1. 3

  Altijd nuttig, dit soort filmpjes waar de nadruk gelegd wordt op het niet weten wat die rechten dan zijn — om af te sluiten terwijl ze alleen even met z’n allen door beeld geflitst zijn. Want kom zeg. Het is immers niet zo dat je van iemand kan verwachten dat hij of zij z’n hersens lang genoeg ingeschakeld kan houden om dat soort saaie rijtjes te verwerken.

  Let’s go shopping instead!

 2. 5

  we hebben 30 mensenrechten en niemand mag dat ontnemen. maar hoeveel mensen weten dat van de 16 miljoen, bijna niemand. ik vind dat ze het op school moet onderwijzen, zodat er tenminste iets nuttigs is in de toekomst.

 3. 6

  De 30 mensenrechten:

  1. We zijn allemaal vrij en gelijkwaardig

  We zijn allemaal vrij geboren. We hebben allemaal onze eigen gedachten en
  ideeën. We zouden allemaal op dezelfde manier behandeld moeten worden.

  2. Discrimineer niet

  Deze rechten komen iedereen toe, ongeacht onze verschillen.

  3. Het recht op leven

  We hebben allemaal het recht op leven, en het recht te
  leven in vrijheid en veiligheid.

  4. Slavernij – verleden tijd

  Niemand heeft het recht ons tot slaaf te maken.
  Wij kunnen niemand tot slaaf maken.

  5. Foltering

  Niemand heeft het recht ons te kwellen of te folteren.

  6. We hebben allemaal het gelijke recht de wet te gebruiken

  Ik ben een persoon, net zoals jij!

  7. We zijn allemaal beschermd door de wet

  De wet is gelijk voor iedereen. De wet moet ons allemaal eerlijk behandelen.

  8. Eerlijke behandeling door eerlijke rechtbanken.

  We kunnen allemaal de wet raadplegen als we niet eerlijk behandeld zijn.

  9. Oneerlijke gevangenschap

  Niemand heeft het recht ons in de gevangenis te stoppen zonder een goede
  reden en ons daar te houden, of ons het land uit te sturen.

  10. Het recht op een proces

  Als we berecht worden, moet dat in het openbaar gebeuren.
  De mensen die ons berechten, zouden zich niet door iedereen
  moeten laten vertellen wat ze moeten doen.

  11. Onschuldig, tenzij schuldig bewezen

  Niemand zou beschuldigd moeten worden van iets, totdat zijn schuld is
  bewezen. Als mensen zeggen dat we iets verkeerds deden, hebben
  we het recht te laten zien dat het niet waar is.

  12. Het recht op privacy

  Niemand zou moeten proberen onze goede naam te schaden.
  Niemand heeft het recht om in ons huis te komen of onze brieven te openen.

  13. Vrijheid van bewegen

  We hebben allemaal het recht te gaan waar we willen in ons
  land en te reizen naar gelang we willen.

  14. Het recht op asiel

  Als we bang zijn dat we slecht worden behandeld in ons eigen
  land, hebben we allemaal het recht te vluchten naar een
  ander land om veilig te zijn.

  15. Het recht op een nationaliteit

  We hebben allemaal het recht om
  tot een land te behoren.

  16. Huwelijk en gezin

  Iedere volwassene heeft het recht te trouwen en een gezin te
  stichten als hij of zij dat wil. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten

  17. Dingen die van jou zijn

  Iedereen heeft het recht dingen in eigendom te hebben of ze te delen.
  Niemand zou dingen van ons moeten pakken zonder een goede reden.

  18. Vrijheid van gedachte

  We hebben allemaal het recht om te geloven in wat we willen geloven, een
  godsdienst te hebben, of van godsdienst te veranderen als we dat willen.

  19. Vrij te zeggen wat je wilt

  We hebben allemaal het recht onze eigen gedachten te vormen, te denken wat
  wij willen, te zeggen wat we denken, en onze gedachten met anderen te delen.

  20. Ontmoet mensen waar je wilt

  We hebben allemaal het recht onze vrienden te ontmoeten en samen
  te werken in vrede om onze rechten te verdedigen. Niemand kan ons
  dwingen tot een groep te behoren als we dat niet willen.

  21. Het recht op democratie

  We hebben allemaal het recht om deel te nemen aan de regering van ons land.
  Het zou iedere volwassene toegestaan moeten zijn om zijn leiders te kiezen.

  22. Het recht op sociale zekerheid

  We hebben allemaal het recht op behuizing, medische zorg, onderwijs, zorg voor
  kinderen en, als we oud of ziek zijn, genoeg geld om van te leven en
  medische hulp, voor zover de bronnen dat toelaten.

  23. Het recht van de werknemer

  Iedere volwassene heeft het recht een beroep uit te oefenen, tegen
  een redelijk loon, en om lid te zijn van een vakvereniging.

