1. 1

  Was voorheen het adagium ‘Heb je niets te verbergen, dan heb je niets te vrezen’, sinds de afgelopen verkiezingen lijkt de VVD een genuanceerder standpunt in te nemen, vooral wat de opslag van persoonsgegevens betreft. Hoe is dat zo gekomen?

  Ik vind dat te kort door de bocht. …

  Mevrouw Hennis, die uitspraak, ‘heb je niets te verbergen, dan heb je niets te vrezen’ is letterlijk overgenomen uit de mond van uw partijgenoot Teeven.

 2. 2

  Goed dat ook de politiek de effectiviteit van de opslag van biometrische gegevens nu massaal in twijfel trekt.
  D66 in Utrecht heeft intussen raadsvragen gesteld over de (ook illegale) décentrale opslag:
  http://d66utrecht.nl/news/item/waarborg_de_privacy_van_utrechters/233?mid=

  Juridisch was de opslag in overheidsregisters al in strijd met het Europees Mensenrechten-verdrag. Het is buiten proportie wegens het ontbreken van cijfers bij de nagestreefde doelen. Daarnaast zijn er het eventuele alternatief van chip-opslag, de – onvoldoende – veiligheidswaarborgen en het scheef trekken van de verhouding burger-staat.

  ‘Niets te verbergen hebben’ is de dooddoener die privacy ontkent. Je hebt recht op privacy, tenzij … gewichtige belangen anders bepalen.

 3. 6

  @1 Dat dacht ik ook, en dat zal ook zo zijn. Ik had dan ook een soortgelijke reactie willen posten, totdat ik ‘Teeven’ en ‘Paspoortwet’, googlede en ik ook heel veel hits vond over bedenken m.b.t. identiteitsfraude en mogelijkheden om je als burger uit een strafdosier verwijderd te krijgen als blijkt dat je er niks mee te maken hebt.

  Teeven blijft een botte anti-privacy-hork en Hennis’ verontwaardiging namens de VVD is daarmee wel een beetje hypocriet. Maar toch goed dat ze er achter komen dat de bezwaren die ze zelf al hadden gewoon principieel onverenigbaar zijn met het centraal opslaan van biometrische gegevens.

  Beter ten halve gekeerd dan ten volle gedwaald.

 4. 7

  Wat al sinds de komst van Hennis duidelijk is, is dat er een richtingenstrijd in de VVD gaande is op dit punt. Teeven en nu ook Opstelten roepen de hele tijd ‘veiligheid boven privacy’. Gelukkig is Jeanine Hennis er nu voor enig tegengeluid, want zij stelt duidelijk dat privacy ook belangrijk is en dat eerst nut en noodzaak van maatregelen bekeken moeten worden zodat een zinnige afweging tussen privacy en veiligheid gemaakt kan worden.

  Jeanine Hennis heeft aan het langste einde getrokken toen ze gelijk aan de rem trok toen bekend werd dat justitie aan een centrale database bankgegevens zat te denken. Wat betreft de opslag van vingerafdrukken heeft ze het veel moeilijker, omdat ze het nu ook tegen de big-brother partij bij uitstek moet opnemen. Donner gaat immers over de centrale en decentrale databases met biometrische kenmerken. Ook gaat Donner uiteindelijk over de (al aangenomen) paspoortwet waarin staat dat justitie van de gegevens gebruik mag maken voor opsporingsdoeleinden. Ook van de decentraal opgeslagen gegevens dus!

  Al met al is dit een mooie stap van de VVD, maar ‘we’ zijn er nog lang niet.

 5. 11

  Ik begrijp de obstinatie niet. Dit hele gedoetje over privacy komt regelrecht voort uit het hippie tijdperk. Vrijheid blijheid geen moraal ensow.

 6. 12

  @11,

  Dus jij vindt het acceptabel, dat de huidige regering, ons, -bij voorbaat-, als (potentieel) crimineel wegzet? Het moge duidelijk zijn dat onze vertegenwoordigers totaal niet beseffen waar ze mee bezig zijn.

  “Ik had toen nog niet het flauwste vermoeden dat uitgerekend Nederland zou besluiten tot het opzetten van een centrale database met een daaraan gekoppelde opsporingsfunctie.”

  En dat, volgens jou, vanwege een paar hippies?

  Van Pedofiele Terrorist, ben ik nu enkel nog maar “terrorist”.
  http://www.iblocklist.com/list.php?list=dcha_pedophiles

  (+peerblock.com)

 7. 14

  @13 Even je droge ironie doodslaan: hangt van het gedoog-akkoord af, denk ik.

  Misschien dat het Hernandez/Lucassen/de Mos/Sharpe gezeik er ook nog voor gezorgd heeft dat Wilders wat minder hoog van de toren blaast als niet-vastgelegde punten besproken worden, zoals ze iedere maandag schijnen te doen. Het is nu natuurlijk té makkelijk om voor Mark en Maxime te zeggen: “weet je zeker dat je die stelling met 24zetels kunt backen, Geert?” (maar dan minder cynisch)

 8. 15

  Gelukkig komt aan het eind van het interview de aap toch uit de mouw: “Wat er natuurlijk wel is gebeurd en niet buiten beschouwing gelaten kan worden, is dat er met de toename van terreur, zware criminaliteit en misdaad (…)”.

  Ook een aantal zinnen ervoor: “De VVD is in het verleden altijd als liberale partij in de bres gesprongen voor privacy”. Nee mevrouw Hennis, dat heeft de VDD niet gedaan, kijk maar. U ziet, voornamelijk tegen privacy gestemd. Geen leugens gaan verspreiden.

 9. 16

  @15: Zij denkt waarschijnlijk in termen van het EP, waar de ALDE een betere trackrecord heeft als het over privacy gaat (hoewel haar stelling dan nog overdreven is). Het moet toch wennen zijn hier in Nederland, waar ze waarschijnlijk met aanmerkelijk conservatievere en veel meer law-and-order gerichte fractiegenoten opgezadeld zit dan in Brussel.

  Beetje jammer trouwens om te doen alsof toename van terreur, zware criminaliteit en misdaad feiten zijn, zonder onderbouwende cijfers te geven.