De EU vraagt het onmogelijke van Griekenland

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Niet figuurlijk of bij wijze van spreken onmogelijk, maar letterlijk onmogelijk, aldus Clive Crook in Bloomberg View:

Suppose that Tsipras capitulated, and that he was able somehow to stay in power long enough to keep his promises — or that the successor government was reliably conservative on fiscal policy. Would this be sufficient to put Greek public finances on the path to sustainability? The sustainability of Greek debt, you may recall, is Europe’s main purpose in all this.

The answer is no, it wouldn’t — and my authority here is the International Monetary Fund, one of Greece’s main creditors and partner of the European Commission and European Central Bank in what used to be called the troika.

The fund’s chief economist, Olivier Blanchard, published an article on Sunday which said that for the new budget targets to achieve sustainability, significant new financing and debt relief would also be needed. But Europe won’t discuss debt relief until Greece has put its public finances on a sustainable footing.

The IMF says Greece can’t put its finances on a sustainable footing without more debt relief; Europe says it has to. That’s the agreed position of the creditors. Clear? […]

What Europe is demanding of Greece can’t be done […] And, according to the IMF, even if it could be done, it wouldn’t work. Aside from this, Europe’s position is eminently reasonable.

Maar de andere eurolanden blijven gewoon hun stukje theater opvoeren. Dijsselbloem voorop, natuurlijk.

En de vaderlandse ‘kwaliteitspers’ lult uiteraard gewoon door over onverantwoordelijke en onserieuze Grieken.

De realiteit heeft zich immers maar aan te passen aan ons wereldbeeld, wordt – blijkbaar – collectief gedacht.

En om het voorspelbare geleuter van de usual suspects in de reactieruimte maar alvast voor te zijn dat alles goed zou zijn gekomen als Tsipras & co niet prematuur de knuppel in het hoenderhok hadden gegooid, volgt hieronder nog even wat extra aandacht voor het artikel van Olivier Blanchard, de hoofdeconoom van het IMF, dat Crook in het citaat hierboven aanhaalt.

Blanchard schrijft:

In the program agreed in 2012 by Greece with its European partners, the answer was: Greece was to generate enough of a primary surplus to limit its indebtedness. It also agreed to a number of reforms which should lead to higher growth. In consideration, and subject to Greek implementation of the program, European creditors were to provide the needed financing, and provide debt relief if debt exceeded 120% by the end of the decade.

The primary surplus in the program was to be 3% in 2015, and 4.5% next year. Economic and political developments have made this an unattainable goal, and the target clearly must be decreased.

Wat zijn nu de ‘economic and political developments’ geweest die een Grieks primair surplus van 4,5% in 2016 onmogelijk hebben gemaakt?

Allereerst natuurlijk het gegeven dat de Griekse overheidsbezuinigingen de houdbaarheid van de Griekse overheidsschuld, dankzij de resulterende economische krimp, juist verminderden in plaats van vergrootten.

In 2013 kwam het IMF er immers achter dat hun modellen waarop het regime van bezuinigingen was gebaseerd – met name met betrekking tot de fiscal multiplier – er gruwelijk naast zaten.

Gezien deze nieuwe economische realiteit, zou een toename van het Griekse primaire surplus van 1,5% (de stand van begin dit jaar) naar 4,5% in 2016 de Griekse economie met nog eens 8% hebben doen krimpen, waardoor de Griekse schuldenlast in relatie tot het bbp alleen nog maar verder zou toenemen – en navenant onbetaalbaarder zou worden.

Tot zover de ‘economic developments’.

De ‘political developments’ waar Blanchard aan refereert, is de onwil van Tsipras & co om het Griekse primaire surplus net zo veel en net zo snel te vergroten als in 2012 was afgesproken. Vanwege de simpele reden, zoals inmiddels ook het IMF inziet, dat dit de Griekse schuldenlast alleen nog maar onbetaalbaarder zou maken.

