Waar een wil is…

Dossier:

NIEUWS - Vorige week riepen Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children de Nederlandse gemeenten op om zich te verenigen in een ‘Coalition of the Willing’ die het kabinet zo ver moet krijgen de opvang van 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen naar Nederland te halen.

Dit in navolging van een brief die de Griekse minister Michalis Chrisochoidis in oktober 2019 stuurde naar alle andere EU-regeringen, met het verzoek vrijwillig 2.500 alleenstaande kinderen te herplaatsen vanuit Griekenland.

Frankrijk, Finland, Portugal en Luxemburg deden toezeggingen en burgemeesters in Duitsland verklaarden zich bereid kinderen op te vangen. Nederland doet, bij monde van premier Rutte, wat het de laatste jaren altijd deed bij soortgelijke situaties: niets. “Er zijn geen voornemens van vanuit de regering om dat te gaan doen”, zei Rutte op de laatste persconferentie na de ministerraad).

De gemeenteraden van Amsterdam en Den Haag reageerden wel meteen positief. Een meerderheid van de gemeenteraden  gaf aan gehoor te willen geven aan de oproep.  In de laatste 4 dagen volgden nog eens 7 gemeenten dat voorbeeld. Voor updates zie onderaan.

In 9 andere gemeenten lopen initiatieven, waaronder moties die in komende raadsvergaderingen aan de rode moeten komen. In de provincie Friesland willen diverse politici zich richten tot de commissaris van de Koning.

Uit de berichtgeving van de  laatste dagen:

5 maart
Amsterdam – Meerderheid gemeenteraad voor
Den Haag – Meerderheid gemeenteraad voor

6 maart
Groningen – Meerderheid gemeenteraad voor
Utrecht – Meerderheid gemeenteraad voor
Leiden – Gemeente heeft aangeboden om vluchtelingenkinderen op te vangen.
Nijmegen – Meerderheid gemeenteraad voor
Rotterdam – Tijdens de gemeenteraad van 12 maart dient de SP voorstellen in.
Baarn – motie van BOP, GL en PvdA komt in raadsvergadering van 25 maart aan de orde
Zaanstad – D66 vraagt het college om gehoor te geven aan de oproep van o.a. Vluchtelingenwerk

7 maart
Haarlem – CU stelde schriftelijke vragen aan B&W, 12 maart wil partij ‘Jouw Haarlem’ het in een commissievergadering bespreken

9 maart
West Betuwe – D66, CU, GL en PvdA willen dat West Betuwe 5 kinderen opvangt.
Almere – NIDA Almere heeft motie ingediend
Tilburg – Meerderheid gemeenteraad voor
Middelburg – CU vroeg in schriftelijke vragen aan B&W aan een eventueel verzoek van het COA mee te werken. Wethouder Chris Dekker (SGP) vindt dat een initiatief niet bij de gemeente ligt, maar wijst opvang van verweesde vluchtelingenkinderen niet af als het Rijk bij Middelburg aanklopt.
Friesland – Verschillende Friese politici willen handtekeningen aanbieden aan commissaris van de koning en in verschillende gemeenteraden moties indienen.

10 maart
Zwolle – Meerderheid gemeenteraad voor
Noordoostpolder – PvdA en GL vragen de gemeente zich in te zetten; burgemeester Jan Westmaas (CDA) wil geen toezeggingen doen (“We moeten ons niet groter maken dan we eigenlijk zijn.”)
Den Bosch – meerderheid raad vraagt aan burgmeester een oproep aan burgers van Den Bosch te plaatsen om zich aan te melden als gastouder voor alleenstaande vluchtelingenkinderen
Schiedam – Motie van Denk, GroenLinks en Progressief Schiedam (PS) met 20 stemmen voor en 8 tegen aangenomen.

Tegenstanders hanteren vooral twee argumenten: 1) het Rijk gaat hierover en niet de lokale politiek en 2) als je die kinderen hierheen haalt zul je zien dat ze na een tijdje een verzoek tot gezinshereniging gaan doen.

Dat laatst is complete flauwekul, want het gaat om ‘verweesde’ kinderen. Het eerste argumenten kennen we van de discussie rond het kinderpardon, toen veel gemeenten er bij het Rijk op aandrongen kinderen die hier opgegroeid zijn een verblijfstatus te geven.

De colleges van B&W hebben inderdaad geen juridisch of staatsrechtelijke bevoegdheid hier besluiten over te nemen. Die krijgen ze opgedrongen van het Rijk. Maar het staat ze natuurlijk volledig vrij kenbaar te maken dat ze kinderen willen opnemen.

Vijfhonderd kinderen in veiligheid brengen. Als dat zou kunnen in de negen gemeenten waar gemeenteraden zich al positief hebben uitgesproken, betekent het dat die gemeente elk 55 tot 56 kinderen opnemen. Als de negen gemeenten waar nog initiatieven lopen zich daar bij aan mogen sluiten, kunnen per gemeente 22 tot 23 kinderen worden opgevangen. En als het voorbeeld van de gemeente West Betuwe wordt gevolgd dan zijn er in totaal 100 van  de 355 gemeenten nodig.

