Woon-werkmobiliteit in mbo-schoolverlaters

ANALYSE - Afgestudeerden in het mbo nemen ten opzichte van afgestudeerden van het hbo en wo eerder een baan dicht bij huis. Gemiddeld is de uitgaande pendel onder gediplomeerde schoolverlaters van het mbo 20%. Eén op de vijf schoolverlaters werkt dus in een andere regio dan waar hij woont.  Een arbeidsmarktregio met veel uitgaande pendel wijst erop dat deze regio voor een belangrijk deel voor een of meer andere regio’s opleidt.

Er zijn grote regionale verschillen. In Zuid-Limburg (6%) en Groot-Amsterdam (9%) wordt het minst gependeld. De grootste pendel is te vinden in Zaanstreek/ Waterland, Midden-Holland en Rivierenland (meer dan 40%). Geringe pendel is deels te verklaren door de beschikbaarheid van banen in de eigen regio, deels door de begrenzing door buurlanden België of Duitsland. 
Bron: ROA (2013). Doelmatigheid mbo in de regio. D. Bertrand-Cloodt, F. Cörvers, S. Dijksman, J. van Thor
Maar de onderzoekers van het ROA gebruiken het cijfer ook om te kijken naar de doelmatigheid van het mbo in de regio. Als een groot deel van de afgestudeerden uit een arbeidsmarkt pendelt, kan dit erop wijzen dat de transitie tussen onderwijs en arbeidsmarkt in die arbeidsmarktregio te wensen overlaat. Afgestudeerden zullen in de regel immers een baan dicht bij huis verkiezen boven een baan in een andere regio. Dit is zeker het geval voor mbo’ers die relatief vaak voor een baan dicht bij huis kiezen.

Door vanuit dit perspectief naar mobiliteit te kijken, kan op een meer indirecte wijze informatie over de doelmatigheid van mbo-opleidingen in een arbeidsmarktregio verkregen worden. Een arbeidsmarktregio met veel pendel wijst erop dat deze regio voor een belangrijk deel voor één of meerdere andere regio’s opleidt. Hoewel in een dergelijke situatie het opleidingsaanbod op macroniveau zeker niet ondoelmatig hoeft te zijn, betekent dit wel dat het opleidingsaanbod voor de eigen regio minder doelmatig is.
Het rapport (pdf) bevat verder gedetailleerde cijfers over werkgelegenheid en de positie van schoolverlaters per arbeidsmarktregio. Ook is het rapport relevant voor de kleine opleidingen in het mbo.

Reacties (1)

#1 FiFa

Ik ben benieuwd waar de toekomstig afgestudeerde mbo-leerlingen van de opleiding ‘Heavy Metal’ (geloof dat het start in Tilburg) uiteindelijk terecht gaan komen (Corus?).