Wat te doen bij islamisering?

(Informatie van de Rechtsoverheid)

Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met islamisering. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.


Zorg altijd voor een noodpakket

U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op de islamisering door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u helpen u in geval van islamisering enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulpdoos; een CD-speler op batterijen; Nederlandstalige muziek; boeken van Hans Jansen en/of Martin Bosma; een Prinsenvlag; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast is het verstandig in ieder geval een Bijbel of Torah in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandislamiseert.nl.

Algemene tips

Iedere islamisering is anders, maar voor elke islamisering geldt in ieder geval:

 • Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
 • Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving.
 • Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp te vragen.
 • Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen.
 • Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op www.islamcrisis.nl.
 • Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op indien deze nog niet geïslamiseerd zijn.

Hoe te handelen in het geval van?

Islamisering kan vele vormen aannemen. Hoewel uiteindelijk altijd levensgevaarlijk, zijn niet alle vormen onmiddellijk bedreigend.

 • Toename van islamitische klederdrachten op straat; vooral lange baarden, hoofddoekjes en gezichtssluiers. Stel een noodpakket samen en zorg voor een deugdelijke schuilruimte.
 • Islamisering van het onderwijs. Zorg dat uw kinderen u dagelijks vertellen wat er op school besproken is. Indien u een toename bespeurt van islamitische onderwerpen zoals halal, sharia, hoofddoekje, boerka, nikaab, sluier, ramadan, moskee, minaret, Allah, Mohammed, de Profeet, Mekka, couscous, shoarma, hommous, haal dan onmiddellijk uw kinderen van school, ga over op thuisonderwijs en zet uw kinderen op een strikt dieet van varkensvlees.
 • Islamisering van overheidsdiensten, vooral politie en krijgsmacht. U herkent dit aan een plotselinge toename van het aantal geüniformeerde ambtenaren met baarden of hoofddoekjes; patrouilles van leger of politie in open pickuptrucks, gewapend met raketwerpers; of de oprichting van politie- of legereenheden die over de kuisheid moeten waken. Ga niet de straat op tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Laat niemand uw huis binnen en hou uw schuilruimte gereed voor onmiddellijk en langdurig verblijf.
 • Oproep tot gebed. Hoort u de islamitische oproep tot gebed, ga dan direkt naar binnen, sluit deuren en ramen, betrek uw schuilruimte en stem de radio af op de calamiteitenzender.

Islamitische revolutie

In het geval van islamitische revolutie meldt u zich bij het dichtstbijzijnde PVV-kantoor alwaar instructies aangaande het gewapende verzet verkrijgbaar zijn op vertoon van gewaarmerkte kopieën van de paspoorten of identiteitsbewijzen van zowel uw vader als uw moeder. De PVV-kringleider behoudt zich het recht voor, eenieder te weigeren zonder opgave van redenen.

 

Een publicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat-Generaal Islam.

 

 

Oorspronkelijke post.

 1. 1

  First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win . – Mahatma Gandhi.

  Lijkt erop dat Edge of Europe bezig is met fase 2, ridiculisering.

 2. 5

  @3 Thieme gebruikte deze slogan ook, er zijn duidelijk fases van acceptatie, noem het paradigma verandering die optreden in deze discussie.
  De eerste immigratie & islam scepsis werd verzwegen/doodgezwegen etiket racist! (ignore, Drees, SP ’83, sommige i/d vvd, Janmaat)

  Daarna was het toch duidelijk dat ze niet helemaal onzin vertelde (Bolkestein won, Fortyun, Wilders, VVD heeft zeer harde immi paragraaf) dus tegenaanval was nodig, ridiculisering en fight (moord Fortuyn, v Gogh)
  Nu zitten we in de winnende fase (zie gedoogcoalitie en Europabrede herbezinning op immi en islam) EofE loopt al paar fases achter.

 3. 7

  Ach ja… de joden, de Hutus, de Bosnische moslims. Er komt een moment dat een paar mensen hardop gaan roepen dat ze een probleem zijn. Na zo’n 10 jaar hard roepen gaan steeds meer mensen om en gelooft men werkelijk dat ze een probleem zijn. Paradigma verandering noemen ze dat dan. Duitsland, Rwanda, Servie Ontwaakt! Zie Het Probleem! …en vervolgens kan er een frischer fröhlicher Krieg gevochten worden. Naderhand hoor je nooit zoveel meer van de aanstichters: doodgemaakt door geallieerde bevrijders, ondergedoken voor een Internationaal Tribunaal, de rest van hun leven in schaamte en ontkenning.

  Eigenlijk zijn, als je niet van het feitelijke moorden houdt, deze jaren zo vlak voor een genocide nog de mooiste voor de volksmenners, de neo-NSBers. Zeker als je al die huidige faciliteiten van blogs, twitter en tv tot je beschikking hebt is het een groot geil bacchanaal van haatzaaien. En het mooie is dat de samenleving het steeds meer met je eens is, als neo-NSBer. Haten is fijn: trippen op adrenaline en endorfine. Geniet er dus nog maar even van. Straks ligt er weer 50 jaar lang een maatschappelijk taboe op stigmatiseren en discrimineren.

 4. 9

  @1
  Ik denk dat de volgende quote beter past bij wat jij probeert te zeggen:

  All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident.
  Arthur Schopenhauer

  ;-)

 5. 10

  Carlos, zo een grote mond en dan toch meewerken met je blog met Spitsnieuws = TMG = Telegraaf = propagandablaadje voor het neofacsime.

 6. 13

  “Daarna was het toch duidelijk dat ze niet helemaal onzin vertelde (Bolkestein won, Fortyun, Wilders…”

  Ah, dus “winnen” is het bewijs van de juistheid van de beweringen.
  Nou, dan is de volgende Godwin een inkoppertje.

 7. 15

  @5 Dus jij denkt in twee kampen. Ik denk zelf toch graag dat je tegelijkertijd kritisch kan zijn op de Islam, de problemen kan erkennen en hard kan lachen om figuren zoals Adrie. Of is dat te genuanceerd?

 8. 21

  Ach, ik vind ik hem wel praktisch. Wanneer ik zo af en toe zin heb om iemand een veeg uit de pan geven dan hoef ik niet meer zo te zoeken naar een toepasselijk slachtoffer.

 9. 23

  @Rob; Biefstuk ?

  Nee, ik denk serieus dat ‘islamisering’, als in: een doelbewuste en serieus aangepakte campagne van een relevant aantal in het geheim opererende mensen om Nederland onder het juk van de Islam te brengen, kul is.

  Er is terrorisme, een uitwas van het geloof. Het lijkt over zijn hoogtepunt heen, maar je weet nooit: veel dingen zijn internationaal en de trends in echte moslim-landen waren tot voor kort niet echt hoopvol te noemen. Er is culturele shit die je nu eenmaal krijgt met middellandse-zeeers, zoals eerwraak. Er is een boel fuck-you-achtige straatroof, niet eens zozeer ingegeven door armoede, zoals sommigen ons wel willen doen geloven, maar gewoon door een kut-opvoeding. En er zijn een boel cultuur-relativisten die om redenen die mij geheel voorbij gaan en die mij werkelijk het bloed onder de nagels vandaan kunnen halen met hun quasi-geleerde historiserende vergelijkingen (‘tijdens de kruistochten waren wij ook geen lieverdjes’, dat werk), die erbij staan en ernaar kijken.

  Maar er is geen super-machtige, stiekeme vijfe colonne. Islamisering is kul.

 10. 29

  “O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één. Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier, en een niet-Arabier is niet beter dan een Arabier; een blanke is niet beter dan een zwarte en een zwarte is niet beter dan een blanke – behalve in termen van vroomheid en goede daden”. (Uitspraak van de Profeet Mohamed, gemeld door Imaam Ahmad, 22391, al-Silsilat al-Saheeh 2700)

  De islam word door extremisten weggezet als facistisch boek.Dit is wat er staat in de koran over andere rassen en volkeren.al die extremisten kopieren elkaar maar na,zonder ook maar enige kennis of inhoud te weten wat er echt bedoeld word.

  http://www.flw.ugent.be/cie/bogaert/bogaert7.htm

  Het vroegst gerapporteerde geval van arrogantie, is dat van Iblis (Satan). De Koran vertelt hoe nadat Adam (geschapen uit klei) de naam van alle dingen geleerd had, God alle Engelen (geschapen uit licht) en alle Jins (geschapen uit rookloos vuur) samenriep om getuige te zijn van Zijn ondervraging van Adam. Toen die overal een juist antwoord op gaf, beval God alle aanwezigen voor Adam te buigen als teken van respect. Eén Jin, Iblis genaamd, weigerde. Op hooghartige toon antwoordde hij dat God toch niet van hem kon verwachten dat hij, die uit rookloos vuur geschapen was, zou buigen voor een wezen dat uit een hoopje vuil (klei) gemaakt was.

  “Hij zei: “Ik ben beter dan hij, U hebt mij uit vuur geschapen en hem hebt U uit klei geschapen.” (Koran 7:12)

  Als straf voor deze hooghartige impertinentie, werd Iblis naar de hel verbannen. Maar Iblis vroeg God om uitstel van zijn straf tot op Oordeelsdag, met de belofte dat hij er tegen dan zou in slagen de meeste mensen te doen afdwalen van het pad van God om zijn pad van arrogantie te volgen. God stond Iblis dit verzoek toe.

  Waar het eigenlijk om draait,wat ze ermee bedoelen is dat die Iblis de mens egoistisch maakte,en geen geloof gaven.En zo een denken creeert het lijden in de mens.Of het laat andere lijden door zijn egoisme.Vanuit het egoisme,je ook haat,jaloezie,afgunst,nijd etc creeert.Waar alleen de mens zichzelf mee kwelt.

  Ik ben geen moslim tussen haakjes,omdat ik het zo neerzet.ik zoek alleen de logica erachter.
  Waarom men zo denkt en doet.Of waarom men de islam als facistisch wilt neerzetten.

 11. 30

  @ Tamso

  Wat een prachtig boek die Koran, zo verdraagzaam tegenover andersdenkenden.
  Als moslims dit opvolgen dan hoeven we ons helemaal geen zorgen te maken over islamisering.

  =====
  3.118 O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger.

  4.56 Gewis, degenen die Onze tekenen verwerpen zullen Wij weldra het Vuur doen binnengaan. Wij zullen hen telkens, wanneer hun huiden zijn verbrand, andere huiden er voor in de plaats geven; opdat zij de straf ten volle zullen ondergaan.

  4.101 Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.

  5.51 O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner.

  5.60 Zeg: “Zal ik u vertellen over degenen wier straf bij Allah erger is dan dit? Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt. Dezen zijn inderdaad in een slechte toestand en ver van het rechte pad afgedwaald.”

  8.22 Voorzeker, erger dan de beesten zijn in de ogen van Allah de doven en de stommen die niet willen begrijpen.

  9.23 O gij, die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie onder u met hen bevriend is behoort tot de overtreders.

  98.6 Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het boek (Joden en Christenen) en de afgodendienaren zullen in het vuur der hel geworpen worden. Zij zijn de slechtsten der schepselen.
  =====

  http://www.uitkijk.net/islam.php?do=ag

 12. 32

  1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:

  2 Gij zult ook tot de kinderen Israëls zeggen: Een ieder uit de kinderen Israëls, of uit de vreemdelingen, die in Israël als vreemdelingen verkeren, die van zijn zaad den Molech gegeven zal hebben, zal zekerlijk gedood worden; het volk des lands zal hem met stenen stenigen.

  3 En Ik zal Mijn aangezicht tegen dien man zetten, en zal hem uit het midden zijns volks uitroeien; want hij heeft van zijn zaad den Molech gegeven, opdat hij Mijn heiligdom ontreinigen, en Mijn heiligen Naam ontheiligen zou.

  4 En indien het volk des lands hun ogen enigszins verbergen zal van dien man, als hij van zijn zaad den Molech zal gegeven hebben, dat het hem niet dode;

  5 Zo zal Ik Mijn aangezicht tegen dien man en tegen zijn huisgezin zetten, en Ik zal hem, en al degenen, die hem nahoereren, om den Molech na te hoereren, uit het midden huns volks uitroeien.

  6 Wanneer er een ziel is, die zich tot de waarzeggers en tot de duivelskunstenaars zal gekeerd hebben, om die na te hoereren, zo zal Ik Mijn aangezicht tegen die ziel zetten, en zal ze uit het midden haars volks uitroeien.

  7 Daarom heiligt u, en weest heilig; want Ik ben de HEERE, uw God!

  8 En onderhoudt Mijn inzettingen, en doet dezelve; Ik ben de HEERE, die u heilige.

  9 Als er iemand is, die zijn vader of zijn moeder zal gevloekt hebben, die zal zekerlijk gedood worden; hij heeft zijn vader of zijn moeder gevloekt; zijn bloed is op hem!

  10 Een man ook, die met iemands huisvrouw overspel zal gedaan hebben, dewijl hij met zijns naasten vrouw overspel gedaan heeft, zal zekerlijk gedood worden, de overspeler en de overspeelster.

  11 En een man, die bij zijns vaders huisvrouw zal gelegen hebben, heeft zijns vaders schaamte ontdekt; zij beiden zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

  12 Insgelijks, als de man bij de vrouw zijns zoons zal gelegen hebben, zij zullen beiden zekerlijk gedood worden; zij hebben een gruwelijke vermenging gedaan; hun bloed is op hen!

  13 Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

  14 En wanneer een man een vrouw en haar moeder zal genomen hebben, het is een schandelijke daad; men zal hem, en diezelve met vuur verbranden, opdat geen schandelijke daad in het midden van u zij.

  15 Daartoe als een man bij enig vee zal gelegen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden; ook zult gijlieden het beest doden.

  16 Alzo wanneer een vrouw tot enig beest genaderd zal zijn, om daarmede te doen te hebben, zo zult gij die vrouw en dat beest doden; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

  17 En als een man zijn zuster, de dochter zijns vaders, of de dochter zijner moeder, zal genomen hebben, en hij haar schaamte gezien, en zij zijn schaamte zal gezien hebben, het is een schandvlek; daarom zullen zij voor de ogen van de kinderen huns volks uitgeroeid worden; hij heeft de schaamte zijner zuster ontdekt, hij zal zijn ongerechtigheid dragen.

  18 En als een man bij een vrouw, die haar krankheid heeft, zal gelegen en haar schaamte ontdekt, haar fontein ontbloot, en zij zelve de fontein haars bloeds ontdekt zal hebben, zo zullen zij beiden uit het midden huns volks uitgeroeid worden.

  19 Daartoe zult gij de schaamte van de zuster uwer moeder, en van de zuster uws vaders niet ontdekken; dewijl hij zijn nabestaande ontbloot heeft, zullen zij hun ongerechtigheid dragen.

  20 Als ook een man bij zijn moei zal gelegen hebben, hij heeft de schaamte zijns ooms ontdekt; zij zullen hun zonde dragen; zonder kinderen zullen zij sterven.

  21 En wanneer een man zijns broeders huisvrouw zal genomen hebben, het is onreinigheid; hij heeft de schaamte zijns broeders ontdekt; zij zullen zonder kinderen zijn.

  22 Onderhoudt dan al Mijn inzettingen en al Mijn rechten, en doet dezelve; opdat u dat land, waarheen Ik u brenge, om daarin te wonen, niet uitspuwe.

  23 En wandelt niet in de inzettingen des volks, hetwelk Ik voor uw aangezicht uitwerp; want al deze dingen hebben zij gedaan; daarom ben Ik op hen verdrietig geworden.

  24 En Ik heb u gezegd: Gij zult hun land erfelijk bezitten, en Ik zal u dat geven, opdat gij hetzelve erfelijk bezit, een land vloeiende van melk en honig; Ik ben de HEERE, uw God, Die u van de volken afgezonderd heb!

  25 Daarom zult gij onderscheid maken tussen reine en onreine beesten, en tussen het onreine en reine gevogelte; en gij zult uw zielen niet verfoeilijk maken aan de beesten en aan het gevogelte, en aan al wat op den aardbodem kruipt, hetwelk Ik voor u afgezonderd heb, opdat gij het onrein houdt.

  26 En gij zult Mij heilig zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig; en Ik heb u van de volken afgezonderd, opdat gij Mijns zoudt zijn.

  27 Als nu een man en vrouw in zich een waarzeggenden geest zal hebben, of een duivelskunstenaar zal zijn, zij zullen zekerlijk gedood worden; men zal hen met stenen stenigen; hun bloed is op hen.

  Leviticus 20

  Ik had nu zeker niet meer geleefd als het aan de de god van de bijbel had gelegen.

 13. 35

  Hier voorbeelden van wat de voorschriften uit de Islam betekenen voor jonge moslims.

  =====
  The London bombings, the Paris riots, and the cartoon controversy: these incidents all point to an increasingly wide gulf between some young Muslims in Europe, and the secular societies in which they live. In this three-part BBC World Service series, Roger Hardy goes in search of the roots of Muslim alienation in Europe.
  =====

  http://www.thechangingworld.org/archives/wk19.php

 14. 36

  @34 Precies. Uitgeroeid zult gij worden Gronk, want de vraag al stellen betekent dat gij zodig bent.

  Het spijt mij trouwens dat ik zoveel gekopieerde tekst heb neergesmeten.

  @35 Ik zou dan ook nooit willen samenwerken in regeringsverband met fundamentalistische gelovigen die vrouwen minder waard vinden dan mannen.

 15. 38

  @vandyke: Nog opvallender dan uw lap gekopieerde tekst is de oorverdovende stilte van AdriePVV.
  Of eigenlijk ook weer niet. Iets met cognitieve dissonantie.

 16. 39

  @ Steeph en vandyke

  Omdat je zo aandringt een korte reactie.

  Ik houd de meeste deelnemers aan dit forum voor zo intelligent dat ze het verschil zien tussen de in plaats, tijd en volk beperkte geboden aan het volk Israel en de “universele” en nog steeds van kracht zijnde regels van de Islam, blijkbaar vergis ik me daarin.

  vandyke is zo goed in cijfers, wellicht kan hij een tabelletje maken van de gewelddadige gevolgen van die religie regels in Europa sinds we vanaf pakweg 1970 te maken kregen met die islamisering in Europa. Ik stel voor dat de tabel beperkt wordt tot christenen versus moslims. Joden die de geboden van Mozes uit zouden moeten voeren hebben we niet zoveel meer in Europa.

 17. 41

  Als nu een man en vrouw in zich een waarzeggenden geest zal hebben

  Naar de letter genomen betekent dat dat het hele CPB dood moet. Nou zitten hun prognoses d’r meestal fors naast, dus wat dan?

  (oh, en hetzelfde voor klimaatwetenschappers *en* klimaatontkenners. En mensen die het einde van de wereld voorspellen.)

  OTOH kun je dit ook lezen als een oproep om alle schizofrenen dood te knuppelen. Fascistisch boek, die bijbel.

 18. 42

  Ach a3, ik ben altijd een voorstander van om niet te veel waarde te hechten aan oude geschriften. Dat geldt voor alle godsdiensten.

  Ik beoordeel mensen op wat ze er mee doen.
  We hebben helaas veel geweld gehad door de eeuwen heen. Dat geweld valt gelukkig wat mee tegenwoordig. In Europa hebben wij de afgelopen 65 jaar alleen maar een genocide meegemaakt en daar mogen we God dankbaar voor zijn.

 19. 44

  Hij zou het moeten doen. Maar ja, ‘ought implies can’ en daar wordt het toch wel lastig. Niet dat Adrie geen tijd heeft of het niet zou willen.

 20. 47

  @KJ: dat is een beetje de pest van de anti-islamroeperts: je weet na afloop veel meer van allerlei dingen die je helemaal niet had willen weten. Hetzelfde heb je trouwens ook met rabiate atheisten.

 21. 50

  Dat de Bijbel een gevaarlijk boek is vinden ze ook in Saoudie Arabie, daarom is dat boek daar verboden. Er gaan steeds meer stemmen op vanuit Islamitische landen om dat voorbeeld te volgen.

  Wellicht dat Sargasso een berichtje naar Mekka kan sturen, dat volgens de hier reagerende deskundigen de teksten uit de Bijbel bijna niet afwijken van die uit de Koran.

  @ 42

  Kun je even uitleggen wat WOII te maken heeft met voorschriften uit de Bijbel.

 22. 51

  Vooral hippies Gronk.

  Niet alleen AIDS, maar ook voorbehoedsmiddelen voor geboortebeperking.
  Dreigen met het stopzetten van ontwikkelingshulp(Bush)als de regering doorgaat met het stimuleren van geboortebeperking (Oeganda).
  Demografisch stormt Afrika en andere delen van de wereld af op een gigantische ramp. Daar zijn -vooral- christenen, maar ook moslimleiders, voor een belangrijk deel schuldig aan.

 23. 52

  @ Steeph 49

  AIDS is een straf van God.

  =====
  CASABLANCA – Toen de Marokkaanse Vereniging voor de Strijd tegen Aids vorige maand een geldinzamelingsactie lanceerde, had ze geen flauw vermoeden dat er zoveel protest zou rijzen. De islamitische partij PJD beschuldigt de aids-activisten ervan dat ze “de cultuur van het condoom” verspreiden.

  De Marokkaanse Vereniging voor de Strijd tegen Aids ALCS “kopieert buitenlandse programma’s en probeert ze te implementeren in de Marokkaanse samenleving zonder aandacht voor Marokko als islamitisch land”. Aids is een “straf van God”. “Trouw aan religie en het huwelijk” zijn de juiste manieren om ertegen te strijden, stelt een recent lang artikel in Attajdid. Dat is de krant van de PJD, sinds de vorige verkiezingen in 2002 de derde partij in het Marokkaans parlement.
  =====
  http://forums.marokko.nl/archive/index.php/t-1085884.html

 24. 55

  @ Rob

  Dat is de eerste verstandige opmerking van je na je gezeur over een berekening van de kosten van de vervangingsmigratie waar ik mee bezig ben.

  Soms heb ik echter andere sores aan mijn hoofd.

 25. 56

  Ik maak louter verstandige opmerkingen maar dat is geen antwoord op de vraag. Dat hoeft ook niet, je bent een vrij mens, maar aangezien je vrijwel elke dag op gangbare tijden hier in discussie gaat over de Islam, vermoed ik dat je gepensioneerd bent of dat je op kosten van de gemiddelde Sargassiaan het forum hier bestookt met linkjes.

  Vertel eens, ben je een gesubsidieerde huistrol?

  Ik dacht trouwens dat je Vandyke’s berekeningen en conclusies zou weerleggen. Blijkbaar heb je meerdere dingen beloofd. Goed om te weten.

 26. 57

  “Kun je even uitleggen wat WOII te maken heeft met voorschriften uit de Bijbel.”

  Misschien moet je daarvoor Maarten Luther raadplegen, je weet wel, dat is die meneer die onder protestanten geëerd wordt als ‘De Grote Reformator’.

  Die meneer heeft een boekje geschreven, Von den Juden und ihre Lügen, waarin het antisemitische programma van de nazi’s (verbod op de joodse godsdienst, verbranding synagogen, Joden bijeenzamelen in stallen en dwangarbeid laten verrichten) al helemaal wordt uigespeld.

  Of je kunt het bij de katholieken navragen, die al sinds 529 na Christus hebben vastgelegd dat de Joden in onderdrukking dienen te leven tot de komst van Christus, waarna deze verder met hen zal afrekenen.

  Of je kunt alle anti-Joodse passages in het Nieuwe Testament aflopen en eens goed op je in laten werken. Ik durf de stelling zelfs wel aan dat het Nieuwe Testament antisemitischer is dan de Koran. Volgens de Koran hebben de Joden de Zoon van God niet vermoord. Scheelt nogal een slok op een borrel, qua vijandigheid.

 27. 58

  @57 Ik snap eigenlijk niet dat je in zijn denktrant meegaat. Zo legitimeer je zijn ideeën dat er aan de hand van voorbeelden uit de geschiedenis een algemene betekenisvolle relatie tussen boekjes, geloof en hedendaags handelen kan worden getrokken.

  Binnen Adrie’s kaders zijn jouw voorbeelden volstrekt in orde en in die zin zou je hem misschien nog kunnen aanspreken. Maar Adrie is niet jouw publiek en je zal hem toch niet op andere gedachten brengen.

 28. 59

  Rob: “Ik snap eigenlijk niet dat je in zijn denktrant meegaat.”

  Je kunt mensen niet beter weerleggen dan binnen hun eigen denktrant.

  Valt het jou ook op dat AdriePVV al weer een paar uur heerlijk stil is?

  Rob: “Zo legitimeer je zijn ideeën dat er aan de hand van voorbeelden uit de geschiedenis een algemene betekenisvolle relatie tussen boekjes, geloof en hedendaags handelen kan worden getrokken.”

  Dat zou zo zijn als ik allerlei christelijke antisemieten aanvoer om aan te tonen dat christenen onverbeterlijk antisemitisch zijn omdat dit nu eenmaal uit hun boekje volgt. Dus dan zou ik Jenny Goeree, ds. Kees Mos, Mel Gibson, Richard Williamson en het Pius X-genootschap opvoeren als bewijs dat die akelige tekstjes over Joden in het Nieuwe Testament noodzakelijk antisemieten maakt van beste brave christenen.

  Alsof die christenen niets opgestoken hebben van de Holocaust en daarna die antisemitische passages in de bijbel niet driftig zijn gaan herinterpreteren. De grap is natuurlijk dat – een enkeling uitgezonderd – christenen die passages zélf zelden of nooit ter discussie stellen; de bijbel blijft wel het woord van God, natuurlijk.

  Ze geven er gewoon een andere draai aan dan heel veel christenen vóór hen, die er weer een veel scherpere draai aan hadden gegeven dan christenen voor hén deden.

 29. 60

  Adrie#30

  “in het vuur der hel ermee, de ongelovigen en hun afgoddienaren (Joden en christenen)”

  Tussen haakjes, hoe staat het daar nu eigenlijk mee? (Oke: 9/11, 2 bomaanslagen en Al Qaeda…maar IRA en ETA hebben x- voudig aantal slachtoffers geëist). De sharia, die revolutie tegen alle ongelovige honden op de wereld, tegen het licht van de revolutionaire gedachten achter de Arabische Lente?

  In plaats dat ze met de koran in de hand massaal oprukken tegen de duivelsdienaren die hen eeuwenlang hebben uitgebuit en belazerd bevechten ze hun eigen geloofsgenoten en stappen ze in een bootje hopend op een aalmoes van nota bene die “slechtsten der schepselen”.

 30. 62

  “..en stappen ze in een bootje hopend op een aalmoes van nota bene die “slechtsten der schepselen.”

  Allemaal list en bedrog joh. Ze laten zich opsluiten op Lampedusa om het continent beter te kunnen veroveren!

 31. 63

  @58 Helemaal mee eens.

  Prediker:”Je kunt mensen niet beter weerleggen dan binnen hun eigen denktrant.”

  Ja, we schoppen dus niet miljoenen moslims Europa uit, maar slechts een paar honderdduidend. Bedoel je dat?

  De tegenwerping van Rob geeft precies aan wat me nu al enige tijd hier mateloos irriteert. Sommige mensen op dit forum doen net alsof sommige ideeen van de PVV ter discussie staan, in plaats dat ze afgewezen dienen te worden OP ANDERE GRONDEN (rechten van de mesns bijvoorbeeld).

  En met welke bedoeling wil je ASdrieNSB weerleggen: wil je hem bekeren? Vergeefse moeite, hij is bezig met een propagandaslag. Wil je mij bekeren? Niet nodig, ik heb al iets tegen fascisten.

 32. 64

  @63: Tegenwerping van a3’s postings lijkt mij gewoon een normaal effect van een forum die modereren als onwenselijk acht. Sargasso neemt VVM ten minste serieus in tewgenstelling tot de meeste roeptoeters.

 33. 66

  @59 Ik kan me ook wel vinden in wat je zegt, maar ik denk dat je moet oppassen dat dergelijke historische oefeningen niet verkeerd worden geïnterpreteerd.

  En ik denk ook dat we uit het zicht verliezen waar het nu eigenlijk om gaat. Als je een woordenstrijd wilt winnen dan ben je hartstikke goed bezig, maar stel dat je die woordenstrijd niet zou winnen. Stel dat je die tegenvoorbeelden niet zou kunnen leveren? Verandert dat iets aan het waar het nou eigenlijk om draait?; dat dit hele vraagstuk over de Islam uiteindelijk over mensen gaat en hoe je die mensen behandelt.

