Europa verdeeld over toeristenvisa Russen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het sanctiebeleid van de EU tegen Rusland stokt vanwege onenigheid over toeristenvisa.

De ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie van de EU komen morgen bijeen om te praten over nieuwe sancties. Oost-Europese regeringen dringen aan op een algeheel visumverbod voor Russen. Frankrijk en Duitsland verzetten zich daartegen. Een visumverbod zou het Russische volk alleen maar vervreemden – en bovendien de kloof vergroten tussen sommige westerse leiders en een groep voornamelijk oostelijke regeringen, staat in een memo van  beide landen ter voorbereiding van de besluitvorming. “Terwijl we de contacten met vertegenwoordigers en autoriteiten van het regime beperken tot gebieden van vitaal belang voor de EU, moeten we strategisch vechten voor de ‘hearts and minds’ van de Russische bevolking – in ieder geval de segmenten die nog niet volledig vervreemd zijn van ‘het Westen’.”

De Estste premier Kaja Kallas vindt dat alle Russen moeten worden aangesproken op het gedrag van hun regering. “Zelfs in autocratieën zijn burgers nog steeds verantwoordelijk voor de daden van hun land”, voegde de premier eraan toe. “We kunnen gewoon niet alle achtergronden controleren van die mensen die komen.” Haar collega van Buitenlandse Zaken: “Het is merkwaardig hoe massa’s Russische toeristen het Louvre kunnen bezoeken in de schoolvakantie, terwijl in Oekraïne kinderen worden vermoord”.

Ook Tsjechië, huidig EU-voorzitter, is voorstander van het weren van Russische toeristen. Volgens de Tsjechische Minister van Buitenlandse Zaken Jan Lipavský komen vooral rijke Russen naar Europa. “Het is de elite die naar de EU reist. Poetin beschermt heel actief deze laag van de bevolking. Zij voelen niks van deze oorlog”, zei hij in gesprek met NRC. Door ze uit Europa te weren, zou deze groep rijke Russen misschien sneller tegen Poetin in opstand komen. Dat wordt betwijfeld door de critici van een visumverbod. Die wijzen er ook op dat Russische toeristen minder belangstelling hebben voor de Baltische landen en landen als Tsjechië. Ze hebben een voorkeur voor Griekenland, Italië en Frankrijk. En wie het geld heeft komt daar toch wel zoals blijkt uit de video van Tatjana Navka, de vrouw van de Kremlin-woordvoerder Peskov, uit een Grieks restaurant. Navka en Peskov staan beide op de EU-sanctielijst.

+3

Reacties (12)

#1 Frank789

Al sinds 2007 kunnen de Russen makkelijk een Schengenvisum krijgen.
En heeft dat de laatste 15 jaar Georgië voorkomen? De Krim? Oekraïne? Rusland democratischer gemaakt?
De hearts and minds van de oppositie in Rusland hebben we allang, die van de handlangers van Putin en zijn geïndoctrineerde bevolking krijgen we toch nooit.

Juist het feit dat het Kremlin zo fel reageert op visumbeperking geeft aan dat zij (of hun elite of hun spionnen) grote schade gaan lijden door visumbeperking. Meteen doen dus!

#1.1 Jos van Dijk - Reactie op #1

Ik ben het niet met je eens. Het zal Poetin in staat stellen zijn anti-westerse propaganda op te voeren ter verdediging van de oorlog in Oekraïne.

Denk ook even aan de reisbeperkingen voor studenten, academici, activisten en vervolgde minderheden, zeggen critici. Zij hebben nu al grote moeite een Schengenvisum te bemachtigen. Studenten- en humanitaire visa moeten uitkomst bieden, maar die weg blijkt traag en lang niet voor iedereen toegankelijk. En dat wordt alleen maar moeilijker als de EU de grenzen dicht gooit. En wie de middelen heeft zal een gat vinden om de beperkingen te omzeilen.

Het is zeer de vraag of dergelijke maatregelen effectief zijn. In elk geval treffen ze ook de verkeerde mensen.

#1.2 Hans Custers - Reactie op #1.1

Ik ben het niet met je eens. Het zal Poetin in staat stellen zijn anti-westerse propaganda op te voeren ter verdediging van de oorlog in Oekraïne.

Denk je echt dat het uitmaakt voor die propaganda als Russen vrij naar Europa mogen reizen? Is dat niet een beetje naïef? En wereldvreemd? Ik weet niet of jij weet waar de Poetin-propaganda het ‘fascistische westen’ allemaal al van beschuldigt. Een propagandaverhaal over reisbeperkingen zal bar weinig indruk maken tussen alle leugens die er al maanden worden verspreid, lijkt mij.

#1.3 Frank789 - Reactie op #1.1

In elk geval treffen ze ook de verkeerde mensen.

Ik had natuurlijk volledig moeten zijn en alle uitzonderingen noemen zoals asielzoekers en vervolgde critici/politici uit Rusland.
Maar buitenlandse studenten hebben we al veel te veel en waarom zouden we onze kennis afgeven aan een volk dat die kennis momenteel inzet tegen Oekraïne?

En wie de middelen heeft

Een hoop zullen dat niet hebben, en dat iets door een deel te ontwijken is betekent niet dat je het helemaal niet moet doen.
Effectief zijn ze mijns inziens zeker als ze die miljoenen jaarlijkse toeristen en zakenlui alleen al het gevoel geven “we motten jullie niet en jullie weten donders goed waarom”. De oppositie in Rusland zal daar alleen maar blij mee zijn, zoals Thierry hier elke scheet van Putin retweet.

En zoals Hans al zegt, er is al 24/7 anti-EU-VS propaganda, dat wij fascisten zijn die op de vernietiging van Rusland uit zijn. Dan ligt het juist in de lijn dat Putin zou zeggen “ik verbied jullie de EU of VS met een bezoek te vereren en daar jullie zuurverdiende Roebels in Euro’s of Dollars om te zetten terwijl jullie op onze eigen Krim en bij de bondgenoten ook goed vakantie kunt vieren. Ik moet jullie ook beschermen tegen de verderfelijke leugens die daar in het westen verkondigt worden”.

Maar nee, honderdduizenden Russen reizen wegens het vliegverbod over land naar de Baltische staten en Finland waar ze de vliegveldgarages bezetten met hun bolides. Zo graag wil de (rijke) Rus in het vrije westen vakantie vieren.

Maar nogmaals, dat het Kremlin fel reageert tegen de visumbeperking is het beste bewijs dat het daar pijn gaat doen.

#1.4 Jos van Dijk - Reactie op #1.3

dat het daar pijn gaat doen

Ik geloof er niets van. Natuurlijk reageert het Kremlin fel (’nazibeleid!'. Dat past precies in de oorlogspropaganda. Daarna lachen ze in hun vuistje: weer een kans om het volk achter de oorlog ’tegen het verderfekijke’ westen te krijgen.

NOS-correspondent Geert Groot Koerkamp: “Het Kremlin grijpt dit voorstel aan voor een nieuwe dosis antiwesterse retoriek. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het plan tegen de Europese principes indruist en discriminatoir is. Ook wordt gezegd dat hiermee wordt geprobeerd om de Russen collectief te straffen omdat ze ‘enkel opkomen voor hun nationale belangen’, zoals het wordt genoemd.”

Helga Salemon van het The Hague Centre for Strategic Studies betwijfelt of een visumverbod iets gaat uitmaken. Ze denkt dat de maatregel zelfs een averechts effect kan hebben. “Na de val van de Sovjet-Unie wilden we Russen juist welkom heten in Europa, om hun te laten zien hoe democratie en vrijheid werkt. Door dat terug te draaien, vervreemd je hen juist nog meer van het Westen. En de echte rijken vinden wel een geitenpaadje om binnen te komen of gaan wel naar Dubai of Egypte.”

De belangrijkste vraag is natuurlijk: hoe zou een dergelijke maatregel kunnen bijdragen aan het beëindigen van de oorlog? Ik zie het niet.

#1.5 Hans Custers - Reactie op #1.4

Natuurlijk reageert het Kremlin fel (’nazibeleid!’. Dat past precies in de oorlogspropaganda

Dat ze fel reageren zou natuurlijk ook kunnen betekenen dat ze er niet blij mee zijn. De Russische oorlogspropaganda presenteert het westen al maanden (of zelfs jaren) als extreem liberale fascisten, die de hele wereld willen bekeren tot decadent materialisme en homoseksualiteit. Dan zal dit niet veel mensen die nog kritisch zijn overtuigen om nu wel achter Poetin te gaan staan.

De belangrijkste vraag is natuurlijk: hoe zou een dergelijke maatregel kunnen bijdragen aan het beëindigen van de oorlog?

Simpel. Alles dat eraan kan bijdragen weerstand tegen Poetin op te wekken in Rusland kan bijdragen.

#1.6 Frank789 - Reactie op #1.4

Natuurlijk reageert het Kremlin fel ..

Er zijn wel degelijk gradaties in felheid van maatregelen te ontdekken.
Maar je gaat niet in op het argument van o.a. Hans dat ze sowieso al 24/7 oorlogspropaganda bedrijven en dat dit geen extra voordeel voor de Russische propagandamachine levert en Europa niet extra schaadt te midden van de overdaad aan Russische leugens.

woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt ..

Ga je nu echt het Kremlin citeren om je gelijk te krijgen? Dat of all people zo’n idiote fascistische Rus gaat zeggen dat het “tegen de Europese principes indruist”???
En als we de polls mogen geloven dan staat 80% achter Putin, dus collectief straffen valt wel mee én, zoals ik al zei, én waar je niet op ingaat: de Russische oppositie en criticasters zullen er echt niet rouwig om zijn maar eerder blij dat ze met een visumblock steun krijgen.

Helga Salemon….

… is gewoon maar een van de vele meninggevers. Als ik effe ga zoeken op Twitter heb ik zo 5 prominente voorstanders, Helga is een autoriteitsargument, meer niet. Op die manier kan ik ook noemen dat steeds meer regeringen omgaan en een visumbeperking willen.

Het klopt gewoon niet dat we een Russische parlementariër (=Putin lover per defiitie) verwelkomen op zijn vakantieadres in Italië en dat we tegelijkertijd wapens sturen naar het land dat door hem wordt aangevallen. En dat hij staat voor een land dat ons chanteert met gasleveranties, met vluchtelingenstromen en met economische malaise.

hoe zou een dergelijke maatregel kunnen bijdragen aan het beëindigen van de oorlog?

Je zegt het zelf al, een bijdrage… Geen enkele maatregel zal er individueel voor zorgen dat morgen Putin afdruipt. Maar alle maatregelen tot nu toe hebben een veel grotere impact dan wij aan de buitenkant kunnen zien. De Russische autoproductie bijvoorbeeld, is met 97% ingezakt en ze krijgen geen chips om de resterende productie van airbags te voorzien.
Russen kunnen geen chips meer kopen die ze hard nodig hebben voor hun raketten. En zo voorts. Een visumbeperking zal dat verder versterken.

Russen juist welkom heten in Europa, om hun te laten zien hoe democratie en vrijheid werkt…

Nogmaals, je gaat niet in op: “En heeft dat de laatste 15 jaar Georgië voorkomen? De Krim? Oekraïne? Rusland democratischer gemaakt?” NEE. In tegendeel!

https://www.eeas.europa.eu/eeas/sanctions-against-russia-are-working_en

  • Beantwoorden
  • Volgende reactie op #1.4
  • Vorige reactie op #1.4
#1.7 majava - Reactie op #1.4

Beste Jos, je schrijft op commentaren van Frank en Hans dat je ‘er niks van gelooft’ en dat je het ‘er niet mee eens’ bent. Wat zij echter stellen is gewoon wel waar. Maar als je het niet van deze twee wil aannemen, neem dan mijn mening en observatie maar ter harte. Je weet(?) ik woon naast Rusland. Ik ken persoonlijk ca. 15 Russen. Meest jonge Russen die in Finland kwamen studeren.

Op 2 na zwijgen ze allen over de oorlog van hun geboorteland. Niet omdat dit ze in problemen brengt, maar omdat ze in feite Rusland niet willen afvallen en daarom liever neutraliteit veinzen. Ze smullen van alles dat westers is (vooral vrijheid en materialisme) en tegelijkertijd hebben ze visioenen van hun Russische Rijk waar ze altijd onderdaan van hopen te blijven. Het is niet Putin, niet de oorlogen waar ze zo voor gaan, maar gewoon een mengelmoes van cultuur en historie en, niet geheel onverwachts, flink wat fascistische flashbacks, zoals militair overwicht of die 1-partij politiek.

Wat beweegt ze om dan toch over de grens te komen? Consumptie. Puur en alleen dat. Maar opleidingen dan? Ze geven er geen fuck om en vaak zie je tijdens de studie hetzelfde gedrag waar ze in Rusland verder mee komen: liegen, bedriegen en zelfs tegen betaling werk willen kopiëren. Ze komen hier niet om een andere cultuur te proeven. Niet om te leren. Niet om de horizon te verbreden. Echt, zet dat maar uit je hoofd. Alles gaat om persoonlijke consumptie.

Als ik en de Finnen om me heen nu de Russen van de huidige generatie zouden mogen omschrijven met slechts één, generaliserend woord, dan zou dat “bedriegers” zijn. Laat je niet bedriegen, Jos. Een visumstop zou de Russen meer met de neus op de feiten drukken dan welke eerdere sanctie ook. De “neutrale Rus die kan leren van open democratieën tijdens hun reizen” bestaat niet.

#1.8 Jos van Dijk - Reactie op #1.7

Dat laatste geloof ik ook wel. Ik betwijfel echter of je een einde kunt maken aan de oorlog of het Poetinbewind door maatregelen die de Russische bevolking in z’n geheel treffen en onder druk zouden moeten zetten. Het Russisch nationalisme is machtig. Een visumstop zal het eerder versterken dan dat zo’n maatregel mensen daar op andere gedachten brengt.

#1.9 majava - Reactie op #1.8

Een visumstop zal dat nationalisme niet veranderen, inderdaad, maar wel bedenkingen over het huidige regime kunnen bewerkstelligen. Ik zei dan ook niet voor niks dat het nationalisme niet verbonden is met Putin. Die verafgoding is er niet. Er is wel al generaties lang propaganda uitgestort over alles en iedereen daar en dat is niet of zelfs onmogelijk uit te wissen binnen korte tijd.

Ik zou kunnen leven met een Rusland vol met wanstaltig trotse Russen die alle wandaden van het huidige en vorige regimes negeren en bagatelliseren, maar dat buurlanden in hun waarde laat in plaats van ze te annexeren.

#2 Frank789

Grappig:

Isa Yusibov 🇪🇺 🇳🇱 💙🇺🇦💛 @Isa_Yusibov 2 u
Finse grenswacht neemt euro’s in beslag die terugkerende Russische toeristen bij zich hebben. Die wisten kennelijk van niks. Conform EU sancties is het verboden om euro’s naar Rusland mee te nemen.

https://twitter.com/Isa_Yusibov/status/1564576252253667331

Bruno Maçães @MacaesBruno
Scholz said he was against the tourist visa ban because he wanted people to be able to leave Russia, but the news we get from German embassy in Moscow is everyone suspected of wanting to leave is denied a visa (which is cheerfully granted to … tourists)

11:58 a.m. · 30 aug. 2022·
https://twitter.com/MacaesBruno/status/1564553080728965122

#3 Frank789

En als er dan geen algemene visumstop komt, doe dan minstens dit:

“De lijst die het team-Navalny in april presenteerde, bestaat uit verschillende categorieën: bestuurders, propagandisten, corrupte zakenlieden en ambtenaren, uitvoerders van Poetins repressie. „Zij die de oorlog mogelijk hebben gemaakt en zij wier handelen tot deze verschrikkelijke oorlog heeft geleid”, zo vat Volkov elegant samen.

De lijst van zesduizend is zo een staalkaart van het Poetinisme geworden. „Door het opstellen ervan zijn we zelf ook beter gaan begrijpen hoe het Poetinistische machtssysteem is opgebouwd”, vertelt Volkov. „De directe omgeving van Poetin wordt gevormd door oude mannen. Maar de gemiddelde leeftijd van de mensen op onze lijst bleek rond de 45 te liggen. Dat zijn de managers, de radertjes van het systeem.”

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/30/een-europese-visumstop-voor-russen-is-flauwekul-a4140308

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*