Wie is deze man?

Elke week maakt GeenCommentaar ruimte voor een artikel van de satirische website de Speld! Nieuws zonder de ‘feitish’ van de reguliere media.

De gezochte onbekende man

Een foto van de nieuwjaarsreceptie van de Friese gemeente Lemsterland heeft een ware internethausse veroorzaakt. De foto, waarop een mannelijke bezoeker van de receptie zijn fotocamera bestudeert, werd afgelopen dinsdag 6 januari gepubliceerd op de website van de gemeente. Direct ontstonden op diverse internetfora discussies over wie deze geheimzinnige feestganger wel niet was. Een en ander ontaardde in een regelrechte digitale klopjacht, maar tot dusverre zonder resultaat.

Ondervraagde bezoekers van de receptie ontkennen de man te kennen. Antje Kripstra, wethouder van Financiën en Dierenwelzijn, verklaarde de man ‘even te hebben zien rondstruinen’, maar besteedde verder geen aandacht aan hem, in de veronderstelling verkerend dat hij ‘tot iemands aanhang behoorde’. De receptionist van het gemeentehuis, die verkiest anoniem te blijven, verklaarde ‘ruim voor het einde van de festiviteiten in de foyer bij de uitgang een onbekende man te hebben gesignaleerd die redelijk voldeed aan het signalement van de man op de foto’.

“De man heeft een stevig, maar opvallend egaal postuur,” aldus Siegfried Kruisberger, hoofd Werkgroep Filiaaldesign van C&A. “Zijn contouren maken van hem een ideaal model voor het ontwerpen van paspoppen.” Ook vanuit artistieke hoek weerklinkt de wens de man te leren kennen. “De man leent zich prima als model voor onze eerstejaars studenten,” aldus Gerbrand van Dongen van de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten. “Zijn gezicht heeft een vrolijke uitdrukking en toch verraden zijn kaaklijnen een zekere Keltisch aandoende zwaarmoedigheid. De snor is die van een plichtsgetrouwe huisvader, uit de ogen echter spreekt een olijke ontsnappingsdrang uit de dagelijkse sleur.”

De hausse rond de mysterieuze man lijkt inmiddels astronomische proporties aan te nemen. Zo is een fanclubhyve opgericht waarvan hyvers die de man kennen of willen leren kennen lid kunnen worden. Ook zal bij RTL Boulevard en Hart van Nederland in de loop van deze week aandacht worden besteed aan de ‘mysterieuze feestganger van Lemsterland’.

Meent u de man te herkennen? Schroom niet en neem contact op met de redactie!