  Ik heb geen zin om Adrie te verslaan in een potje feitjes zoeken. Het maakt niet uit. Het heeft geen waarde.

 34. 67

  @Prediker
  Ooh wee, het is weer zover.
  Het wedstrijdje “wat is erger, islam of christendom”.
  En de jongelui die de islam willen beschermen tegen kritiek komen met ’n oudbakken riedeltje, dat ’t christendom ook niet zo’n lekkertje is.
  Nou was dat feit al lang voordat de jongelui geboren waren al lang en breed bekend, hoor.
  (Ikzelf heb boekenplanken vol met christendom-kritische proza, literatuur.
  Not to mention de vele films die rond dat thema uitgebracht en zomaar, gewoon publiekelijk, vertoond konden worden.
  Of de songs, liedjes zo u wilt, waar de hypocrisie van menig christenmedemens breed uitgemeten werd).
  Kom daar maar eens om bij de jongelui van tegenswoordig.
  Vol heilige verontwaardiging over kritiek op de “Heilige Koran” en de islamitische medemens.
  Nu zult u vragen, waarom staat uw boekenkastje niet vol met islamkritische literatuur, proza, films, songs?
  Tja,
  beperkt aanbod, zullen we maar zeggen.
  De reden mag ik als algemeen bekend veronderstellen.

 35. 68

  @ Rob @ vandyke

  Ik wacht met spanning op de plaatsing van het artikel over de allochtonisering van Amsterdam op Sargasso. Dat onderwerp verdient een groter publiek dan alleen Flip’s eigen blog.

 36. 70

  @ 57

  Volgens de koran is Jezus ook niet de zoon van god.

  Verder mankeert er het een en ander aan het door jouw gestelde oorzakelijk verband tussen de holocaust en de bijbel in dier voege dat blijkbaar alleen de christelijke Duitse nazi’s die opdracht uit de bijbel haalden en navolgden.
  Daarentegen is bij moslims tot op de dag van vandaag Mein Kampf nog steeds heel populair.

 37. 71

  @ Rob 66

  Zeg je nu dat feiten waaruit blijkt dat moslims hun inspiratie voor het gebruiken van geweld uit de koran halen niet ter zake doen, omdat je geen of niet genoeg tegenvoorbeelden kunt geven.

 38. 73

  Jezus is helemaal niet de zoon van god.
  Die bestaat niet.
  Mohammed is helemaal niet de profeet van allah.
  Die bestaat niet.

 39. 74

  Ik wil niet seiken, maar mij valt de oorverdovende stilte van @Steeph en @Prediker opeens op.
  “Onward”, jullie ooit “christian” opgevoede “soldiers”(naar ik met aan redelijk grenzende waarschijnlijkheid mag aannemen):
  Durf eens wat te zeggen wat jelui niet bevalt aan islam en de islamitische wereld?
  Ik citeer @ Prediker maar even, voor ’t gemak:
  “Niet dat er niets mis is met de islam en de islamitische wereld, maar je kunt ook doorschieten.”
  Vertèl, m’n jongen.
  Wat vind jij mis met de islam?
  En de islamitische wereld?

  (Herhaald verzoekje aan jou, overigens, niet alleen door mij)
  Verlicht mij, oh @Prediker.

 40. 78

  @77
  Ach knulletje,
  ik heb nog ’t fatsoen jouw verontwaardiging voor oplichtende paardebekjes discreet te houden.
  Een goede verstaander heeft genoeg aan mijn link @76
  Maar ik begrijp volkomen jouw onvoorwaardelijke steun en liefde voor Fatima Elatik.
  Het spijt me dat ik je op je hart getrapt hebt.
  Als ik ’t goed begrepen heb van je mag ik dus ’n door de PVDA geschonken paard niet in de bek kijken.
  ’n paard in de bek kijken hoeft geen onplezierige activiteit te zijn, maar de bek van Fatima Elatik stinkt ’n uur in de wind.
  Vraag Pieter Broerse(ex-hoofdredacteur Volkskrant)er maar ‘ns naar.

 41. 79

  jelle | 11 June 2011 | 19:17

  Of jezus echt bestaan heeft en de enigste zoon van GOD zou zijn,is al de aanzet tot een superdenken,wat je moet dienen.Vooral heb uw vijanden lief,zodat zij dan met gemak jouw ziel/lichaam overnemen.Als Jezus inderdaad bestaan zou hebben,dan is hij een zoon van GOD,zoals alle andere mensen de zonen en dochters zijn van die GOD.Je kan ook GOD zien als wezen,wat de bijbel zegt.En GOD schiep de mens wat zijn evenbeeld was.Een almachtige GOD is niemand evenbeeld.Wie zegt dat er geen ander leven zou bestaan buiten ons zonnenstelsel,en wat de mens gekloond heeft om te dienen als slaaf zijnde.
  Onze geschiedenis is maar ca 12.000 jaar oud,terwijl er meerdere verhalen zijn over de eerdere werelden voor de zondvloed.
  En de mens onwetend houden zijn ze zeer goed in.
  Ze verzinnen de ene dogma naar de andere.

 42. 82

  AdriePVV | 10 June 2011 | 23:40

  Niet alleen maar een tekst eruit halen,alsof het lijkt alsof ze tegen de cristenen en joden(judaisten) gericht zijn die geloven.Het is bedoeld voor de farizers en afgodendienaars wat zich voordoen als cristenen/joden,maar het niet zijn.
  Anno 300 of 600 n j ceasar men nog dacht dat de aarde plat was.De ene was de onderdrukker wat met een geloof andere landen ging bezetten en de ander die weer een geloof creeerde,om zichzelf te bevrijden vanuit die onderdrukkingen.Dat er veelal onzin in staat over engelen en the afterlive is alleen om het volk angstig te maken,zodat het dient en volgzaam is.De islam is onstaan vanuit d ewil om een eigen godsdienst te belijden.Het hypocriete van alles is,wat jij erbij haalt is doen alsof de islam de vijand is van de joden en cristenen,terwijl de kerk met hun bijbel iedereen wilde bekeren,voordat de islam bestond.Ook de judaisten moesten zich bekeren en vanuit daaruit je judea cristenen kreeg,wat niet hun echte geloof geloofde (mensen van het boek)maar een nep geloof met een kerk.Er staat zowel in de hebreeuwse leer,als de moslimleer,en ook de cristelijke leer,dat men geen aanbeelden mag eren als GOD zijnde.
  De farizers doen net alsof ze het zo goed voorhebben voor de judaisten (semieten),maar ze zijn altijd de vijand geweest van wat hen altijd heeft vervolgd,en de islam hen opving.
  Die leugens wat zionisten en farizers aan het verspreiden zijn is alleen voor hun israel.
  Die aanbidden de synagoge van satan ken je wel stellen.Echte hebreeeuwers volgen de leer van het boek.De Thora.Daar komt ook de koran vandaan.En de bijbel.Joden volgen een talmoed,wat door rabijnen is gemaakt ergens in de 2de en 5 de eeuw na J C. Daarom zijn het afgoden dienaars.En de huidige selfmade jood in israel is geen hebreeuwer,of semiet.het zijn zelfs grotedeels atheisten.Wat uit oost europa kwam.

 43. 83

  AdriePVV | 10 June 2011 | 23:40

  ps

  Ik ben niet echt een specialist op dat gebied,alleen dan wat ik gelezen en geleerd heb erover.Je had ook voor de kerk de gnostic.De scrollen van de dode zee,of ergens in palastina die gevonden werden,verteld een heel ander verhaal dan wat de kerk verteld.Uiteindelijk is het de overwinnaar wat de geschiedenis schrijft en bepaalt wat men moet gaan denken.Als we het dan hebben over de mensen van het boek,ik denk dat de oude testament ze ermee bedoelen,zonder Jezus die aan het kruis is gestorven,of een zoon van GOD alleen was.Ook hij was een profeet in de koran.

 44. 84

  @ Tamso

  Laten we eens veronderstellen dat al die godsdiensten even goed en/of even slecht zijn.

  Ben je dan blij dat “god” in Nederland zoveel meer invloed krijgt en zichtbaar wordt vanwege de migratie van al die moslims.

  Komt er ooit een moment waarop je kan zeggen, nu is het genoeg.

 45. 85

  Adrie.

  Ze zijn allemaal even slecht/goed.Dat is alleen mijn punt wat ik wilde maken.Jullie worden meegezogen in een strijd,wat eigenlijk jullie strijd niet is.Maar worden meegezogen erin.
  Als je niet meegezogen wilt worden,je ook die gehele geschiedenis moet leren kennen,zodat je het doel ervan snapt.Jij roept dit over de islam,de andere islam gelovige roept dat.Wat hebben zij eraan,die geen van dit denken volgt.
  Ik heb er niks aan als burgers zijnde,want de schuld ligt niet bij hun,maar bij de bankers en zionisten wat de politiek bepaalt.
  Ik zeg ook weer niet dat alles onzin is wat die boeken ons vertellen.Het is een filosifie.De hebreeeuwers zeiden dat ze alleen door een debat/het filosiferen wijzer konden worden.Ze creeerde geen dogma’s.Op dat punt ben ik het helemaal met ze eens.

 46. 86

  ps

  Adrie.

  Ik geloof in iets,wat men GOD noemt.Niet in ontzichtbare handjes,maar een GOD wat het begin is,en het heden.Alles wat er tussen zat was de evolutie.Ik zie mezelf niet als slaafje van GOD of welk systeem dan ook.Ik kies ervoor om me eigen leider te zijn,wat zijn kennis probeert door te geven aan de medemens,zodat het ook zelf probeert na te denken over het waarom.
  Het waarom.
  Daarvoor moet je eerst in je eigen ziel kijken,om te snappen wat waarom het zo onstaan is.Het is ons ego’tje wat al het lijden creeert op deze aardkloot,omdat het niks wilt delen.Jij bent nu de dupe van een ego strijd tussen de zionisten en de regenteclub,wat hun macht niet af willen staan.
  Of beter gezegd de middenklasse en de bovenmodaal.Want in beide zitten de zionisten hun belangen te verdedigen.Het blijft een ons kent ons clubje,wat geld leent van de bankers,om hun begroting op orde te maken.Wat ook weer afgelost moet worden.
  De democratie is niks beters dan die religie.
  Het verdeel en heers.
  Die problemen zijn onstaan door dezelfde lui,die nu zeggen de problemen te willen oplossen.Ze zoeken alleen een zondebok.Leer de geschiedenis hoe die echt was,en niet wat na-zi propagandisten ons wijsmaken.

 47. 87

  @ Tamso

  Het zal mij een zorg zijn of iemand in god of in een idee van een god gelooft, zolang dat maar zoveel mogelijk “innerlijk” gebeurt en zolang diegene maar de uitgangspunten van de rechtsstaat accepteert en geen privileges verlangt op basis van zijn geloof.

  Op die punten scoort de islam slecht en ook daarom moet verhinderd worden dat de islam “groeit” door immigratie.

 48. 88

  Wat doen de “gematigde moslims”.

  =====
  De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan stelt: ‘The term ‘moderate Islam’ is ugly and offensive; there is no moderate Islam; Islam is Islam.’
  Over het wel of niet bestaan van een gematigde islam is veel onenigheid, maar er zijn wel degelijk gematigde moslims. De kans is alleen groot dat zij door hun ambivalentie niet over genoeg daad en wilskracht zullen beschikken om in de toekomst effectief stelling te nemen tegen het islamisme. Dit beeld wordt eigenlijk al bevestigd door de constatering dat islamistische organisaties qua financiën, expertise, connecties en vooral energie, zonder uitzondering superieur zijn aan niet islamistische moslim organisaties.
  Als gematigde moslims in onze prachtwijken zich niet verzetten tegen het islamisme zullen zij uiteindelijk onderdeel worden van een intolerant en expansief politiek systeem. De kans is groot dat de wijken met een hoog percentage islamitische inwoners bezwijken voor de conformeringsdwang van het islamisme. Islamistische enclaves zijn dan het resultaat.
  =====
  http://hoeiboei.blogspot.com/2011/06/de-ambivalentie-theorie.html#more

 49. 89

  jelle | 11 June 2011 | 21:06

  Ik wil niet seiken, maar mij valt de oorverdovende stilte van @Steeph en @Prediker opeens op.
  “Onward”, jullie ooit “christian” opgevoede “soldiers”(naar ik met aan redelijk grenzende waarschijnlijkheid mag aannemen):
  Durf eens wat te zeggen wat jelui niet bevalt aan islam en de islamitische wereld?
  Ik citeer @ Prediker maar even, voor ‘t gemak:
  “Niet dat er niets mis is met de islam en de islamitische wereld, maar je kunt ook doorschieten.”
  Vertèl, m’n jongen.
  Wat vind jij mis met de islam?
  En de islamitische wereld?

  (Herhaald verzoekje aan jou, overigens, niet alleen door mij)
  Verlicht mij, oh @Prediker.

  Ik ben ook benieuwd, maar ik ga mijn adem niet inhouden. Het zijn redelijk publieke bloggers, weet je. Met gezinnen enzo. Die willen ook niet aan de 24-7 bewaking hoeven.

 50. 90

  @77
  Pas nu realiseer ik mij de humor van jouw plaatje.
  Dat is ’n vrijwel identieke weergave van Peter Breedveld.
  Kijk maar eens naar z’n logo.
  Bovenaan z’n frontaalnaakt.nl

 51. 91

  @87 de eenpersoonspartij die jij in je naam draagt accepteert de uitgangspunten van de rechtsstaat evenmin, wist je dat? Dus wat is je probleem met anderen die dat evt. doen? Dat ze andere veranderingen willen dan de pvv?

 52. 94

  @66 – Eindelijk nog iemand die begrijpt hoe de strategie van de PVV-aanhangers werkt en hoe je daar doorheen moet prikken.

  Het gaat om verklaarbare demografische ontwikkelingen en die gaan -zoals altijd- met fricties gepaard. De vraag welke middelen je in de hand hebt om dat soort ontwikkelingen te sturen of te stoppen (als je dat wilt). Maar als je de Nederlandse seculiere rechtsstaat gaat ondergraven om dat doel te bereiken, dan pleeg je pas ECHT een aanslag op “de Nederlandse cultuur”.

  Dus is het van geen enkel belang met welke godsdienst je zalig kunt worden, of Karel de Grote ook al ruzie had met de heidenen en of het rechts, links of de economische omstandigheden waren (zijn), die de motor vormden achter de ontwikkelingen.

  Iedereen is voor de wet gelijk en daarmee basta!

 53. 95

  De demografische ontwikkelingen in Nederland zijn door de massa immigratie in nog geen vijftig jaar op een gigantische manier uit hun normale patroon gerukt.

  De verklaring is dat van links tot rechts vrijwel iedereen heeft zitten slapen en van een democratisch proces is geen sprake geweest.

  Dit proces moet gestopt worden en de kwalijke gevolgen moeten aangepakt worden en daarmee basta.

 54. 96

  @95 Ja, het is duidelijk dat je voor niets terug schrikt en desnoods van Nederland een fascistische staat wilt maken om je doel te bereiken.

 55. 97

  @95 Ik zie inderdaad ook de PVV als kwalijk gevolg van een verkeerde immigratie politiek. Gelet echter op de geschiedenis is nu juist de PVV de laatste die de zwaar overdreven problemen kan oplossen.

 56. 98

  Zojuist gekeken naar een documentaire over Monty Pithon, met o.a. beelden over het maken van The Life of Brian. Prachtig interview van John Cleese en Graham Chapman met een bisschop en een andere hoge christelijke bobo. Uiteraard waren er protesten en in een staat van de VS werd de film zelfs verboden.

  Om Islamisering te begrijpen moet je je proberen voor te stellen dat er nu zo’n film over Mohammed gemaakt zou worden.

 57. 102

  @97 – Fascisten vinden altijd wel een zondebok en jij bent een van degenen die daar steeds opnieuw intrapt.

  Je bent zelfs al zover dat je gelooft dat de bok echt de zonden draagt.

 58. 103

  Het is weer business as usual hier op Sargasso. Kritiek op islam/islamisering blijft onweersproken en de ontkenners richten hun pijlen weer op de boodschapper en op de PVV.

 59. 104

  @103

  jazeker, vooralmeest wanneer die zulke kolderrijke bijdragen blijven leveren, ga zo door !

  uw humor is weergaloos.

 60. 105

  @104

  Over kolder en humor gesproken, denkt u dat Monty Pithon als die heden ten dage zouden beginnen, nog een film over het leven van Mohammed zouden kunnen/durven maken.

 61. 106

  PVV: Kritiek op islam/islamisering blijft onweersproken … op sargasso, serieus?
  kruispunt ook gekeken? een oude priester die samen met islamieten bid … het is ook een scatch of sorts, maar dan in een andere dimensie

 62. 107

  @ 106

  Ik citeer o.a.

  =====
  jelle | 11 June 2011 | 21:06
  Ik wil niet seiken, maar mij valt de oorverdovende stilte van @Steeph en @Prediker opeens op.

  Ik citeer @ Prediker maar even, voor ‘t gemak:
  “Niet dat er niets mis is met de islam en de islamitische wereld, maar je kunt ook doorschieten.”
  Vertèl, m’n jongen.
  Wat vind jij mis met de islam?
  En de islamitische wereld?
  =====

  en uiteraard het feit dat Monty Pithon vandaag de dag geen film al la Life of Ali over Mohammed zou kunnen/durven maken.

 63. 108

  je bedoelt te zeggen dat jij wilt dat zij kritiek op islam/islamisering gaan uiten, maar wat je zegt heeft in mijn lezing de interpretatie: de mogelijke negatieve kanten van islam/islamisering worden niet ontkend
  meningen zijn toch niet op afhaal recept te krijgen?

 64. 109

  @ 108

  Bottom line, zie laatste zin uit 107 en o.a. volkskrant.

  =====
  Oorspronkelijk, zo vertelde Emmerich, had hij graag willen laten zien hoe ook de Ka’aba in de grote moskee van Mekka werd vernietigd, maar daar zag hij op aanraden van zijn coauteur van af. Deze Harald Kloser zei dat hij toch echt geen fatwa op zijn hoofd wilde vanwege een film. Emmerich vond dat hij gelijk had. ‘In de westerse wereld moeten wij daar allemaal rekening mee houden. Je kunt christelijke symbolen uit elkaar laten vallen maar als je dat doet met een Arabisch symbool dan wordt er een fatwa over je uitgesproken’, zei hij. En met fatwa bedoelde hij een doodvonnis zoals ook is uitgesproken over Salman Rushdie.
  =====

  http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/4597/Einde_van_de_wereld

 65. 112

  de islamieten komen chronologisch na de christenen (erg korte bocht), fatwa=jongerdandebijbel, principe van het begrip is hetzelfde als een veto of commando
  het is geen christelijk woord, sorry

 66. 113

  Die hele “islamisering” bestaat niet. Het gaat om verklaarbare demografische ontwikkelingen en die gaan -zoals altijd- met fricties gepaard.

