Blogger ‘ontboden’ op politiebureau

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Blogger ‘ontboden’ op politiebureau

Vrijheid van meningsuiting weer in het gedrang?

0

Reacties (10)

#1 Kropotkin

Omdat de reden van de ‘ontbieding’ om gehoord te worden aangaande verscheidene teksten geplaatst op internet een beetje(?) vaag is, is het niet zeker of het gaat om een meningsuiting-probleem maar op het eerste gezicht lijkt het toch weer op een stasi actie van de overheid.

#2 Domino

Het was ook al in de plenaire zaal aan de orde bij de behandeling van de zaak Nekschot vanochtend.

Daar werd gesteld dat het geen nieuw beleid was. Niettemin wijst de jurisprudentie in een andere richting dan het OM beoogt. Kennelijk wil het OM toch pogingen blijven doen de meningsvrijheid in te perken. Hirsch B. zal dat niet tegenhouden. Vanwege de bekende dubbele houding heeft het OM vrij spel.

#3 Bart

Nou, als ik daar zo wat rondklik, dan lijkt het er meer op dat iemand het niet leuk vond dat er door auteursrecht beschermde teksten op Hoeiboei staan. Maar daarvoor is een mailtje naar de webmeester de gekozen oplossing (of, als je Cozzmoss heet, meteen een factuur), geen aangifte op het politiebureau.

#4 Martijn

Misschien is die aanmaning/factuur er al geweest. Dan is aangifte de logische stap 2.

#5 Bismarck

Eerst eens vragen naar een nadere reden van de ontbieding en tot die volgt zeker niet gaan. Een politiebureau stap je sowieso niet vrijwillig binnen.

#6 pedro

Waarom schenken wij aandacht aan Hoeiboei, als Hoeiboei zelf niet eens wil weten, waarom de politie hem verzoekt (hoezo ontbieden?) op het bureau langs te komen? Zo lang we dat niet weten, is er geen zinnig woord te zeggen over deze zaak.

Als ik Hoeiboei was, zou ik juist graag willen weten om welke teksten het gaat. Ik bedoel: als ik teksten schrijf, sta ik daar meestal wel achter en ben ik niet te beroerd om daar mijn verantwoordelijkheid voor te nemen, ook als dat tegen een gangbare mening in gaat. tegenwoordig lijkt de roep om vrijheid echter steeds meer op een roep om vrijheid zonder verantwoordelijkheid. De vrijheid om alles te mogen zeggen roepen of doen wat je wil, maar zonder daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. Dat vind ik een uiterst zorgwekkende ontwikkeling. Dat soort vrijheid kan immers alleen maar in een dictatuur eindigen, waarbij de hoogste baas de vrijheid heeft om iedereen onder hem te commanderen.

#7 Kropotkin

@6 Wel ’t stukje beetje beter lezen.

Hoeiboei blijkt ’t wel te willen weten maar geen bevredigend antwoord te krijgen.
‘Daar valt niet achter te komen. Dan weer is er sprake van ‘aangifte’, maar altijd zonder enige toelichting of steekhoudende argumenten, en dan weer is er een ‘ontbieding’ voor een gesprek! Waarom toch? Een antwoord wordt niet gegeven.’

(hoezo ontbieden?)
Weet ik ook niet maar dat staat in brief van de politie als onderwerp

Welke verantwoordelijkheid moet je trouwens nemen voor je mening? Ik ben voor mijn mening niemand verantwoording verschuldigd, nog niet tenminste.

Dat soort vrijheid kan immers alleen maar in een dictatuur eindigen, waarbij de hoogste baas de vrijheid heeft om iedereen onder hem te commanderen.

Nee, dat soort vrijheid zorgt er voor dat wanneer de baas commandeert de rest roept ‘rot effe gauw op’.

Op Frontaal Naakt verwoordt Peter Breedveld het aardig:
‘Laten we dus het hoofd nog maar even koel houden, maar al wel alvast op zoek gaan naar een tweedehands stencilmachine.’

#8 Domino

Hirsch B. geeft niet op:

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam gaat in hoger beroep tegen twee vonnissen van de Europese Strafkamer in de zaken tegen een columnist en een man uit Amsterdam die op 2 juni 2008 werden vrijgesproken van discriminatie. De columnist van het blad ?Havana? van de Hogeschool van Amsterdam heeft zich in een column volgens het OM beledigend uitgelaten over Joden. De strafkamer heeft geoordeeld dat in dit geval de vrijheid van meningsuiting diende te prevaleren. Het OM is van mening dat een aantal fragmenten in de column wel strafbaar dienen te zijn. Het OM gaat ook in hoger beroep tegen de vrijspraak van een man uit Amsterdam die discriminatoire uitlatingen deed op een webforum. De strafkamer was van oordeel dat niet bewezen kon worden dat de opzet van de verdachte gericht was op de openbaarheid van zijn uitspraken. Het OM is in appel gegaan omdat het meent dat die opzet op de openbaarheid wel bewijsbaar is.

Is de personele bezetting van het OM en de politie niet teveel uit balans geraakt?

#9 pedro

@7: “Hoeiboei blijkt ’t wel te willen weten maar geen bevredigend antwoord te krijgen”. Ja, maar dan moeten we hem op zijn woord geloven, terwijl hij de ontbieding met een kopietje van de brief bewijst. En als hij het werkelijk wil weten, kan hij gewoon naar het politiebureau stappen. Ik weet dat sommige mensen daar wel wat problemen mee hebben (zie bismarcks reactie), maar ik vind dat in ons land toch echt volkomen kul (en dat terwijl ik in mijn vroegere activistische tijd toch meerdere keren van mijn bed ben gelicht en op andere manieren op ben gepakt). juist in Nederland hebben we een politiekorps, dat in vergelijking met vrijwel alle andere landen, hoogst betrouwbaar is. Als ons poltiiekorps niet meer te vertrouwen is, moeten we de politie maar geheel en al afschaffen. En als hoeiboei dus wil weten, waarom hem gevraagd wordt naar het bureau te komen, moet hij daar gewoon eens langs gaan. Hij heeft toch zeker niets te verbergen?

“ontbieden”. Touché. Ik had die kop niet gelezen en in het artikeltje daar over heen gelezen. In dat geval lijkt het me een wat overtrokken bureaucratische term, maar kun je daar met recht tegen ageren.

“Welke verantwoordelijkheid moet je trouwens nemen voor je mening? Ik ben voor mijn mening niemand verantwoording verschuldigd, nog niet tenminste”. Je wil dus vrijheid zonder verantwoordelijkheid. Je mag alles zeggen en doen, en als je daar anderen mee kwetst, was je je handen in onschuld: het is niet mijn verantwoordelijkheid. In dat geval wil ik graag je mening horen over de mening van die imam, die homo´s van flats af wilde gooien. Die hoeft zich dan vast ook tegenover niemand voor zijn mening te verantwoorden. Dat lijkt me wel zo consequent, want we kunnen natuurlijk niet een regel voor kropotkin maken en een andere regel voor die imam. En als je die imam wel ter verantwoording wil roepen, zeker als zijn mening door een stelletje randdebielen serieus genomen wordt, waar haal jij dan het recht vandaan om iedere verantwoordelijkheid voor het geven van je eigen mening af te wijzen?

“Nee, dat soort vrijheid zorgt er voor dat wanneer de baas commandeert de rest roept ‘rot effe gauw op'”. Ja, dat krijg je als je de sprookjes van de anarchokapitalisten gelooft, kropotkin, maar je vergeet, dat die baas geen enkele verantwoording af hoeft te leggen en dus ieder middel, dat tot zijn beschikking staat, kan gebruiken om er voor te zorgen, dat zijn wil er door gedrukt wordt. `Rot effe gauw op´ roepen zal je in dat geval in de gevangenis doen belanden (als je geluk hebt).

Als je echt voor vrijheid bent, probeer je de maximale vrijheid voor iedereen te bereiken en niet alleen voor jezelf. Als je dat wil, kun je niet anders dan rekening houden met de anderen. Dat noemen we verantwoordelijkheid nemen. Als je voor je eigen mening geen verantwoordelijkheid wil nemen, waarom zou je dan wel verantwoordelijkheid voor je daden nemen? Als Balkenende morgen dat soort vrijheid neemt, kan hij zich tot president voor het leven van Nederland laten kronen, want hij hoeft geen verantwoording aan het parlement af te leggen.

Gisterennacht dacht ik over mijn eerste reactie hier nog, dat ik heel goed aangevallen kon worden op het punt dat ik een beetje door draaf en dat dit voorlopig nog niet zo ver is, omdat iedereen in Nederland uiteindelijk gewoon nog steeds zijn eigen verantwoordelijkheid kent en neemt, maar jouw reactie bewijst, dat dat zeker niet voor iedereen duidelijk is en dat er mensen zijn, die inderdaad vrijheid zonder enige verantwoordelijkheid wensen.

