Wereldtemperatuur update mei 2011

Er waren deze maand meer veranderingen in de datasets dan in de temperatuur! Vooral weer een verschuiving van de referentieperiode bij JMA zorgde voor wat werk. Gelijk ook maar de gelegenheid aangegrepen om de berekening van de trend wat verder aan te scherpen. U een sprongetje dus ten opzichte van vorige maand. Maar wel een betere reflectie van de trend van de laatste 30 jaar.
Over de warme april na de grafiek meer.


April was in Nederland erg warm. En daarmee past het goed in de trend van de laatste jaren. Zie hier het resultaat voor de langjarige reeks voor april in Nederland met dank aan MP.

Het was overigens wel een typisch west-Europees verschijnsel. Voor de volledigheid hier de platen van april 2011 versus april 2010 van NCDC en RSS (wederom met dank aan MP):Oh ja, het Noordpoolijs zakt weer eens onder de lijn van laagterecordjaar 2007.

Het overzicht van de wereldwijde temperatuur afwijkingen is gebaseerd op de metingen van UAH MSU, RSS MSU, GISS, Hadcrut3, NCDC en JMA. We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (3 jaar) en 132 maanden (11 jaar).

 1. 1

  Hmm, een vraagje over de trends.
  Sinds 1979 zijn er 32 jaar verstreken en de afwijking t.o.v. het gemiddelde bedraagt nu 0,34°C (11 jaars)
  Dat betekent een stijging van 0,01°C/jaar.
  En dat zou weer uitkomen op slechts 1,06°C per eeuw.

  Hoe zit dat Steeph?

 2. 3

  Poging 2: er zijn 32 jaar verstreken sinds 1979 en in die periode is de temperatuur 0,38°C (3 jaars gemiddelde) gestegen.
  Dat betekent een stijging van 0,01°C/jaar.
  Uitgaande van 0,38°C in 32 jaar kom ik op 1,18°C per eeuw.

  Hierbij moet worden aangetekend, dat de laatste 10 jaar de temperatuurstijging nihil was. De afwijking van het gemiddelde schommelt al sinds 2001 tussen de 0,3 en 0,4°C.
  Het lijkt me goed nieuws dat de opwarming al 10 jaar lang pauzeert.

 3. 4

  @Hans Verbeek: We kunnen ook december 1979 als startpunt nemen en vervolgens alleen naar de maandwaarden kijken (ook gemiddelden). Dan hadden we vorige maand een eeuwtrend van -0,2 graden gehad!

  Er is een reden dat rekenen met langetermijngemiddelden relevanter is.

  Gegeven jouw punt bij #3 krijg ik sterk het vermoeden dat je alleen maar bezig bent om te “bewijzen” dat opwarming niet bestaat. En dat je bereid bent om daarvoor de getallen net zo lang te martelen tot ze bekennen.
  Dit lijkt erg in tegenspraak met hoe je jezelf hier ooit introduceerde (uit mijn hoofd): als een groenlinkser die twijfelde of wel alle inzichten in de ontwikkeling van het klimaat goed meegenomen werden.
  Twijfel werkt twee kanten op, als het goed is. Jij twijfelt slechts 1 kant op.

 4. 6

  Net ook nog even de waarden van de laatste 10 jaar 36-maandsreeks vergeleken met de waarde van 10 jaar ervoor. Nergens wordt die nul of negatief. Nooit.
  Dus.

 5. 7

  @6 Gelukkig maar! Boven land is het slechts een graad of 10 gemiddeld. Afkoeling is niet gunstig voor de stookkosten. De zogenaamde CO2 reductie van Nederland is tenslotte ook hoofdzakelijk te danken aan de opwarming. Waar zijn we eigenlijk beter mee af: een graad opwarming of een graad afkoeling? ……Ik kies dan voor opwarming. Kouder en droger is denk ik minder gunstig dan warmer en een stukje natter.

 6. 8

  Over het algemeen wordt aangenomen dat een toekomstige opwarming sterker zal zijn naarmate je dichter bij de polen komt en dat temperatuursverschillen dichter bij de evenaar minder groot zullen zijn.

  De effecten richting de polen zullen dan ook het meeste impact hebben, vanwege de overmaat aan permafrost, gletsjers, poolijs, etc.

  Zou het niet interessant zijn om een dergelijke datareeks boven een arbitrair vast te stellen breedtegraad, ik noem maar wat, 45° over een lange termijn te bezien?

  Als iemand dat al ergens heeft gezien, linkje?

 7. 9

  @4Steeph: mijn (politieke) achtergrond doet niet ter zake.

  On topic:
  De atmosfeer is sinds 1979 wel degelijk opgewarmd: zoals uit je plaatje blijkt, tussen de 0,3 en 0,4°C.
  Ik twijfel alleen aan de menselijke component in die opwarming.
  Sinds 2001 is de menselijke CO2-uitstoot niet noemenswaardig verminderd. De CO2-concentratie is alleen maar toegenomen.
  Maar de snelheid waarmee de atmosfeer opwarmt (dT/dt) is gedaald naar nul.
  De wetenschappers kunnen hier vast een verklaring voor vinden.

  Als deze huidige trend doorzet, dan is er geen reden tot paniek.

 8. 10

  @Schuur
  Als de opwarming hoofdzakelijk de hogere breedtegraden treft, dan lijkt mij dat alleen maar voordelig voord mensheid. Dan zie ik de 20 miljardste ook nog wel geboren worden.

 9. 11

  @8,

  Ja, dat is interessant. Op http://climate4you.com/ vind je wel de grafieken voor diverse deelgebieden voor Oceanen en de Polen, maar niet alles. Ik mis nog de contingenten en een verdeling in breedtegraad segmenten. Wie heeft meer? #durftevragen

 10. 12

  @Hans Verbeek, #9 De atmosfeer is maar een pietluttig onbetekend laagje wat opwarming betreft. Sterk onderhevig aan fluctuaties en vooral druk doende warmte door te geven aan de oceanen. Als je global warming wil bekijken, moet je je dan ook niet beperken tot enkel het gasvormige deel van onze planeet. Het veel omvangrijkere vloeibare gedeelte is in de periode waarin de atmosfeer (volgens jou) niet is opgewarmd alleen maar steeds harder opgewarmd. Onze planeet neemt alleen maar meer warmte op, ook al zie je dat niet direct terug in de korte termijn metingen van de atmosferische temperatuur.

  @Schuur, #8 Antarctica koelt voorlopig alleen maar af, waarschijnlijk vanwege door global warming veranderde weerpatronen (zoals voorspeld). Alleen naar de polen kijken, heeft dus niet veel zin. Waar het om gaat is hoeveel warmte de aarde opneemt, niet of je toevallig in een geografisch lokale meting een trend kunt ontdekken. En in feite zijn de metingen van de temperatuur in de atmosfeer of van het aardoppervlak ook een lokale meting. Vandaar de fluctuaties en vandaar het eeuwige gezanik;)

 11. 13

  @12: mee eens. Maar ook de opwarming van de oceanen stagneert sinds 2003.

  Er is vast een hele goede verklaring voor, maar de pauze in de opwarming lijkt vooralsnog niet het gevolg van menselijk handelen.

 12. 14

  @10, Ik heb het uitsluitend over opwarming, niet verdere klimaatveranderingen, zoals toegenomen stormen, droogtes, overvloedige regenval en compleet veranderende weersomstandigheden.

  Uiteraard kan een langer groeiseizoen een positieve invloed hebben, doch er zijn ook andere (mogelijke) gevolgen die het lokale voordeel teniet doen. Denk aan zeespiegelstijging, veranderende neerslagpatronen, versterkte CH4-emissies om maar wat te noemen.

 13. 17

  @Hans Verbeek, #13 Ik moet toch eens leren mijn comments te baseren op recentere grafieken:P Maar hoe meet men dat eigenlijk? Betrouwbaar vaststellen van “ocean heat content” lijkt me nogal een opgave. De grafieken van Steeph, #15, geven dan ook iets heel anders aan…

 14. 18

  @13: In dezelfde grafiek stagneerde de opwarming ook van 1975-1984, of van 1981-1995, of van 1997-2003, al naar gelang van hoe je wilt kijken.

 15. 22

  @20: Ik denk dat je weinig mensen zult vinden die denken dat het weer voor 100% afhankelijk is van de momentele hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. Er zijn genoeg andere zaken die ook een invloed uitoefenen in een cyclisch of random patroon en daardoor ervoor zorgen dat de jaarlijkse gemiddelde temperatuur geen rechte lijn volgt. Als je die jaarlijkse fluctuaties op een oplopende lijn loslaat (want atmosferische broeikasgassen volgen een systematisch stijgende trend), dan krijg je een grafiek met pieken en dalen die over de loop van de tijd langzaamaan oploopt, maar die af en toe lijkt te stagneren (als cycli of toeval tot een paar relatief koude jaren leiden) en dan weer ineens omhoog lijkt te schieten (als cycli of toeval voor wat warmere jaren zorgen). Het is daardoor ook redelijk zinloos om een trend proberen te ontwaren in een periode van vijf jaar, zoals jij in #13 doet, omdat cycli en toeval daar een relatief grote invloed uitoefenen ten opzichte van de lange termijn trend.