VVD programma scoort goed op Sargasso schaal

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Enige weken geleden vroegen we jullie wat jullie dachten dat de politieke partijen als thema’s zouden opvoeren en wat jullie vonden dat ze zouden moeten behandelen.
Onderaan deze post van beide aspecten de top 10 als samenvatting.
Vandaag verscheen het concept verkiezingsprogramma van de VVD. En wat blijkt, ze scoren behoorlijk goed op beide Sargasso schalen. 8 uit 10 voor de verwachte thema’s en 7 uit 10 voor de gewenste thema’s.
Met deze toets in de hand kunnen ze dus nog snel even wat opschrijven over het duurzame milieubeleid, vrede en de visvangst.

De VVD heeft er overigens een punt van gemaakt om “klare taal” te gaan spreken. Het is dan ook geheel passend als ze afsluiten met “Je bent pas vrij burger, als de verkiezingen ergens over gaan.

Ze geven het goede voorbeeld met een verkiezingsprogramma dat slechts 4 pagina’s beslaat en zeer to-the-point is.

Verwachte verkiezingsthema’s
1 Zorgstelsel
2 Vreemdelingenbeleid
3 Lastenverlichting
4 AOW / vergrijzing
5 Economie
6 Terrorisme
7 Leiderschap / poppetjes
8 Geen aanpassing hypotheekrente
9 Coalities
10 Kerncentrales

Gewenste verkiezingsthema’s
1 Duurzaam milieubeleid
2 Bureaucratie
3 Wachtlijsten in de zorg
4 EU
5 Kenniseconomie / onderwijs / Lissabon doelstellingen
6 Afbrokkeling rechtstaat / herstel publieke sector
7 Vrede
8 Nederlandse visconsumptie en vangst
9 Publieke omroep
10 Duurzame energievoorziening

Reacties (50)

#1 Emile

Het programma staat in het teken van de kleur blauw. Te beginnen met de VVD-klassieker, Meer (beschermd) blauw op straat maar ook weer van de straat met een eigen ministerie voor dit beleid. Verder natuurlijk ook de klassieke Minder blauw in de brievenbus. Nu ook onomwonden meer vliegtuigen in het blauw boven ons. En tot slot: Minder mensen in de blauwe kamerstoeltjes, zonder de staatkundige vernieuwingen die wel reeds in het Liberaal Manifest waren opgenomen. Maar ja, de liberalen verliezen terrein bij de partij die blauw als steunkleur heeft.

 • Volgende discussie
#2 Oplawaai

Ja, minder zetels in de kamer. En in gemeenteraden en provinicale staten. Met als gevolg dat het voor kleine en nieuwe partijen moeilijker wordt een zeteltje te bemachtigen. Ik weet niet of ik daar voor ben.
Als je dan toch minder volksvertegenwoordigers zou willen heb ik wel een leuker idee. Laat blanco stemmen en thuisblijvers meetellen in de uitslag. Als stemmen voor een lege zetel. Dus: bij een opkomst van 75% blijft een kwart van de kamerzetels leeg. Mooie motivatie voor politici om “het volk” te betrekken bij de politiek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Peer

Rompstaten zoals de vvd die propageert en zich idealiter wenst zijn gewelddadige 21’eeuwse forten- ik snap met dag minder van die rakkers. Breng de politiek naar de mensen toe, doe verdomme eens wat, ga politiseren in plaats van over de knikkers dromen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Ouwe

Altijd leuk verkiezingstijd; zo zie je direct dat ze steeds hetzelfde beloven maar weinig doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 boog

Karig programma.
Veel ruimte voor ‘vrije jongens’ zo te zien. (afschaffen welstandscommissie – Nederland wordt er vast niet mooier op).

En Schiphol houden waar het is, maar alleen als ‘incheckbalie’? (en kantoren en winkelparadijs natuurlijk) En dan in 5 min. naar de start/landingsbanen in zee? Die liggen dan minstens 20 km verderop. Moet die sneltram toch minstens gemiddeld 240 km/uur rijden…

De geluidsoverlast zou geheel verdwijnen” durven ze te schrijven. Alsof met de heersende ZW wind een vliegveld vlak voor de kust geen geluidsoverlast geeft!

Gelukkig komt in de volgende paragraaf de aap uit de mouw: “Wat het ook wordt, de luchtvaart moet
kunnen blijven groeien.

Over wetenschappelijk onderzoek (jeweettoch: kenniseconomie): “Toponderzoek betekent intensieve samenwerking tussen universiteiten en hogescholen op innovatief, kapitaalintensief, inter en/of multidisciplinair gebied. Instellingen zullen daarop worden getoetst. Ook zal een groter deel van het budget moeten worden verdiend met onderzoekscontracten, octrooien en patenten.

Een gospe:
– er is reeds samenwerking tussen universiteiten waar dat een meerwaarde geeft. Verder is er juist sprake van gezonde conurrentie tussen de verschillende instellingen.
– er wordt reeds getoetst, nl. door de 4jaarlijkse onderzoeksvisitatie van de VSNU (ver.ned.univ.)
– het is nu al zo dat het volleidige ondezoeksgeld van buiten moet komen. De zgn. 1e geldstroom (financiering doorde universiteit zelf) is al lang opgedroogd.
– octrooien en patenten verstaan zich niet zo goed met het open karakter van toponderzoek. Onderzoeksgroepen verkrijgen juist internationale faam door resultaten zo snel mogenlijk, en met alle details, naar buiten te brengen in internationale, peer-reviewed, wetenschappelijke tijdschriften.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 CiNNeR

Valt me tegen te zien dat Sargasso ook niet veel op heeft met sociale zekerheid ..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 mescaline

Onderzoek en onderwijs. Zowel CDA als VVD laten (logisch gevolg met veel groeiende domheid als gevolg van de kaalslag in het onderwijs) steeds treuriger stemmende geluiden horen.

Alweer bezuinigen, hervormen, kwaliteitsimpulsen, ratseflats maar aan. Zonder ook maar het flauwste idee te vertonen dat je de liggende problemen begrijpt.

Lezen jullie de noodkreten dan niet, @politieke pamflettenmakers ? Geloven jullie je eigen rapporten dan ook niet ? Waar is de link tussen jullie populaire verkiezingstaal met de knelpunten en de prestaties “in het veld” ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 mescaline

@CiNNeR sorry, je mag 7 gebruiken met een nieuw kopje …. ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Oplawaai

Van alle mensen in de bijstand zijn circa 41.000 personen jonger dan 27 jaar. Voor deze groep wordt het bijstandsrecht opgeheven. Zij kunnen werken of een opleiding volgen zodat ze kunnen reïntegreren op de arbeidsmarkt.

Die viel mij wel heel erg op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Emile

Samenvatting: geneuzel voor de eigen parochie. Ik ben bang dat de nog te verwachten linkse programma’s ook van hun eigen laken een pak zullen zijn. Ik hen nog geen tijd gehad voor de analyse waar CDA en VVD overeenstemmen om het volgende regeringspromma te kunnen voorspellen. Mogelijk met een snufje van één van de bende van vier (dit keer op rechts). CDA/PvdA blijdt toch de door het CDA niet gewenste samenstelling (zie ook Hans Goslinga in Trouw zaterdag j.l.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 esgigt

Jammer dat deze club steeds conservatiever wordt in haar standpunten.

Het lijkt erop dat men stemmen van Wilders wil terugwinnen. Deze laatste wil van ons land zo ongeveer een Amerika aan de noordzee maken. De VVD lijkt hierin te gaan volgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 CiNNeR

@mescaline: hear hear! :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Chinaman

@Oplawaai

Dat viel mij ook erg op. Waarom die 27? Mensen van 28 kunnen wel “afgeschreven” worden en in de bijstand? Die zijn het niet waard om in te investeren met onderwijs en werk? Ik neem aan dat mensen van onder de 28 een extra vrijstelling van belasting krijgen omdat ze geen gebruik kunnen maken van de bijstand?

Het stokpaardje van de VVD, het terugbrengen van de staatsschuld is erg slecht onderbouwd.

Wat willen ze:
[quote “”]Gelijke productiviteit diensten- en publieke sector[/quote]
Dream on. Dat probeert men al sinds de invoering van het begrip ambtenaar en heeft nooit zo mogen zijn. Dat dient 1,2 miljard op te leveren?

[quote “”]Minder beleids- en inspectieambtenaren [/quote]
Voor 500 miljoen. Zoals al eerder is gebleken komen er alsmaar meer ambtenaren bij. De VVD wil er minder van. Hoe? Op dit moment is volgens mij zo ongeveer de enige manier om minder ambtenaren te krijgen te wachten tot ze met de VUT of pensioen gaan. Dat betekend dus dat er de komende 4 jaar geen enkele nieuwe beleidsambtenaar of inspecteur zal kunnen worden aangenomen en de ministeries enkel nog bevolkt zullen worden door oude mannetjes met VVD speldjes.

[quote “”]Beperking zorguitgaven[/quote]
Sinds de laatste ijstijd stijgen de zorguitgaven. De VVD wil ze terugbrengen. Wie gelooft het?

Ergo:
1 De VVD is een partij voor ouderen. Jongeren hebben er niets te zoeken.

2 De VVD strooit met geld en zal waarschijnlijk ten tijde van de komende hoogconjunctuur weinig tot niets kunnen aflossen op de staatsschuld.

Van al dit zoet krijg ik een beetje het zuur. Zelfs de SP moet met een beter plan kunnen komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Ben tarici

De vvd wilt alleen solidariteit onder de rijken, zodoende maken zij de tegenstellingen tussen arm en rijk alleen maar groter, wat niet goed is voor de stabiliteit in Nederland. De vvd is wel duidelijk!
Maar ja, wat heb je aan duidelijkheid als men a-sociaal is? De sp is duidelijker en sociaal, deze partij gaat ook veel winst maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Chinaman

@Ben tarici

Boel geblaat en niets concreets. Terug je hok in en pas terugkomen als de SP met iets concreets komt.

Mocht je echt het concept programma van de VVD lezen zal je weinig arm-rijk tegenstellingen tegenkomen en meer oud-jong.

Maar goed, de SP vindt het blijkbaar niet nodig om ook maar iets te vertellen en roept mensen enkel als schapen op om te gaan stemmen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Ben tarici

De vvd heeft de euro ingevoerd:de grootste oplichterij zonder weerga! Het graaien en grijpen in de top gaat maar door. Waar de sp voorstaat dat weet men.
Zorgverzekering naar draagkracht,huurstop, lageuitkeringen omhoog,meer vastebanen,mensen op de werkvloer beter betalen,de kleine middenstand stimuleren en dure managers eruit schoppen.
Hoe zit het met de leugens over Irak?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Chinaman

Wel erg makkelijk. Zo zwart wit ziet de SP de wereld dus. Erg jammer maar geeft goed aan wat de SP stemmer zoekt.

Zorgverzekering naar draagkracht.
Echte rijken wonen toch al over de grens.

huurstop
Stop particuliere verhuur huizen!

lageuitkeringen omhoog
Niemand hoeft te werken

meer vastebanen
Op partijbureau SP?

mensen op de werkvloer beter betalen
Vooral dan in India en China.

de kleine middenstand stimuleren
Hoe? Uitkeringen direct overmaken naar de bakker?

dure managers eruit schoppen
Sorry vergeten, de SP wil van Nederland een ontwikkelingsland maken. Niger heeft weinig dure managers.

Hoe zit het met de leugens over Irak?
Oja, Saddam is een persoonlijke vriend van van Bommel. Massamoordenaars en het Socialistische gedachtegoed horen nog steeds bij elkaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Ben tarici

Saddam is grootgemaakt door amerika,vriend van de vvd.
Van de werkenden moet jij het toch van hebben.
De sp is sowieso tegen oorlog, jullie zijn vóór oorlog.
De grote aandeelhouders werken nooit!
Jullie willen ook de hele cao weghebben,daarom werken veel Polen onder het miniumloon,als er ’n fatsoenlijke cao loon was, dan namen de bedrijven ook Nederlanders aan. Toch? De rechtse partijen zijn de partijen van de angst. Hoe zit het met de bouwfraude,zuiderzeelijn,betuwelijn en hogesnelheidslijn?
Is dit ook zwart wit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Chinaman

@Ben tarici
Goh, ik ben spontaan VVD’er. Postje 13 niet gelezen?

Zwart – wit blijf je zeker.
Stompzinnig om altijd tegen oorlog te zijn. Duits was jouw hoofdvak op school? Taliban terreur in Afghanistan tegen de Afghanen had altijd mogen doorgaan. Lekkere gozer ben jij.

Grote aandeelhouders zijn in jouw ogen altijd slecht. Tuurlijk. SP. Grootste aandeelhouders in Nederland zijn pensioenfondsen. Bijvoorbeeld het ABP. Beheerder van het pensioen van duizenden ambtenaren en leerkrachten. Bron van al het kwaad.

Ik ben helemaal voor een veel hoger loon in Nederland. Dat zou erg goed zijn voor de Chinese en Indiase industrie. Er zijn hier nog miljoenen armen die flink zouden profiteren van al die banen die vanuit Nederland daarheen gaan. Laten we er een sociale wereld van maken!

Ik snap daar trouwens helemaal niets van die nep socialisten die mensen uit het buitenland (Polen bokvoorbeeld) opeens als iets minderwaardigs zien en niets gunnen. Waarom zouden die mensen geen r echt hebben op een leuke baan? Mensen dar hebben jarenlang geleden onder een sociologisch bewind dat de economie de nek heeft omgedraaid. Lekker daar laten creperen dan maar. Lekker sociaal!

Zuiderzeelijn, Betuwelijn en hogesnelheidslijn houden duizenden mensen uit de SP doelgroep op dit moment aan het werk. De SP had natuurlijk liever het geld direct aan ze willen geven, zonder dat ze daar eerst vieze handen voor moesten maken. Was tevens beter geweest voor de verkiezingsuitslag.

Hoe was het met die bonnetjes affaire in Amsterdam? Was de SP ook niet een van de partijen die oneigenlijk gebruik maakten van gemeenschapsgeld?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Ben tarici

Geeft toch toe dat je ’n rechtse bal bent, jullie regeren al sinds tientallen jaren, jullie hebben van Nederland ’n puinhoop gemaakt. Je durft nog niet eens je naam bekent te maken. Over de euro hoor ik je niet.
Tot nu toe heb ik van je nog geen fatsoenlijk antwoord gekregen. De tomaten groeten, Ben Tarici

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 CiNNeR

@Chinaman (13): Tot 27 vallen mensen nog deels onder varantwoordelijkheid van de ouders indien er sprake is van schade, onoplosbare schulden etc. Denk dat daaom gekozen is voor die leeftijd, na je 27e ben ik werkelijk en in alle opzichten op jezelf aangewezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 CiNNeR

‘ik’ moet natuurlijk ‘je’ zijn, mijn excuus

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Chinaman

@Ben tarici

Tomaat? druif zal je bedoelen. Omdat ik niet op communistische wijze op m’n knieën lig voor jouw nergens onderbouwde standpunten betekend dat ik nergens antwoord op geef! Ga toch dromen over het socialistische arbeidersparadijs. Als je dan toch aan het dromen bent, maak dan meteen even een lijstje van punten die de SP tijdens regeringsdeelname heeft gescoord in de afgelopen 450 jaar van dit uitermate rijke en welvarende landje. Weet je zeker dat Marijnisse het er wel mee eens is dat jij publiekelijk toegeeft dat je de SP aanhangt? Buiten een paar loze kreten komt er namelijk geen zinnig woord uit.

@CiNNeR
Ok, dan zou een reden kunnen zijn, maar toch apart. Schade en onoplosbare schulden zijn volgens mij toch heel iets anders als dagelijks brood en dak boven het hoofd. Verder is de uitvoering van de bijstand net overgedragen aan de gemeentes die heel flexibel met scholing en werk kunnen omgaan. Nu alweer bevoogdend vanuit Den Haag ingrijpen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Ben tarici

Ik dacht dat de communisten uit waren gestorven.
Jij komt altijd met dezelfde cliché’s.
Volgens mij doe je aan zelfprojectie.
Je hebt mij nog geen antwoord gegeven op mijn vragen.
Ik raad je aan ’n pilletje in te nemen, dan kom je er misschien achter hoe je zelf heet.
Zo, nu ga ik ’n heerlijke grimbergen drinken.
Hahaha!
Met tomaten groeten, Ben Tarici

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Chinaman

@Ben tarici

Gelukkig SP, anders zou ik bang zijn dat je het op een zuipen zet op je werk…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Eric

Chinaman:”Verder is de uitvoering van de bijstand net overgedragen aan de gemeentes die heel flexibel met scholing en werk kunnen omgaan”. Tuurlijk, maar eigenlijk was het een verkapte bezuinigingsmaatregel.

Bekende truc: je wilt bezuinigen, dus je verzint een nieuwe berekeningsmethode of draagt het budget over aan een ander en vertelt hem dat ‘ie daarmee ook extra zaken moet doen die eerder niet in dat budget zaten. Andersom slaagt Schiphol er op die manier elke vijf jaar weer in de geluidsgrenzen verder op te rekken. Zo mogen nu de peieken ineens “gecompenseerd” worden met wat elders onder de grens ligt. Kwestie van tijd voor die piek plotseling de nieuwe grens wordt, “want dat kan nu op sommige plaatsen ook al”…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Chinaman

@Eric
Dat gedraai met Schiphol is imho iets anders als het bijstandsgebeuren. Er zijn een flink aantal gemeenten met leuke initiatieven gekomen om mensen te motiveren om wat te gaan doen. Doordat het op een lager overheidsniveau wordt geregeld en omdat de uitvoering minder strikt is geregeld heeft de regeling het gewenste effect dat er minder geld nodig is.

Bezuinigingen door mensen uit de bijstand te laten komen. Daar lijkt mij toch weinig mis mee. Ook hoor en lees ik weinig commentaar van bijvoorbeeld Groen-links en SP. Zo slecht zal het dan ook wel niet gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Jasper

Nog even daargelaten dat het VVD program niet alleen sigaren uit de eigen bevat, en vooral overjarige in niet zo frisse nieuwe zakken heeft, en de gedoodverfde kandidaten zich nu reeds als leden van een Fortunistische vereniging opstellen, is het programma in een woord samen te vatten ‘nuts’. (Met dank aan een Amerikaanse generaal wiens naam mij even ontschoten is, maar ik geloof dat het Patton was) En nee, ik ga dat even niet uitleggen/onderbouwen, want ik hou de kwalificatie voor het program als geheel voor een zichzelfbewijzende waarheid (ook al met dank aan allochtonen, in deze de Fransen en de Amerikanen.)
Eigenlijk wou ik CinNNER alleen even wijzen op een verkeerde conclusie, sargasso reaguurders, en niet sargasso zelf, hebben weinig op met de sociale zekerheid. En subtiel maar niet onbelangrijk verschil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Chinaman

Wij wachten vol spanning op de o zo vernieuwende (concept ) programma’s van PvdA, Groen Links, SP en D66.
Deze bevatten vast geen sigaren uit eigen doos en wijn? uit oude/nieuwe zakken. Vast een en al frisse fruitigheid.

Jammer genoeg is er niemand die zou willen proberen uit te leggen waarom een wijziging in de bijstandsregeling, die oplevert dat er minder mensen gebruik van hoeven te maken, slecht is. Daarbij bedoel ik dan de uitvoering van de regeling door de gemeenten en niet het schrappen tot 27 jaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 esgigt

@Jasper : De uitspraak ´nuts´ was van een andere generaal : McAuliff. McAuliff was in december 1944 de commandant in het door duitse troepen belegerde Bastogne en beantwoordde een duits ´bevel´tot overgave met ´nuts´. Patton behoorde tot de ontzettende legermacht (3e leger).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Steeph

Omdat veel mensen via news.google hier uit komen op zoek naar de kandidatenlijst, hier maar even een verwijzing:
http://www.vvd.nl/index.aspx?FilterId=974&ChapterId=1147&ContentId=5293

Service nietwaar?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Eric

Chinaman: ik ben voor elke regeling die mensen uit een uitkering helpt (zonder die domweg af te schaffen…). Daar hoef je niet links of rechts voor te zijn. Ik heb de afgelopen jaren helaas ook een tijd een uitkering nodig gehad en daar werd ik financieel én anderszins niet gelukkiger van. Dan kan dat inderdaad beter door gemeenten gebeuren dan door de rijksoverheid, omdat die doorgaans met regelingen komt die niet werken. (Voorbeeldje: een re-integratiebudget waarmee je alleen aan een cursus kunt deelnemen wanneer je de helft van de kosten voorschiet. Dat zal minimaal 90% van de langdurig werklozen niet kunnen.)
Wanneer gemeenten hun best doen om mensen uit de bijstand te krijgen is dat dus alleen maar toe te juichen.

Het gaat alleen te ver om dat aan regeringsbeleid toe te schrijven, want vanuit de regering gezien was de overdracht naar de gemeenten niets anders dan een ordinaire bezuiniging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 CiNNeR

@Chinaman: ik leg dan ook alleen maar uit waar ik denk dat die leeftijdsgrens vandaan komt. ben verder falikant tegen, dus enige pro-uitleg hoef je mijnerzijds niet te verwachten :)

@Jasper: excuus, daar heeft u gelijk in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Chinaman

@Eric
Dus als Balkenende jarenlang van Amsterdam naar Den Haag rijdt via Nijmegen, maar dan plotsklaps op het idee komt om rechtstreeks te rijden en zo geld te besparen, dan spring jij op de barricaden om te protesteren tegen een bezuiniging van de MP?

@Cinner
Dank voor de uitleg

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Eric

Chinaman: die vergelijking gaat niet op. De bijstand werd overgedragen aan de gemeenten, zonder extra geld om bijstandsgerechtigden weer aan het werk te krijgen. Dat moesten de gemeenten zelf zien te vinden. Ik vermoed dat lang niet alle gemeenten zich evenveel zullen inspannen.

Dat het in een deel van de gemeenten goed uitpakt is eerder aan die gemeenten te danken dan aan de rijksoverheid die gewoon geen risico van toename in bijstandsgerechtigden wilde lopen. Het is nog maar de vraag wat er gaat gebeuren als er allerlei door De Geus wonderbaarlijk genezen WAO’ers in de bijstand gaan belanden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Ben tarici

Weet ik nog je naam niet.
Ben je bang?
Tot nu toe heb ik nog geen fatsoenlijk antwoord gekregen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 mescaline

Chinaman is bang @Ben tarici, neem dat maar van mij aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 scherpenscheel

Ik vraag me sterk af waarom de SP zoveel sjagrijn weet op te roepen als ze zo weinig voorstellen en zo weinig voor elkaar krijgen…

Er was een tijd dat ik me geroepen voelde om daar sterk tegen te ageren. Inmiddels weet ik wel beter; mensen die de SP en hun aanhang op een lijn stellen met massamoordenaars tonen m.i. daarmee enkel aan niet over een dusdanig ontwikkeld moreel besef te beschikken dat een dergelijke discussie zinvol wordt. Als ik daar al behoefte aan zou hebben (=>nooit), dan vervoegde ik mij wel in op GeenStijl.nl en dat is dan ook wat ik Chinaman ten sterkste aan zou raden; hij maakt er vast veel vrinden.

Wat we voorts aan de VVD hebben lijkt me vandaag eens te meer overduidelijk geïllustreerd:een laf stelletje baantjesjagers dat voornamelijk aan zichzelf en de pegels denkt. Als ik oprecht liberaal was zou ik me op mijn positie gaan beraden maar die zorg deel ik gelukkig niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 CiNNeR

@Eric: een deel WAOers zijn al in die bijstand beland en de sociale diensten hebben daarover al aan de bel getrokken. Helaas is de politiek horende doof en ziende blind daarvoor. Overigens zijn er veel WAOers die partners hebben en die vallen gewoon helemaal uit de statistieken. (Eigenaardig genoeg hebben ex-WAOers geen recht op bijstand maar mensen die buiten de WIA vallen wel??!!) Mooi staaltje rekenwerk, zomaar minder arbeidsongeschikten in ons kikkerland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Chinaman

Vreselijk bang ja, Mescaline. Vooral als ik reacties lees als:

De vvd heeft de euro ingevoerd:de grootste oplichterij zonder weerga! Het graaien en grijpen in de top gaat maar door. Waar de sp voorstaat dat weet men.
Zorgverzekering naar draagkracht,huurstop, lageuitkeringen omhoog,meer vastebanen,mensen op de werkvloer beter betalen,de kleine middenstand stimuleren en dure managers eruit schoppen.
Hoe zit het met de leugens over Irak?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Chinaman

@scherpenscheel

Misschien lees jij tussen de regels door, maar waar maakt iemand in deze discussie een vergelijking met SP’ers en massamoordenaars?

Vertel eens hoe kies jij het vindt om in een open discussie over een concept VVD programma te gaan lopen roepen dat de SP alles veel beter zal gaan doen? Dit terwijl niemand kritiek kan hebben op het SP program omdat dat er nog helemaal niet is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 mescaline

As you wish @China. ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 scherpenscheel

@chinaman

“Hoe zit het met de leugens over Irak?
Oja, Saddam is een persoonlijke vriend van van Bommel. Massamoordenaars en het Socialistische gedachtegoed horen nog steeds bij elkaar.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Chinaman

Och, da’s een mini massamoordenaar.
Point taken, maar het is 1 persoon die bij de SP zit en het socialistische gedachtengoed kan de SP niet claimen.
Mag het duidelijk zijn dat als ik iets over Van Bommel zeg, dat dat dan niet op alle andere SP’ers slaat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 CiNNeR

Dan mag ik me vast ook afvragen hoe een topic over het VVD verkiezingsprogramma ontaard in moddergooierij richting SP. Overidealisme van de SP is toch hopelijk geen argument om VVD te gaan stemmen Chinaman? ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Chinaman

@CiNNeR
SP zorgt goed voor haar leden.
VVD zorgt goed voor leden.
Keuzes, keuzes.

Nee, ik stem geen SP maar ook geen VVD. Ik begrijp ook niet dat kritiek op programmapunten van de VVD direct het gevoel geeft bij enkele SP’ers dat je het wel eens zou zijn met (de nog onbekende punten van) die partij. Ik zou inmiddels opteren voor een echte liberale partij, maar die is er niet.

Wel aardig van de SP trouwens dat Nederland nu in de “oorlogszuchtige” NAVO mag blijven. :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 CiNNeR

Mag ik – geheel uit interesse – vragen wat je wel stemt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Chinaman

Dat mag. De afgelopen paar jaar heb ik D66 gestemd. Voor de komende verkiezingen volg ik natuurlijk eerst kritisch de berichtgeving over de programma’s op Sargasso voordat ik mijn keuze maak. ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Ben tarici

D?? staat op 2 zetels.
Met vriendelijke groeten, Ben Tarici

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Chinaman

So?

 • Vorige discussie