Vandaar ook dat Blanchard dan ook concludeert dat verdere bezuinigingen (op bijvoorbeeld pensioenen) niet tot een houdbare schuldenlast leiden als deze niet tevens worden vergezeld door verdere schuldverlichting.

Maar daar wil de EU het dus niet over hebben. Griekenland moet gewoon toegeven. Zelfs als dat de ellende op korte termijn alleen maar vergroot, zonder dat daar een oplossing op de lange termijn tegenover staat.

Open artikel

Reacties (31)

#1 Cerridwen

Werkelijk alle economische indicatoren van Griekenland laten een scherpe knik zien op het moment dat Syriza aan de macht komt, sommige zelfs al daarvoor, op het moment dat Syriza aan de macht zou kunnen komen. De rente, de banktegoeden, de overheidsfinancieën, de economische groei en de werkloosheid: allemaal verslechterd. Daar is maar één reden voor: het niet sluiten van een akkoord en daarmee het risico op een Grexit. En dat kost de Grieken heel veel geld. Waar een primary surplus van 1% dit jaar in februari nog een mooi resultaat zou zijn geweest voor Syriza, is het nu bittere noodzaak geworden. En dat terwijl het met de rest van de EU economisch de goede kant op gaat, een wind in de rug waar Griekenland nu niet van profiteert vanwege de onzekerheid die Syriza heeft veroorzaakt.

Bezuinigen of niet bezuinigen is niet de enige variabele die er toe doet. Van Sargasso zou je verwachten dat er meer inzicht krijgt in problemen. In plaats daarvan is het vaak niet veel meer dan een persbericht van Syriza met een intellectueel sausje.

#3 prllx

Dat is de korte versie van: ik heb jou nog nooit betrapt op een zinnige bijdrage.

#4 kevin

@1 Dus de berichten van het IMF zijn socialistische propaganda? Het is blijkbaar zo duidelijk dat ze wel bewust moeten liegen.

#5 AndreSomers

@1 komt dat door het beleid van de Griekse regering op zichzelf, of door de angst en het kennelijk gegronde vermoeden dat er kennelijk is dat EU dat beleid niet zal accepteren en de gevolgen dáárvan groot zullen zijn? Dat zijn m.i. twee verschillende dingen.

#6 Cerridwen

@4:

Dus de berichten van het IMF zijn socialistische propaganda?

Het IMF heeft heel andere ideeën over wat goed is voor Griekenland dan de Griekse regering. Jeroen noemt alleen de ideeën van het IMF die de positie van Syriza ondersteunen, de ideeën die dat niet doen laat hij weg. Je krijgt nu het idee dat het IMF het eens is met Syriza, maar dat is alleen op onderdelen het geval. Als je dan uithaalt naar de media die niet het volledige verhaal zouden vertellen, moet je niet hetzelfde doen.

#7 Cerridwen

@5: Dat zijn geen twee verschillende dingen, want Syriza heeft geld van Europa nodig om haar beleid te kunnen uitvoeren. Wat Syriza doet om dat voor elkaar te krijgen, is dus onderdeel van het beleid van Syriza. Los daarvan neemt Syriza ook maatregelen die rechtstreeks impact hebben op de indicatoren, zoals de beslissing om leveranciers voorlopig niet uit te betalen.

#8 kevin

@7 Het is dus hoe dan ook de schuld van Syriza, zelfs als het probleem is dat ze zich in allerlei bochten moeten wringen omdat Europa moeilijk doet. Classic Cerridwen.

#9 Cerridwen

@8: Dus Syriza draagt volgens jou per definitie geen enkele verantwoordelijkheid mocht er geen deal komen? Bizar.

#10 kevin

@9 Dat zeg ik toch niet?

#11 majava

@1:

Werkelijk alle economische indicatoren van Griekenland laten een scherpe knik zien op het moment dat Syriza aan de macht komt

Oh ja?
Dacht het niet.
-Werkeloosheid omhoog sinds 2009. Weer wat omlaag sinds kort.
-Schuld/GDP omhoog en nu op het niveau van vorig jaar, niet veel anders als 2012.
-De rente zit gewoon nog helemaal in de kelder.
-En overheidsuitgaven zijn niet gestegen en sinds 2008 aan het dalen. Ik heb het vermoeden dat jij liever uitgaven als aandeel van GDP er bij wil halen, wat een foute zou zijn voor de obvious reasons.

#12 Micowoco

Blijkbaar kun je van een kikker heel goed veren plukken en als er slechts een skeletje over blijft, kan er nog best een pauwenstaart aan groeien.

Echt een mooi vak, politiek.

#13 Le Redoutable

Het is natuurlijk volkomen logisch dat Europa niet staat te springen de Grieken te helpen als ze weigeren hun uitgavenpatroon op een houdbaar niveau te brengen. Dat zou betekenen dat Europa de Grieken tot in lengte van dagen moeten blijven sponsoren, alleen omdat ze boven hun stand willen blijven leven. De Griekse pensioenuitgaven behoren tot de hoogste van Europa en zijn totaal niet in verhouding met de economie van het land, dat kan simpelweg niet zonder meer schuld te maken.

Een surplus van 3% is inderdaad te veel, laat ze eerst maar eens zien dat ze op termijn de nul kunnen halen.

Wellicht is het afschrijven van schulden op termijn noodzakelijk, maar dan moet er toch eerst in ieder geval uitzicht zijn op een oplossing. Met het wanbeleid van de huidige Griekse regering is die oplossing eerder steeds verder weg dan dichterbij. Dat belonen met schuldenverlichting zou dat alleen nog maar veel erger maken en bovendien politici in andere landen op het idee brengen ook op de pof te gaan begroten, je maakt je immers met niet zo populair bij je achterban als met gratis geld uitgeven. En als die schuld later dan toch kwijtgescholden wordt maakt het die optie wel heel aantrekkelijk.

#14 Nonkel

Kunnen we stellen dat er geen ‘wij’ is in Europa? Dat men op t hoogste niveau niet eens solidariteit kan opbrengen?
Zo ja, kappen met dit theater. De EU is een leugen.

#15 Joop

@14.

Nee, want dat ‘we’ van jou bestaat evenmin.

En ‘men’ is zo’n dood woord.

Politiek is theater.

De leugen regeert altijd, want de voorstelling van de mens.

Dus lekker doorgaan. Fuck de nationalisten!

#16 Cerridwen

@11:

Werkeloosheid omhoog sinds 2009. Weer wat omlaag sinds kort.

en nu weer omhoog. Tegen de trend van bijvoorbeeld Spanje in.

Schuld/GDP omhoog en nu op het niveau van vorig jaar, niet veel anders als 2012.

Klopt.

De rente zit gewoon nog helemaal in de kelder.

Nee, de rente zit weer in de kelder. Vorig jaar zomer heeft Griekenland op de private markt geld kunnen ophalen tegen een rente van ca. 5%

En overheidsuitgaven zijn niet gestegen en sinds 2008 aan het dalen.

Het gaat om de betaalbaarheid van de overheidsuitgaven, dat is zeg maar het hele punt. Die hoeft niet in evenwicht te zijn, maar iemand moet wel bereid zijn jouw geld te lenen om de tekorten aan te vullen. Die situatie is verslechterd sinds Syriza aan de macht is, door o.a. sterk verminderde belastinginkomsten rond de machtsoverdracht (een van de plannen van Syriza was het terugdraaien van een gehate extra belasting op huizen, vandaar) en extra uitgaven (al valt dit erg mee, onder druk van de situatie zijn de meeste extra investeringen die Syriza gepland had, niet uitgevoerd). Daar komt de dreigende nieuwe recessie nog bovenop.

Wat mij betreft geef je de crediteuren de schuld van het conflict, maar dat het conflict de financieel-economische positie van Griekenland schaadt (als onafhankelijke variabele dus), valt mijns inziens niet te ontkennen.

#17 Nonkel

Jij bent de nationalist hier Joop. De euronationalist. Een agressieve en extern gerichte idealist die bestaande gemeenschappen ontwricht. Zie alleen Griekenland al.
Maar goed, jij denkt dat er geen Nederlandse ‘wij’ is. Toon maar aan. Ik wens je veel succes, maar dicht je weinig kans toe.

PS: de domheid van je reactie ontging me bijna. Je beantwoordt ‘nee’, omdat mijn ‘wij’ ook niet bestaat. Je zegt dus dat er wel een EU ‘wij’ is, omdat de mijne ook niet bestaat……..

#18 Vipsania Agrippina maior

Er gaat uiteindelijk wel een oplossing komen want met een Grexit verliezen beide partijen teveel. Maar de EU hoopt natuurlijk op een onvoorwaardelijke knieval van Syriza, want anders zou het idee kunnen ontstaan “dat ze ermee weg zijn gekomen” en een alternatieve politieke kijk zit men duidelijk niet zo op te wachten (voordat je het weet gaat dat zich verspreiden in andere landen, verkiezingen in Spanje voor de deur, etc.) Beter had de trojka voordat Syriza opkwam een werkbare langetermijnoplossing bedacht voor Griekenland.

#19 Joop

@17

Jij bent, je kent me niet eens. Ja, je domheid ken ik wel. Blinde domheid.

#20 majava

@16: “sterk verminderde belastinginkomsten rond de machtsoverdracht (een van de plannen van Syriza was het terugdraaien van een gehate extra belasting op huizen, vandaar) ”

Als ik het plaatje bekijk van de opbouw van overheidsinkomsten, dan is Griekenland heel normaal. Net als bijna alle andere landen haalt GR zo rond de 80% binnen uit belastingen en sociale afdrachten. Net zo hard als dat normaal is, is dit ook het probleem. Want met een hoge werkeloosheid en een stagnerende consumptie en productie zal dat in absolute zin dus steeds minder opleveren. Wat je ook ziet gebeuren.

Maar misschien is dat juist wel de reden waarom ze (en jij?) de Grieken dan maar meer geld wilden laten persen uit onroerend goed, want ze weten dondersgoed dat ze die economie daar met austerity de nek hebben omgedraaid.

Ik bekeek deze grafiek, overigens: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Main_components_of_government_revenue,_2014_(¹)_(%25_of_total_revenue)_YB15_II.png

#21 gbh

@1:

Werkelijk alle economische indicatoren van Griekenland laten een scherpe knik zien op het moment dat Syriza aan de macht komt

Die knik zie je ook hier, Griekenland interesseerde echt helemaal niemand tot Syriza aan de macht kwam.

https://sargasso.nl/tag/griekenland/

#Nepotisme

#22 Cerridwen

@20: Het gaat om de feitelijke belastinginkomsten ten opzichte van de verwachting, niet om het percentage in Europees verband. Dat is nog steeds zo. Griekenland heeft een gigantisch acuut probleem (waar jij niet van op de hoogte lijkt, mede door de eenzijdige berichtgeving van Sargasso denk ik dan), en met grafieken van 2014 is dat niet zichtbaar.

Greek bank withdrawals spike as revenue slides

Greece’s battered economy is sinking even deeper into the mire, according to two pieces of information today.

First, Reuters is reporting that two billion euros were withdrawn from Greek banks between Monday morning and Wednesday night.

That would be a significant acceleration in the steady outflow, that has already pushed deposit levels to 11-year lows. Before talks collapsed last weekend, Greek banks were losing €200m to €300m per day.

The second worrying news is that government revenue tumbled in May, as households and firms hoarded cash and delayed filing tax returns.

Greek government revenues in May were 24% under target — or around €900m. That’s a remarkable shortfall.

But Greece is still running a primary budget surplus this year, because it has deferred so much of its own spending.

As one senior banker told the Financial Times:

“There appears to be a complete freeze on domestic payments apart from wages and pensions as the government rounds up cash to pay international creditors,”

“This is starting to have a knock-on effect on revenue collection.”

