Wereldtemperatuur | update december 2012

DATA - Hoewel de lange termijn trend onveranderd bleef, zit er nogal wat grilligheid in het verloop van de maandelijkse afwijkingen in de wereldtemperatuur. Niet te verwarren met de lokale omstandigheden overigens.

wereldtemp_201212_475


En er is weer een kalenderjaar voorbij. Er is wat discussie over of het een echt La Nina jaar was (gemiddeld genomen altijd kouder). Maar als het een La Nina jaar was, dan was het wel de warmste tot nu toe (sinds metingen hierover bijgehouden werden).
NOAA_ENSO_2012_475

En als u een momentje over heeft, luistert u dan even naar deze wetenschappers die beknopt wat recente inzichten verhalen. Weinig rooskleurig helaas. Net als de krimp van de gletsjers in de Andes.

Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van UAH MSU, RSS MSU, GISS, Hadcrut4, NCDC en JMA. We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar) en 132 maanden (elf jaar). Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met meerdere referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend.

 1. 2

  @1: Misschien moeten de rondetijden in duizendsten worden aangegeven.. 0,374 0.372….
  hahahaha, wordt het helemaal spannend…..

 2. 4

  De langjarige gemiddelden, die de trend aangeven over een periode links en rechts daarvan, stoppen in de (bovenste) grafiek keurig waar dat hoort, namelijk een halve uitmiddelingsperiode vóór het einde van de meetreeks (dwz. eind 2012). Over de langjarige trend kan iets worden gezegd tot het einde van de oranje lijn (als je over drie jaar wilt praten) resp. tot het einde van de rode lijn (als je over elf jaar wilt praten).

  Om iets te zeggen over een trend in termen van x graden per eeuw, zoals de tekst linksboven het grafiekje wil, dan heb je een uitmiddelingsperiode van een eeuw nodig. Om dat getal anno nu te kunnen geven zullen we nog vijftig jaar metingen moeten verzamelen.

 3. 5

  @4: de oranje lijn (36-maands-gemiddelde) zal in 2013 wel gaan dalen. Nu tellen de warme El Nino-maanden van 2010 nog mee.
  De rode lijn (132-maands-gemiddelde) zal steeds vlakker worden. Als de rode lijn horizontaal is (onveranderlijk), dan is er al 11 jaar geen mondiale temperatuurstijging.

  Als het een beetje meezit, Steeph, dan wordt 2013 ook weer een La Nina-jaar. Als het tegenzit, dan krijgen we een El Nino in de tweede helft van 2013. Niemand zit te wachten op de ellende die een El Nino veroorzaakt.