Wat zijn mensenrechten eigenlijk?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Mensen van overal ter wereld blijken dat niet goed te weten. Deze film legt het uit. In één lange uitzoom gaan we door de geschiedenis van de mensenrechten. Mooi vormgegeven, en relevant in deze tijd van opstand en protest.

Meer bij Videovolt.

Reacties (12)

#1 esgigt

Mensenrechten, was dat niet iets dat voor iedereen geldt, maar in toenemende mate door de NL regering geschonden wordt?

 • Volgende discussie
#2 Joop

@1. Ja, want als de plichten (?) niet worden gehouden, betekent dat de rechten geschonden mogen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Rene

Altijd nuttig, dit soort filmpjes waar de nadruk gelegd wordt op het niet weten wat die rechten dan zijn — om af te sluiten terwijl ze alleen even met z’n allen door beeld geflitst zijn. Want kom zeg. Het is immers niet zo dat je van iemand kan verwachten dat hij of zij z’n hersens lang genoeg ingeschakeld kan houden om dat soort saaie rijtjes te verwerken.

Let’s go shopping instead!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 2 U

En ik vraag u: hebben wij dan geen recht op een versie van die film zonder cliché flutsoundtrack à la U2?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Fatima

we hebben 30 mensenrechten en niemand mag dat ontnemen. maar hoeveel mensen weten dat van de 16 miljoen, bijna niemand. ik vind dat ze het op school moet onderwijzen, zodat er tenminste iets nuttigs is in de toekomst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joop

De 30 mensenrechten:

1. We zijn allemaal vrij en gelijkwaardig

We zijn allemaal vrij geboren. We hebben allemaal onze eigen gedachten en
ideeën. We zouden allemaal op dezelfde manier behandeld moeten worden.

2. Discrimineer niet

Deze rechten komen iedereen toe, ongeacht onze verschillen.

3. Het recht op leven

We hebben allemaal het recht op leven, en het recht te
leven in vrijheid en veiligheid.

4. Slavernij – verleden tijd

Niemand heeft het recht ons tot slaaf te maken.
Wij kunnen niemand tot slaaf maken.

5. Foltering

Niemand heeft het recht ons te kwellen of te folteren.

6. We hebben allemaal het gelijke recht de wet te gebruiken

Ik ben een persoon, net zoals jij!

7. We zijn allemaal beschermd door de wet

De wet is gelijk voor iedereen. De wet moet ons allemaal eerlijk behandelen.

8. Eerlijke behandeling door eerlijke rechtbanken.

We kunnen allemaal de wet raadplegen als we niet eerlijk behandeld zijn.

9. Oneerlijke gevangenschap

Niemand heeft het recht ons in de gevangenis te stoppen zonder een goede
reden en ons daar te houden, of ons het land uit te sturen.

10. Het recht op een proces

Als we berecht worden, moet dat in het openbaar gebeuren.
De mensen die ons berechten, zouden zich niet door iedereen
moeten laten vertellen wat ze moeten doen.

11. Onschuldig, tenzij schuldig bewezen

Niemand zou beschuldigd moeten worden van iets, totdat zijn schuld is
bewezen. Als mensen zeggen dat we iets verkeerds deden, hebben
we het recht te laten zien dat het niet waar is.

12. Het recht op privacy

Niemand zou moeten proberen onze goede naam te schaden.
Niemand heeft het recht om in ons huis te komen of onze brieven te openen.

13. Vrijheid van bewegen

We hebben allemaal het recht te gaan waar we willen in ons
land en te reizen naar gelang we willen.

14. Het recht op asiel

Als we bang zijn dat we slecht worden behandeld in ons eigen
land, hebben we allemaal het recht te vluchten naar een
ander land om veilig te zijn.

15. Het recht op een nationaliteit

We hebben allemaal het recht om
tot een land te behoren.

16. Huwelijk en gezin

Iedere volwassene heeft het recht te trouwen en een gezin te
stichten als hij of zij dat wil. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten

17. Dingen die van jou zijn

Iedereen heeft het recht dingen in eigendom te hebben of ze te delen.
Niemand zou dingen van ons moeten pakken zonder een goede reden.

18. Vrijheid van gedachte

We hebben allemaal het recht om te geloven in wat we willen geloven, een
godsdienst te hebben, of van godsdienst te veranderen als we dat willen.

19. Vrij te zeggen wat je wilt

We hebben allemaal het recht onze eigen gedachten te vormen, te denken wat
wij willen, te zeggen wat we denken, en onze gedachten met anderen te delen.

20. Ontmoet mensen waar je wilt

We hebben allemaal het recht onze vrienden te ontmoeten en samen
te werken in vrede om onze rechten te verdedigen. Niemand kan ons
dwingen tot een groep te behoren als we dat niet willen.

21. Het recht op democratie

We hebben allemaal het recht om deel te nemen aan de regering van ons land.
Het zou iedere volwassene toegestaan moeten zijn om zijn leiders te kiezen.

22. Het recht op sociale zekerheid

We hebben allemaal het recht op behuizing, medische zorg, onderwijs, zorg voor
kinderen en, als we oud of ziek zijn, genoeg geld om van te leven en
medische hulp, voor zover de bronnen dat toelaten.

23. Het recht van de werknemer

Iedere volwassene heeft het recht een beroep uit te oefenen, tegen
een redelijk loon, en om lid te zijn van een vakvereniging.

24. Het recht te spelen

We hebben allemaal het recht te rusten van het werk en te ontspannen.

25. Een bed en wat te eten

We hebben allemaal het recht op een goed leven. Moeders en kinderen, oudere
mensen, werklozen of gehandicapten, alle mensen hebben het recht dat er voor
hen gezorgd wordt.

26. Het recht op onderwijs

Onderwijs is een recht. Basisonderwijs zou gratis moeten
zijn. We zouden moeten leren over de Verenigde Naties en hoe
we met andere mensen moeten omgaan. Onze ouders kunnen
kiezen wat we leren.

27. Cultuur en auteursrecht

Het auteursrecht beschermt de artistieke creaties van iemand en wat hij
geschreven heeft. Volgens deze auteurswet mogen anderen dat niet overnemen
zonder toestemming. We hebben allemaal het recht op onze eigen manier van
leven. We hebben het recht te profiteren van de goede dingen
van het leven die kunst en wetenschap brengen.

28. Een vrije en eerlijke wereld

Er moet een zekere orde zijn zodat we allemaal onze rechten en vrijheden
kunnen hebben in ons land en over de hele wereld.

29. Onze verantwoordelijkheden

We hebben een plicht naar andere mensen en we zouden hun rechten en
vrijheden moeten beschermen.

30. Niemand kan deze rechten en vrijheden van ons afnemen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Harm

@2 Joop – Het is een klassieke misvatting, dat door het niet nakomen van een maatschappelijke verplichting, (mensen-)rechten als het ware verbeurd verklaard zouden kunnen worden. Dat wil ik graag aan de hand van een voorbeeldje recht zetten.

Een van de klassieke regels is het recht op bezit en de daaruit volgende verplichting om het bezit van een ander te respecteren. Maar neem nu een land waar een minderheid zich wentelt in luxe en de grote meerderheid op de rand van de hongersnood leeft. Met regelmaat schiet er iemand over die rand, wat tot gevolg heeft dat ondanks een straffe wettelijke en morele (religieuze) code de betreffende er toe overgaat door diefstal zijn nood te lenigen.

Het is een gegeven dat de staat repressie mag inzetten om de ongelijkheid van inkomen en bezit te handhaven, maar hoever mag de overheid daarbij gaan? De grenzen daarvan zijn vastgelegd in de verklaring van de Rechten van de Mens.

Mijn stelling is dus, dat de waarde van de mensenrechten juist zijn neerslag vindt in de manier waarop de staat met overtreders en dissidenten omgaat, aangezien de Rechten van de Mens uiteindelijk de enige waarborg zijn tegen onmenselijkheid en willekeur.

Het is omgekeerd zo, dat wanneer het aantal overtreders (te) groot is, dit een reden zou moeten zijn, niet om de repressie te verhogen, maar om die samenleving eens kritisch te bekijken. Het gaat immers blijkbaar niet om een individueel, maar om een structureel probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 HPax

Alle discussie over mensenrechten zonder simultane bespreking van mensenplichten, is op z’n best zinloos, eventueel nog stupide te noemen, maar meestal zwendel. Of zeg maar altijd zwendel. Per definitie.

Ook goed bedoelde zwendel = zwendel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 knelistonie

De behandeling van Bradley Manning heeft volgens de USA ook niets met mensenrechten te maken @8. Om dat nou zwendel te noemen, dan zou er iets voorgewend moeten worden…. MAAR DAT WORDT ER NIET SLIEPUIIT!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Harm

@8 – Zwendelaars verpakken kletskoek in dure woorden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joop

Het lijkt me dat als een staat de rechten van je medemens niet respecteert (plicht) dat je niets aan het hele rijtje heb.

Kan je nagaan dat in de westerse wereld er al genoeg problemen zijn met een aantal rechten, hoe dat is in een dictatuur.

Of de traditionele normen en waarden die nogal eens botsen met de universele mensenrechten zoals binnen een religie, cultuur of andere sociale dimensie.

Doet me weer een beetje denken aan Thierry Baudet die juist weer meent dat universele rechten niet mogelijk is, vanwege de tradities die volgens hem sterk cultuur gerelateerd zijn, en waarschijnlijk vanuit conservatief denken, geëerbiedigd dienen te worden, boven de universeel opgelegde normen en waarden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Harm

@11 – Het schijnt je niet duidelijk te zijn, dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens het resultaat is van de gebeurtenissen tijdens tweede wereldoorlog en met name van het feit, dat nergens op schrift gesteld was, welke de normen zijn op grond waarvan een staat of een dictator ter verantwoording geroepen kan worden.

Alhoewel dat meestal niet zo expliciet gesteld wordt, gaat het duidelijk om de rechten van het individu versus de gemeenschap, cq de staat. Oftewel, wat zijn de grenzen die de gemeenschap (staat) in acht moet nemen bij het opleggen van regels aan het individu.

 • Vorige discussie