De invloed van de Partij voor de Dieren op de Nederlandse politiek…

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (18)

#1 Herman

De conclusie vind ik wel erg kort door de bocht. Het is inderdaad te zien dat er meer aandacht voor landbouw is gekomen, maar bij de invloed van de Partij voor de Dieren daarop zijn nog een hoop kanttekeningen te plaatsen.

#2 boog

Wel mooi om te zien dat het CDA inderdaad de anti-PvdD is.

#3 Zwierkikker

Punt gemaakt. Het zou ze sieren als ze zich nu zouden opheffen.

#4 JW

Hoezo @3, is de strijd dan al gestreden?

#5 Martijn

@Zwierkikker: De PvdD heft zich zelf op wanneer de beginselen en standpunten door (de) andere partijen zijn overgenomen en daar ook uitvoering aan gegeven wordt. Zo ver is het nog lang niet en dus is de PvdD nog steeds brood- en broodnodig.

@Herman: Er is niet zo zeer meer aandacht voor de landbouw gekomen als wel voor de negatieve aspecten van de (intensieve) veehouderij= bio-industrie. En dat is uitsluitend de verdienste van de PvdD. Deze partij heeft haar nut en noodzaak meer dan bewezen en verdient zonder meer ook de komende vier jaar haar zegenrijke werk te blijven doen – liefst met meer dan twee zetels.

#6 Share

Ik stel me bij de PvdD altijd voor dat ik écht op een varken of een hond stem.

#7 P

ik geef me nu even bloot: voor de komende verkiezingen zijn afgevallen: PvdA, CDA, CU, SGP. Verder doet een ieder nog mee. De Partij voor de Dieren omdat ze een lijsttrekker hebben waarvan ik zeg: lekker stukje vlees!

Nee ik wil eerlijk over de zaken spreken, de PvdD is nu nog bezig met het aanzwengelen van de discussie en daarvoor hulde. Maar dat betekent niet dat ik zomaar een stem op de partij uitbreng. Naar goed oud democratistisch gebruik wordt mijn stem pas bepaald zodra ik in dat stemhokje sta.
Waarschijnlijk zijn twee opties: of ik veeg daadwerkelijk mijn reet af met het stembiljet wat ik vervolgens echt tussen de rest van de stemmen gooi, of ik schrijf met watervaste zwarte marker: ‘BLANCO’ op het stembiljet. (of beide)

als je gewoonlijk een of andere klote partij stemt waarmee je het een jaar later al weer niet mee eens bent, doe dan zoals ik ==> BLANCO (schrijf het met die dikke watervaste marker…(als 1/3 van het absolute aantal kiezers dat doet dan wordt ik premier))(ik zal dat in dat geval ongewapend zonder druk of pressie claimen bij hare majesteit de Koningin, waarvoor driewerf hoera: hoera, hoera,… HOERAA, leve de Koningin)

#8 Klaplong

“Nee ik wil eerlijk over de zaken spreken”

oh my…

#9 Herman

@5: Ik zeg niet dat die aandacht niet door de Partij voor de Dieren komt. Het lijkt me zelfs een zeer aannemelijke hypothese. De data die op de site van de PvdD worden aangedragen zijn alleen niet toereikend om die hypothese te onderbouwen. Mijn bezwaar is dus in de eerste plaats van wetenschappelijke aard.

#10 Rene

@ 8: Wees een klein beetje lief in eventueel verdere conversatie met P; gevalletje psychose, inclusief de gebruikelijke achtervolgingswaan (“ik geef me nu even bloot”) en messias-complex (“ik zal in dat geval [ … ]”). Kijk ook naar de posting-tijd en pink gewoon een traantje weg bij zoveel vereenzaamd drama zo net voor de komende mooie zomer.

<pink>

#11 Klaplong

@ Rene

Inderdaad, het is dat de openbare bibliotheek amsterdam om dat uur niet open is, anders had ik zeker geweten waar vandaan dit epistel was verzonden.

ik pink, uit respect, ook een traantje: pink!

#12 Martijn

@Herman: Probeer mij – als niet-wetenschapper – eens aan het verstand te brengen waaruit dat wetenschappelijke bezwaar dan bestaat.

#13 Olav

Martijn, dat zegt-ie toch? (in nummer 9)

#14 Rene

@ Olav: Nee. Hij zegt:

“De data die op de site van de PvdD worden aangedragen zijn alleen niet toereikend om die hypothese te onderbouwen”

maar dat is niet meer dan “omdat ik het zeg”. Waarom die data ontoereikend zijn is op z’n best nader toegelicht te beschouwen via #1, waar er

“nog een hoop kanttekeningen te plaatsen”

zijn wat alweer tot op dat moment niet meer dan “omdat ik het zeg” uitdrukt. Welke kanttekeningen en waarom, en waarom is de data op de site niet toereikend, welke data is additioneel nodig, etcetera, etcetera.

Begrijp me niet verkeerd. De site van de PvdD lijkt me ook niet noodzakelijkerwijs de meest objectieve bron maar als je bezwaren “van wetenschappelijke aard” hebt maar twee keer niet verder komt dan “omdat ik het zeg” sla ik ook wel een beetje aan op gebruik van het woord “wetenschappelijk”. Het lijkt dan net alsof het woord alleen gebruikt wordt om argumenten weg te imponeren.

#15 seven

Wij van WC-eend…

#16 Martijn

@Herman: Hoe onwetenschappelijk de door u bedoelde data op de PvdD-site dan ook mogen zijn, ze zijn wel verifieerbaar. Alles wat door de PvdD aan successen is behaald is ook te achterhalen uit meer objectieve bronnen, zoals b.v. de handelingen van de Tweede Kamer en media.

#17 Hanedop

Hulde voor de PvdD. Dan even de kritische vragen die door PvdD klapvee niet gesteld worden:
-was er zonder de PvdD door anderen partijen (GL?) dan niets gedaan?
-als de PvdD geen partij was geweest maar een op politiek gerichte lobbyclub, waren de zaken dan anders gelopen, misschien nog beter?
-Zijn er wellicht nadelige effecten geweest door de bijdrage van de PvdD, bijvoorbeeld door de weerstand/tegenzin die ze bij andersdenkenden kunnen oproepen?
-als ze effectief waren, blijft de PvdD de komende jaren net zo effectief?
-als er ipv de PvdD een dierenpartij zou zijn met leiders die minder reliegieus zijn en meer voor open partijdemocratie, zou die dan nog effectiever kunnen zijn?

#18 Martijn

[..]-was er zonder de PvdD door anderen partijen (GL?) dan niets gedaan?[..]
Antwoord: In ieder geval veel minder dan nu de PvdD er wel was/is.
[..]-als de PvdD geen partij was geweest maar een op politiek gerichte lobbyclub, waren de zaken dan anders gelopen, misschien nog beter?[..]
Antwoord: Zoiets als Wakker Dier? Natuurlijk hebben lobbyclubs hun nut. Maar juist door in het centrum van de nationale politiek plaats te nemen is de invloed op de besluitvorming oneindig veel groter.

[..]-Zijn er wellicht nadelige effecten geweest door de bijdrage van de PvdD, bijvoorbeeld door de weerstand/tegenzin die ze bij andersdenkenden kunnen oproepen?[..]
Antwoord: Dat kun je je bij elke politieke partij afvragen en is als zodanig niet te beantwoorden. Een nutteloze vraag,dus!
[..]-als ze effectief waren, blijft de PvdD de komende jaren net zo effectief?[..]
Antwoord: Zie vorig antwoord. Ik persoonlijk heb er alle vertrouwen in dat de PvdD, mits met voldoende zetels, minstens zo effectief zal zijn als tot nu toe.
[..]-als er ipv de PvdD een dierenpartij zou zijn met leiders die minder reliegieus zijn en meer voor open partijdemocratie, zou die dan nog effectiever kunnen zijn?[..]
Antwoord: Wat een gezeur altijd over de geloofsovertuiging van de leider(s) van deze partij. Bij geen enkele andere partij komt dit aspect aan de orde. Op welke wijze zou de geloofsovertuiging van Thieme c.s. van invloed zijn geweest op het beleid en het functioneren van de partij? De PvdD is een partij waarin alle levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen voorkomen. da tmaakt die partij ook zo uniek en tegelijk kwetsbaar. Vanwege die kwetsbaarheid is tot nu toe gekozen voor beslotenheid. Dat is natuurlijk niet vol te houden tot in lengte van dagen. Ik voorspel dan ook dat op korte termijn de PvdD een nog opener karakter zal hebben dan zij nu al heeft.
Nog even dit. Vanwaar die snerende betiteling ‘klapvee’? De leden van deze partij zijn loyaal maar tegelijk ook kritisch. Dat heeft het afgelopen congres wel bewezen. Over democratie gesproken, de leden hebben in meerderheid een besluit van het bestuur over de kieslijst gecorrigeerd. En het bestuur heeft zich daar, zoals het hoort, bij neer gelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*