IS en islam

Wat is de relatie tussen IS en mainstream islam?

Mijn persoonlijke opvatting is dat de islam op zichzelf geen afdoende verklaring vormt voor het ontstaan en gedrag van een groep als IS. Maar de islam is in mijn optiek wel degelijk een noodzakelijke voorwaarde om de ideologie en het optreden van deze groep te begrijpen.

Brian Whitaker gaat dieper op deze relatie in:

“ISIS is the offspring of more than one father, and the product of more than one longstanding and widespread sickness,” Ziad Majed, a Lebanese researcher at the American University of Paris, wrote in a recent blog post. He went on to describe six “fathers” of ISIS:

 • Decades of despotism in Iraq and Syria
 • The American invasion of Iraq in 2003
 • Iranian regional meddling
 • The growth of Salafist networks
 • A belief that seventh-century religious ideas can solve modern problems
 • An environment of violence

It is important to keep these background factors in mind and address them as far as possible. Otherwise, even though ISIS may eventually be crushed, the causes that gave rise to it will remain and new groups will eventually emerge to replace it.

Hoewel seculiere Arabische dictators en een Amerikaanse invasie dus hun bijdrage hebben geleverd aan het ontstaan van IS, is deze groepering toch ook een specifiek product van een islamitische omgeving:

[…] much of the blame lies with supposedly moderate Arab governments which enforce religious rules for their own political purposes and have actively contributed to the spread of intolerance among their citizens.

The biggest sinner in this regard is probably Saudi Arabia, which for years has been the world’s leading exporter of religious bigotry. This month, amid international outrage over the beheading of James Foley by ISIS, Saudi Arabia quietly beheaded 19 people – eight of them for nonviolent offences, including one man for the religious “crime” of sorcery.

The Saudi government may be alarmed at the growth of ISIS, but they both have a lot in common where “proper” behaviour is concerned. An article from a journalist in Mosul last week described the efforts by ISIS to impose its idea of religious virtue on the city – especially for women […]

Imposing a particular brand of religion on people may be a Saudi speciality, but the kingdom is not by any means the only culprit:

 • Islam is also the official “religion of the state” in Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Qatar, Tunisia, the UAE and Yemen.
 • Sharia law is “the source of all legislation” in Yemen and in “the basis of legislation” in Oman. It is “the main source of legislation” in Egypt, while in Bahrain, Kuwait, Syria, Qatar and the UAE it is “a main source”. In Iraq, it is “a fundamental source of legislation”.
 • […] Apostasy is a crime in Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, the United Arab Emirates and Yemen, and in theory the death penalty can apply.
 • Then there are the outrageous blasphemy laws which allow governments, and often private individuals, to bring cases against people whose views they happen to disagree with, or against whom they have some kind of grudge.
 • Fasting during Ramadan is a religious obligation for Muslims, but some countries also turn it into a legal obligation. Fast-breaking in public is a crime in the Gulf states, along with Algeria and Morocco. It’s not a crime in Egypt, though people have been arrested and punished for it, nevertheless.

As long as Arab governments claim the right to impose religion on people, groups like ISIS will feel justified in doing the same, and society in general will regard sectarianism as legitimate behaviour.

Met andere woorden: Whitaker beweert dat tussen IS en een reguliere Arabische staat eerder een difference in degree dan een difference in kind bestaat. En de moraal en wetgeving in Arabische landen kunnen natuurlijk moeilijk los worden gezien van mainstream islam.

Aan de andere kant: je zou veel van de gesignaleerde problemen ook aan de politieke cultuur in plaats van aan specifieke religieuze leerstellingen kunnen wijten. Maar, zo begrijp ik Whitaker, politieke cultuur en godsdienst zijn in de Arabische wereld (nog steeds? opnieuw?) hopeloos met elkaar verweven.

h/t Cerridwen

Open waanlink

 1. 2

  Whitaker heeft ook een aardige blogpost geschreven over zijn nieuwe boek, Arabs without God, over atheïsme in de Arabische wereld. Dat maakt duidelijk wat de inspiratie is geweest voor bovenstaand stuk over ISIS:

  http://www.al-bab.com/blog/2014/august/arabs-without-god.htm

  De laatste alinea maakt duidelijk waarom discussies over dit onderwerp zo lastig zijn:

  The final chapter discusses atheism in the context of Islamophobia – the problems that Arab atheists, and particularly ex-Muslims, face in arguing for their rights without feeding racist and Islamophobic prejudice.

