1. 4

  Hijzelf ook.
  Ik denk overigens dat ie enkel naar Engeland wou omdat hij aan zo’n lord wou vragen hoe ze dat toch deden, hun haar zo in van die tapijtjes, en of ze nog shampootips hadden.

 2. 7

  In een opstel ‘Britten moeten zich schamen’ (naar aanleiding van Wilders’ verboden toegang tot de UK) heeft de auteur het in de 2e regel over ‘blonde Greet’, in de op een na laatste regel over Peroxide Pim’.

  Nu weer Sargasso met die afbeelding van Wilders verkleed als de Zonnekoning met zijn overdadige pruik. De eerste comments doen gek of rijmen erop: @ 3‘pruikentijd’, @4 ‘van die tapijtjes’ en ‘shampootips’, @5 ‘zijn haar was geen pruik. Heel verdacht iemand die in zijn vrijetijd er voor kiest om er zo bij te lopen.’

  Al veel eerder was Wilders mikpunt van spot vanwege zijn haardracht, maar ik verwachtte dat zo’n ‘racisme’ wel zou overgaan. Infantiele of zeg maar idiote belangstelling voor Wilders’ coiffure zou op den duur wel plaats (moeten) maken voor argumenten pro en contra zijn opvattingen. Maar dat is mij tegengevallen en een conclusie dring zich op: wat Wilders beweert is te groot, te ernstig en ontrekt zich daarmee aan het oordeel van velen. Met z’n allen blijven ginnegappen, is dan vaak een oplossing van clubmensen tot wie iets niet kan doordringen, maar wel willen meekletsen.

  Maar dan kun je ook redeneren dat waar er zo de spot wordt gedreven, de waarheid in het geding is. En dat zou toch een van die grappenmakers moeten kunnen inzien.

 3. 8

  Begrijpt iemand eigenlijk wel wat hier werd geschilderd ? En wat L. XIV’s punt was ? En waarom deze f.f. kut op dirk slaat ?

  Ook #7 benul=0.

 4. 9

  @7 “Maar dat is mij tegengevallen en een conclusie dringt zich op: wat Wilders beweert is te groot, te ernstig en ontrekt zich daarmee aan het oordeel van velen. Met z’n allen blijven ginnegappen, is dan vaak een oplossing van clubmensen tot wie iets niet kan doordringen, maar wel willen meekletsen.”

  Daar nam ik je even mee in een andere stroom, sorry Hapax.

  Ik snap niet goed waarom jij nog vasthoudt aan de geloofwaardigheid van de P.v.Vrijheid (NOT of = vrijheid voor ons allen behalve die van anderen).

  De eis van Vrijheid voor de Wet die hij terecht toepast maar ook ontzegt aan iedere imam van buiten die hier binnenkomt en door GW Himself (dat was de pointe van de *gemodificeerde* schilderij) op basis van hearsay…

  … is in de clash van gisteren met het even huichelachtige VK bijzonder ironisch.

 5. 11

  @[email protected] wat je “een doek” noemt was ooit bedoeld als “La Peinture Absolute”.

  Look & Think: wereldlijke macht van Lodewijk XIV net onder de zichtbare mantel.
  Look & Think: zaadmacht van Lodewijk XIV net boven de zichtbare naakte benen.

  En kijk nog eens naar wat het schilderij echt wil waar je naar kijkt. Niets anders dan wat de grote keizerlijke katholieke Filosofie- en Natuur-unificator van de hele wereld van de 6e eeuw tot en met de 17e, 18e eeuw zou vergen: Keizer Justinianus (6e. eeuw). Die gaf aan Lodewijck XIV (18e. eeuw) deze boodschap door: My laws define the workings of God Himself !

 6. 12

  Dat ook hier niemand meer weet wat *aan de elite* glashelder is doorgegeven, dat markeert wel iets Crachat.

  Never mind the bollocks.

  [;-)]

 7. 13

  @ 9 Concentreer je en verdiep je auto-psychologisch in het fetischisme rond Wilders’ haardos. Denk daarbij aan Sokrates’ ‘ken u zelf’. Tip voor de trip: lachen verraadt onbegrip.

 8. 15

  @14 LXIV is het met u eens.
  @13 De fetish is q.q. toch eerst persoonlijk. Ik ken mezelf wel en zie niks verdiepends in Lodewijks haar dat op GW wordt gezet… Graag uw excuus, of spekjes o.i.d. voor in de sla.

 9. 16

  @ 15(@13).

  Weigeren te leren! Normale reactie van beginners. Het is duidelijk: je hebt een guru nodig.

  Nogmaals: werk je stil en zielkundig in de haren van Wilders en wacht ontspannen af.’t Kan even duren voordat je iets van het licht gaat zien. En blijf nadenken. Stop daar nooit mee.

 10. 17

  Dank @mescaline. Soms is het echt beter dingen absoluut te zeggen en niet te hinten. Dacht ik.

  En een ieder die kleinheid van GW zelfs maar een glimp durft te relateren aan de absolute macht van LXIV en het absolutisme waar hij voor en in stond begrijpt inderdaad niet wat hij zegt. GW pas niet en hoort niet in dit schilderij. Nu niet en nooit niet.

  Hij heeft geen macht.
  En al helemaal geen absolute.

  Als het om de pruik gaat was een willekeurig slecht schilderij van een willekeurig slechte regent beter op zijn plaats geweest. Legio beschikbaar dacht ik zo.

 11. 18

  Ook ultiem: de Zonnekoning staat geschilderd met het licht komende van rechts. Dat is eigenlijk een absoluut unicum in de portretkunst – maar ja, een zonnekoning bepaalt wel even zelf waar het licht vandaan moet komen.

  Misschien wenst Wilders wel hetzelfde, vanuit humanistisch perspectief bekeken.

 12. 21

  @ 7, Hpax

  Sorry, maar ik heb wilders niet kunnen betrappen op een standpunt waar voors en tegens over moeten worden uitgewisseld.

  Wilders bevindt zich in de marge van de marge voor wat betreft de stellingen die hij inneemt. Er is geen aanleiding, geen bewijs, geen grond of argumentatie te bekennen voor welke uitspraak dan ook die hij ooit heeft gedaan.
  Hij heeft vermoedens en gevoelens en doet daar, kruidige, matig geformuleerde uitspraken over.

  Ik houd in dit geval dan het grote adagium der civilisten hoog in het vaandel: wie stelt moet bewijzen!

  Ik hoef dus niet aan te tonen of Wilders ongelijk heeft of niet. Hij stelt, dus hij moet bewijzen. Tot die tijd hoeven we het er niet over te hebben en is er maar één brute fact of nature en dat is dat Wilders een man is met een grote mond en een uiterst vreemde haardracht.
  Over dat laatste feit kan wat mij betreft niet genoeg gesproken worden, er zijn namelijk voldoende theorieen uit de psychiatrie, tegen welke achtergrond een dergelijke haardracht een uiterst interessant verschijnsel is.

 13. 23

  @ 21
  Fixatie (= hardnekkige, overdreven aandacht) in negatieve* zin voor een bepaald object, i.c. de haardracht van Wilders, vraagt om psychologisch duiding. Wat Klaplong verrassend genoeg met zijn ‘voldoende theorieën’ enz. zelf ook heeft ingezien. In Comment 22 steunde ik hem daarin met mijn verwijzing naar de USSR. Daar werden toentertijd ook lastige mensen met behulp van psychiaters opzij gezet. En nu meen ik te begrijpen dat Klaplong dezelfde kant op wil: de psychiatrisering van Wilders. Is het dat?

  Een tweede verklaring voor die fixatie heb ik uit een verhaal van iemand die zijn jeugd in een Overijssels dorp (D) had doorgebracht. Daar, omstreeks 1914, vertelde hij als iemand die het zelf had meegemaakt, was zomaar een vreemdeling verschenen, een gek geklede Brit. ‘Gek’ volgens die dorpelingen dan. De Engelsman droeg een plusfour en zo’n broek kende men daar in D niet. En het werd ook niet gepikt. De Brit werd door de dorpsjeugd achtervolgd en uitgejoeld; oude dorpelingen grepen medeplichtig niet in.

  Ten minste 2 zaken, dictatuur of dorp, beide kunnen dus tot fixatie leiden. Maar het kan ook één zaak zijn, want dictatuur & dorp kunnen benauwend op elkaar lijken.
  De rest uit @ 21 sla ik over. Wat mijzelf betreft zou ik in herhaling vallen en me zo alleen maar belachelijk maken. Of bega ik dan een verzuim? Plato leert immers dat de filosoof de missie tot belachelijkheid heeft. Maar ik ben filosoof noch psycholoog en laat het (voorlopig) hier bij.
  *In positieve zin ook, maar dat is weer een ander verhaal. In onderhavig verband is fixatie = negatieve fixatie.

 14. 24

  @ Hpax

  Ik geloof dat u ook nog niet bekend met de gronden op basis waarvan Wilders zijn aannames doet?

  Waarin zou u zich herhalen? Het heenzenden van holle frasen waarin u zich voordoet als iemand die graag geleerd doet?

  Legt u nu eens uit waarom Wilders’ ideeen zo interessant zijn! Omdat een flink deel van de bevolking zich door hem, zand in de ogen laat strooien? PvdA is daar decennia lang toe in staat gebleken, dus wat mij betreft is het niet zo gekdat het volk zich weer laat verleiden om achter de volgende rattenvanger aan te lopen.

  Zegt u nu eens, waarom zijn de ideeen van Wilders volgens u zo groots? Ik ken hem niet als een groots geleerde, of een man van interessante ideeen, dus aan u de gelegenheid mij te verlichten! Allicht wil ik mijn vermeende fixatie dan nog wel eens laten varen.