1. 1

  Houdt mijn hart vast. Paar weken geleden mijn 4rde bezwaar tegen uitwisseling,bij huisrats in formulier ondertekend.Dit maal omtrent de regionale uitwisselingen (middels LSP) .In de praktijk werken die bezwaar opties niet; er wordt NIETS afgeschermd. Dus ook bezwaar is een farce.

  Schandalige dat al die lui,die er geen verstand van hebben; erover gaan.
  Hoezo ” doorstart middels private project” het enige wat er “privaat” aan is; zijn onze medische gegevens.Nu te grabbel gegooid.
  Geen toetsing orgaan/controle; geen eindverantwoordelijke over de regie.En geen mens/instantie;om ernstige fouten/feitelijke onjuistheden; of crimineel misbruik;op te lossen; als het mis gaat.
  daar is niet eens over nagedacht.

  Beter en noodzakelijk was; hiermee te beginnen; en dit waterdicht te maken en goed geregeld; VOOR het systeem verder ontwikkeld werd.
  Heb mijn huisarts al kenbaar gemaakt; dat als er geen garage mijn auto wil repareren;omdat ze de veiligheid,niet kunnen garanderen/waarborgen.Ik ook niet verwacht; mijn huisarts; dan na een oproep van Schipper; Daar aan zit te klungelen; Zonder de risicoos,te kennen; laat staan, reduceren.

  Natuurlijk behoren artsen geen icters te zijn. Maar dat zij zich voor schippers karretje laten spannen; En actief, een systeem dat VERWORPEN is; gaan realiseren/verwezenlijken; Is naief,dom,en not- done. In de eerste plaats dient zij de belangen,en privacy van patiënten te waarborgen;Waar,nu geeen zicht meer op is. En extreem gesteld; zijn zij zodoende;verantwoordelijk en aansprakelijk; Voor precies dezelfde gevaren; als dat we voor en tijdens wo 2; Op een presenteer blaadje aanboden.

  IIG komt het nu rond juni/juli 2012 voor de VN mensenrechten.
  Al verwacht ik niet dat welke uitspraak dan ook; dit zevenkoppig gedrocht kan tegenhouden. Nog kwalijker is; dat er inmiddels al tig subsysteempjes zijn; Die volledige inzage geven in allen medische gegevens; en deze ook nog aangevuld ,gewijzigd etc kunnen worden door derden. ZOnder enige bescherming,controle of toetsing.Zoals reeds,bij het CIZ. Na het aanvinken van ” ja ik heb toestemming van client” is er volledige toegang;en kan men doen en laten erin wat men wil.OOK als er in werkelijkheid helemaal geen toestemming is;PUUR het aanvinken is voldoende. En wie lost die troep weer op? NIEMAND.

  Heb ver voor; deze digitale, mega bronnen, al last gehad van een psychopaat; die misbruik wist te maken; van volstrekt goedbedoelde medici,en instanties; die hoewel onwettig; te goeder trouw;de psychopaat ten dienste waren; Op valse gronden,niet wetend met wie van doen.Het gemak,waarmee men zich toegang weet te verschaffen;en in gegevens kan fokken; is NU met factor; 10.00000 toegenomen.
  Naast fouten,missers,misbruik,en criminelen belangen; NOg tal van,zaken;oneigenlijk,en foutief gebruik; identiteitsfraude etc; een GROOT gevaar voor onze gezondheid,welzijn en leven oplevert.

  Het IGZ is al helemaal zo onbetrouwbaar als een rat;en een verlengstuk van incompetente,tot misdadige zorg instellingen;Zolang ze bestaan; de ” goede relatie” met FOUTE neurologen;en misstanden; met de daders,belangrijker vinden.

  Het is waar dat Schippers nu ook gesteld heeft; ” huisartsen tarieven niet meer te vergoeden,wanneer zij niet aangesloten zijn/willen worden.” het is net als met de DBC; s voorheen; velen artsen wilde daar vanqwege privacy niet aan meewerken;maar zelfs degene die dan maar zelf ging betalen; werd eraan onderworpen.

  OOk gingen velen toen gratis werken;bepaalde mensen buiten het systeem te kunnen houden (met gegronde redenen)OOk kwam het veelvuldig voor; men expres een zware diagnose stelde; om uberhaupt behandelingen vergoedt te krijgen.
  Wat natuurlijk ook levensgevaarlijk is;en in VERVOLG tot averechtse behandelingen leid; op grond van die fake diagnoses.

  Jammer dat het lampje niet raak was; Mogelijk had ze daarna het licht gezien; over; De dramaas van dit systeem,en de gevaren.
  Zal Brenno de winter vragen; al; de medische gegevens van schippers, van zanten; verhagen,donner, wat bestuursleden van ziekenhuizen, etc;
  volledig op internet te openbaren; Het shok effect,mogelijk tot common sense leid.

  Want wat goed is voor de burger; ook voor hen zelf.
  TE weten hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn.
  Daarnaast,ook nog eens iets voor elk volgend Murdoch imperium;
  hen vingers bij af te likken. Om over, andere,extreme systemen de overhand kunnen nemen maar te zwijgen.
  Je,overal uitschrijven; en in het niets verdwijnen,is de enige garantie; er veilig omgesprongen wordt,met je eigen leven.

 2. 2

  Miljoenen verdwijnen er in dat EPD zonder dat het zeker is dat het ook daadwerkelijk landelijk zal worden ingevoerd .Aan de andere kant moeten mensen met een chronische psychische aandoening 200 euro eigen bijdrage gaan betalen.,voor de gesprekken die ze periodiek hebben bij de zorginstelling.
  Vaak zijn deze mensen aangewezen op WAJONG of gelijksoortige uitkeringen,dat is net 900 euro,dit komt bovenop de eigen bijdrage voor de zorgverzekering.

 3. 3

  Beetje flauw om dat met elkaar te vergelijken. Als het EPD werkt valt er namelijk een hoop aan zorgkosten te bezuinigen doordat behandelingen beter op elkaar aansluiten, medicijngebruik en voorgeschiedenis makkelijk kan worden gecheckt, kortom: alle informatie makkelijk voorhanden is.

 4. 4

  Welnee. Zorg wordt echt niet ineens magisch efficienter door een website. De informatie die er nu wel is wordt ook niet goed gebruikt: veel zorgverleners nemen niet de tijd (krijgen die tijd mogelijk ook niet) om te bekijken wat er al is. Veel zorgverleners verwerpen dingen die al gedaan zijn. Ook binnen instellingen en organisaties (waar die info allang keurig digitaal beschikbaar is) wordt veel zorg helemaal niet op elkaar afgestemd, blijkt informatie niet bekend bij iedereen etc. Jammer dat er in al die onderzoeken nooit wordt aangegeven of de informatie die de missers had kunnen voorkomen al niet lang en breed beschikbaar was.

  Een EPD gaat daar niets aan veranderen, en de besparing op basis van de gigantische hoop zorgkosten die het gaat voorkomen lijkt mij dan ook zwaar overdreven.

 5. 5

  Flauw,wellicht als de belangrijkste motivatie voor de minister zou zijn het beste zorgtraject mogelijk voor de patient .
  Het lijkt er nu meer op dat kostenbesparing de belangrijkste reden is.
  Als het welzijn van patienten haar boven kostenbesparing zou gaan waren er niet zulke bezuinigingen in de zorg geweest.Het voorbeeld wat ik noemde zal er waarschijnlijk voor zorgen dat psychiatrische patienten die nu nog maatschappelijk redelijk functioneren,zorg gaan mijden.Waardoor de begeleiding en zekere mate van toezicht op de medicatie verdwijnt.Gezondheidstoestand en functioneren worden minder,patient komt in isolement etc…..Resultaat schade en hogere kosten die te herstellen.Dit is een voorbeeld dat ik ken zo zijn er vele ,door nu te bezuinigen worden de kosten per patient alleen maar hoger.
  Daarom wantrouw ik ook de belofte dat de privacy van die patientgegevens gewaarborgd is.De regels zullen steeds verder opgerekt worden ten gunste van de zakenwereld.

 6. 6

  Er is een pertinente nadrukkelijke expliciete weigering,van al die versnipperde instanties,zorginstellingen etc om samen te werken.
  Die kluwen om Savanne heen; aan tig instanties;idem,bij family drama zierikzee; en velen velen anderen excessen.Steevast zijn er eerder teveel versnipperde instanties betrokken,dan te weinig.Steevast blijkt allen info,meer dan bekend,uitgebreid bij evenzovelen bekend.Steevast zitten tig mensen en,vrrsnipperde instanties er met hen neus bovenop.

  Het is PURE onwil;ieder heeft zijn eigen toko,en wil geen bemoeinis/advies/raad; Laat staan SAMENWERKING.
  Dat wordt ronduit expliciet en impliciet geweigerd.
  En de een weet het nog beter dan de ander;En als het mis gat ,en dat naar buiten komt;begint ook wederom steevast;het grote afschuifsspel,heen en weer geschuif van verantwoordelijkheid;en het grote straatjes vegen.

  Dat zijn de vaste patronen,voor 95 procent; zeldzame uitzonderingen daargelaten.AAn die mentaliteit,veranderd een EPD, o,o,o,o,o niets.

  Trouwens,wat nog erger is; dat zogenaamde electronisch kind dossier;
  allang in werking is;En kinderen vanaf hen geboorte tot ver in de volwassenheid aan vast zitten.
  Naast, de onnozelheden over kleur schaamhaar,etc;
  OOk van die vragen , die ouders moeten invullen;of ze mishandeld zijn;verkacht door hen ouders etc. Nu heb ik zelf zeer bewust en uit keuze geen kinderen *er zijn er GENOEG left over,om voor te zorgen)
  maar mocht het wel zo zijn; zou ik die formulieren met een keihard NEEN invullen. VOORDAT volslagen,idiote,non evidence based conclusies getrokken worden;inherent;aan dit systeem.

  Het zoveelste staaltje schijnveiligheid; De schade en ellende aangericht wordt;velen malen groter dan de bate. Het is puur,om te doen ALSOF,men nu controle heeft; risicoss gereduceerd worden etc;

  Maar aan de echte oorzaken, van misstanden, fouten etc wordt nooit iets gedaan.Onder toezicht van IGZ, mogen misdadigers zoals ” de neuroloog” en ander tuig gewoon 10 tallen jaren doorgaan;IEDER er met zijn neus bovenop (in die besloten cultuurtjes) of worden in uiterst geval verplaatst.
  Neen dit is geen oplossing; en voor welk probleem precies?

 7. 7

  En alles wat bespaard wordt verdwijnt rechtsreeks in ” de buffer” bonussen en winsten van zorgverzkeraars,en besturen.wat ook de enige reden is;het per jaar 40 procent duurder zou worden..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren