1. 2

    Als er elke keer als er iets uitlekt dat leaks genoemd wordt heel veel… driekwart jaar geleden werd dat hier op SG nog steevast ‘gate’ genoemd.

  2. 4

    Maar, dat middel is dus ook nog toegestaan in Nederland en ook hier is er bijensterfte. Er is een rapport uit 2009 PDF, p. 47, en daaruit blijkt geen samenhang van wel (NL) of niet (Duitsland, Italie, Slovenie, Frankrijk) toestaan van clothianidine met het percentage verloren bijen. Het lijkt in landen met een verbod nog erger te zijn.