Weekendquote – De bedrijfsprofessor

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

“Ik denk dat universiteiten zich onvoldoende realiseren dat de publieke opinie over wetenschappers aan het kantelen is. Een professor is voor veel mensen niet meer de deskundige, maar iemand die wordt betaald door een bedrijf.”

Aldus Martijn Katan van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen vandaag in de Volkskrant. De Volkskrant constateerde dat een kwart van de Nederlandse hoogleraren door het bedrijfsleven wordt betaald.
De universiteiten geven deze informatie overigens niet graag prijs.
Wel apart dat de belasting op de bedrijven niet verhoogd kan worden ten bate van de onafhankelijke wetenschap, maar dat we het wel normaal vinden dat die bedrijven met datzelfde geld bepalen wat onderzocht moet worden.

Geen link naar het hele artikel van de Volkskrant omdat die nog steeds niet begrijpen dat paid content iets is van de 20ste eeuw.

Reacties (36)

#1 Hayek

En professoren die door de overheid betaald worden zijn wel per definitie onafhankelijk?

 • Volgende discussie
#2 Sir Humphrey

“Wel apart dat de belasting op de bedrijven niet verhoogd kan worden ten bate van de onafhankelijke wetenschap, maar dat we het wel normaal vinden dat die bedrijven met datzelfde geld bepalen wat onderzocht moet worden.”

Belastingheffing is (bijna) nooit gebonden aan een bepaald doel – zelfs geldt dat voor accijnzen en andere ‘doelbelastingen’. Logisch dus dat bedrijven liever direct geld investeren in onderwijs en onderzoek (met name dat laatste denk ik), en liever niet hun winsten aan het MvF.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

Ik schrok wel moet ik zeggen. Dit lijkt me toch geen wenselijke ontwikkeling (ik weet het, mijn bass Jo Ritzen, is het daar vast niet mee eens). Van de andere kant was het wel te verwachten. De overheid heeft decennia lang de hand fors op de knip gehouden, terwijl de studentenaantallen en de vraag naar onderzoek alleen maar zijn gegroeid. Dan moet het geld toch ergens vandaan komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Peter

Hoe moet wetenschappelijk onderzoek dan wel betaald worden? Als het alleen door de overheid wordt gefinancierd, zal er ook geroepen worden dat er belangenverstrengeling is.
Het is wel beter controleerbaar. Dat wil zeggen, als het parlement haar werk goed doet.
Onafhankelijk onderzoek bestaat dat eigenlijk wel? Zodra de professor een neefje in de directie van een pindakaasfabriek heeft zitten, is een onderzoek naar vetzucht meteen al niet te vertrouwen.
Maar het is nergens voor nodig dat het bedrijfsleven de universiteiten financieren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Dr Banner

Als ze het ‘geheim’ houden – realiseren ze het zich blijkbaar wel degelijk.

Dat gesponsorde kwart van de hoogleraren werkt in de regel officieel 1-dag per week voor de universiteit en in de praktijk nog minder.

Als regering zou afdwingen dat er maximaal een evengroot percentage ‘professoren’ door bedrijfsleven gesponsord mag worden, als er ‘ander wetenschappelijk personeel’, ‘promovendi’, ‘ondersteunend personeel’ en ‘MSc-studenten’ door bedrijfsleven gesponsord worden …. dan komt het misschien een keer wel rond met wetenschappelijk NL.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 plofkip

Ik vind het eigenlijk net zo onwenselijk dat hoogleraren betaald worden door bijvoorbeeld Tjebbe Joustra.

Clingendael vind ik ook een voorbeeld van heel ondoorzichtige belangen verwikkelingen..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 JSK

@3: De overheid heeft decennia lang de hand fors op de knip gehouden, terwijl de studentenaantallen en de vraag naar onderzoek alleen maar zijn gegroeid.

De financiering per student in Nederland is beduidend hoger dan in omringende landen muv Denemarken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 MP

In de beta richtingen is het aantal studenten juist dramatisch gedaald. Waar ik werk komen bijna alle promovendi (en veel studenten ook) uit het buitenland.

Verder is er een trend dat Professoren zich steeds meer opstellen als een manager van een publicatiefabriek. Saillant is dan dat voornamelijk onderzoekers in opleiding -studenten en promovendi- deze productie gedwongen voor hun rekening moeten nemen.

Eenmaal aan de top is het voor een aanzienlijk deel van de hoogleraren graaien geblazen en is goed onderzoek doen een bijzaak geworden. Zelfs begeleiding wordt geminimaliseerd.

In veel vooral armere landen geniet je nog aanzien als wetenschapper, in Nederland is dat al een tijdje niet meer zo. Ook zijn de salarissen laag in vergelijking met het bedrijfsleven. En is het carrière perspectief zeer beperkt.