Bron: liveblog Guardian:
http://www.theguardian.com/business/live/2015/jun/18/greek-crisis-eurozone-finance-ministers-merkel-live

#23 majava

@22: Je zegt nu precies wat ik al schreef, met (in de quote) alleen een stukje extra over geldopnames bij banken. Iets dat volgens mij niet echt veel uitmaakt, behalve dat het een ander sentiment typeert, n.l. dat van sterk negatieve consumentenvertrouwen en dus een stagnerende afname. Maar ja, dat zagen we al aan de cijfers en ook al voor Syriza.

Ik heb dus eigenlijk niks toe te voegen. Deep shit voor die gasten, maar “meer belastingheffing” o.i.d. zal ze niet helpen.

#24 Cerridwen

@23:

Je zegt nu precies wat ik al schreef, met (in de quote)

Nee, want jij schrijft de verminderde belastinginkomsten toe aan de slechtere economie, terwijl de quote het toeschrijft aan actief geen belasting betalen:

“as households and firms hoarded cash and delayed filing tax returns.”

alleen een stukje extra over geldopnames bij banken. Iets dat volgens mij niet echt veel uitmaakt,

Een bankrun maakt niets uit? Let ook op de knik naar beneden:

[img]http://i.guim.co.uk/img/static/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2015/6/17/1434523761521/9e7fca09-9a46-492f-a666-76c1684b4f72-620×471.png?w=620&q=85&auto=format&sharp=10&s=9e0a188400a57dac4e8ebd1d94df1354[/img]

Maar ja, dat zagen we al aan de cijfers en ook al voor Syriza.

Nee, de cijfers met Syriza zijn aanmerkelijk slechter dan daarvoor. De situatie in 2013, en zeker 2014, was een stuk stabieler dan in 2010 – 2012. Dat is precies de periode dat Sargasso niet zoveel aandacht meer had voor Griekenland (goed nieuws/minder slecht nieuws verkoopt niet).

Het beeld van een continue achteruitgang met deze crisis als logisch gevolg, klopt niet.

#25 majava

als dat moet doorgaan voor actief geen belasting betalen (“as households and firms hoarded cash and delayed filing tax returns.”) dan lees ik liever weer wat economische cijfers. Die zeggen mij meer.

Ik zeg niet dat wat jij zegt allemaal niet van invloed hoeft te zijn, maar ik kan het gedrag van Grieken net zo goed aan de (houding van de) EU toeschrijven. Want die is met de komst van Syriza ook steeds minder inschikkelijk geworden en Grieken hebben gewoon internet (joh!) en kunnen dan natuurlijk ook lezen hoe graag men ze uit de EU en Euro wil mikken. Ik zou wellicht ook m’n centjes even in een sok bewaren. This is Sparta!

#26 gbh

Grieken hebben gewoon internet (joh!) en kunnen dan natuurlijk ook lezen hoe graag men ze uit de EU en Euro wil mikken

Hoe rijm jij dat met dit?

Panagiotis Lafazanis, the leader of the influential left-wing of the party, has been clearer in his statements. “We want to exit the euro and a complete break with the totalitarian EU,” he announced.

Dat was voor de onderhandelingen!

http://www.spiegel.de/international/europe/aims-of-greek-politician-alexis-tsipras-remain-a-mystery-in-europe-a-1011288.html

Ik krijg meer de indruk dat Syriza door zich onmogelijk op te stellen juist uit is op een exit uit de euro. Het moet intern wel verkocht worden want 80% van de Grieken wilt juist binnen de EU blijven.

En dan terug naar de Drachme die niets meer waard is? Schulden blijven gewoon staan en geen bank zal meer geld willen lenen. Zo veroordeel je heel Griekenland tot de bedelstraf.

#27 Cerridwen

@25:

Ik zeg niet dat wat jij zegt allemaal niet van invloed hoeft te zijn, maar ik kan het gedrag van Grieken net zo goed aan de (houding van de) EU toeschrijven

Voor een conflict zijn er twee partijen nodig, dus dat kan inderdaad. Bedenk dan wel dat de houding van de EU niet veranderd is, alleen de houding van de Griekse regering. Ik zou het zelf dan wat vreemd vinden om Syriza onschuldig te verklaren aan het conflict.
Maar goed, belangrijker vind ik dat je ook ziet dat het conflict schade berokkend aan de Griekse economie, onafhankelijk van of er bezuinigd wordt of niet.

Want die is met de komst van Syriza ook steeds minder inschikkelijk geworden

Heb je concreet bewijs voor deze stelling? Voor zover ik weet hanteren de schuldeisers precies dezelfde voorwaarden voor de leningen als ze hebben afgesproken met de vorige regering.
In de praktijk zie je dat beide partijen inmiddels concessies hebben gedaan ten opzichte van hun beginpositie, het is alleen nog niet genoeg.

Grieken hebben gewoon internet (joh!) en kunnen dan natuurlijk ook lezen hoe graag men ze uit de EU en Euro wil mikken

Heb je dit soort retoriek nu nodig? De EU wil Griekenland juist behouden voor de Euro, net zoals dat Syriza heel graag in de Euro wil blijven. Maar voor beide partijen geldt: niet tegen elke prijs. En aangezien Syriza iets wil van de EU wat ze niet wil geven (geld), is er een serieus risico op een grexit. Dat was al te voorspellen op basis van het verkiezingsprogramma van Syriza, en is het niet zo vreemd dat mensen zich daarop voorbereiden door hun Euro’s van de bank te halen en in een sok te stoppen. En daarmee maken ze het moeilijker voor Syriza om haar verkiezingsprogramma te verwezenlijken.

Als een terzijde, wat zou Syriza moeten doen zodat je kritiek op ze gaat hebben en deze ventileert op Sargasso?

#28 Cerridwen

The Guardian meldt dat de Eurogroepvergadering is afgelopen, zonder akkoord…

#29 majava

@26: Hoe ik dat rijm? Ik heb nooit echt nagedacht over wat Syriza nou eigenlijk, misschien of stiekem wil. Persoonlijk wel. Ik denk dat Griekenland nu beter af is zonder de euro.

@27: Het is allemaal wel aardig dat de EU gewoon bij oud beleid en oude afspraken wil blijven, maar er is niet voor niks een regering met Syriza gekomen. Die laatste vinden m.i. voor een groot deel terecht dat de afspraken die de vorige regeringen maakte het land schade heeft berokkend en ze willen om die reden andere voorwaarden en meer tijd. Ik vind het ook niet vreemd dat EU en Griekenland die allebei wel veel te verliezen en tegelijk te winnen hebben in een voortdurende dans bezig blijven die niemand nog begrijpt. Maakt het moeilijk om te bepalen wie er tot het uiterste zal gaan.

ik heb overigens niks met Syriza. Ook niet met hoe Griekenland, ook al is het met hulp van de later handig uitgekochte banken, hun balansen hebben zitten faken. Ook geen sympathie voor het uit de wind houden van de bezittende klasse, of voor grijze economie. Ik heb wel iets tegen blinde austerity en het gewoon vertikken om te handelen op hele simpele macro-economische indicatoren en sociaal maatschappelijke werkelijkheden. Ik denk dat Syriza daarom een punt heeft.

#30 gbh

@29: Dus wat het volk zelf wilt maakt niet uit?

Laatste pol 74% voor euro, SYRIZA 31.3%

Leve de democratie

http://www.keeptalkinggreece.com/2015/06/05/why-does-the-majority-of-greeks-want-to-remain-in-the-euro/

Enigste voordeel van Griekenland uit de EU wordt dat de rest zal zien wat voor ramp dat op gaat leveren, niet voor de EU maar voor de Grieken zelf.

#31 Ernest

@1: hoe zit het inmiddels in Libië? Voor wie is de door jou zo noest verdedigde bevrijding een groot succes geworden?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

| Registreren

*
*
*