Het is niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Zoals we eerder schreven: kleine beetjes helpen meer dan grote woorden, Rutte! Als je maar wilt….

Updates:


10 maart
Coevorden – tijdens commissievergadering verklaarde burgemeester op eventuele verzoek van Rijk/COA positief te zullen reageren. Zie in dit videoverslag vanaf 12 min. 45″ de oproep van PvdA-raadslid Mulder en vanaf 13 min. 50″ het antwoord van burgemeester Bouwmeester.
Westerveld – fractie van Progressief Westerveld kreeg van alle andere partijen geen steun.

11 maart
Houten – College van B en W van Houten heeft gehoor gegeven aan oproep van GL, PvdA en CU om kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te vangen. Het gaat om de opvang van tien kinderen.

Nagekomen:
8 maart Arnhem – meerderheid gemeenteraad is voor mee werken aan opvang
10 maart Leeuwarden – meerderheid gemeenteraad (20 voor, 15 tegen) voor opvang
6 maart Delft – GL stelde 6 maart schriftelijke vragen aan B&W
9 maart Westland – D66 stelde schriftelijke vragen aan B&W

verdere updates:
11 maart
Roosendaal – fracties van GL, PvdA en D66 willen dat gemeente zich aansluiten bij de oproep
Vlissingen – motie van GL, CU, 50plus en D66 komt 12 maart in gemeenteraad aan de orde
Overbetuwe – motie van GL, D66, PvdA, CDA, CU en GBO aangenomen. VVD tegen
Enschede – motie na ‘beschamend debat’ toch aangenomen

Laatste updates:
Culemborg – GL dient donderdag 12 maart een motie in
Helmond – SP, GL en PvdA hebben op 7 maart schriftelijke vragen aan B&W gesteld
Almelo – CU heeft op 9 maart schriftelijke vragen aan B&W gesteld
Wageningen – Wethouder verklaart opvang te willen bieden
Westerkwartier – GL en PvdA deden oproep aan B&W
Amersfoort – GL, PvdA, CU en Sanders dienden motie in. DENK stelde schriftelijke vragen
Woerden – CU-SGP dient donderdag 12 maart motie in om 10 kinderen op te vangen
Leidschendam-Voorburg – GL vraagt B&W naar bereidheid deel van de kinderen op te vangen
Peel en Maas – voorstel van fractie PvdA/GroenLinks kreeg geen meerderheid in de raad

Nieuwe updates:
Zeist – raad besloot 10 maart een aantal kinderen op te willen nemen. 18 stemmen voor en 14 tegen.
Meierijstad – college B&W geeft geen gehoor aan oproep
Vlissingen – meerderheid raad en wethouder tegen
Culemborg – motie is aangenomen om 3 tot 5 kinderen op te nemen
Haarlem – motie aangenomen, wil ook een aantal kinderen opvangen

Laatste stand (14 maart 14:45 u.): 22 voor, 13 in afwachting besluit, 5 tegen
Vorige stand (12 maart 11:40 u.): 19 voor, 16 in afwachting besluit, 3 tegen
Eerste stand (bij publicatie dit artikel): 9 voor, 9 in afwachting besluit, 0 tegen

Je kunt een petitie tekenen om jouw gemeente aan te sporen zich aan te sluiten.

Reacties (16)

#1 Dick Veldkamp

Het college van gemeente Houten heeft in de raadsvergadering van gisteren gezegd ca. 10 kinderen te kunnen opnemen.

 • Volgende discussie
#1.1 P.J. Cokema - Reactie op #1

Bedankt. Het is als update opgenomen in het artikel (zie onderaan).

#2 sikbock

De reguliere adoptieprocedure voor kinderen uit het buitenland is met allerlei waarborgen omkleed.

https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/kind-adopteren/kind-adopteren-uit-het-buitenland.

Nu niemand eigenlijk weet wie deze kinderen zijn (wat is de nationaliteit of achtergrond van zo’n kind, wat is zijn/ haar historie, leven de ouders nog en zo ja, geven die eigenlijk wel toestemming voor adoptie?) kun je je afvragen of aan al die waarborgen kan worden voldaan. In ieder geval niet op korte termijn lijkt mij.

https://adoptie.nl/faq/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 P.J. Cokema

@3: Daar heb ik ook aan gedacht. De vraag is wel: gaat het nu om adoptie of niet? Daar lijkt het niet op. Het lijkt nog het meest op a) kinderen in veiligheid brengen door ze te verhuizen naar andere opvanglocaties, i.c. veilig afdelingen binnen azc’s of b) opnemen in pleeggezinnen. Dat gebeurt nu ook al o.a. in gevallen van huiselijk geweld. Kinderen worden dan niet geadopteerd.
Kortom: dit issue lijkt me niet van toepassing op deze kwestie.

Wat wel van toepassing moet zijn is dat het hele -proces zeer zorgvuldig moet gebeuren en ja, dat zal enige tijd kosten. Maar de situatie van de kinderen waar het om gaat speelt al langer, de Grieks minister heeft dus in oktober 2019 al een hulpvraag uitgezonden, je mag daarom aannemen dat de Griekse autoriteiten, de hulpverleners ter plaatse al weten om welke kinderen het precies gaat en dat is samenwerking met deskundige en bevoegde instanties hier uitgemaakt kan worden welke kinderen waar naar toe gaan en welke hulp ze verder nog nodig hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Arduenn

@3 – Zeg dan gewoon dat ze niet blank genoeg voor je zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Co Stuifbergen

@4: sickbok is in #3 aan het trollen:
Hij geeft informatie die niet relevant voor de discussie is, zodat anderen erop gaan reageren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 sikbock

@4: richten de gemeenten die zich aanbieden dan elk een mini azc tje in voor kinderen? Zelfstandig en los van het Coa? Mag dat zo maar? Hebben ze daar de kennis voor en kunnen ze dat betalen?

Of in het geval van pleeggezinnen: zijn die er of moeten die niet gescreend en bijgespijkerd worden vergelijkbaar met adoptiegezinnen? Daar gaan wel de nodige jaren overheen. denk ik.

Hebben de gemeenten daarover wel nagedacht?

Dit even afgezien van de vragen die er zijn over de identiteit/ achtergrond van die kinderen en of de gemeenten in kwestie wel bevoegd zijn ( zonder toestemming van eventuele ouders) zo maar over die kinderen te beschikken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 sikbock

@6: aha. het trol “argument”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 majava

@8: Kijk, veel van de de punten die je aanhaalt zijn werkelijk goede aandachtspunten. Maar als je al een poos in die hoek zit die denkt dat neofacisme gewoon een lekker brutaal dingetje is, dan moet je niet vreemd opkijken dat anderen denken dat je nu ook weer de etno-nationalitsche kaart speelt, zoals wel vaker. Het is uiteindelijk toch echt wat je jezelf aandoet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 sikbock

@9: ik wist niet dat ik in “een hoek zit” maar dat lijkt me verder off topic

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 P.J. Cokema

@7: los van het gegeven hoe relevant die vragen zijn (het gaat om een noodsituatie; wil je bijv. bij een overstroming ook eerst reguliere procedures doorlopen voordat mensen uit het water worden gehaald?) had je een deel ervan zelf al kunnen beantwoorden bij lezing van het artikel.

Er staat dat alleen het Rijk de beslissingsbevoegdheid heeft gemeenten op te dragen vluchtelingen op te vangen. De verklaringen van gemeenten dienen vooral om wat druk uit te oefenen. Ze laten zien: wij willen wel, kom nu maar op.

Wat je overige vragen betreft: ik heb al reacties van burgemeesters en/of wethouders langs zien komen die zeiden aan de oproep gehoor te willen en kunnen geven omdat ze de noodzakelijke kundigheid, middelen en ervaring in hun gemeente hebben. Ik snap je goedhartige, humane zorgen, maar ze zijn vooralsnog niet nodig.

Mocht je in een enkel geval zien dat je zorgen terecht lijken, wil je dan zo vriendelijk zijn met adviezen, tips te komen waarmee je aangeeeft hoe eeen goede opvang dan wel gerealiseerd kan worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 sikbock

@11: prima, ik heb de brief ook gelezen maar het zit volgens mij iets anders in elkaar. Maar ik wil verder niet de partypooper zijn dus ik wens jullie een prettige voortzetting

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 basszje

@9: ‘ Maar als je al een poos in die hoek zit die denkt dat neofacisme gewoon een lekker brutaal dingetje is,’

hehe, Pittig kort kapsel met dito wereldblik .

Sickbock begrijpt ook wel dat het signaal afgeven belangrijker is dan de details als je kijkt naar de opstelling van ‘onze’ regering, die het prima vind om mensen te laten verkommeren aan de grens en op de Griekse eilanden. Zolang de peilingen maar een beetje droog en hoog liggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Gerrit Walders

Volgens mij kunnen er genoeg kinderen rekenen op een plekje bij Claudia de Breij en andere Deugers. Ik zie het probleem dan ook niet waarom we die kinderen niet op zouden kunnen vangen. Hoeft de politiek niet te doen, de gemeenten niet. Kunnen Claudia en co zelf wel regelen.
Ik ben dus voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 P.J. Cokema

Laatste update toegevoegd (zie onderaan artikel): 22 gemeenten willen verweesde vluchtelingenkinderen opnemen, in 13 gemeenten is men in afwachting van stemmingen over moties of antwoorden van B&W op schriftelijke vragen en 5 gemeenten zijn tegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie