen broodje aap. Of het EP daadwerkelijk bij machte is om porno te verbieden staat er los van, het gaat erom dat ze zich in algemene zin hier niet mee dienen te bemoeien.

  Al is er dus al eerder een soortgelijk oproep aangenomen, op pagina 62 van dit document onder 5). Dus de kritiek zou dan kunnen zijn dat zo’n oproep er toch al ligt sinds ’97.

 9. 20

  Het is geen broodje aap. Maar het is ook geen wetgeving, het is een initiatiefvoorstel, een verzoek de EC. De oproep waar iedereen zich druk om maakt is ook niet nieuw, die stamt al uit 1997.

  Hier staat de Nederlandse versie:

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0401+0+DOC+XML+V0//NL

  Vooral vol met constateringen en overwegingen. Behalve oproepen tot ondersteuning, onderzoek, scholing, extra aandacht, campagnes, oprichten van regelgevende en controlerende instanties en weet ik veel wat voor bullshit, zijn zo te zien de enige echt concrete verzoeken de volgende:

  – (…) regelgeving moet worden overwogen om de alcoholsector te verbieden meisjes en vrouwen te portretteren als seksobject,
  – (…) samenwerking met de betrokken belanghebbenden een handvest op te stellen waarbij alle internetproviders zullen worden gevraagd zich aan te sluiten (…),
  – (…) concrete invulling te geven aan zijn resolutie van 16 september 1997 over discriminatie van vrouwen in de reclame, waarin het oproept tot een verbod op alle vormen van pornografie in de media alsook op reclame voor sekstoerisme

  Dat laatste is dus niks nieuws, het eerste is daarmee in lijn en het tweede betreft geen wetgeving.

  Neemt niet weg dat alleen de insteek van deze oproep vrij walgelijk is. Deze insinueert dat klaarblijkelijk onwenselijke (??) verschillen tussen mannen en vrouwen 100% voortkomen uit discriminatie. Bovendien zet de tekst vrouwen neer als een stelletje zwakkelingen.

  Men kan zich beter eens zorgen maken om de discriminatie van mannen bij met name kinderdagverblijven en andere oorzaken waardoor er veel te weinig mannen in bv. het basisonderwijs te vinden zijn. Hint: geld. Andere hint: ECHTE discriminatie van mannen. Bewijs: http://nos.nl/artikel/336339-minder-mannen-in-kinderopvang.html

  Het probleem heeft hoogstwaarschijnlijk bar weinig te maken met discriminatie, mogelijk wel met indoctrinatie doordat kinderen de eerste 10 jaar van hun leven alleen maar vrouwen tegenkomen in zorgfuncties. En wordt het kozijn dan een keer geschilderd, dan zien ze daar alleen maar mannen. En dat komt natuurlijk nooit meer goed. Het is overigens volstrekt idioot dat vrouwen hier als “slachtoffer” worden neergezet. Dat zijn ze niet; iedereen kiest zijn eigen pad, ook vrouwen. Dat mannen en vrouwen vanwege stomme indoctrinatie op jonge leeftijd vaak paden kiezen die in lijn zijn met wat ze hun volwassen sexegenoten zien doen is jammer, maar het is geen discriminatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren