1. 2

    Ik zie de commentaren in de TMG- en LC4-media al voor me:

    “Zie je wel, CO2 is niet verantwoordelijk voor de opwarming van de atmosfeer. Aardbevingen zijn de schuldigen.”

  2. 3

    De vraag is natuurlijk of dit atmosferisch fenomeen zich voor (bijna) elke sterke aardbeving voordoet en omgekeerd of (bijna) elke keer dat dit fenomeen waargenomen wordt een sterke aardbeving volgt. Als het antwoord op één van deze vragen nee luidt zijn we nog niet zo heel veel verder.

  3. 4

    @Bismarck; There zijn plenty plekken op dees’ Aard, waar het vrijwel permanent rommelt – aardbevingsgewijs. Moet makkelijk te checken zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren