Wereldtemperatuur | update september 2011

Het heel warme einde van september in Nederland maakte globaal natuurlijk weinig indruk. De trend blijft rustig opwaarts. De zon komt langzaam weer op gang. De kans op een extreem koude winter zoals sommige die voorspellen, wordt daarmee weer kleiner.
Maar goed, het blijft voor mensen lastig om incidenten en kansen uit elkaar te houden. Zo was de extreem warme zomer van 2010 in Rusland geen incident, maar wel degelijk een indicatie van de opwarming.


Het overzicht van de wereldwijde temperatuur afwijkingen is gebaseerd op de metingen van UAH MSU, RSS MSU, GISS, Hadcrut3, NCDC en JMA. We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (3 jaar) en 132 maanden (11 jaar).

 1. 3

  Ik vind het echt broddelwerk van Berkeley om de laatste maanden, die gebaseerd zijn op slechts een handvol antarctische stations, in de (globale!) dataset op te nemen. Gewoon frauduleus om er grafieken van te bakken… Ik vind het wel tekenend dat Verbeek er weer intrapt, want bij Watts vindt hij dat waar hij naar op zoek is.

  Hee Hans, het sneeuwt weer ergens! Betekent niks, maar ik zeg het wel.

 2. 4

  Zonder verdere statistische onderbouwing lijkt er op het oog wel een maximum te liggen rond 2004-2006 in Steephs grafiek. Ik ben benieuwd of de trend sinds deze tijd zich doorzet, de komende jaren zullen het leren maar vooralsnog ben ik weinig hoopvol. Dit temeer daar de extremen groter worden.

 3. 6

  “En ja de zon heeft invloed. “
  Misschien wel meer invloed dan CO2.
  Ga je dan voortaan ook artikelen plaatsen over de invloed van de zon op het klimaat?
  Of houd je vast aan het CO2-verhaal om het simpel te houden voor de minder ingewijden?

 4. 7

  Sorrie, mijn statistiekvakken zijn wat weggezakt. Kan iemand uitleggen waarom de lijnen van het 132mnd en 36mnd gemiddelde niet over de volle breedte van de grafiek zijn doorgetrokken? Ik neem aan dat dat slaat op

  “decadal fluctuations are too large to allow us to make decisive conclusions about long term trends based on close examination of periods as short as 13 to 15 years.”

  en dat er een of andere wetenschappelijke regel aan ten grondslag ligt?

 5. 8

  Heb ik het nu goed en wordt het BEST-onderzoek uit elkaar getrokken met o.a. het argument dat de onderzoekers dingen proberen te verbergen?

  Echt waar? Zo was je gerespecteerd klimaathoaxroeper, zo ben je dus onderdeel van het wereldwijde klimaatcomplot.

  Ik zou lachen als het niet zo immens treurig was.

 6. 9

  @Hans Verbeek, meer zonneactiviteit versterkt de antropogene klimaatopwarming alleen maar, de afgelopen jaren zat de aarde in een ‘adempauze’ door lage zonneactiviteit. Overigens zal meer opwarming op de korte termijn de kans op een extreem koude winter op gematigde breedten (waar de meeste en luidruchtigste klimaatontkenners wonen). Net als de afgelopen winter toen extreem hoge temperaturen op Groenland ervoor zorgden dat de polaire circulatiecel verzwakte waardoor relatief koude lucht ‘ontsnapte’ en naar de VS en Europa dreef. Wij zaten hier in 1 meter (bijna) eeuwige sneeuw, terwijl de Inuit met hun sneeuwscooters om de wakken moesten laveren. De klimaatontkenners in de VS en Europa schreeuwden vervolgens triomfantelijk dat het bewijs van klimaatopwarming op basis van hun gladde stoepje nu definitief verpletterd was. Het zou deze winter zomaar weer net zo kunnen gaan, of het wordt gewoon een oer-Hollandse kwakkelwinter, dat kan ook, maar dat begrijpen alleen de mensen die écht iets begrijpen van klimatologie en meteorologie.

 7. 10

  Het gaat om een lopend gemiddelde. Bij bijvoobeeld het 132maands gemiddelde representeert een punt dus het gemiddelde van 66 maanden voor en 66 maanden na dat punt. Dus hou je altijd 66 maanden ruimte voor en achter de lijn.
  Daarmee voorkom je de suggestie dat het langlopende gemiddelde in deze maand representatief is voor de actuele situatie (je kijkt immers in het verleden). Over het langlopende gemiddelde van vandaag kan je pas over enige tijd wat zeggen.

 8. 12

  Carlos: het effect van de zonne-activiteit is pas merkbaar op de lange termijn. Binnen één zonnecyclus van 11 jaar is de variatie van UV-straling en magneetveld zo groot dat het effect op het klimaat niet opvalt.
  Pas als de zon over een langere periode (2 of meer cycli van 11 jaar) minder actief is, dan zou je een afkoeling kunnen krijgen. Dit trad op tijdens de Kleine IJstijd.

  Tussen 1950 en 2000 was de zon actiever dan daarvoor. In mijn opinie heeft dat bijgedragen aan de opwarming.
  De afnemende zonne-activiteit is misschien ook een verklaring voor de pauze in de opwarming.
  De mens heeft er geen enkele invloed op.

  Ik heb geen idee wat we de komende winter kunnen verwachten. Het weer voorspellen is nl. heel erg moeilijk.

