Weigerambtenaren mogen geweigerd

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote du JourDoch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt; En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers, Den hoereerders, dien, die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is; [cursivering van god, Timotheüs 1:8-10]

En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw [nudge, nudge- god], zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende. [Romeinen 1:27]

Er was eens een man die overwoog te solliciteren als bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand. Maar hij deed het toch maar niet omdat hij dan ook homohuwelijken zou moeten sluiten. Hierover beklaagde dit lid van de Hervormde Gemeente zich bij de Commissie Gelijke Behandeling (god’s wegen zijn ondoorgrondelijk). Met een beroep op bovenstaande goddelijke artikelen illustreerde de man de mening van de almachtige schepper. De maker van alles wat is en leeft, van de Oersoep waaruit het eerste leven ontsproot tot de Verste Ster die wij (nog) niet kunnen zien, dat omnipotent heerschap blijkt het dus helemaal niet te trekken als Herbert en Arie in een stoffig zaaltje van het stadhuis te Langedijk elkaar plechtig beloven voor de rest van hun leven bij elkaar te blijven en tot de dood hun fiscale aftrekposten zo gunstig mogelijk onderling te zullen verdelen.

Dat god het niet zo opheeft met praktiserende homoseksuelen, kon ook al in het oud-testamentische Leviticus 20:13 worden gelezen: “Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!” Maar als hervormd gelovige blijf je natuurlijk ver van zulke terroristische inspiratie en verkies je een beschaafde poldercommissie om je sollicitatiemartelaarschap te laten toetsen. In eerdere besluiten oordeelde de CGB nog ten gunste van weigerambtenaren, ook omdat er altijd voldoende mogelijkheden waren voor homohuwelijken. De lijn van de meer pragmatische organisatorische oordelen is met deze principiële uitspraak verlaten: “Het ruimte bieden aan gewetensbezwaar als uiting van godsdienst, met zeer verstrekkende gevolgen voor de rechten van een door de wet beschermde groep personen, is naar het oordeel van de Commissie moeilijk te rechtvaardigen.” Of, zoals commissievoorzitter Castermans het gisteren toelichtte: “Een ambtenaar van de burgerlijke stand moet alle huwelijken sluiten of geen enkele.”

De ChristenUnie en de SGP trekken zich het lot van de man die misschien wel overwoog te solliciteren op de functie van trouwambtenaar erg aan. Zij zien dit “onnodig harde oordeel” als een beroepsverbod voor gewetensbezwaarde ambtenaren. Er worden kamervragen gesteld en ongetwijfeld wordt uitgediscuzeurd hoe deze uitspraak zich verhoudt tot de ruimte die het regeerakkoord juist aan weigerambtenaren wilde geven.

Zelf ben ik nog het meest benieuwd waarom de heer zo homofoob is. Natuurlijk, hij staat bekend om zijn keiharde Darwinistische voorkeur voor veel nageslacht (zo vergroten zijn fans hun overlevingskansen). Maar zit er iets meer achter, een groter plan? Of heerst de almachtige uiteindelijk slechts volgens Verdonkiaans Wikiconcept en checkt hij de entry voor ‘burgerlijke herenliefde’ om zijn volgelingen zijn mening te laten bepalen?

Reacties (48)

#1 Bismarck

Ik heb dat artikel 1 schendend weigerrecht altijd al vreemd gevonden.

 • Volgende discussie
#2 Taco Zip

Het lijkt me terecht dat iemand die niet in staat is om een belangrijk deel van de bij zijn of haar functie behorende taken uit te voeren niet wordt aangenomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

Ik bedoel maar, een ambtenaar die vanwege zijn geloof een hand weigert te geven mag niet kunnen, maar eentje die zijn werk (en de wet) weigert uit te voeren mag wel kunnen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 T

@Bismarck

In de gemeente Amsterdam zijn er jongerenwerkers die handen weigeren dus dat mag wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

@4: Maar daar ontstaan hele rellen over en loopt iedereen te hoop. Waarom niet als een officiele gemeenteambtenaar (de status van jongerenwerkers is me niet helemaal duidelijk) een behoorlijk stuk verder gaat (een hand weigeren staat je functioneren in mijn optiek minderen in de weg dan een huwelijk weigeren)?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Taco Zip

@3: Worden er al ambtenaren benoemd die het schudden van handen in hun functiebeschrijving hebben staan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 T

@Bismarck

Ik heb geen rellen gezien, ophef in de media misschien maar geen rellen. Het gebruik van het woord ‘rellen’ is echt woordinflatie. En dat iedereen er tegen te hoop loopt is ook niet waar. Zo’n jongerenwerker wordt door de gemeente betaald dus is het een ambtenaar of daaraan vrijwel gelijkwaardig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Chinaman

Die man moet zich gewoon aanmelden als buitengewoon trouwambtenaar. Mag hij trouwen wie hij maar wil.

Je kan niet iemand verplichten om iets te doen wat tegen z’n geweten ingaat, maar als overheid moet je natuurlijk wel zorgen dat je je taken kan blijven uitvoeren en dus mag je best eisen stellen. Als 5 van de 10 trouwambtenaren geen pribleem heeft met het huwen van homo’s, dan zie iker niet niet zo’n probleem in als die andere 5 dat niet willen.

Maar goed, je neemt als overheid natuurlijk ook geen mensen aan in het leger die principieel tegen het dragen van wapens zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 mark

@Chinaman,
“Als 5 van de 10 trouwambtenaren geen pribleem heeft met het huwen van homo’s, dan zie iker niet niet zo’n probleem in als die andere 5 dat niet willen.”

Die praktische insteek zorgde volgens mij eerder voor de bescherming van weigerambtenaren door CGB-uitspraken. En ook het regeerakkoord gebruikt deze argumentatie.

De Gemeente die zich voor het CGB moest verweren, is (naast het principiële bezwaar, dat de CGB heeft gehonoreerd) echter bang voor een glijdende schaal (en trekt de moslimkaart?):
“Door geen uitzonderingen toe te staan voor gewetensbezwaarde ambtenaren wil verweerder tevens voorkomen dat een ambtenaar bij de uitvoering van het werk discrimineert door zijn medewerking te weigeren aan het voltrekken van huwelijken tussen paren van hetzelfde geslacht. Daarbij acht verweerder van belang dat het inwilligen van een verzoek om te worden uitgezonderd een precedent schept. Verweerder voorziet een hellend vlak waarbij ook andere, nu wellicht nog onvoorziene, godsdienstig geïnspireerde gewetensbezwaren te verwachten zijn. Verweerder meent dat het niet goed mogelijk zal zijn om een (anders dan praktisch-organisatorische) grens te trekken, waardoor mogelijk aan allerhande, naar de mening van verweerder onaanvaardbare, discriminerende opvattingen ruimte zal moeten worden geboden.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bismarck

@7: Een mediarel is ook een rel. En die waren er. Ik merk dat je al terugkrabbelt (een jongerenwerker is ineens vrijwel gelijkwaardig aan een ambtenaar). Nu nog inzien dat een hand geven iets minder essentieel is voor een jongerenmedewerker dan mensen huwen voor een trouwambtenaar en we hebben de dimensies te pakken. overigens kun je volgens Geenstijl als handenweigeraar wel naar je baan bij de overheid fluiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 hemaworstje

Het homo huwelijk is de eerste stap naar de uitholling van de hoeksteen van de samenleving.
Kan me voorstellen dat iemand daar morele bezwaren tegen heeft.
De ambtenaar is geen militair die ook getekend heeft voor speciale missies, en zijn in ieder stadhuis genoeg vervangers om die man geestleijk te ontzien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 MS

Het homohuwelijk. Is dat nou zo’n typisch d’66 windowdressing gev..*ZAP!!*

This thread is now hijacked by fluffy bunnies!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bismarck

@11: Er zijn in de fabriek van mijn broer ook genoeg vervangers om zijn plek in te nemen. Toch staat hij meteen op straat als hij uit godsdienstige overwegingen weigert om elektrische apparatuur aan te raken.

Verder is je eerste zin voor mij een nogal cryptisch, het klinkt in ieder geval niet als een argument (dat de tweede zin zou ondersteunen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 su

@ #11 hemaworstje:

Het homo huwelijk is de eerste stap naar de uitholling van de hoeksteen van de samenleving.

Ik zou eerder denken dat het de eerste stap is naar het capituleren aan het concept van de hoeksteen van de samenleving. YMMV.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 plofkip

Gelukkig is de knieval of het gebrek aan ruggengraat van de PvdA nu een beetje gerepareerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Huub

Als je bezwaren met je werk hebt moet je een andere job zoeken. Een geweten is een luxeproduct voor in de vrije tijd, geen grondrecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Sigi

“Zelf ben ik nog het meest benieuwd waarom de heer zo homofoob is.”

Men zei altijd, wie er het hardst op afgeeft is het zelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Guy

“Het homo huwelijk is de eerste stap naar de uitholling van de hoeksteen van de samenleving.”

Was dat niet de pil?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Gezellig

@15: hm, ze zeggen dat de heer de mens gemaakt heeft, en dat ie ook nog van de mens houdt. Dat is dan inderdaad wel een homofiel. QED, danku.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Gezellig

ik bedoel @17

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 mark

@Sigi & Gezellig,
Dus jullie beweren dat het met de homofobie van religieuzen gedaan is du moment de heer uit de kast komt?
Maar wanneer, en vooral hoe, gaat dat gebeuren?

Niemand verder een mooie theorie waarom de monotheïsmen het (historisch) zo moeilijk hebben met homoseksualiteit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 hemaworstje

een fabriek heeft geen morele kanten en een ambtenaar is een vertegenwoordiger van de regering.

We laten de basiselementen uit een samenleving verwateren onder het mom van tolerant samen leven.
Niks mis mee maar het heeft nadelige gevolgen.

Net als met de kerk, op het moment dat het homo zijn wordt geaccepteerd door sociale druk verliest het geloof deels zijn waarde.
Alsof er een mannelijke redacteur bij Opzij gaat werken,dát gevoel.

Geen ambtenaar die daar dus aan kan meewerken.
Wat mij persoonlijk betreft, U neukt maar raak het zal mij worst wezen wat voor voorkeur U heeft ,u adopteert maar raak me don’t care..

Homo ben ik niet Sigi , heb twee kids en ben verdomd zeker dat ik geen rectale interesses heb gehad.
Vor de rest is mijn aanwezigheid hier puur om te stangen en te jennen, en tja homo’s zijn gevoelig..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Taco Zip

@21: monotheïsmen zijn veelal gebaseerd op handboeken voor woestijnvolkeren anno priktol. Het garanderen van het voortbestaan/voorplanting van de eigen clan stond daarbij voorop. Sodomie help daarbij niet echt mee.
Iemand anders?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Bismarck

@21: Omdat het in de Thora staat, die de andere belangrijke monotheisten over hebben genomen voor eigen gebruik.

Of mooie theorie: Vroeger was efficiente vermenigvuldiging ooit van levensbelang voor het overleven van de stam. Religies die inefficientie, zoals homosexualiteit niet verboden, zijn met hun stammen vast uitgroeid, door de talrijkere efficienter voorplantende stammen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Bismarck

Taco was me voor…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Bismarck

@22: Ik kan er geen touw aan vastknopen… Zeg je nu dat Staat en religie niet gescheiden behoren te zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 hemaworstje

zijn ze nooit geweest en zal ook nooit gebeuren , trias politikas is een farce force majeur, en geen touw vastknopen kan ik inkomen bismarck , ik begrijp mezelf ook niet altijd, maar het klopt wel…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 su

@ #23 Taco Zip:

Is er überhaupt een theïsme, mono of andersinds, die geen probleem heeft met afwijkend gendergedrag? Wat dat betreft kent zelfs het Buddhisme in sommige delen van de wereld rabiate homofobie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Guy

“waarom de monotheïsmen het (historisch) zo moeilijk hebben met homoseksualiteit?”

Dezelfde reden als waarom ze het zo moeilijk hebben met de positie van de vrouw?

Geïnstitutionaliseerde machocultuur waarbij veel, zoniet alles, om dominantie draait. Onderworpen aan God = onderworpen aan de, mannelijke, woordvoerders van God. Zoiets.

Valt me trouwens op dat absolutistische wereldlijke machten ook vaak uit hetzelfde machovaatje tappen.

Mijn lekentheorie: machocultuur is de constante.

Er zijn trouwens verschillende etnische stammen in de geschiedenis bekend die homoseksualiteit wél een plaats hebben kunnen geven in hun maatschappij. Bepaalde Noord-Amerikaanse indianenstammen en de Ashanti in Afrika, bijvoorbeeld.

Hoe dan ook, dit is voer voor sociologen. Objectieve, dan. Niet de negentiende-eeuwse die elke zweem van mannenliefde interpreteerden door de bril van niet-wetenschappelijke conventies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Bismarck

@28: Volgens mijn theorie (#24) zijn alle theismen met afwijkend gendergedrag uitgestorven met de beleidende stammen ten bate van de striktere stammen en hun godsdiensten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 su

@ #30 Bismarck:

Mja, maar volgens mij wordt je theorie getorpedeerd door het Hindoeïsme die juist wel ruimte biedt aan afwijkend gendergedrag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 JSK

“waarom de monotheïsmen het (historisch) zo moeilijk hebben met homoseksualiteit?”

Dezelfde reden als waarom ze het zo moeilijk hebben met de positie van de vrouw?

Geïnstitutionaliseerde machocultuur waarbij veel, zoniet alles, om dominantie draait.