  De vraag is welke middelen je in de hand hebt om dat soort ontwikkelingen te sturen of te stoppen. Als je de Nederlandse seculiere rechtsstaat gaat ondergraven om dat doel te bereiken, dan pleeg je pas ECHT een aanslag op “de Nederlandse cultuur”.

  Dus is het van geen enkel belang met welke godsdienst je zalig kunt worden, of Karel de Grote ook al ruzie had met de heidenen en of het rechts, links of de economische omstandigheden waren (zijn), die de motor vormden achter de ontwikkelingen. Niets van dat alles rechtvaardigt het instellen van regels en wetten die Nederland tot een fascistische staat maken.

  Iedereen is voor de wet gelijk en daarmee basta!

 67. 114

  Nog enkele uit de vredelievende godsdienst:

  Ezechiel 9:6
  Doodt ouderen, jongelingen maagden en vrouwen en kinderkens tot verdervens toe.’

  Samuël 15:3
  ‘Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kamelen tot de ezelen toe.’

  Deuteronomium 20:16-17:
  ‘Maar van de steden dezer volken die u De HEERE uw god ten erve geeft, zult gij niets laten leven dat adem heeft’.

  Aldus het woord van de god van de liefde.

 68. 118

  @114 – Jezus Christus vandyke, eerst waren het de statistiekjes, nou de bijbelteksten. Je hebt er nogal wat voor over om de PVV te woord te staan nietwaar?

  Pas maar op, want zo krijg je ruzie met de grrrrrrristen, want je moet het nieuwe testament hebben namelijk.

 69. 119

  @ Directie van Sargasso, doe me even het genoegen om een onwelgevallig stukje van mij te verwijderen, want als hier op Sargasso zomaar onwelgevallige stukjes worden verwijderd, dan houd AdrieNSB het hier voorlopig voor gezien.

 70. 120

  Zie je wel, nou hebben die klootzakken het gelapt: ze hebben zomaar een onwelvallig stukje van mij verwijderd.

  @AdrieNSB, hier kun je met goed fatsoen niet meer reageren, Dáááááág.

 71. 121

  @ Harm

  Sargasso is gelukkig geen volkskrant forum ook al is die Henk daar een aardige vent.

  Ik beloof je dat als je tien medestanders heb gevonden dat ik hier stop.

  Heb je verder misschien nog wat inhoudelijks te melden of keek je nooit naar Monty Pithon.

 72. 122

  Zoóóó, ken jij Henk van het Volkskrant forum?

  Laat me eens raden: was jij daar misschien net zo prominent aanwezig als hier op Sargasso? En hebben ze daar nou eindelijk een stokje voor gestoken?

  Ik heb Monty Python wel eens gezien ja. Maar die vond ik toch een stuk grappiger dan jij.
  Bij jou heb ik altijd het gevoel dat je meent wat je zegt.

 73. 123

  Ik vraag me af of de bezoekers van dit forum jouw “prominente” optreden op het volkskrant forum wel kennen. Bij onderstaand stukje zijn bijna de helft van de reactie’s van ene HarmK.

  http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/2258

  =====
  HarmK schreef op 26-12-2008 14:54
  Is dat zo?

  25 augustus

  Hallo Bas;

  Ik weet nu hoe het werkt.
  Een Ip ban werkt bij mij niet, want ik heb een dynammisch IP nr; iedere ker als ik inlog een ander nummer.
  Maar, als je naar de VK opinie gaat, stuurt de computer van de VK een “cookie”
  ik heb alle cookies gewist, en de de cookies die van de VK komen geblokkeerd; is een
  instelling op je computer.

  sindsdien werkt hun “ban ” niet meer.

  groetjes,
  PK
  =====

 74. 125

  @123 – Rare link die jij daar geeft, want het lijkt wel alsof het grootste deel van de reacties ontbreekt: de samenhang ontbreekt volledig.

  Bij de VK hadden ze toch last van een PVV-trol die namen kaapte? Dat is geloof ik ook de reden dat ze nu vooraf modereren. Nee, dat was ik niet.
  Jij misschien?

 75. 126

  Voor Harm.

  Jezus:
  Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier, en slaat ze hier voor mij dood

  Lucas 19:27

 76. 127

  @124 gbh – Het is goed bedoeld, maar het gaat om een door AdrieNSB tegen zichzelf georganiseerde stemming.

  Ik vind wel dat Sargasso geen mensen op het blog zou moeten toelaten die zich duidelijk systematisch bezig houden met partij gerichte propaganda, maar ik ben van mening dat de redactie dat zou moeten besluiten.

  Je bent trouwens niet de eerste die instemmend reageert, maar je moet vooral niet denken dat AdriePVV bezig is te turfen om te kijken wannneer de 10 vol zijn. Het is gewoon een goedkoop truukje om te kunnen suggererern dat we zijn bijdrages geweldig op prijs stellen.

 77. 129

  @ vandyke 126

  Jammer je bent heel goed met cijfers, de bijbel is niet jouw ding.

  =====
  Jezus praat hier niet over zichzelf… Hij verteld een gelijkenis over een koning die op het einde die uitspraak doet Dat lijkt me toch vrij duidelijk als je de context hebt gelezen

  Even de hele gelijkenis voor de duidelijkheid:

  Lucas 19

  11 Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde hij nog een gelijkenis, aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken.

  …..

  27 En die vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen.”’
  28 Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem.
  =====

  http://forum.credible.nl/viewtopic.php?t=7832

 78. 130

  @129 – Zou je misschien zo vriendelijk willen zijn om mij eens uit te leggen wie in het geval van deze gelijkenis wordt bedoeld met “de koning”?

 79. 131

  Dit vers werd door de kruisvaarders gezien als het mandaat alles en iedereen weg te vagen op weg naar en in Jeruzalem.

 80. 132

  @ 130, 131

  Volledig ten onrechte worden deze woorden aan Jezus zelf toegeschreven.

  =====
  Jezus vertelt een verhaal. In Lucas 19 lezen we hoe Jezus vanuit Jericho Jeruzalem nadert en de mensen denken dat het Koninkrijk van God nu wel snel aan zal breken. De verwachting dat Jezus koning wordt, is groot. Dan leert Jezus de mensen een lesje politiek. Kijk maar eens hoe het er aan toe gaat met de huidige koningen. Hij vertelt een gelijkenis. Het is als een geheime code die met zorgvuldigheid ontcijferd dient te worden.
  =====

  http://www.ikonpastoraat.nl/column.asp?oId=448&oItem=32

 81. 133

  @131 – Ja, mij lijkt ook dat AdrieNSB het nogal moeilijk heeft met de uitleg van de “heilige” schriften. Maar hij is de enige niet. Niet voor niets kent Nederland 648 kerken en kerkelijke genootschappen.

  Die zijn echt niet het gevolg van de onderlinge verbondenheid.

 82. 134

  Bram Grandia en AdriePVV die de slachttekst in Lukas 19:27 zo hard proberen weg te poetsen zien over het hoofd dat er in Lukas 20:9-19 een gelijkenis staat die er erg op lijkt.

  Daar is een heer die een wijngaard plant en aan pachters geeft om te bewerken. Elk jaar zend hij knechten om zijn deel van de oogst op te halen, maar in plaats hun heer te geven waar hij recht op heeft, trappen ze de knechten met lege handen de wijngaard uit.

  Uiteindelijk denkt de heer: weet je wat? Ik zal mijn zoon sturen, die durven ze vast niets te doen. Maar als de pachters hem in het oog krijgen, zeggen ze tegen elkaar: Als we hem doden, valt de erfenis aan ons toe.

  Wat, vraagt Jezus, denk je dat de heer van de wijngaard zal doen? Hij zal komen en die pachters ombrengen en de wijngaard aan anderen geven.

  Nu is de wijngaard in het Oude Testament een metafoor voor Israël, en God degene die hem aanlegt. De knechten die om de vrucht vragen, dat zijn de profeten, de pachters dat zijn de leidsmannen van het volk (zie ook 20:19) en de zoon, dat is de messias. Volgens de evangelieschrijvers is dat Jezus zelf, nou ja, kijk maar hoe het met Jezus afloopt.

  Dus als het in een eerdere gelijkenis gaat over een heer die een tijdlang vertrekt en weer terugkomt, en over burgers die niet willen dat hij koning over hen wordt, wie is er dan bedoeld? Of God zelf, of Jezus.

  In Mattheus 25 wordt de gelijkenis van de talenten direct gevolgd door ‘Het oordeel van de zoon des mensen’. Daarin wordt de voorstelling opgeroepen van hoe de messias straks alle volken zich voor hen verzamelt, en de goeden van de bozen scheidt, en de goeden uitnodigt tot het koninkrijk van God en de bozen wegstuurt naar “het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is”.

  Wie is dat mensenkind dat straks “op de troon van zijn heerlijkheid” plaatsneemt? Jezus natuurlijk. En zo hebben christenen dat ook altijd uitgelegd.

  Dus wie is de “mens” uit de gelijkenis met de talenten, die straks oordeelt over wat de slaven met hun talenten hebben gedaan?

 83. 135

  @ Harm 127 cs

  Dat zie je verkeerd, ik respecteer jullie recht om hier op Sargasso de vrijheid van meningsuitsluiting in te voeren.

  Als jullie genoeg medestanders krijgen dan maakt Sargasso zich belachelijker dan ik ooit met mijn bijdragen voor elkaar zou kunnen krijgen.

  Eerlijk gezegd zie ik dat niet gebeuren.

 84. 136

  @ Prediker 134

  Ik merk dat je de moeilijke vragen ontweken hebt en nu opeens weer meedoet aan de discussie als het gaat om de “Mohammedisering” van Jezus.

  Zou jij een film durven te maken over het leven van Mohammed a la The life of Brian.

 85. 137

  Jij bepaalt de agenda niet, AdriePVV. Dat is een bekend kunstje van je: je werpt iets op, en als je dan uit het water geschoten wordt, begin je ineens heel ergens anders over, om de aandacht van je eigen falen af te leiden.

  Dat zou zoiets zijn als dat ik ineens vraag: zou jij een abortuskliniek durven beginnen in het midden van het christelijk-fundamentalistische Amerikaanse Zuiden, Adrie?

 86. 138

  @ Prediker 137

  Volgens mij is het onderwerp hier “wat te doen bij Islamisering”. Ook op de vraag van Jelle in # 89 blijf je het antwoord oorverdovend schuldig.

  Zal ik dan maar noteren dat je het eens bent met een aanvulling op de tips en aanbevelingen.

  Addendum:

  Maak geen films, cabaret etc die het ongenoegen van moslims op kunnen roepen.

 87. 139

  Volgens mij is het onderwerp hier “wat te doen bij Islamisering”.

  En dat was een ironisch grapje over de alarmistische retoriek van de PVV. Heel slim hoe jij daar toch weer de AdriePVV-show van weet te maken.

  “Ook op de vraag van Jelle in # 89 blijf je het antwoord oorverdovend schuldig.”

  Jelle is een kwalletje en zijn vraag hopeloos off-topic. Veel te breed ook voor een comment. Misschien schrijf ik nog wel eens een groot anti-Islamboek. Als xenofoben zoals jullie van ouderdom gestorven, begraven en lang vergeten zijn.

 88. 140

  @ Prediker 139

  Waarom besteed je dan zoveel woorden aan een enkel (ten onrechte) aan Jezus toegeschreven stukje tekst, waaruit zou moeten blijken dat Jezus en Mohammed een pot nat zijn.

  Zullen we het eens hebben over de eigenhandig verrichtte moord-, slacht- en verkrachtpartijen van de ideale moslim die ten onrechte het epitheton ornans VZMH krijgt toebedeeld.

 89. 141

  Slik je je valiumpilletjes wel, AdriePVV? Toevallig weet ik het een en ’t ander over wat er wel en niet in de bijbel staat. En ik vind het nogal irritant als xenofoben zoals jij wel met koranteksten willen wapperen om te bewijzen hoe perfide de islam is (en dus hoe gevaarlijk moslims in potentie zijn, want daar gaat het eigenlijk om); maar akelige teksten uit de bijbel links en rechts onder het tapijt moffelen.

 90. 142

  Je bent er maar weer druk mee a3.
  Ondertussen zitten we maar te wachten op stukken van jou. Al een paar keer heb je belofte gedaan dat je met analyses zou komen. Nooit wat gezien.

 91. 143

  @ Prediker 141

  Hoe akelig die teksten uit de bijbel ook moge zijn, heden ten dage hoef je niet bang te zijn dat je vermoord of vervolgd wordt, als je daar kritiek op levert.

  Ga je die vraag nu nog beantwoorden, of je die film zou durven te maken over het leven van Mohammed. Ja of nee volstaat.

 92. 144

  AdriePVV, ik kan jou net zo goed vragen of jij Life of Brian als toneelstuk in de 18e eeuw had durven schrijven/opvoeren.

  Antwoord: nee, want dan was ik als ketter gemarteld of verbrand.

  Het argument van islamofoben is steevast dat moslims die vreselijke dingen doen en blijven doen omdat het hen rechtstreeks opgedragen wordt in de Koran. Als je er dan op wijst dat er vergelijkbare opdrachten staan in de bijbel, beginnen ze ineens allerlei hermeneutische mitsen en maren aan te brengen; want christenen en joden lezen hun bijbels niet zo als moslims hun koran lezen.

  Wat grappig is, omdat als je moslims vraagt naar die geweldsteksten of joden en christenen die met apen en ezels worden vergeleken, diezelfde moslims weer zeggen dat je dat in de historische context moet lezen, omdat Mohammed nu eenmaal in oorlog was, en wij nu niet in oorlog zijn, en dat het bij die apen- en ezelspassages om specifieke groepen zondaars gaat die als voorbeeld worden aangevoerd (dus niet alle Joden) of om vergelijkingen (zo koppig áls een ezel).

  Daar willen de islamofoben dan weer niets van weten. Maar als je dan laat zien dat de bijbel zelf heus ook geen pretje is, dan komen we dus bij het volgende vluchtheuveltje voor de islamofoob:

  Ja maar christenen nu gedragen zich over het algemeen gesproken zoveel beter dan moslims nu. Huh? Maar ik dacht dat je uitspraken deed over de eeuwige wezenskenmerken van deze twee godsdiensten, die uit de teksten zouden volgen?

 93. 146

  Prediker schrijft: “Volgens mij is het onderwerp hier “wat te doen bij Islamisering.

  En dat was een ironisch grapje over de alarmistische retoriek van de PVV. Heel slim hoe jij daar toch weer de AdriePVV-show van weet te maken.”

  Dat noem jij heel slim? Dat is dan geen brevet van je eigen intelligentie. Wil je dat ik binnen de kortste tijd een onderwerp naar keuze inbreng? Dat soort grappen kregen we als oefening bij de lessen Nederlands op de HBS. B nog wel.

 94. 147

  @142 Liever zaagt hij door over hetzelfde non-onderwerp en pretendeert dat er strijd moet worden gevochten aan de hand van krantenartikelen alsof mensen niet weten dat er aanslagen worden gepleegd. Alsof hij de enige is die het journaal ziet en de kranten leest.

  Het is allemaal zo verschrikkelijk irrelevant en niet ter zake. En wanneer het dan over de immigratiecijfers gaat of over ontkerkelijking, of nog belangrijker, wanneer het gaat over wat wel en wat niet kan binnen de kaders van een vrije samenleving, dan houdt het op. Dan wordt het te moeilijk. Om vervolgens weer opnieuw te verwijzen naar een quote van een of andere baardaap in het Midden-Oosten.

  Het is tragisch om zoveel cognitieve dissonantie te observeren bij één enkel persoon.

 95. 148

  @139
  Prediker, je babbelt maar wat in de ruimte.
  @74 is noway off-topic.
  Heeft alles te maken met dit topic en sommige reacties daarop.

  @Prediker, nogmaals:
  “Niet dat er niets mis is met de islam en de islamitische wereld, maar je kunt ook doorschieten.”
  Vertèl, m’n jongen.
  Wat vind jij mis met de islam?
  En de islamitische wereld?

  Je hebt ’t over “de” islam en “de” islamitische wereld.
  Als ik het de laatste jaren goed begrepen heb van jouw medestrijders is dat eigenlijk ’n doodzonde.
  (Want alles over één kam scherend, foei toch)
  Hoe kon je zo dom zijn om over je eigen drempeltje te struikelen?
  Doe asjeblieft geen moeite een groot anti-Islamboek te schrijven.
  Slecht voor je gezondheid en ik vrees dat je daarvoor ook niet over voldoende kwaliteiten beschikt.
  Waren de pilletjes tegen je Tourette-syndroom weer op?

 96. 149

  @ Anthonie 145

  Bedankt voor de link, Prediker Tjerk heeft in drie jaar helaas niet veel bijgeleerd.

  @ Prediker cs

  Ik laat je vandaag met rust, de discussie kost me inderdaad veel tijd, maar het zou je sieren als je mijn vraag toch beantwoordt.

 97. 153

  @151 -Ik heb hier nog geen enkele reactie gelezen van mensen die de islam verdedigen. Ik lees integendeel alleen maar reacties van mensen die denken dat je met PVV-evangelisten normaal kunt discussieren.

  Maar ja, je hebt natuurlijk ook mensen die denken dat je dat met Jehova’s getuigen kunt.

  Stom hè?

 98. 156

  Kijk eens aan, het volgende licht dient zich aan.
  ” ik vind de gewelddadige fundamentalistische islam net zulke grote bagger als wilders met zijn kut nazi clubje”
  Oh?
  Door wie zijn hier 2 politieke moorden gepleegd?
  Door wie is het zover gekomen dat sommige politici in NL geen normaal leven kunnen(konden) lijden?
  Juist.
  Het is heel makkelijk, hoor, om lekker loos te gaan op iemand die zich AdriePVV noemt, ‘m AdrieNSB te noemen.
  Nèt zo makkelijk om jullie soort tuig reetlikkers van islam-nazi’s te noemen.
  @Prediker zit vuistdiep in de reet van AlQaradawi, Erdogan, Hamas, hezbollah.
  Als jullie de link aanklikken die genoemd wordt @145 kunnen jullie meegenieten van ’n opmerkelijk verschijnsel op @Prediker’s favoriete blog.
  @Prediker(Tjerk)’s al ingezette jihad.
  En Peter Breedveld was nog goede maatjes met @Loor en Hafid Bouazza.
  Dat was toen.

  Maar daar kwam dra ’n einde aan.
  Een kut trekt harder as tien paarden.
  De gespreide dijtjes van ’n moslima als Hass B. deden de frontaalnaakte ridder, zie @77 en het logo op z’n site het licht zien.
  Tot grote vreugde van onze huis-jihadist @Prediker.

 99. 158

  @jelle; mohammed b. was een conservatieve behoudende fundamentalist en dus rechts en volkert was een voorloper van jullie cavia politie, ik zei toch al dat jullie dezelfde vieze bruine bagger waren

 100. 159

  @157,
  Oh? dus conservatieve, behoudende fundamentalist en dus rechts?
  En dan snijdt ie Theo van Gogh de strot door?
  Is dat rechts?
  Laat me niet lachen, nep-linksmannetje.
  Jullie soort nazi-tuig zit vuistdiep in de jihad.
  Dus Volkert v/d Graaff is eigenlijk rechts?
  Want dat soort(hevig verontrust door de anti-islamistische standpunten van Fortuyn) schiet ’n politicus kogels door z’n hoofd.
  Interessante kronkel.

  @158
  Ik ook van jou, vandyke.
  Nog iets interessanters te melden?
  Waarom walg jij van me?
  Kennen wij elkaar?
  (jelle met ’n kleine j, graag, vandycke, we blijven wel correct de namen weergeven, hè?

 101. 162

  Ach,
  zo’n vandyke.
  Aangezien “naamgrapjes” gemeengoed zijn op dit gerennomeerde weblog, weet ik ‘r nog wel een:
  vandyke:
  “van de pot”, (maar dan ook nog gerukt).

 102. 166

  Dat zelfrechtvaardige gedram met instructies op wie wel en niet gereageerd mag worden vinden wij van Sargasso anders ook behoorlijk irritant, Harm.

  Ik dacht, ik zeg het even.

 103. 168

  Ik groot geweer koop en iedereen volpomp met lood. Omdat er namelijk stond een hek en een bord verboden toegang.

  Dat het achteraf een islamiet met een te grote neus bleek doet hier niets aan af.

 104. 169

  Crikey…net als jelle#67 bezit ook IK boekenplanken vol met christendom-kritische proza, literatuur. Met de werken van Hans Jansen en Martin Bosma in de hand zal ik mijn domein tot in den dood blijven verdedigen…

 105. 170

  @166 – Als het de bedoeling was dat je me aardig zou vinden, dan zou ik je wel een flinke lepel honing om de mond smeren, Prediker, elke dag. Zo moeilijk is het tenslotte niet om jou een rad voor de ogen te draaien.

 106. 171

  Jada, jada, jada;

  Niet zeuren, maar op de inhoud argumenteren, Harm. En anders voor de comic relief een lichtvoetig grapje hier en een doordacht grapje dáár maken. Of een combinatie van die dingen.

  Maar niet zeuren, zaniken, jezelf op de borst kloppen dat je het allemaal zoveel beter ziet.

  En al helemaal niet zeuren en elke keer je gelijk proberen te halen over dat men niet in moet gaan op reaguurder X, omdat reaguurder X een xenofoobrechtse kras-op-de-plaat met oogkleppen op is.

  Is vervelend, namelijk.

 107. 172

  @Prediker; Dat zelfrechtvaardige gedram met instructies op wie wel en niet gereageerd mag worden vinden wij van Sargasso anders ook behoorlijk irritant, Harm.

  Dat klinkt ehm.. ironisch als het uit jouw pen komt, Prediker.

 108. 173

  @171 Jij bent een bijzonder arrogant baasje Prediker. Als het mijn mening is dat je beter niet kunt reageren op xenofoobrechtse kras-op-de-plaat met oogkleppen op AdrieNSB, dan mag ik die mening net zo vaak verkondigen als hij (AdrieNSB) wellus en jij (Prediker) nietus.

  Ik zal het niet doen, want dan wordt ik net zo ziek van mezelf als ik ziek ben van jou en AdrieNSB.

 109. 174

  @ Harm, Prediker

  Op een discussieforum is toch de primaire functie het met elkaar van gedachten wisselen en dat bereik je niet door elkaar op te roepen te zwijgen.

 110. 179

  @177: Ah te gek, weer een Harm-vertelt-AdriePVV-dat-hij-niet-tegen-AdriePVV-praat thread.

  Als in… kom nu toch eens zeg. Ik ben het me je eens dat je propagandistische clowns als AdriePVV niet van een podium moet voorzien maar in plaats van daar alleen anderen op aan te spreken, wat denk je nu eigenlijk precies dat je zelf doet door dat mislukte randfiguur voortdurend aan de praat te houden?

  Tussen jou en Prediker is dit blog de laatste tijd verworden tot een voortdurende herhaling van één en hetzelfde commentaar. Eén en hetzelfde nutteloze, reeds duizenden keren herhaalde commentaar dat in effect enkel en alleen dient als kapstok waaraan genoemd randfiguur iedere keer nog weer een beetje extra propaganda ophangt.

  Rinse, repeat, keer op keer, door en door, heen en terug. Sargasso is in een heel rap tempo alleen nog maar interessant aan het worden voor mensen die primair van argumenteren houden (in plaats van primair van argumentatie, that is). Leer idioten te negeren. Het is uiteindelijk echt het effectiefst.

 111. 180

  @ Alle getroffenen

  Bij deze bied ik mijn excuses aan voor het maken van “propaganda” op dit blog, althans dat wordt mij verweten. Het spijt me dat ik geen rekening gehouden heb met de tere en simpel beinvloedbare kinderzielen hier op dit forum.

  Voor zover ik schade heb aangericht aan de opinievorming over islamisering zou wellicht een officiele mededeling van de Commissie van de Waarheid, zoals bepleit op een ander draadje door de heer Prediker, de getroffenen kunnen helen.

 112. 182

  @180 – We gaan gewoon net zolang door tot iedereen die het woord “islam” of “Wilders” op dit blog durft te gebruiken gelijk een ban krijgt.

 113. 184

  @Rene; Jawel. Maar Prediker is redactie, de andere twee zijn reaganten. Er *moet* een verschil zijn in beoordeling – het gedram is prediker zwaarder aan te rekenen dan Harm en Adrie.

 114. 185

  Van de eerste 6 “actieve discussies” gaan er 5 over de PVV. Ik ben niet voor de keuze van de onderwerpen verantwoordelijk.

  Als de reacties van de Prediker en AdrieNSB en die van mij bij deze 5 “actieve discussies” telt, dan zul je al gauw tot de conclusie komen dat ik slechts een bijrol speel.

  Ik begrijp de irritatie van Rene, maar ik denk niet dat ik de hoofdverantwoordelijke ben.

 115. 186

  Adrie beschouw ik serieus niet eens als toerekeningsvatbaar. Zijn universum wordt geheel opgevuld door A. de PVV en B. moslim-fundamentalisme, meestal zelfs onder vrij volledige identificatie met respectievelijk A. rechts en B. links. Dit blog puilt aan alle kanten uit van de links-liberalen wier daverende schijthekel aan de dwingelandij van de fundamentalistische islam hoogstens wordt geëvenaard door hun daverende schijthekel aan de dwingelandij van de xenofobe PVV maar een dergelijke meerwaardigheid, en laat staan een continuüm, is niet hanteerbaar voor schema-denkers als Adrie (ik durf ook haast te wedden dat het een denksporter is trouwens). Zij verliezen grip op een wereld die niet zo gestructureerd en voorspelbaar is als het schema en bombarderen daarom het schema maar tot de wereld zodat ze weer veilig de touwtjes in handen lijken te hebben. Al dat niet A is is B. Zo waarlijk helpe hen Geert almachtig.

  Maar dus, anyways, wat betreft die “verantwoordelijkheid” is Adrie daarvan vrijgesteld. Hij kan het niet helpen, hij kan die verantwoordelijkheid van nature simpelweg niet dragen. Dat verdeelt wat betreft mijn #179 de koek tussen jou en Prediker — en go wild wat betreft het opsnijden ervan in wat voor relatieve groottes dan ook. Maar jouw argument van het niet inhoudelijk ingaan op propaganda is natuurlijk maar zeer beperkt relevant: of je dat nu niet doet of wel, het heeft immers sowieso geen enkel inhoudelijk effect en het enige praktische effect is dat je een excuus aanlevert om weer iets terug te typen.

  Een wat mij betreft niet onaardig beeld is om Adrie als reactie-machine die invoer in uitvoer omzet te zien. Het moge allemaal machtig waarachtig zijn om de machine dan wel zijn programmeur verwijten over de uitvoer te maken maar degenen die daadwerkelijk een verschil maakt is degene die stopt met het aanleveren van invoer…

  Ik zal nu verder stoppen met meta-mekkeren. Het pure huidige volume van volstrekt oninteressante eindeloze herhalings-threads werd me iets te ernstig — dat is alles.

 116. 187

  @186 – Je laat de verantwoordelijkheid van de redactie van Sargasso bij de keuze van de onderwerpen geheel buiten beschouwing.

  Jouw mening mbt AdrieNSB deel ik niet, die weet heel goed wat hij doet. En nu heeft hij zelfs een invasie van rechtsradicalen georganiseerd onder de thread: “Gratis dagbladen voeden islamangst”.

 117. 188

  @ Harm

  Overdrijf je mijn invloed niet een beetje, ik overleg met niemand, ik geef alleen wat tegengas op de hier aanwezige groenlinks/d66 achtige knoflookgeur.

  @ Rene

  Dank je wel voor het gratis consult, wat is je voorstel, een enkeltje Goelag voor denksporters ?

  Voor jouw plezier een stukje gekopieerd van Sargasso, “Over ons”.

  =====
  Sargasso heeft op dit moment niet de bedoeling om grof geld te verdienen. Dat houdt de geest scherp en houdt betweters buiten de deur. Bloggen voor Sargasso moet je beschouwen als schaken, voor het plezier een lastige wiskundesom oplossen …
  =====

 118. 189

  @188 – “ik overleg met niemand, ik geef alleen wat tegengas”

  Dat staat voor: ik lieg niet, ik geef slechts een verkeerde voorstelling van zaken.