 9. 13

  Steeph, alle respect voor je goede bedoelingen, maar CO2 is niet het grootste probleem voor de 7 miljard mensen, die er inmiddels zijn.
  Het opraken van fossiele brandstoffen is grotere bedreiging voor onze ingewikkeld geworden samenleving. We moeten zo snel mogelijk afkicken van die fossiele brandstoffen en onze samenleving anders organiseren.
  De rol van CO2 in het klimaat kon een tijdlang als drogreden gebruikt worden om ons minder te laten rijden en vliegen.
  Maar CO2 in de grond stoppen zorgt er niet voor dat we langer doen met ons aardgas.
  Houd de mensen niet langer dom met spaarlampen en vliegen op frituurvet. We zijn op weg naar een toekomst met veel minder energie. Verander je leven nu het nog makkelijk kan.

 10. 14

  Ik ga niet meer voor iedereen die maar wat roept allerlei artikelen aandragen. Het feit dat jij geen rol speelt in de wetenschap klimatologie zegt wat mij betreft al genoeg, schoenmaker leest… Mit nach nebst naechst samt bei seit von zu zuwider entgegen ausser aus…

 11. 15

  Hans, je mag dat blijven herhalen. Ik ben het met je eens dat het, los van de klimaatproblematiek, nodig is dat we zo snel mogelijk van onze verslaving voor fossiele brandstoffen afkomen.
  Echter, het is een illusie te verwachten dat dit wereldwijd snel zal gebeuren en dat men niet zal proberen alle fossiele brandstoffen de komende 50 jaar op te stoken. En daarmee stijgt de CO2.
  En daar de wetenschap duidelijk stelt dat C02 de grootste factor is in het opwarmen van de aarde, zullen navenant die problemen ook toenemen.
  En die problemen zullen heel ernstig zijn.
  (Denk aan het mislukken van driekwart van de oogst in NL omdat wij een keer een extreme zomer krijgen. En dit dan op wereldschaal regelmatig).
  Dus nee, omdat er een ander groot probleem is, stop ik niet met aandacht vragen hiervoor.

 12. 17

  Dat er een probleem is op het ene vlak wil nog niet zeggen dat je het probleem op het andere vlak daarom maar moet negeren.

  Sterker nog, het probleem dat jij aandraagt is momenteel waarschijnlijk zelfs nog moeilijker op te lossen dan het co2-probleem.

 13. 18

  Ja, en de gevolgen van de energiecrisis zijn nu al groter dan die van de klimaatverandering.
  Winning van schaliegas; de ramp met de Deepwater Horizon; het gebruik van biobrandstof en de hoge voedselprijzen; winning van teerzandolie; onderdrukking van de bevolking en vervuiling in Nigeria; de oorlogen in Irak en Libië… heeft allemaal te maken met energiegebruik.

 14. 19

  Als je het correct wil weergeven dan is de kritiek die de warmista’s hebben op BEST voornamelijk dat het niks nieuws is. De klimaatwetenschap was al lang en breed op alle conclusies uitgekomen waar nu dan BEST mee komt. Het is net zoiets als Darwin’s werk nog een keer doen en dat dan willen publiceren. BEST heeft alles een beetje anders geanalyseerd en is begonnen met alle data die voorhanden was en mogelijk ook door andere groepen niet meegenomen. Daar is m.i. ook niets revolutionairs aan.

  Nu bracht Hans dat dode vogeltje van Watts binnen in #1, maar de conclusie van gekke Hansje, dat de opwarming gestopt is, is niet het standpunt van BEST. Het is een grafiek over een hele korte periode met de dataset van BEST. De Berkeley gasten hadden die laatste datapunten niet in die set moeten houden. Dat is wat ze te verwijten valt. Alle maanden in die set zijn gebaseerd op 14.488 stations. Die waanzinnige dip aan het einde in 2010 is gebaseerd op 47 stations. Dat laatste mag gewoon niet in een globale dataset. Hans vindt van wel. Tenminste, alleen als het een dal is, zoals nu. Een piek is wel fraude. Ik vind dit niet zo’n punt, want BEST zegt gewoon op hun eigen site dat er helemaal geen sprake is van een gestopte opwarming. Ik noem dit een slordigheidje.

  De ontkenners moeten niks hebben van BEST gewoon omdat het resultaat ze niet bevalt. Ik schrijf Muller nog niet af als ontkenner, want ondanks dat hij nu dan wel met eigen ogen heeft gezien dat de opwarming echt is en dat het UHI en slecht gepositioneerde meetstations geen rol speelt in het objectief meten, heeft hij nog altijd de ruimte (buiten de wetenschap) om de opwarming aan andere dingen te wijten dan CO2. Hij kan eventueel weer in de armen gesloten worden door de Watts crowd.

 15. 21

  Je claimt weer van alles, maar het is wederom onzin die je niet onderbouwen kan. “In mijn opinie” zeg je. Ik ben daar niet in geïnteresseerd, want dit is een onderwerp waar je je mening juist moet staven aan feiten. Stop met het roepen dat de zon de drijver was achter de opwarming tussen 1950-2000, tenzij je met bewijzen komt. Publicaties dus, geen plaatjes uit de kelder van Watts.

 16. 23

  Je gaat wederom niet in op wat ik zeg. Dus ik daag je uit: is het terecht om te concluderen op basis van een dataset waar de laatste datapunten afkomstig zijn van een klein groepje stations op antarctica (!)en waar een tijdspanne is gekozen van minder dan 10 jaar (!) dat de opwarming van de aarde is gestopt?

  Zou je de trend accepteren die verschijnt als je die laatste paar maanden er af zou slopen? Als je een langere reeks van BEST zou gebruiken? Als je slechts UAH over dezelfde periode zou gebruiken?

 17. 25

  @majava (021+023): wat een vragen. Ik ga daar allemaal niet op antwoorden.
  Ik geef je gewoon gelijk: de trend is nog altijd stijgend en het is niet de schuld van de zon. Wat zouden we toch zonder jou moeten.