Ik moet je zeggen, dat ik daar eigenlijk een beetje van schrik: ik had altijd gedacht, dat Nederlanders hun kinderen goed op proberen te voeden en hen aan proberen te leren, dat als zij een snoepje stelen (= de vrijheid nemen om ongevraagd een snoepje te pakken), dat dat gevolgen kan hebben. Langzaamaan kun je hen daarmee leren, dat als zij zichzelf verantwoordelijk gedragen in woord en daad, zij een steeds grotere vrijheid kunnen krijgen. Als ze een hele dag alleen maar voor de tv hangen, worden er strikte regels opgesteld over wanneer ze wel en wanneer ze niet mogen kijken. Als ze uit zichzelf af en toe tv kijken, maar ook zonder aansporing zelfstandig hun huiswerk maken, tonen ze hun verantwoordelijkheidsgevoel en mogen ze zelf beslissen hoe veel en wanneer ze kijken. Maar blijkbaar is onze maatschappij al verder gedevolueerd dan ik dacht, want er blijken dus echt mensen te zijn, die denken, dat ze nooit en te nimmer verantwoording voor hun mening af hoeven te leggen. En dat was dus even schrikken. Maar je kunt me van de schrik afhelpen, als je ons komt vertellen, dat ook jij wel bereid bent om verantwoording voor je mening af te leggen. En eigenlijk moet ik je zeggen, dat ik dat niet alleen opvoedkundig helemaal normaal vind, maar dat het verdedigen van je eigen mening (want dat is ´verantwoording voor je mening afleggen´ natuurlijk) juist van moed getuigt, terwijl ik het afwijzen van iedere verantwoording voor je eigen mening gewoon laf vind.

Gregorius Nekschot vind ik dus moedig: hij verkondigt zijn mening en neemt daar ook de verantwoordelijkheid voor. Er stonden wat cartoons op zijn website, die omstreden waren, c.q. zijn, en hij verwijdert die cartoons daarom van zijn website tot op het moment, dat daar een gerechtelijke uitspraak over is. Hij had de cartoons ook kunnen laten staan, maar dan had hij het argument, dat hij niet ter verantwoording kan worden geroepen voor zijn mening moeten gebruiken. En dat zou ik dan dus laf gevonden hebben, omdat hij zich dan achter het idee van vrijheid zonder verantwoordelijkheid zou verschuilen en omdat hij dan niet bereid zou zijn zijn eigen mening (vervat in die cartoons) te verdedigen. Als je je eigen mening verdedigt, ga je met een ander in debat, luister je naar die anders mening en kan je eigen mening daardoor veranderen, of je kunt de mening van die ander veranderen. Zelf ben ik over die cartoons van mening, dat die niet heel erg schokkend zijn en ik verwacht dan ook dat hij ze over een poosje terug kan plaatsen en een passende schadevergoeding zal krijgen voor het excessieve politieoptreden (hoewel ik daar als voormalig activist ook nooit iets van heb gezien voor de keren, dat mensen onterecht op zijn gepakt of wanneer er sprake was van excessief politieoptreden, maar ik blijf van mening, dat dat wel zo hoort te zijn, en dat geldt dus ook voor Nekschot).

@domino: je zou juist blij moeten zijn, als en dat deze zaken tot aan de hoogste instanties uit worden gevochten, zodat er eenduidige rechtspraak kan ontstaan. Als je de huidige onduidelijkheid wil laten blijven voortduren, moet je daar dus tegen blijven protesteren, zoals je hier doet.

#10 Kropotkin

@9:
Ja, maar dan moeten we hem op zijn woord geloven
Nee, hoeft niet. Ik was er niet bij maar ik ga vooralsnog niet uit van de
gedachte dat ze liegt, zoals jij blijkbaar wel doet. (Voor de duidelijkheid, de webmaster van Hoeiboei is een vrouw, Annelies van de Veer.)

Je wil dus vrijheid zonder verantwoordelijkheid. Je mag alles zeggen en doen
Ik had het over een mening. Over alles ‘doen’ heb ik t niet gehad. De
vrijheid van het woord stopt bij bedreiging, die van het doen bij geweld.
Voor de rest zie ik weinig problemen.
Wat de term verantwoordelijkheid hoe dan ook met de vrijheid van het hebben van een mening te maken heeft begrijp ik niet zo.
Om jouw voorbeeld te gebruiken: stelen van een snoepje is net als belastingheffing een vorm van geweld dus wat dat betreft hoef je je over de opvoeding van mijn kinderen geen zorgen te maken.

en als je daar anderen mee kwetst, was je je handen in onschuld:
Het zich ‘gekwetst voelen’ is de laatste decennia opnieuw gecultiveerd door een groot gedeelte, zal niet generaliseren, van de moslimbevolking. Hier lift een gedeelte van de gristenen (niet alleen de biblebelt fundi’s, maar ook de Ballins van deze wereld) op mee. De zogenaamde kwetsende uitingen
zijn nog geen eens van het kwets-niveau van het ezelsproces (1966/67!) of
de ‘cartoons’ die Aat Veldhoen nog in de jaren ’60-70 maakte.

Gregorius Nekschot vind ik dus moedig
Het weghalen van cartoons omdat die omstreden zijn is moedig en verantwoordelijkheid nemen?
Heel vreemde zienswijze.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*