Het verklaart niet dat homosexualiteit bestreden wordt in het (niet zo macho-achtige)China. Beetje simpele redenering dus, but it’s alright.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 HansR

@JSK
Is China niet zo macho-achtig?
Mmm…
Daar moet maar eens een logje aan geweid worden!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Bismarck

@31: Uitzondering op de regel ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 JSK

@33: Nog nooit chinese hangjongeren een meisje zien naroepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 su

@ #32 JSK:

Westerse invloeden:

While traditional Chinese culture had a place for certain kinds of same-sex love and transgender behaviours, the collapse of the Qing Dynasty in 1911 marked the end of an era. The emergent “socialist” May Fourth Movement looked to the future rather than the past, and China began to adopt Western medical models that saw homosexuality as abnormal.

bron

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Guy

@32: Ik gaf ook al aan dat het een lekentheorie is en dat dit voer is voor serieuze sociologen. Het menselijk gedrag is sowieso te complex om in een paar wetmatigheden te kunnen vangen. Mijn mening kan dus ook niet anders dan simplistisch zijn. En er zijn wellicht nog zat andere voorbeelden te noemen waarbij mijn theorie niet opgaat.

Ik vind het alleen opvallend hoe vaak homofobie en vrouwonvriendelijk gedrag samengaan.

Over vrouwenrechten in China, zie hier.

Is wel niet “geïnstitutionaliseerd”, maar goed. En homoseksualiteit past natuurlijk ook niet in het straatje van het communistisch ideaal. Net zomin als in de voormalige Sovjetunie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Guy
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 m44

Samenvatting 1-28:

Een expansieve en van mannen afhankelijke cultuur kan echt geen homo’s (verraders) gebruiken.

*=leek*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 m44

oeps, 28=38 hihi

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 m44

VERRAAIERNICHT=SLECHT IN ONS GEVECHT // roept de opgewonden mennerbanner.

Zo dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Gezellig

@38, hm, interessant. Een collega van mij had wel eens een of ander mega-biologische-studie over diversiteit van sex in de dierenwereld meegenomen: fascinerend. En al een eenvoudige weerlegging van de idee dat alleen heterosexualiteit ‘natuurlijk’ zou zijn… (‘Natuurlijk’, een van de meest misbruikte termen allertijden!)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 JSK

@36: Ah, wij hebben de homofobie daar geintroduceerd? Give me break zeg. Waarom vervolgt commistische regime te Cuba eveneens homosexuelen? Begin aub niet over het westerse katholicisme, want het communisme van Castro is uitgesproken atheistisch.

@37:En homoseksualiteit past natuurlijk ook niet in het straatje van het communistisch ideaal.

Hoezo dan niet?

Hier is mijn theorie: mensen houden gewoon niet van afwijkend gedrag. Mensen zijn kuddedieren. Alleen onder condities waarin de rechten van individuen cultureel, institutioneel en historisch zijn vastgelegd (Noord Amerika en West Europa) is er enige ruimte* voor homosexualiteit.

*in de zin van niet wettelijk vervolgd worden

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 su

@ #43 JSK:

Dus het is totaal aannemelijk dat een niet-westers maatschappij een politieke doctrine, economische mechanismen, etc. overneemt, maar geen andere zaken als zij verwesteren?

want het communisme van Castro is uitgesproken atheistisch.

En voor het communisme was er geen homofobie in Cuba?

Hier is mijn theorie: mensen houden gewoon niet van afwijkend gedrag.

Vast. Maar dat verklaart niet dat er een omslagpunt is geweest waarin gedragingen opeens als afwijkend werden geïnpreteerd. Vele natuurreligies hadden juist wel ruimte voor afwijkend gendergedrag, in sommige gevallen er zelfs heilige betekenissen aan gevend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 su

Alleen onder condities waarin de rechten van individuen cultureel, institutioneel en historisch zijn vastgelegd (Noord Amerika en West Europa) is er enige ruimte* voor homosexualiteit.

*in de zin van niet wettelijk vervolgd worden

Ook pas pak ‘em beet zo’n 30 jaar.. BIG DEAL!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 JSK

@44: Dus het is totaal aannemelijk dat een niet-westers maatschappij een politieke doctrine, economische mechanismen, etc. overneemt, maar geen andere zaken als zij verwesteren?

Ja duh. Zie China: wél kapitalisme, geen democratie.

@45: Wanneer is de laatste homosexueel in Nederland omgebracht en wanneer de laatste in zeg Saudi-Arabië of Iran? Je vergist je als je denkt dat de revolutie van 1968 geen wortels had in het verleden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 su

Ja duh. Zie China: wél kapitalisme, geen democratie.

Alsof westers per definitie betekent democratie..

Wanneer is de laatste homosexueel in Nederland omgebracht en wanneer de laatste in zeg Saudi-Arabië of Iran? Je vergist je als je denkt dat de revolutie van 1968 geen wortels had in het verleden.

Wat heeft dat ermee te maken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 su

@ #46 JSK:

Los daarvan, als je ook daadwerkelijk de link in #36 had gevolgd had je kunnen weten dat ik weldegelijk ervan bewust ben dat de gay-beweging ouder is dan ’68. De 30 jaar verwijst naar het moment dat de laatste wet in Nederland verdween.

 • Vorige discussie