Bedrijven zouden het liefst talentvolle mensen op jonge leeftijd rekruteren en vervolgens intern voor een gerichte opleiding zorgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 m44

@7 Dit gegeven zegt niets over wat een goede ontwikkeling zou zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 m44

@6 Bij Clingendael denk ik automatisch aan de Burke-stichting. En dat maakt het opeens redelijk transparant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 plofkip

@ 10
burkestichting? clingendael doet toch onderzoek voor defensie en buza?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Toni

Waarom is dit nu nieuws? Ik ben jaren geleden al afgestudeerd bij een bijzonderhoogleraar, die gedeeltelijk door een externe partij betaald werd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 plofkip

Akademie

de spelling van het woord geeft aan welke kleurspoeling deze club heeft..

rooie rakkers maken zich druk over infiltrerend Groot Kapitaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 JSK

@9: Het gaat over de haalbaarheid van plannen. Het liefst zou ik – als student – 100 miljoen triljoen euro ter beschikking hebben. Tsja.

@10: Beta’s verdienen dan over het algemeen geen drol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Oplawaai

Weetje voor plofkip: die spelling van Akademie, met een k, dateert van 1851.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 m44

Haalbaar is meestal een laf woord dat inspanning en betrokkenheid suggereert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 m44

@11 De rapporten van BS en C. verschillen niet zoveel. Vraag ze maar eens uit over b.v. Iran, Rusland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 HansR

Is hij betaald door de overheid of door het bedrijfsleven. En zijn prof? En de universiteit? En is dit nu een voorbeeld van de publieke opinie over wetenschappers [die] aan het kantelen is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 plofkip

ironie, oplawaai, ironie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Oplawaai

Tuurlijk, plofkip.

Ik denk trouwens dat Dr Banner in #5 wel een goed punt heeft. Als een kwart van de leerstoelen (ik neem aan dat dat bedoeld wordt) betaald wordt door het bedrijfsleven zegt dat eigenlijk niet zo veel, omdat het grotendeels om bijzonder hoogleraren zal gaan. De enige conclusie is dan dat er op nogal wat vakgroepen af en toe iemand rondloopt die betaald wordt (en vaak afkomstig is uit) het bedrijfsleven. Is dat een probleem.
Wel een beetje vervelend voor gewone hoogleraren natuurlijk, omdat de indruk zou kunnen ontstaan dat een hoogleraarschap te koop is. En dat is natuurlijk niet goed voor hun status. Daar lig ik niet wakker van.
Als je iets zou willen zeggen over de invloed van het bedrijfsleven op het onderzoek aan universiteiten zou je moeten kijken naar het percentage van het totale onderzoeksbudget dat door bedrijven wordt betaald. Is daar iets over bekend?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Steeph
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 mescaline

– over geheimhouding gesproken –

Het ministerie van OW weet donders goed dat

1. het salaris van buitengewoon hoogleraren uit externe bronnen wordt betaald. De universiteit faciliteert daar alleen een standaard aan huisvesting, organisatie, zalen en bibliotheek.

2. gewone hoogleraren worden doodgegooid met verzoeken om externe sponsors te vinden voor onderzoek. Dat lukt ook vaak. Hun salaris blijft overigens worden betaald door het krijsende ministerie. Zie ook onder Maritiem, Landbouw, Medisch onderzoek.

*off out*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Share

Noem mij een boer, als ik stel: Wie betaalt bepaalt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 squire

Het verbaast me dat zo’n register als Plassterk wil niet bestaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Crachàt

Share: los van uw comment, maar ik kàn eenvoudigweg de pun niet laten, ie blikkert in m’n oog daar in de recent comments:
Noem mij een hoer, als ik stel: wie betaalt bepaalt.

xcuus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 squire

-s

Kan Nijenrode worden opgedoekt :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 IdeFX

Ik ben (gepromoveerd aan TU) juist van mening dat de 25% extern gefinancierde profs een verfrissing zijn tov de geitenwollensokken die ieder contact met de bedrijfsleven/samenleving kwijt zijn. Deze laatste groep zorgt ervoor dat bedrijven stellen dat studenten totaal niet aansluiten bij hun wensen. Bovendien, het veel gerichtere onderzoek wat bedrijven graag willen kan ook wel eens een verademing zijn vergeleken met het ‘vrije’ onderzoek… Wel denk ik dat bovenstaande veel meer voor de TU’s geldt dan voor de algemene universiteiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Bartb

Steeph citeert de Volkskrant onjuist: er stond
‘Bijna een kwart van de professoren in Nederland wordt door bedrijven of stichtingen betaald.’

Het is natuurlijk te debiel voor woorden dat er geen tabellen zijn die hier overzicht van geven, maar die stichtingen maken nogal verschil. Hier in Leiden is Bas Haring bijvoorbeeld bijzonder hoogleraar Publiek Begrip van Wetenschap. Betaald door het universiteitsfonds, omdat Haring niet aan de eisen voldoet om op een normale manier hoogleraar te worden (dan moet je namelijk onderzoek doen). Een vrijwel identieke leerstoel wordt bekleed door Jos van den Broek, betaald door de Van Walreefonds voor medisch onderzoek. Wie beheert dat? De KNAW, waar de geciteerde meneer Katan werkt.

Ja, er lopen wat dubieuze bijzonder hoogleraren rond in Nederland, zo ook hier in Leiden. Maar de suggestie dat die allemaal uit het bedrijfsleven komen gaat te ver.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Bartb

Edit – ik bedoelde: ‘De suggestie dat alle bijzonder hoogleraren uit het bedrijfsleven komen en dus onbetrouwbaar zijn, gaat te ver.’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 m44

Zegt FOM je ook iets @IdeFIX ? Zit je niet een beetje in den blinde weg te leuteren ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 m44

@Bartb nou ja zeg, Haring voldoet aan alle eisen, er is alleen geen formatieplaats bij de iniversiteit voor. Die influx is nou net de crux van de buitengewone hoogleraarschappen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Dr Banner

Mocht de stichting Sargasso nog wat fondsen over hebben – ik ben bereid mijn rol als byzonder hoogleraar voor jullie op te vatten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 m44

Jaja prof. “dr. Banner”. En u belooft de luidjes hier zeker ook “de volledige terugkeer van men zijn weelderige haardos.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 piet

Haring treed in mei op bij de isvw
alwaar de algemene info pagina:

“De oprichters, waaronder de wiskundige L.E.J. Brouwer en schrijver en psychiater Frederik van Eeden, hadden een centrum voor ogen ’ter verdieping van levens- en wereldbeschouwing’. Dit is nog altijd het officiële streven van de ISVW.”

Ik email hen mijn 8000 boeken aanbod (waarvan de meesten in de geest van v Eeden’s leven en werk) en informeer naar hun biep faciliteiten. Na een beleefd antwoord besluit ik een kijkje te nemen. In de lobby is de wand achter de vleugel verdekt door boekenplanken met daarop vooral oudere klassieken.

Ik heb niet specifiek onder de E gekeken, maar wie schetst mijn verbazing als er nergens een Schaukaestchen met werken van de oprichters te zien is, wat vooral in het licht van geciteerde zin en de bewering van 2 balie medewerksters, namelijk dat er nog nooit iemand dergelijks verwachtend en teleurgesteld was geweest, laat staan over geklaagd had. “Nee meneer, u bent de eertste” In deze acht de beoordeling ook de beste te zijn allerminst zelfoverschattend.

Ik heb hen duidelijk gemaakt dat beschreven toestand een diefstal en misbruik van van Eeden’s bedoelingen betekent ongeveer zoals hij in ‘de kleine Johannes’ duidelijk maakt hoe het kristendom Jesus onschadelijk maakt door hem zijn goedheid afhandig te maken, er wat gif bij te mengen en het dan terug in zijn strot te duwen alvorens hem te verplichten een en ander te ‘lenen’ wat leningen af te sluiten om de te verwachten ziektekosten op te kunnen vangen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 piet

gemist fil o zo vies geweld:

Lezing door Michael Taussig

Gevolgd door muziek en drank

Zaterdag 5 mei 2007 om 20.30
Locatie: kantoren van Extra City
Wolstraat 25–29, 2000 Antwerpen

Veel kleuren kwamen terecht in Europa via Indië en werden gebruikt om slaven te kopen in Afrika, zoals in Kongo door Koning Leopold II. Hoe versterkt kleur de complexiteit van macht en fantasie in de roman van Joseph Conrad, ‘The Heart of Darkness’? Hoe kan iets wat alleen maar een puur esthetische categorie lijkt, zoals kleur, fundamenteel worden voor koloniaal geweld en bedrog? Wat zijn de gevolgen daarvan voor de Westerse ideeën over kleur?

Gebaseerd op het essay van Michel Leiris, ‘The Sacred in Everyday Life’.

Michael Taussig is bekend als de auteur van ‘Mimesis and Alterity’, ‘My Cocaine Museum’, ‘Law in a Lawless Land’, en ook ‘Shamanism, Colonialism, and the Wild Man: A Study in Terror and Healing’. Taussig werd geboren in Australië, doceert antropologie in New York en spendeert veel tijd in Colombia, Zuid-Amerika. Momenteel werkt hij aan een boek over kleur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Pepijn

@BartB: Het artikel in de Volkskrant zelf is eigenlijk behoorlijk misleidend. Zo wordt er niet duidelijk onderscheid gemaakt tussen bedrijven en andere externe bronnen. Ze melden dat bijna 25% uit externe bronnen wordt betaald. In de tabellen onderaan het artikel blijkt dat dit echter voor slechts 27% van bedrijven komt.
M.a.w.: Van alle hoogleraren wordt er 6.75% door het bedrijfsleven betaald. Dat is nogal wat anders dan 25%.

 • Vorige discussie