We weten niks, we kunnen het aan, het is te laat

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Kort voor de zomer verblijdde ExxonMobil-baas Rex Tillerson de wereld met een speech waarin hij de vrees voor klimaatverandering, alsmede voor energietekorten en ecologische schade door fossiele energiewinning, overtrokken noemde. Klimaatverandering is hanteerbaar, ‘manageable’; de mens past zich wel aan. Mede dankzij de technologie van topbedrijven als ExxonMobil natuurlijk, die dan echter niet met allerlei op vrees gebaseerde regelgeving gepest moeten worden. Wie er anders over denkt dan Tillerson is technisch en wetenschappelijk ‘ongeletterd’.

De speech van Tillerson markeert een verschuivende argumentatie van de antiklimaatlobby, die jarenlang werd
aangevoerd door ExxonMobil. Het bedrijf begint nu kennelijk de mondiale klimaattango een andere kant op te sturen.

ExxonMobil was tot ongeveer 2007 topfinancier van de Amerikaanse twijfel-en ontkenningsindustrie: tientallen door fossiele belangen betaalde libertaristische ‘denktanks’ zoals het Heartland
Institute
en het Marshall Institute, met even zovele nep-experts die niets anders doen dan ogenschijnlijk wetenschappelijke rapporten fabriceren om twijfel te zaaien over de consensus in de mainstream-klimaatwetenschap.

Een aantal jaren geleden begon ExxonMobil zijn financiering aan de beroepstwijfelzaaiers af te bouwen. Wellicht speelde een brief van de Royal Society (de Britse Academie voor Wetenschappen) uit 2006 een rol, die de statements van ExxonMobil over klimaat ronduit ‘misleidend’ noemde, en er op aandrong de steun aan de twijfelindustrie te beëindigen. Dat gebeurde ook, en het stokje van de financiering werd probleemloos overgenomen door industriefondsen als de Scaife Foundation en Koch Industries van de broers Charles en David Koch. Hun grootvader Harry was legde de basis van zijn fortuin in het Friese Workum. Later emigreerde hij naar de Verenigde Staten en stichtte daar een imperium met een omzet van inmiddels meer dan 100 miljard dollar per jaar. Het jaarlijks uittrekken van enkele tientallen miljoenen voor aanvallen op een wetenschap die een risico is voor de vrijemarktideologie en de fossiele belangen is welbesteed geld: iedere dag uitstel van beleid betekent winstgroei.

Zo heeft de twijfelindustrie inmiddels een compleet ‘sceptisch paralleluniversum’ opgebouwd, inclusief een Non-Governmental International Panel on Climate Change (NIPCC) dat als tegenhanger van het klimaatpanel IPCC fungeert, en dat rapporten produceert die wetenschappelijk ogende flauwekul zijn. Wie dat paralleluniversum induikt, raakt verbijsterd over de omvang en reikwijdte ervan. Maar krijgt onmiskenbaar ook bewondering voor de professionaliteit: ondanks de hoge mate van wetenschappelijke consensus de indruk bij publiek en politiek wekken en houden dat we nog onvoldoende weten om maatregelen te treffen, is een lobbyprestatie van formaat. Die is eerder alleen door de tabaksindustrie gerealiseerd; die campagne heeft dan ook model gestaan voor de antiklimaatlobby.

Energiereus RWE herbergt inmiddels ook twee twijfelzaaiers, Fritz Vahrenholt, de baas van RWE Innogy, en Sebastian Lüning, expert op het gebied van de winning van zware oliefracties. Zij beweren in hun boek ‘Die Kalte Sonne’ tegen alle wetenschappelijke bewijslast in dat de zon voor opwarming zorgt, niet de uitstoot van CO2. Daarom kunnen we, bepleiten Vahrenholt en Lüning, wat kalmer aan doen met de ‘Energiewende’, de transitie naar duurzaam. Een woordvoerster van het bedrijf laat overigens
weten dat de twee op persoonlijke titel acteren, en tijd noch geld van RWE hebben ontvangen om hun desinformatie te produceren. Ze distantieert zich er echter ook niet van: we hebben hier geen klimaatwetenschappers bij RWE, schrijft ze. Dat hadden Vahrenholt en Lüning inderdaad al bewezen

Met zijn speech luidt Tillerson een Klima-wende in, niet om de Energiewende te vertragen, wat Vahrenholt en Lüning bepleiten, maar om de transitie naar duurzaam geheel af te blazen. De argumentatie verschuift van ‘er is grote twijfel, we weten niet genoeg om maatregelen te treffen’ naar ‘de effecten vallen mee, en we passen ons wel aan’. Een Energiewende is dan helemaal niet nodig.

De ExxonMobil-argumentatie ijlt zo’n slordige 30 jaar na op de stand van denken in de wetenschap. Nu duidelijk wordt dat de IPCC-rapporten de klimaatontwikkelingen hebben onderschat, geeft de antilobby eindelijk toe dat er klimaatverandering is en dat de oorzaken worden begrepen, en schakelt over op het argument dat het allemaal wel hanteerbaar is. In de frontlinie van de wetenschap wordt inmiddels onderzocht hoe en wanneer de veerkracht van het klimaatsysteem wordt overschreden, en er mogelijk onomkeerbare processen in gang worden gezet. Tegen de tijd dat dat is opgehelderd, zullen Tillerson en zijn epigonen aanvoeren dat het inmiddels – helaas, helaas – te laat is om iets aan klimaatbeleid te doen.

Dan is de weg helemaal vrij voor wat Sarah Palin "Drill,baby, drill!" noemde.

Deze column verscheen eerder op Energiepodium.nl

Beeld: Alex Watson, cc Flickr Photo

Reacties (15)

#1 TisMeWat

En zo is het maar net.

De tegenspelers zullen erover moeten nadenken of het niet verstandiger is de focus af te halen van de urgentie, die dan overtrokken door de ontkenners als “paniekzaaien” kan worden neergezet (en met succes, kennelijk) en de aandacht te richten op andere factoren, zoals het feit dat je met wel maatregelen nemen, als persoon/huishouden ermee (veel) geld kunt besparen, je meer autonomie krijgt en ook nog eens af bent van alle internationale ellende veroorzaakt door de fossiele brandstoffen?

Hiermee haal je meteen de potentiele angel eruit voor de ontkenners om het te new-speaken, omdat dit punten zijn die zij eigenlijk niet kunnen tegenspreken, behalve als ze wel heel erg overduidelijk de corporatisten uithangen die ze zijn, maar dat proberen ze natuurlijk te verdoezelen met hun astroturfing vermomd als grassroots.

 • Volgende discussie
#2 Henk Daalder Duurzame Brabanders

Jean Paul, waarom aandacht voor de fossiele belangen?

Schrijf over de verander krachten
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/15447_laten_we_cooperatieve_windmolenparken_bouwen/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Rob - Reactie op #2

Dat levert minder mooie artikelen op.

#3 Bismarck

Twijfelindustrie, mooie vondst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Harry

Nou, in die laatste alinea staat weer een mooie getuigenis van alarmisme pur sang.

“In de frontlinie van de wetenschap wordt inmiddels onderzocht hoe en wanneer de veerkracht van het klimaatsysteem wordt overschreden, en er mogelijk onomkeerbare processen in gang worden gezet.”

Even ter simplificatie: het hele leven is een onomkeerbaar proces!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Bismarck - Reactie op #4

Even ter simplificatie: het hele leven is een onomkeerbaar proces!

Oooh, dan is een runaway broeikaseffect inderdaad ook niet zo erg.

 • Volgende reactie op #4
#4.2 gronk - Reactie op #4

Precies! Niets aan de hand! D’r sterven dagelijks diersoorten uit, dus als het de mens overkomt is zoiets volkomen natuurlijk! En in het hele universum verdrogen er iedere seconde wel een paar planeten doordat hun zon nova gaat. Volkomen natuurlijk en helemaal niets aan te doen! Gewoon met 130 door blijven karren jongens!

 • Vorige reactie op #4
#4.3 Harry - Reactie op #4.2

Precies, die overdreven hang aan het leven hier in de Westerse wereld zorgt er voor dat we aan doemdenken doen.

#5 Kacebee

“Nu duidelijk wordt dat de IPCC-rapporten de klimaatontwikkelingen hebben onderschat, geeft de antilobby eindelijk toe…”

Ik dacht eigenlijk dat het omgekeerde het geval was: de afgelopen tien jaar is de temperatuur op aarde, volgens de satellietmetingen tenminste, eigenlijk helemaal niet gestegen. De IPCC-voorspellingen van tien jaar geleden worden niet ingehaald, maar blijken schromelijke overschattingen.

Maar de werkelijke fout in het artikel is de stropopredenering dat anti-klimaatalarmisten tevens voorstander zouden zijn van de afhankelijkheid van olie en kolen en tegenstanders van duurzame alternatieven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Jeroen - Reactie op #5

Was het maar zo’n feest. Helaas, het omgekeerde is waar. Zie

http://www.skepticalscience.com/global-cooling-intermediate.htm en
http://www.skepticalscience.com/global-cooling-january-2007-to-january-2008-basic.htm

en hier wat informatie over de nauwkeurigheid van de voorspellingen (check vooral het zeewaterspiegel grafiekje)
http://www.skepticalscience.com/climate-models-intermediate.htm

#6 Henk Daalder Duurzame Brabanders

Terwijl de ene fossiele helft lult over een opgelost probleem, steelt de andere fossiele helt ons geld.

Het klimaatprobleem was opgelost toen we duurzame energie ontdekten
De rest is corruptie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Henk Daalder Duurzame Brabanders

Het klimaat probleem was opgelost toen we duurzame energie ontdekten.
De rest is corruptie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Hans Verbeek

Mooi verhaal weer en heel keurig de biobrandstofdiscussie omzeilt.

Wat is de rol, die de zwaargesubsidieerde biobrandstofsector speelt in het “klimaatdebat”?
Bedrijven gebruiken nog altijd hun biobrandstofbeleid voor greenwashing. En kunnen dat ongehinderd blijven doen als je je blindstaart op de rol van de fossiele energiesector.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Herman Vruggink

Er is klimaatverandering en het is allemaal heeeeel erg. En wie de schuldige is doet er denk ik niet zo toe. De olie-industrie? Proest giechel, best hoor, de olielobby is het kwaad. En wat nu? Nou, helemaal niks, want we zijn gewoon zeer zwaar verslaafd aan olie. En dus ontkennen wij en bagatelliseren wij. Wat kunnen wij anders dan tot de laatste snik doorgaan tot de laatste druppel olie er uit geperst is?

Te laat? welnee, maar er is geen oplossing. De prijs die wij moeten betalen, namelijk, vrijwillig kiezen voor armoede, is ons namelijk te hoog. en dus schuiven wij het nog eventjes voor ons uit en hopen op een doorbraak in een technische ontwikkeling. En komt deze niet dan lopen wij uiteindelijk toch vast in een energie probleem. Maar daar willen wij nu eventjes nog niet aan denken.

Groen links wordt de komende verkiezingen weggevaagd: De schuld van de olielobby natuurlijk. Of zou het nu komen door een groot gebrek aan vermogen om oplossingen te kunnen bieden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie