Waar zou ze het over hebben?

Reacties (7)

#1 Yevgeny Podorkin

“Hij stond tot gisteren maar een Itsy Bitsy Teenie Weenie achter op Obama” ??

 • Volgende discussie
#2 Faltung

Just one heart beat away.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 ColérIck

Er wordt inmiddels door de openbare aanklager van het Tribunaal voor de rechten van de vrouw en gendergelijkheid een aanklacht voorbereid tegen de gehele redactie van Sargasso en tegen Steeph het bijzonder vanwege:

A. een karikaturale visie op het leven van mannen en vrouwen,
B. het constant herhalen van genderstereotypen en het aanmeten van een vooraf opgelegde en kunstmatige rol die vaak voor beide seksen neerbuigend en vernederend is en waarin ze dommer worden afgeschilderd dan ze zijn,
C. het op deze manier versterken van de ongelijke machtsverdeling tussen mannen en vrouwen,
D. het zorgen dat mensen worden beperkt tot het vervullen van verschillende vooraf bepaalde rollen, maar ook dat mensen die niet aan de norm voldoen, worden uitgesloten,
E. het aanleiding geven tot discriminatie op grond van geslacht, hetgeen de instandhouding van levenslange ongelijkheid tussen vrouwen en mannen en het ontstaan van genderspecifieke clichés versterkt,
F. het tegenwerken van de ontwikkeling van de kritische zin van kinderen ten aanzien van beelden en de media in het algemeen, teneinde de nefaste gevolgen van terugkerende genderstereotypen te voorkomen,
G. het onvoldoende in vraag stellen van de traditionele rolpatronen teneinde gendergelijkheid te verwezenlijken,
H. het weigeren om boodschappen die indruisen tegen de menselijke waardigheid en die genderstereotypen overdragen, te verwijderen uit het internet en de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT,
I. het aanbieden van seksuele diensten, die het stereotype van de vrouw als object versterken, in publicaties als plaatselijke Blogs, die voor kinderen gemakkelijk zichtbaar en beschikbaar zijn,
J. het tonen in nieuwe elektronische media van een stereotiep, seksistisch en vaak neerbuigend beeld van mannen die het zoveelste voorbeeld zijn van discriminerende stereotypen van mannen die schendingen van hun mensenrechten in stand houden en bagatelliseren,
K. het cultiveren van het beeld dat de media ophangen van het ideale lichaam, wat een nadelige invloed kan hebben op het gevoel van eigenwaarde van mannen, met name 70+ bejaarden en mannen die vatbaar zijn voor peniele stoornissen als penile dysmorphic disorder en erectile dysfunction,
L. het weigeren om een redactionele verantwoordelijkheid aan de dag te leggen wat betreft de afschildering van bijzonder kleine zwaffelzweepjes als rolmodel en een meer realistische waaier van kinderarmpjes te tonen; en om voorzichtiger te zijn met het tonen van bijzonder dunne poereloeren teneinde presidentskandidaten te loeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Steeph

@ColérIck: Je zou zo zelf blogger kunnen worden :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 m44

Ik realiseer me naar aanleiding van #3 opeens hoe ontstellend fijn het is dat letters geen geluid maken. Er is een God, somewhere.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Popeye

Als ‘Cain straks doodvalt, word zij de prez ..
Je word misselijk, bij het gedacht alleen al.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 m44

@6 Cheney.

 • Vorige discussie