1. 1

    Nou vogels… Wat eendensoorten. Dat zijn toch een beetje untervogels, die in de bagger zitten te wroeten en maar matig kunnen vliegen.

  2. 4

    Dit is een zeer interesant verschijnsel dat een precedent heeft. Toen wasmiddelenfabrikanten in de jaren tachtig steeds minder fosfaat in hun wasmiddelen gingen gebruiken daalde het fosfaatgehalte in de grote rivieren aantoonbaar. Het gevolg daarvan was dat ook de noordzee minder meststoffen in het water opgelost zag. Dat betekende weer minder plankton, daardoor minder prooivis en daardoor werd de kabeljauwstand, die toch al flink door overbevissing onder druk stond, weer verder naar beneden gedrukt.

    Het is contra-intuitief, natuurlijk, het idee dat minder vervuiling nadelige effecten op de natuur heeft. Maar de ecosystemen van Noordwest-Europese rivieren hebben meer te lijden gehad dan alleen vervuiling. Veel van deze rivieren zijn ingebed in winter- en zomerdijken, zijn gekanaliseerd en “genormaliseerd”; de Rijn al sinds begin negentiende eeuw.

    Er is, in het geval van de Rijn in ieder geval, een elegante oplossing. Wie oude kaarten van de Rijn (Neem bijvoorbeeld hier bij Breisach) vergelijkt met de huidige situatie ziet dat een groot deel van allerlei oude Rijnarmen er nog is. Je ziet dat ze vrijwel allemaal in oude ooibossen liggen. Er stroomt echter nog nauwelijks water door maar als er een plan kan worden gemaakt om de Alt Rhein en de oude nevengeulen weer aangetakte, stromenende geulen te maken zal je zien dat de voedselrijkdom weer toeneemt; nu niet met vervuiling maar met organische afbraakproducten.