Wilders kondigt Fitna 3, 4 en 5 aan

Elke week maakt GeenCommentaar ruimte voor een artikel van de satirische website de Speld! Nieuws zonder de ‘feitish’ van de reguliere media.

Dan hebben we al die vervelende media-aandacht maar vast gehad.

Geert Wilders heeft in een persbericht aangegeven de komende jaren ook Fitna 3, 4 en 5 te gaan maken. De leider van de PVV wil met dit bericht voorkomen dat er opnieuw ‘buitensporig veel aandacht’ aan de films zal worden besteed.

De gedoogpoliticus betreurt alle media-aandacht die destijds naar Fitna 1 uitging: “Die film kreeg meer aandacht dan 11 september.” Het spijt hem dat daardoor de aandacht voor grote maatschappelijke problemen in de verdrukking kwam. “Er werd veel heen en weer geroepen, maar naar een goede oplossing werd niet gezocht.”

Wilders voelde zich in eerste instantie zo schuldig over de mediahype dat hij overwoog om geen vervolg te maken. “Maar als kunstenaar moet je je ei kwijt, linksom of rechtsom.” Alle mediabelangstelling kan hem echter gestolen worden: “Voor mijn part komt Fitna 2 alleen op Salto, maar hij moet gewoon gemaakt worden.” Voor het ‘docudrama’ Fitna 3 zal Wilders zich terugtrekken in een kibboets. Hij voelt zich in Nederland door de media teveel onder druk gezet om steeds weer met gevatte uitspraken te komen. Daardoor kan hij zich naar eigen zeggen moeilijk concentreren op zijn artistieke werk.

Politici binnen de PVV ergeren zich al langer aan de exorbitante media-aandacht voor hun partij. Tweede Kamerlid Hero Brinkman: “Je kunt tegenwoordig niets ongrondwettelijks meer twitteren zonder dat de volledige linkse media over je heen valt. Die excessieve media-aandacht leidt af van wat we echt willen: praktische, haalbare oplossingen voor Nederland, zoals 100 k/m per uur op woonerven, kattenkorrelsubsidie voor AOW’ers en een inhaalverbod voor moslims.”

Reacties zijn uitgeschakeld