  24. Het recht te spelen

  We hebben allemaal het recht te rusten van het werk en te ontspannen.

  25. Een bed en wat te eten

  We hebben allemaal het recht op een goed leven. Moeders en kinderen, oudere
  mensen, werklozen of gehandicapten, alle mensen hebben het recht dat er voor
  hen gezorgd wordt.

  26. Het recht op onderwijs

  Onderwijs is een recht. Basisonderwijs zou gratis moeten
  zijn. We zouden moeten leren over de Verenigde Naties en hoe
  we met andere mensen moeten omgaan. Onze ouders kunnen
  kiezen wat we leren.

  27. Cultuur en auteursrecht

  Het auteursrecht beschermt de artistieke creaties van iemand en wat hij
  geschreven heeft. Volgens deze auteurswet mogen anderen dat niet overnemen
  zonder toestemming. We hebben allemaal het recht op onze eigen manier van
  leven. We hebben het recht te profiteren van de goede dingen
  van het leven die kunst en wetenschap brengen.

  28. Een vrije en eerlijke wereld

  Er moet een zekere orde zijn zodat we allemaal onze rechten en vrijheden
  kunnen hebben in ons land en over de hele wereld.

  29. Onze verantwoordelijkheden

  We hebben een plicht naar andere mensen en we zouden hun rechten en
  vrijheden moeten beschermen.

  30. Niemand kan deze rechten en vrijheden van ons afnemen

 4. 7

  @2 Joop – Het is een klassieke misvatting, dat door het niet nakomen van een maatschappelijke verplichting, (mensen-)rechten als het ware verbeurd verklaard zouden kunnen worden. Dat wil ik graag aan de hand van een voorbeeldje recht zetten.

  Een van de klassieke regels is het recht op bezit en de daaruit volgende verplichting om het bezit van een ander te respecteren. Maar neem nu een land waar een minderheid zich wentelt in luxe en de grote meerderheid op de rand van de hongersnood leeft. Met regelmaat schiet er iemand over die rand, wat tot gevolg heeft dat ondanks een straffe wettelijke en morele (religieuze) code de betreffende er toe overgaat door diefstal zijn nood te lenigen.

  Het is een gegeven dat de staat repressie mag inzetten om de ongelijkheid van inkomen en bezit te handhaven, maar hoever mag de overheid daarbij gaan? De grenzen daarvan zijn vastgelegd in de verklaring van de Rechten van de Mens.

  Mijn stelling is dus, dat de waarde van de mensenrechten juist zijn neerslag vindt in de manier waarop de staat met overtreders en dissidenten omgaat, aangezien de Rechten van de Mens uiteindelijk de enige waarborg zijn tegen onmenselijkheid en willekeur.

  Het is omgekeerd zo, dat wanneer het aantal overtreders (te) groot is, dit een reden zou moeten zijn, niet om de repressie te verhogen, maar om die samenleving eens kritisch te bekijken. Het gaat immers blijkbaar niet om een individueel, maar om een structureel probleem.

 5. 8

  Alle discussie over mensenrechten zonder simultane bespreking van mensenplichten, is op z’n best zinloos, eventueel nog stupide te noemen, maar meestal zwendel. Of zeg maar altijd zwendel. Per definitie.

  Ook goed bedoelde zwendel = zwendel.

 6. 9

  De behandeling van Bradley Manning heeft volgens de USA ook niets met mensenrechten te maken @8. Om dat nou zwendel te noemen, dan zou er iets voorgewend moeten worden…. MAAR DAT WORDT ER NIET SLIEPUIIT!!!

 7. 11

  Het lijkt me dat als een staat de rechten van je medemens niet respecteert (plicht) dat je niets aan het hele rijtje heb.

  Kan je nagaan dat in de westerse wereld er al genoeg problemen zijn met een aantal rechten, hoe dat is in een dictatuur.

  Of de traditionele normen en waarden die nogal eens botsen met de universele mensenrechten zoals binnen een religie, cultuur of andere sociale dimensie.

  Doet me weer een beetje denken aan Thierry Baudet die juist weer meent dat universele rechten niet mogelijk is, vanwege de tradities die volgens hem sterk cultuur gerelateerd zijn, en waarschijnlijk vanuit conservatief denken, geëerbiedigd dienen te worden, boven de universeel opgelegde normen en waarden.

 8. 12

  @11 – Het schijnt je niet duidelijk te zijn, dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens het resultaat is van de gebeurtenissen tijdens tweede wereldoorlog en met name van het feit, dat nergens op schrift gesteld was, welke de normen zijn op grond waarvan een staat of een dictator ter verantwoording geroepen kan worden.

  Alhoewel dat meestal niet zo expliciet gesteld wordt, gaat het duidelijk om de rechten van het individu versus de gemeenschap, cq de staat. Oftewel, wat zijn de grenzen die de gemeenschap (staat) in acht moet nemen bij het opleggen van regels aan het individu.