 2. 3

  Beetje off topic, maar de NOS valt hier wel wat door de mand: “Strijders van de Islamitische Staat hebben zeker vier gevangenen gemarteld door middel van waterboarding … Waterboarding werd als ondervragingstechniek gebruikt door de Amerikanen in Guantánamo Bay”

 3. 5

  deze groepering toch ook een specifiek product van een islamitische omgeving

  Vervolgens worden een aantal argumenten naar voren gebracht van landen waar religie en politiek nauw met elkaar verweven zijn. Het argument, dat zich religieus noemende bewegingen zullen verwijzen naar die landen om te laten zien, dat politiek en religie met elkaar verweven zijn, en dat zij dus het recht hebben om hun religieus sektarische politieke wil aan anderen op te leggen, is terecht. Zij zullen datzelfde recht claimen uit het geld en de wapens die religieus geïnspireerde bewegingen hebben gekregen uit oost en west, en dan vaak ook nog eens door regeringen, die prat gaan op hun religieuze achtergrond (zie de Amerikaanse moral majority beweging en hun invloed op Bush, bijvoorbeeld).

  De groepering is dus een specifiek product van een wereld, waar religie en politiek met elkaar verweven zijn en worden. Dat is niet specifiek islamitisch.

  Zoals dit vetgedrukte zinnetje in je artikel ook al aan geeft: “moderate Arab governments which enforce religious rules for their own political purposes”. Het gaat om de politieke doelen. Religie wordt alleen gebruikt.

  En ja, zo lang wij Saoedi Arabië en andere religieuze staatjes in de regio als groede bondgenoten blijven beschouwen en behandelen, vanwege de olie, die wij van ze kopen, zullen de leiders van die landen hun macht kunnen handhaven, en daarbij gebruik blijven maken van hun visie op een religie, omdat die hen al zo lang geholpen heeft aan de macht te blijven, en wij gewoon handel met ze blijven drijven. Net zoals we met alle andere dictators in de regio altijd gedaan hebben.

  Btw: waarom Whitaker Saedi Arabië een moderate Arab government noemt, is mij een volledig raadsel. De regering van Saoedi Arabië is helemaal niet gematigd, maar exact gebaseerd op salafistische islamitische theorieën. Maar ik snap het wel: als Saoedi Arabië wegvalt als gematigde staat, wordt de hele redenering een heel stuk zwakker. Dan blijven de landen over waar bijvoorbeeld juist opstanden zijn geweest, tegen de religieus en anderszins geïnspireerde dictators.

  Maar goed: het argument dat religie en politiek van elkaar gescheiden moeten zijn, daar ben k het wel volledig mee eens natuurlijk. Ik denk alleen niet dat het veel nut heeft van buiten af een bepaalde religie voor die kritiek uit te zonderen. Als islamitische rechtsgeleerden kritiek zouden hebben op de invloed van de paus op de Italiaanse regering, zou dat ook niet geaccepteerd worden door de katholieke gelovige Italianen, die hun paus zouden gaan verdedigen, zich op zichzelf terug trekken, en bij de volgende verkiezingen gaan zij juist stemmen op de meest pausgezinde partij. Kritiek moet zich dus richten op de scheiding tussen religie en staat, en niet op één religie specifiek.

 4. 6

  @0: Spijker, kop, raak!
  De islam kent geen scheiding tussen kerk en staat. Moslim-leiders eigenen zich wereldlijke macht toe – zoals christelijke leiders dat t.t.v. Inquisitie overigens ook deden. Maar nu niet meer.
  Dat is het probleem. Een heel groot probleem. Eindelijk bespreekbaar.

 5. 7

  De islam kent geen scheiding tussen kerk en staat. Moslim-leiders eigenen zich wereldlijke macht toe..

  @6 – Als je goed had opgelet, had je gezien dat wat Whitaker beschrijft nu juist is dat moslimbestuurders zich zeggenschap toe-eigenen over spirituele zaken.

  Zo wordt de leiding van de al-Azhar universiteit in Egypte, wereldwijd een leidend instituut inzake islamitische theologie, al sinds jaar en dag benoemd door de Egyptische regering. Door de militaire dictatuur daar dus.

  In Saoedi-Arabië vallen de imams en predikers onder het Ministerie van Religieuze Zaken; Turkse moskeeën en predikers vallen onder de Diyanet (ook in de rest van Europa); er is vrijwel geen moslimland waar de overheid zich niet in godsdienstzaken mengt.

  Nog maar een keer: het is dus niet alsof de bisschop wereldlijke macht heeft; het is alsof de vorst kan bepalen naar welke kerk je hoort te gaan, hoe het gebedenboek eruit hoort te zien; wie er benoemd wordt tot bisschop, etcetera.

 6. 8

  @6

  Gemakshalve even de SGP vergeten, met je ‘De islam kent geen scheiding tussen kerk en staat’ & ‘Maar nu niet meer’??

  Ach, lees zelf maar even in hoeverre de SGP ‘seculier’ is te noemen.

  http://sgp.nl/Standpunten/Standpunten/Speerpunten

  De SGP staat voor Bijbelse politiek en komt op voor de christelijke cultuur en traditie van Nederland. Aan een leven naar christelijke waarden en normen, wil God Zijn zegen verbinden.

  De zondag is een zegen, van God en moet tot Zijn eer worden besteed.

  De vrijheid van onderwijs is er een van. Die is nodig om christelijke scholen in staat te stellen de christelijke identiteit zichtbaar te maken en vast te houden. Daar horen nu eenmaal toelatingscriteria bij, voor leraren en leerlingen.

  Et cetera.

  Donderstraal een end op met je achterlijke onderbuik gebazel over ‘de Islam’.

 7. 9

  @8 – Je vergelijkt nu muizenkeutels met olifantsdrollen, om vervolgens te roepen dat die beesten dezelfde overlast geven.

  De SGP is een marginale partij. Wellicht dat in dorpen waar de bevolking orthodox- tot strengchristelijk is, de invloed van de SGP op het lokale bestuur ongezonde vormen aanneemt, maar er is bij mijn weten nergens een gemeentelijk verbod om auto te rijden op zondag; er zijn geen boetes als je je neus niet in de kerk laat zien; en er is geen koppeling tussen kerkbezoek en bijstand, om maar een paar dingen te noemen.

  Het voornaamste euvel is daar dat de café’s zaterdag vanaf middernacht gesloten moeten zijn. En ook dat is aan afkalving onderhevig.

  Dat is onvergelijkbaar met de lokale politiediensten die bij atheïsten binnenvallen om deze te betrappen op het breken van de ramadan, zoals in Marokko wel gebeurt.

  Zie Human Rights Watch voor meer politiepesterijen op dit vlak. En de politie beroept zich daarbij op Marokkaanse strafwetgeving.

  Iemand die algemeen bekend staat als moslim die tijdens Ramadan in een openbare gelegenheid ostentatief het vasten verbreekt, zonder daarvoor een van de gronden te hebben die de islam toestaat, zal worden bestraft met een tot zes maanden gevangenis en een boete. (Artikel 222, Marokkaanse strafwet)

  Het lijkt me niet dat je die situatie vergelijkbaar kunt stellen met de SGP. En Marokko is dan in vergelijking met andere moslimlanden nog een oase aan vrijzinnigheid, zeker in de grote steden.

 8. 11

  @6:

  De islam

  Je hebt duidelijk het artikel niet begrepen. Whitaker heeft het nergens over ‘de’ islam (die bestaat immers niet). Ook niet over scheiding van kerk en staat trouwens. Hij heeft het over een cultuur van intolerantie voor andersdenkenden in de Arabische Wereld, actief bevorderd door de overheden, van welke signatuur dan ook.

  Dit soort meningen maken het heel moeilijk om over dit thema te discussiëren. Whitaker heeft kritiek op de Arabische wereld, maar met respect voor de mensen waar hij kritiek op heeft. Jij doet alsof intolerantie een inherent kenmerk van de Islam is. Van de weeromstuit voelen mensen dan de behoefte om de Islam te verdedigen, en nu gaat het alweer over de SGP. Dat vind ik op dit moment niet echt een erg boeiende discussie.

 9. 12

  @9
  Ik vergelijk de door jou geschetste situatie (in Marokko) niet, zoals je had kunnen kunnen lezen.

  intro:
  Gemakshalve even de SGP vergeten, met je ‘De islam kent geen scheiding tussen kerk en staat’ & ‘Maar nu niet meer’??

  afsluiter:
  Donderstraal een end op met je achterlijke onderbuik gebazel over ‘de Islam’.

  Ik schoot uit mijn overdrachtelijke slof, toen ik las dat Sjors van Beek weer eens op een uiterst stompzinnige wijze aan het zuigen was.

 10. 13

  @12 – Sjors vergelijkt de politieke en maatschappelijke constellatie in de Westerse wereld (Europa, de VS, Australië/Nieuw-Zeeland) met de politieke en maatschappelijke constellatie t.a.v. kerk en staat in de islamitische wereld.

  Hij zegt daarover: die vermenging van kerk en staat hadden wij hier vroeger ook, maar nu niet meer.

  In de context van die beweringen werp jij een tegenargument op: ja, maar de SGP dan?

  Dat is een kulargument. Er zijn tal van argumenten die je tegen Sjors’ voorstelling van zaken in kunt brengen (ik heb nota bene zelf een argument tegen zijn voorstelling van zaken ingebracht), maar ‘Ja, maar de SGP dan?!’ is daarvan een van de zwakste.

 11. 14

  Mijn argument blijft staan, ook al zie jij die persoonlijk als “kul”. Wat ik je wel mee zal geven, is dat ik het iets duidelijker had moeten formuleren dat ‘scheiding tussen kerk en staat’ deels een illusie is. Of dat nou bij de gereformeerde tak van het christendom is (SGP), of bij één van de vele stromingen binnen de islam. Of dat nou hier in het westen is of meer richting het oosten. Of waar dan ook.

  Een onderscheid waarvan ik wel vaker zag dat zuigende Sjors deze niet maakt, met zijn voortdurende hit-and-run getrol over ‘de Islam’.

  Nog zo’n “leuke”: https://i.imgur.com/wMXEleG.jpg

  Maar goed: Whitaker en zijn in mijn optiek verder prima artikel.

 12. 15

  Kijk wat hier gebeurd. Propaganda. TS stelt dat Withaker dieper ingaat op alle factoren in de vermeende godsdienstoorlog.

  Ik doe echt m’n best om Withaker serieus te nemen. Maar de man maakt zichzelf belachelijk.
  Hij komt niet verder dan – gemakshalve – napapagaaien van aan een universiteit witgewassen geschiedvervalsing:
  Ziad Majed, a Lebanese researcher at the American University of Paris

  De zgn. jihadisten – bewezen dat deze worden getraind, bewapend, gefinancierd, en voor propaganda door de Westerse media worden ge’frame’t als godsdienst fanaten.
  U moet deze ‘Göbbels’ propaganda geloven. De meesten van ons doen dat ook – zodat u bereid bent meer belastinggeld (en uw pensioengeld en banksaldi) cadeau te geven aan de staat, voor meer wapengeweld en WOIII naar ONEWORLD wereld dictatuur.

  Onder VN commando werd de Amerikaanse ambassadeur Chris Stevens vermoord. De doodseskaders werden via Turkije Syrië ingestuurd. De gifgas truck werd doorzien, en het werd een debacle. De VS lieten ze omkeren en los gaan op Irak, wederom met doorgang door Turkije.
  Dat de VS hier niet militair ingreep bewijst de medeplichtigheid, zo niet de bevelvoerende rol.

  De NOS bracht het als echt. Maar het was een slimme oorlogslist. De VS liet ISIS vuurkracht in handen spelen door het Iraakse leger hun materieel over te dragen.
  Dubbelslag – zo kon ook Maliki als slappeling worden geframet en afgezet.
  De staged genocide op Yezidi’s, ook daar trapten we weer massaal in. VS propaganda framet het als geweldig humanitair inveniëren. Onzin, luchtaanvallen gaan hun eigen huurlingenleger ISIS niet uitschakelen – moet een voorwendsel opleveren om luchtaanvallen op Irak met internationale steun te gaan doen.

  ‘De Niger documents’ waren al een complete fabricage van ‘bewijsmateriaal’. lobby firma Hill & Knowlton werd ingehuurd om de media te bewerken, en idd. het volk was blij met de Irak-oorlog. PR-firma Rendon Group deed de rest.
  Dit gaat met zgn. ‘Video News Releases’. Gefabriceerd ‘bewijs’ dan de hoernalistiek klakkeloos als nieuws doorgeeft.
  http://www.historycommons.org/context.jsp?item=a081190citizensfreekuwait
  http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/incubatorlie.html

  Kony, was ook zo’n succesvolle ‘viral’. DWDD niet vies om deze propaganda door te geven. Zo kreeg Obama fiat om z’n Special Forces het Grote Meren Gebied in te sturen. Einde souvereiniteit, vrijheid en democratie. Ook daar.
  http://vigilantcitizen.com/moviesandtv/kony-2012-state-propaganda-for-a-new-generation/

  De hype van de onthoofding van Foley – gelooft u dat verhaal; dat aan alle kanten rammelt, bent u zo’n ‘Bruikbare Idioot’?
  ISIS zou Foley onthoofd hebben. Nu is feit, dat ISIS een dekmantel is voor de VS. Dus het VS huurlingenleger dood een landgenoot. Voor de camera’s.
  Net als bij 9/11, MH17 is het al bijna de hele wereld over voordat het daadwerkelijk zou zijn gebeurd.
  http://www.martinvrijland.nl/2014/08/27/james-foley-blijkt-ook-weer-een-cia-agent/

  http://www.stewwebb.com/tag/osama-bin-laden-or-colonel-tim-osman/

  De belangrijkste bedreiging van onze souvereiniteit, vrijheid, beschaving en democratie komt duidelijk niet van welke godsdienst dan ook, maar van de globalisten en hun globalisme (nieuwspraak voor fascisme).

 13. 16

  @15

  Da’s kras, het hebben over ‘propaganda’ terwijl je aan komt zetten met sites voor en door complottertjes. Zoals bijv. die van Martijn Alberda (Martin Vrijland).

  Je beseft dat daardoor je betoog sowieso al volstrekt ongeloofwaardig is?

 14. 17

  Hallo, ik moet een debat houden op school voor mijn examen Nederlands. Ik vroeg me af of jullie me zouden kunnen helpen met extra argumenten ? Dit zijn de stellingen :

  1. Het is terecht dat een school uit Etten-Leur een schoolreisje naar Parijs heeft afgelast uit angst voor een aanslag van IS.
  2. Het is een prima idee om een bedrag van 10 euro of hoger te vragen wanneer men ’s avonds of in het weekend gebruik wil maken van de huisartsen post

  Ik heb al heel wat argumenten uitgedacht, als jullie die willen inzien dan zal ik die uiteraard bekend maken.

 15. 18

  De islam is een godsdienst van oorlog.Om de islam niet enkelvoudig te hoeven betichten van terreur en liederlijk geweld, zijn we in Nederland gewend geraakt aan de opmerkingen dat ‘het geweld van ISIS niets met de islam heeft te maken’.De elite van IS laat zich sterk motiveren door een islamitisch geloof, dat is duidelijk.Zij nemen de boodschap uit de vreselijke koran werkelijk letterlijk.Het barbaarse handelen van de ISIS-leden lijkt erg op wat er 14 eeuwen geleden is gebeurd.Als we een beeld willen krijgen van de manier waarop de eerste jihadisten zich in de zevende eeuw meester maakten van het Arabische schiereiland, dan kunnen we leren van de opmars van ISIS.Ze zijn het pure gezicht van de islam. Alles wat ISIS nu doet tegen onschuldige mensen, hebben de Arabische moslims in het begin van de islam tegen andere onschuldige mensen gedaan.Om ISIS echt te begrijpen, hoeven we niet terug te gaan naar de zevende eeuw.Het probleem is niet dat ISIS ‘middeleeuws’ is. Het probleem is dat de islam dat is…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren