Vuurwerkverbod splijt samenleving

Vuurwerk -consumentenvuurwerk om precies te zijn- is gevaarlijk, vervuilend en kan in sommige gevallen zelfs terroristisch overkomen. Maar vuurwerk is ook leuk, mooi en het hoort bij de viering van Oud & Nieuw. Arno Bonte gemeenteraadslid van GroenLinks te Rotterdam diende een voorstel in om consumentenvuurwerk voortaan te verbieden. Het is voor burgers toch al 364 dagen per jaar verboden om vuurwerk af te steken. Waarom niet dan gewoon het op die 365ste dag ook verbieden en het vuurwerk overlaten aan de staat zoals in veel ons omringende Europese landen gebruikelijk is?

Het Radio1 programma stand.nl deed een peiling onder haar luisteraars en kwam op bijna 60% voorstanders van het verbod. Opvallend, maar de Radio1-luisteraar is niet representatief van de vermaledijde Nederlandse samenleving. Is Nederland (over)rijp voor een vuurwerkverbod? Groenlinks liet peil.nl een peiling uitvoeren (zie: DavidRietveld.nl) en kwam met een iets gedifferentieerder beeld.

De conclusie: bent u tégen het vuurwerkverbod dan bent u waarschijnlijk een PVV stemmende jeugdige Hagenees. Bent u juist vóór het vuurwerkverbod dan is de kans groot dat u een op de Dierenpartij stemmende gepensioneerde Amsterdammer bent. Afijn, bekijkt u zelf de gedetailleerde onderzoeksresultaten. Vanwege het overvloedige cijfermateriaal houden wij op Sargasso nu even zelf geen peiling, maar voetzoekers en gillende keukenmeiden kunt u uiteraard kwijt in de comments.

Update (2009-01-02)
: Voor de mensen die de petitie zoeken, die staat hier.

 1. 1

  Blijkbaar hoort dit bij beschaving. Je verbiedt alles waar je last van kunt hebben. We beginnen met erge dingen als moorden en stelen, en dan gaat het via verkeersovertredingen en roken richting vuurwerk afsteken. Hoe ver zouden we gaan?

 2. 2

  Vuurwerk afsteken tussen 23:50 en 24:10 zou ik geen probleem vinden. Voor de rest mag het wat mij betreft worden verboden, tenzij met expliciete vergunning. De reden waarom GL het wilde verbieden (luchtvervuiling) gaat mij persoonlijk veel te ver. Maar de ravage die, bewust of onbewust wordt aangericht moet worden gestopt, evenals het straatterreur door jongeren met vuurwerk.

 3. 3

  Beschaving? betutteling zul je bedoelen.. op Geen stijl vorig jaar een leuk topic. Daarin een lijst met wat de kamer dmv voorstellen/ vragen/ amendementen etc. allemaal wilde VERBIEDEN. Het was een nogal lange lijst (om het eufimistisch uit te drukken)

 4. 4

  Edoch, waar zijn de ongevalsstatistieken, tevens uitgeturfd professionelen / niet-professionelen ? Verkoopscijfers en aantallen lichte ongevalletjes zullen nooit exact zijn, maar toch.

  Zie ook verkeersongevallen : zodra men durft erkennen dat de tolerantie eigenlijk nul moet zijn, valt er te praten, en wordt duidelijk wat de tegenstanders eigenlijk verdedigen.

 5. 5

  Welkom in Nederland, het land waar we drugs, prostitutie, abortus en euthenasie hebben gelegaliseerd…. en vuurwerk verboden.

  Maarja, ongeacht hoe het over komt in het buitenland. De rest van het jaar trekken probleemjongeren zich ook niks aan van een vuurwerkverbod, dus dan zullen ze dat 31 december zeker niet doen. Bovendien hebben de meeste vernielingen niks met vuurwerk te maken.

 6. 6

  @S’z: het is een beetje lastig vergelijken natuurlijk. Vuurwerk mag je maar 1 dag per jaar afsteken, deelnemen aan het verkeer 365 dagen per jaar. Aan het verkeer kun je – terecht – alleen deelnemen nadat je een examen hebt afgelegd. Het verkeer zelf is streng gereguleerd: snelheid, inhalen, verkeerslichten, enzovoort. Vergelijk dat met vuurwerk: alleen de aanschaf en zwaarte is gereguleerd. Op de toegestane afsteektijd mag iedereen doen wat hij (of een enkele keer zij) wil.

 7. 7

  @6

  Je kunt als overheid niet bij alles dat gevaar voor mensen zou kunnen opleveren simpelweg met een verbod komen. Er gaan jaarlijks meer mensen dood, schat ik zo, aan de gevolgen van (over)werk en vertraagde pensioenen dan er sterven door vuurwerk.

 8. 9

  Ach China, het lichtend voorbeeld van democratie. Het belangrijkste probleem lijkt mij dat in een land als Nederland met een zwakke geschiedenis wat betreft handhaving een vuurwerkverbod alleen maar gedogen van illegaal vuurwerk tot gevolg heeft. Tel uit je winst.

 9. 10

  Het is inderdaad te gek voor woorden. In de steden durven ouderen tussen kerst en nieuwjaar de straat niet meer op omdat ze de kans lopen met vuurwerk te worden bestookt. Jeugd die in drukke winkelstraten knalvuurwerk afsteekt, vuilnisbakken opblaast, bushokjes vernielt en auto’s beschadigt. In de Haagse regio had het straatbeeld veel weg van Kenia.

  Waarom zouden we dat nog langer toestaan? De vraag is niet wat we allemaal nog meer moeten verbieden maar waar de grens ligt van hetgeen we nog toestaan.

  Als je het verbieden van vuurwerk echt meent te moeten plaatsen in een rijtje van verboden die de persoonlijke vrijheid aantasten dan ben weet je echt niet waar je over praat. Vergelijkingen met China raken kant noch wal en bieden bovendien aanknopingspunten voor zeurpieten die overal domineees en schoolmeesters zien.

 10. 12

  @Bismarck#11: exact, ik zou daaraan willen toevoegen “PVV-stemmers zijn (straat)terroristen die onze samenleving uithollen en alle vrijheden waarvoor we tweehonderd jaar hebben gevochten (letterlijk) verknallen”.

 11. 13

  @7: ik durf de stelling wel aan dat in Nederland alles wat onevenredig gevaar oplevert strafbaar en/of verboden is. ‘Mildere’ gevaren zijn ook aan regulering onderhevig, zo ook het door jou genoemde overwerk. Daar ligt een grote verantwoordelijkheid bij de werkgever, die volgens mij onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel geleden schade. Ik ben het er dan ook niet mee eens dat het een zinloos verbod is. Op alle punten waar vuurwerk nu overlast en schade veroorzaakt (veiligheid, milieu, geluid, gezondheid) valt een enorme verbetering te verwachten als het afsteken van consumentenvuurwerk niet is toegestaan.

  @9: Het argument dat handhaving lastig zou zijn overtuigt me ook niet: juist als ál het afsteken verboden is, is handhaving eenvoudiger. In tegenstelling tot b.v. het gebruik van softdrugs wordt vuurwerk over het algemeen hoor- en zichtbaar in de openbare ruimte afgestoken. Het handhavingsprobleem tussen legaal en illegaal vuurwerk wordt daarmee eerder kleiner dan groter.

 12. 14

  @10: Helemaal gelijk. Die lui passen in het zelfde rijtje als die dompteur die op het verwijt dat zijn tijgers opgesloten zaten in kleine hokjes antwoordde dat de mensen in nederland ook geen vrijheid hadden, want je mocht maar 80 rijden over de weg!

  Waar blijft het credo mijn vrijheid houdt op waar ik die van anderen beperk? Vuurwerk lijkt me daar een schoolvoorbeeld van. Als je je zorgen maakt over je vrijheden, ageer dan liever op identiteitsplicht, gegevensbewaarplicht, kinddossier, softdrugsverboden (want nee #5, zelfs softdrugs zijn hier niet gelegaliseerd) en andere echte vrijheidsbedreigingen.

 13. 15

  Vuurwerk wordt voornamelijk door kinderen/jeugdigen erg
  gewaardeerd en ik zelf zou het werkelijk allerverschrikkelijkst vinden om volgend jaar een video van Tom met een hand met drie afgerukte vingers te moeten gaan kijken.

  Ik zie er wel iets in in de context van bescherming dus. Een van de meest fundamentele kenmerken van jeugdigen is het niet noodzakelijkerwijs in staat worden geacht tot het maken van overwogen keuzes ter bescherming van zelf en anderen en al zeker niet als het zoals bij vuurwerk om iets dermate intrinsiek stoers gaat.

  Het idee en mijn mening erover is vergelijkbaar met die met betrekking tot alcohol. Overlaten aan de ouders werkt niet door zelf-overschatting en een gebrek aan kennis (“ik ben er toch ook niet slechter door geworden!” — “wellus”) en een wettelijk verbod zou dat wel doen.

  Een werkelijke enorm hoog percentage van mensen is namelijk ernstig gezagsgetrouw en het geeft ouders de mogelijkheid om zichzelf niet als overmatige fatsoens-rakker/angsthaas te moeten profileren als ze er iets aan willen doen — na slechts 1 generatie niet meer te hoeven opboksen tegen een maatschappij waarin datgene dat zij gevaarlijk of onwenselijk achten als de norm geldt.

  Ik vind mezelf een behoorlijk fundamentalistisch liberaal maar met een erg grote uitzondering voor kinderen (en eventueel anderen) die niet in staat geacht kunnen/moeten worden beslissingen te nemen over zaken waarover ze nog niet voldoende kennis hebben. Die verdienen meer bescherming.

  Zo. Het paternalisme druipt er van af. Hit me…

 14. 16

  En als alternatieve reactie trouwens — voor de groep qua leeftijd weer iets boven de groep waar ik het in #15 over heb en waarmee vernielingen door vuurwerk het grootste probleem vormen zou een verbod ook effect hebben maar minder wenselijk zijn alleen vanuit die beschermingsgedachte.

  Ik heb inmiddels ook voorstellen gehoord om vuurwerk-vrije zones af te kondigen — de omgeving van bejaarden tehuizen zou je bijvoorbeeld denken. Wel eens meegemaakt hoe erg sommige fragiele mensen kunnen schrikken van elke knal, steeds weer?

  Over tijd groeien die zones daarna vanzelf tot we op het punt aangekomen zijn dat “het marktplein” nog zo ongeveer de enige toegestane is en is er ook effect geboekt op het gebied van de (ernstige) vernielingen door vuurwerk.

 15. 17

  @David (13):

  Op alle punten waar vuurwerk nu overlast en schade veroorzaakt (veiligheid, milieu, geluid, gezondheid) valt een enorme verbetering te verwachten als het afsteken van consumentenvuurwerk niet is toegestaan.

  Ik geloof er eerlijk gezegt niets van dat die paar uur per jaar vuurwerk afsteken enorme milieu en gezondsheidswinst opleveren. Mensen worden steeds intolereanter. Een paar uur per jaar (over)last is al teveel.

 16. 18

  @ 17:

  De zijkant van mijn woning is nog steeds ernstig zwart-geblakerd door de roet van het vuur dat ernaast in de oudjaarsnacht heeft gewoed — en erg makkelijk de houten delen aan het dak van mijn woning aan had kunnen steken terwijl ik eronder lag te slapen.

  Mensen worden wellicht ook steeds intoleranter maar de overlast door mensen/jeugdigen die steeds minder lijken te beseffen dat de wereld geen videospelletje zonder consequenties is wordt dat ook.

 17. 19

  @#6 (DR) : mijn #5 wil niet de statistieken vergelijken, wel de discussies / debatten. Qua verkeersongevallen is de tolerantiedrempel in elk geval laag gezet, bij gebrek aan vuurwerkongevalsstatistieken weet ik niet hoe het in het andere debat zit.

 18. 21

  Ik vind het opmerkelijk dat de veiligheidsdiensten het hele jaar proberen te voorkomen dat mensen aan springstoffen kunnen komen, om dan 3 dagen per jaar de handel er in wel toe te staan.

  En dat het illegaal vuurwerk in de hand werkt is volgens mij onjuist, want wanneer je nu een illegale vuurpijl afsteekt valt het niet op, als het doodstil is en niemand vuurwerk afsteekt val je als illegale afstekert natuurlijk wel op.

  Mijn katten zullen zo’n verbod erg waarderen in elk geval.

 19. 22

  @ David: je stelt: ´juist als ál het afsteken verboden is, is handhaving eenvoudiger. In tegenstelling tot b.v. het gebruik van softdrugs wordt vuurwerk over het algemeen hoor- en zichtbaar in de openbare ruimte afgestoken.´

  Ooit weleens op de dagen voor Oudejaarsavond door Den Haag gereden? Volgens mij is vuurwerk afsteken dan verboden. Misschien hoor ik het in mijn hoofd knallen.

 20. 23

  Ja, laten we de overheid weer om hulp vragen omdat mensen hun kinderen niet kunnen opvoeden… Iemand anders (Youp van ’t Hek?) kwam met een betere suggestie: als je weet dat je kind vernielingen aanricht, ga dan 31 december naar zn kamer en maak alles kapot (pc, ipod, tv, enz.) en leg naderhand heel rustig uit dat papa en mama een beetje wilde oudjaarsavond hebben gehad.

 21. 24

  In deze ben ik maar een PVV stemmende Hagenees. Het principe van verbieden vanwege vervuiling is zwak gezien er genoeg vervuilende industrie is die wel 365 dagen per jaar mogen doorgaan omdat het vervuilende een te grote economische voordeel oplevert. Het stimuleren van minder vervuilende vuurwerk lijkt mij zinniger. Voor wat betreft de overlast is het nogal een zwaktebod om een meerderheid een recht ontnemen omdat een minderheid het verziekt. Wat mij betreft volgend jaar een sire reclame: vuurwerk overlast, dat lossen wij samen op.

 22. 25

  Als je een lijst ziet van alle ongeregeldheden en incidenten, terwijl men al jaren achtereen spreekt van een relatief rustig verlopen jaarwisseling, vraag je je toch ernstig af wat voor ellende en rottigheid er moet gebeuren wil men spreken van een onrustig verlopen jaarwisseling.

  In Utrecht had men geen eens voldoende mankracht bij de politie om op alle meldingen af te gaan.

  Wat doorgaans voor tolerantie moet doorgaan is in de meeste gevallen niks meer dan onverschilligheid. “Zolang ik er geen last van heb, dan vindt ik het best”.

  Met een opgeblazen brievenbus door een viertal jochies van hooguit 12 jaar (ik heb ze zien wegrennen, helaas niet herkend) tijdens de laatste jaarwisseling, zal het niet verbazen dat ik welwillend tegenover een algeheel verbod sta van het afsteken van pariculier vuurwerk.

  Zoals al eerder in deze draad is opgemerkt is handhaving bij een algeheel verbod ook eenvoudiger.

 23. 26

  @ su, #24:

  Het vervuilings-argument vind ik inderdaad een zo danig zwaktebod dat het jammer is dat het gebruikt wordt en de discussie vervuilt.

  Een verbod heeft genoeg goede redenen om geen slechte nodig te hebben wat mij betreft. En zelfs nog als je een verbod zou beperken tot woonwijken, of bepaalde woonwijken, of …

 24. 27

  Vuurwerk afsteken een recht noemen gaat mij nogal ver. In de meest van de ons omringende landen is het afsteken van particulier vuurwerk volgens mij niet toegestaan en volgens mij zijn daarover nog geen klachten binnengekomen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

  Toen een vriend van mij uit Engeland hier een paar jaar geleden tijdens Oud en Nieuw op bezoek was wist hij niet wat hij meemaakte om 12 uur. Hij dacht minstens dat WO III uit was gebroken.

 25. 29

  Wat betreft handhaving is er meen ik een algehele verbod op autos in de fik steken. Waarom leidt dat niet tot het uitbannen van van zulke incidenten bij de jaarwisseling? Wellicht is een algehele straatverbod effectiever..?

 26. 31

  @ su, #29:

  Deels omdat vuur (destructie, geweld) de norm is tijdens die nacht. Gecombineerd met overmatig alcohol gebruik een fantastische garantie voor nog veel meer ellende.

  Als je vuurwerk weet te concentreren op een beperkt aantal plekken binnen een stad/dorp zullen de vernielingen daar buiten ook verminderen.

  Denk ook eens aan de machtig mooie nieuwe tradities van met mamma en pappa naar de buurt vuurwerkzone gaan en meedoen aan het grote feest. En opbieden in hevigheid tegen de naburige zone.

  Snik. Had ik maar zo’n mooie jeugd gehad…

 27. 32

  @22: Juist. Op dit moment bestaat er namelijk geen verbod op consumentenvuurwerk. Een verbod op consumentenvuurwerk geldt natuurlijk niet alleen voor het afsteken, maar ook voor het verkopen. Dat betekent dat er in de aanloop naar het nieuwe jaar geen vuurwerk verkocht wordt en er dus stukken minder vuurwerk voor handen is. Reken er maar op dat dat een hoop knallen scheelt. Natuurlijk zal er geknald worden, maar de mensen die het risico nemen zullen er een stuk minder zijn en zoals gezegd eenvoudige op te sporen.

  @25: in Den Haag kon de Brandweer zijn werk niet doen omdat ze beschoten (!) werden met vuurwerk. Maar ja, wordt dan gezegd: niet het vuurwerk is het probleem, maar de mensen zijn het probleem. Een stellingname die naadloos aansluit bij die van de NRA.

  @29: wat is je punt? Moeten we alles wat mis gaat toestaan omdat we het niet tegen kunnen houden? Ik ben er overigens wel van overtuigd dat de jaarwisseling zonder vuurwerk een stuk rustiger zal verlopen, en het aantal autobranden vermoedelijk ook zal afnemen.

 28. 34

  @24: Ik vind jouw argumentatie dan weer zwak. Het buitenproportioneel vervuilen door een volledig overbodige kortdurende activiteit (vuurwerk afsteken met nieuwjaar) vergelijken met een veel meer over het jaar verspreide vervuiling die relatief onvermijdbaar is appels met wieldoppen vergelijken. In die ene nacht knallen we 15% van alle kopervervuiling het oppervlaktewater in en zorgen we voor een 55-voudige fijnstofconcetratie tov. normaal.

  Het vervelende is dat het milieuvervuilende vuurwerk (namelijk siervuurwerk) nu juist niet het vuurwerk is dat op andere terreinen tot overlast is (knalvuurwerk, de hoofdoorzaak van de kapotte brievenbus en angstige oudere). Als je siervuurwerk gaat verbieden, hou je alleen nog maar de straatterroristen met hun rotjes en strijkers over, die jaarlijks tot een duizendtal letsels leiden.

 29. 35

  # 33:

  Alleen een verbod op het op willekeurige non-designated plaatsen afsteken ervan inderdaad. Volgens mij zou invoering daarvan al voldoende van het probleem oplossen.

 30. 36

  @29: Ik zou dat juist omdraaien: moeten wij alles verbieden dat bij misbruik gevaarlijk is? Met zo’n argument zul je toch echt ook cirkelzagen in de ban moeten doen. Voor de rest vind ik het argument dat handhaving alleen mogelijk is bij een algeheel verbod een zwaktebod los van de vraag of iets verboden moet worden.

 31. 37

  @ 34:

  Ook een goed punt. Een verbod beperkt tot niet sier vuurwerk zou ook al ver gaan. Designated zones houden dat ook en beetje in — niet echt veel lol aan rotjes van je af werpen op het marktplein.

 32. 38

  @ 36:

  Nee, er is geen noodzaak tot het verbieden van alles dat bij misbruik gevaarlijk is. Als het nuttige bij goed gebruik opweegt tegen de eventuele scahede bij misbruik is dat geheel onzinnig. Messen, cirkelzagen, hamers, …

  Alleen goed gebruik van rotjes lijkt nogal moeilijk te definieren. Echt, het jaagt nog niet 1 geest weg.

 33. 39

  Ik blijf erbij dat de tijdelijke(!) verhoging van de fijnstofconcentratie (een keer per jaar) hooguit vervelend is, maar zeker geen milieuramp.

  Uiteraard zijn de incidenten/vandalisme waarbij ernstige schade onstaat te betreuren. Maar als we alle ongelukken willen voorkomen moeten we ook bijvoorbeeld auto’s verbieden.

 34. 41

  Om maar eens oudhollandsch te polderen: wat dacht u van hogere accijns? Zal verbruik doen verminderen, zorgt ervoor dat ik niet meer mee hoef te betalen aan de troep die de paupers maken, en wie weet blijft er daarna nog wat geld over om de files korter te maken.

  Veel van bovenstaande pleidooien voor een verbod komen met voorbeelden van overlast. Begrijpelijk, maar: bijna al die voorbeelden betreffen iets dat nu ook al verboden is (illegaal vuurwerk, afgestoken voor de toegestane tijd).

  Een verbod treft juist de brave buurman die eens per jaar een beetje wil patsen, en juist niet de pyromane probleemjeugd waar @10 bijvoorbeeld zo’n last van heeft. Laten we hem eens wat minder verbieden – uitgerekend een liberale partij als GroenLinks zou daar terughoudend mee moeten zijn.

 35. 42

  @39: En 2000 kg koper (en de nodige andere metalen, alsmede sulfaten en nitraten).

  Daarnaast gaat het niet alleen om moedwillige vernielingen, maar ook om de inherente risico’s van het grootschalig gebruik van explosieven door ondeskundigen.

 36. 43

  @ 41:

  Ik weet niet of het helpt. Ik vind de hoeveelheden geld die aan vuurwerk uitgegeven worden al volstrekt absurd. Zoals je zegt, het is patsen, meer/beter zijn dan de buurman.

  Maar bovendien is sier-vuurwerk van B. Buurman het grote probleem niet. Een pure prijs-maatregel gaat onder jongeren ongetwijfeld een grote vlucht naar illegale import veroorzaken — als prijs het enige verschil is is er natuurlijk ook geen pak-kans bij het afsteken.

  Ik houd het op:

  1 – Verbod op niet sier-vuurwerk
  2 – Afsteken alleen toestaan in aangewezen gebieden

  2 zou 1 overbodig maken dus dat is een of, en ik kies voor 2. De aangewezen gebieden zijn oorspronkelijk ruim te nemen en krimpen vanzelf wel door bewoners organisaties.

 37. 44

  @42:

  Geef de consument dan emissierechten die hij met de gemeentes kunnen verhandelen voor vuurwerkshows. Vervuiling is goed te verminderen zonder algeheel verbod.

  [..] maar ook om de inherente risico’s van het grootschalig gebruik van explosieven door ondeskundigen.

  Nanny state. Een consument die zich aan de gebruiksaanwijzingen houdt en alle aangeboden adviezen opvolgt is kundig genoeg. Uitsluiten van onzorgvuldig gebruik kan voor niks uitgesloten worden.

 38. 45

  @44: Met explosieven (en dat is vuurwerk) ligt dat niet zo eenvoudig. Daar is een gebruiksaanwijzing onvoldoende waarborg voor veilig en deskundig gebruik.

  Om een minder gevaarlijk voorbeeld te noemen: Auto mag je ook niet rijden als je maar belooft een enkelpagina gebruiksaanwijzing van de betreffende auto te lezen. Daar moet je een vergunning voor halen (het rijbewijs), gewoonlijk voorafgegaan door een langdurige cursus. Er blijken ook mensen ongeschikt (die halen het rijbewijs niet) en die mogen dus nooit autorijden. Bij vuurwerkgebruik wordt die geschiktheid niet getest en wordt de waarborging van de deskundigheid ook niet afgedwongen middels een vergunning. Ik vind dat vreemd, want vuurwerk blijkt (gezien het aantal letsels) nog gevaarlijker dan auto’s.

  Of begrijp ik dat je ook tegen het rijbewijs bent en vindt dat minderjarigen ook best mogen autorijden (alleen niet eentje kopen onder de 16)?

 39. 46

  @45:

  Er vallen relatief veel meer dodelijke slachtoffers bij de door vergunning gereguleerde autorijden dan bij het enkelpagina vuurwerk. Maar volgens mij geeft dat vooral aan dat de complexiteit van het gebruik van een auto hoger is dan bij het afsteken van een vuurpijl. De ene handeling vereist certificering, terwijl een ander slechts duidelijk uitleg behoeft.

 40. 47

  De hele laatste dag van het jaar die pokkeherrie, liever nooit meer! Het lijkt wel oorlog, terwijl vuurwerk toch iets feestelijks moet zijn. Voortaan graag alleen nog goed geregeld siervuurwerk.

 41. 48

  @13

  Steeph, ik wilde alweer een heel verhaal gaan houden over eigen verantwoordelijkheid en dergelijke. Maar laat ik simpelweg volstaan met op te merken dat ik A: zo onderhand geheel verbods-moe ben en het B: meer in de Wildershoek vindt passen dan ergens anders. C was dan de inleidende zin…

 42. 49

  Ik heb zo mijn twijfels bij dit voorstel. Ik zie de voordelen, maar ben behoudend tegen het instellen van verboden. De afweging tussen deze zaken vind ik op dit moment nog te moeilijk om (voor mezelf) te maken.

  Wat me wel aan het denken zette, is de gevolgen die het jaarlijks afsteken van (consumenten)vuurwerk heeft voor mensen met een handicap en / of (chronische) ziekte. Een kort zoektochtje op internet leverde veel verhalen op over de gevolgen voor mensen met een chronische ziekte of handicap. Ik vind dat ook de positie van deze mensen in de discussie betrokken dient te worden!

  Een aantal verhalen die ik tegenkwam en wat meer argumenten staan op mijn site: http://www.rensenieuwenhuis.nl/archive/ziekte-handicap-en-vuurwerkverbod/

  U kunt daar ook uw eigen ervaringen met ziekte / handicap en vuurwerk kwijt. Ik hoor ze graag, om me er een beeld van te vormen hoe vaak dit soort problemen voorkomen.

 43. 50

  Er zijn gevolgen die spelen bij chronisch zieken en gehandicapten.

  Als je slecht ter been bent bijvoorbeeld ben je al snel ook erg onzeker op straat, op geheel dezelfde manier als dat ook optreedt bij ouderen. Je kunt je niet snel uit de voeten maken, een zijsprongetje doen, algemeen — jezelf verdedigen.

  Dit betekent voor beide categorieen een groter onbehagen op straat, en meer vermijden van die straat.

  In een maatschappij die gelukkig nog steeds maar heel weinig mensen herbergt die, zonder alcohol of andere verdovende middelen, niet uit zichzelf ouderen en (zichtbaar) gehandicapten ontzien is het niet veel meer dan de eigen angstigheid echter en speelt het bovendien op niet veel meer dan een paar dagen aan het eind van het jaar. Het hoeft geen rol te spelen in de discussie.

  Astmatici zijn een categorie die inderdaad ook last ervaart, maar wederom slechts op het moment dat het veel is (oudjaarsnacht zelf) en wat mij betreft zouden ook die niet bij de discussie betrokken hoeven te worden.

  Als chronisch ziek of gehandicapt zijn niet naar was dan was het ook niet zo’n probleem — niet de hele wereld hoeft zich aan te passen aan de zwaksten, hoewel rekening houden met natuurlijk in alle gevallen hogelijk gewaardeerd wordt.

 44. 51

  Een punt dat ik nog vergeet (hoewel het boven ook al ergens staat) is mensen met een fragiel zenuwgestel die bij elke knal, de hele dag door, steeds weer, een hevige(re) reactie van het zenuwgestel ervaren.

  Ook een probleem dat speelt bij zowel sommige chronisch ziekten als bij relatief veel ouderen maar waar je een medicus voor zou moeten raadplegen om te weten of het anders dan vervelende ook schadelijke effecten heeft. Op Parkinson patienten bijvoorbeeld…

  Ik pleit hierboven voor een zonering waarbij de omgeving van bejarden- en verzorgings tehuizen wat mij betreft inderdaad buiten de zones zou vallen.

  Verder geldt nog steeds m’n laatste paragraaf van #50.

 45. 52

  32. David,

  Je schrijft.

  ‘Ik ben er overigens wel van overtuigd dat de jaarwisseling zonder vuurwerk een stuk rustiger zal verlopen, en het aantal autobranden vermoedelijk ook zal afnemen.’

  Denk eerder andersom: overheidsgetreiter door het instellen van een algheel vuurwerkverbod zal bij menig ‘vuurwerk afstekende Hagenees’ de stoppen doen doorslaan en met gelijke munt worden terugbetaald.

  Het voorstel is overigens wel het toppunt van overheidsbetutteling. Neederlands compromie las ik ook al: vergunningen en vuurwerk vrijezones.

 46. 53

  @46: Auto’s leveren meer dan 1000 letsels per dag op? Dat is de gemiddelde score van vuurwerk van oud op nieuw. Mogelijk ook omdat velen (net als jij blijkbaar) de complexiteit van veilig omgaan met vuurwerk onderschatten. Dat pleit alleen maar meer voor een vergunningstelsel.

 47. 54

  Het voorstel is overigens wel het toppunt van overheidsbetutteling.
  Verplichte zorgverzekering
  Verplichte gordels in auto’s
  Rijbewijs
  Onderwijsplicht
  Verbod op alcohol onder de 16
  Wapenwet

  Het verbieden van de verkoop en het gebruik van explosieven lijkt me in dat rijtje nou niet bepaald het toppunt.

 48. 55

  @53:

  Daarmee ga je er dus vanuit dat als je vuurwerk 365 dagen van het jaar toestaat dat iedere dag op nieuwjaarsnacht lijkt. Dat lijkt mij een onrealistische aanname. En dan zit je toch aan te hikken tegen een duizendtal verkeersdoden per jaar, laat staan andere letsels.

 49. 56

  België kent een flink liberalere vuurwerkwetgeving, met name omdat men daar veel minder vuurwerk afsteekt dan hier.

  Wat zou er precies gebeuren als we in Nederland de verkoop van vuurwerk 365 dagen per jaar toestaan? Blaast Nederland zichzelf dan op? Zijn Nederlanders inderdaad veel minder te vertrouwen dan Belgen?

  Of zou het kunnen dat de lol er dan helemaal afgaat? Het Nederlandse softdrugsbeleid leert ons dat vrijgeven van wiet het spul minder spannend maakt.

 50. 57

  @Bismarck en Salonsocialist: Een grote groep mensen vertoont het gedrag van een twaalfjarige. Een groep is moeilijk stil te krijgen, niet luisteren naar aanwijzingen enz. Hoe groter de groep, hoe lager het niveau. Neem nu een stadion met voetbalsupporters, gemiddeld niveau is 8 jaar. Kinderen moeten nu eenmaal worden betutteld. Zijn jullie tegen een verplichte zorgverzekering, tegen de onderwijsplicht, moet iedereen een wapen kunnen dragen, moeten kinderen jonger dan 16 jaar toegang krijgen tot alcohol? Wie verstandige maatregelen afdoet als betutteling levert een sterke onderbouwing voor de bewering dat het maar goed is dat anderen voor hem of haar denken.

 51. 58

  De regels voor vuurwerk en de handhaving van die regels kunnen een stuk beter, dan hoeft er niet persé een vuurwerkverbod te komen. In mijn omgeving is het vanaf eind oktober tot gisteravond raak. Ik noem het vuurwerkterrorisme van een paar mensen die de samenleving willen verstoren maar te weinig lef hebben om dat openlijk toe te willen geven en anderen de kans te geven om dat tegen te gaan.

 52. 59

  @55: De situatie nu is zo dat op oud en nieuw 1000 mensen verwond raken aan *legaal* afsteken van vuurwerk. Ik ga nergens anders van uit (ik begrijp dat jij dat graag doet om de vergelijking scheef te trekken, maar die is dus niet zo). Dat even op 1 nacht. Daarmee is dus die ene nacht gevaarlijker dan een willekeurige nacht autorijden.

  Daar gaat het hier ook om. Is die ene nacht spelen met explosieven ons 1000 gewonden, 36 miljoen aan schade, 2000 kg kopervervuiling (+ de nodige andere vervuilingen) en een onbekende psychologische en gezondheidsschade (bij ouderen en mensen met luchtweg- en hartziekten) waard?

 53. 60

  Wanneer ik aan ‘tolereren’ cq. ‘gedogen’ denk kom ik er niet uit met vuurwerk. Zo gevaarlijk is het niet.

  Een verbod is echter helemaal niet raar, ik kan geen enkel argument bedenken waarom het niet verboden kan worden, net zoals elders in Europa. Wat is de meerwaarde van vuurwerk? Alleen voor kinderen is het fantastisch, verder zitten alleen volwassen etters vuurwerk af te steken, uit verveling, om te jennen, weet ik veel. En dan hebben we het niet over dat uurtje bij Oud en Nieuw (stelletje naievelingen hier!), het begint dagen voor Oud en Nieuw en gaat nu nog door. Of ligt dit aan de wijk waar ik woon?

  Ik kan alleen maar negatieve aspecten verzinnen voor vuurwerk, tegenover principiele anti-betutteling argumenten. Is de traditie rondom vuurwerk wederom niet een oerhollandse massahysterie geworden? Het gaat nu nergens meer over, kortom: verbieden die hap, laat vuurwerk over aan professionelen. Beperk het legale vuurwerk tot sterretjes, een lullig vuurpijltje, voetzoeker of firecracker voor de kids.

 54. 61

  @ 60:

  Dat is inderdaad het belangrijke argument tegenover andere verboden — vuurwerk heeft niet ook nuttige gebruiken zoals auto’s, cirkelzagen en al dat andere dat mensen er bij halen

  En vooral knal-vuurwerk niet. Een paar geestelijk beperkten hun

  “boem”
  “haha”
  “boem”
  “haha”
  “boem”
  “haha”
  “boem”
  “haha”
  “boem”
  “haha”
  “boem”
  “haha”

  pleziertje ontzeggen vind ik opwegen tegen al die vuilnisbakken, brievenbussen, verkeersborden, straatnaam-borden, auto-uitlaten, bejaarden met dichtgetapede brievenbussen, putdeksels, gas-leidingen, …

 55. 63

  ik ben zelf gek van vuurwerk en kan een vuurwerk verbod niet begrijpen ik snap dat er vernielingen worden aan gericht en ik snap dat dit niet mag maar dit is een DEEL van de vuurwerk stokers er is ook een deel dat zich aan de regel houd en NIKS vernielt of kwadebedoeling heeft !!!!
  vuurwerk hoord bij oud en nieuw je hoort s’avonds met je familie naar buiten te gaan en naar vuurwerk te kijken en af te steken.
  we mogen ten slotte toch ook in nederland drugs gebruiken hoeveel doden vallen daar wel niet door hoeveel mensen hebben daar nou geen last van!!!???
  pak eerst is zulke problemen aan !!!

  MVG Robinj.

 56. 65

  De lijst waar Sickbock, #3, op doelt: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2007/12/eindejaar_verbiedtd_topic.html

  Maargoed dit is maar een of ander GL raadslid met dat aandacht tekort komt, dat is bij deze dan ook weer opgelost. Tevens ben ik van mening dat het verstandig zou zijn als men de geschiktheid van gemeenteraadsleden herevalueert na een lobotomie.

  Los daarvan ben ik absoluut voorstander van het qua wetsovertreding gelijk stellen van het afsteken van een rotje en het opblazen van mijn eigen auto. Sterker nog, ik verheug me er al op; nadat bepaalde kansenmensen vorig jaar mijn auto half hadden opgeblazen met oud en nieuw, wil ik dat nu ook zelf wel eens proberen:-)

 57. 67

  @66: Ik dacht ook al, ik kan me niet herinneren zulke nette goed onderbouwde posts gemaakt te hebben. Blijkt het van ver voor mijn herinneringsvermogen te komen. Ik merk wel dat ik ben afgezakt in de loop van het jaar.

 58. 68

  @67: Misschien komt dat ook een beetje omdat het niet zo’n hele grote uitdaging is om boven het intellectueel niveau van de gemiddelde reactie hierboven uit te stijgen;-)

 59. 71

  De “gein” is dat we een “democratisch..met kleine letters” kiesstelsel hebben en we dan kiezen en in the afterparty krijgen we het voor onze kiezen :(

 60. 72

  Ik snap de rede. Maar 9 op de 10 mensen doen zulk soort dingen niet. het zijn mij eerder de hanggroep jongeren die dese vernielingen veroorzaken.

 61. 74

  Staakt uw wild geraas!

  Een verbod op het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw, dat is de doelstelling van de actiegroep Staakt het Vuren. De naam van het comité is leuk gekozen, en heeft wat weg van de actiegroep Onkruit uit de jaren tachtig. Nu maar hopen voor de frater van het clubje, Paul S., dat hij over 20 jaar niet geconfronteerd wordt met zijn lidmaatschap van deze groepering. Het zou trouwens wel een goede grap zijn wanneer actiegroep Staakt het Vuren zou besluiten de wapens op te pakken, maar dit even terzijde.

  De 70 miljoen euro aan verkocht vuurwerk hebben in 2007 geleid tot ruim 900 miljoen euro aan maatschappelijke kosten, zo weet de Volkskrant vandaag te melden. En zoals de tijdsgeest dicteert zal een vuurwerkverbod deze misstand verhelpen en de burger weer in het gareel krijgen. Wat zijn maatschappelijke kosten? Het zal ongetwijfeld een optelsom zijn van de politie-, ambulance- en brandweerinzet tijdens de jaarwisseling. Ik voorspel u dat het handhaven van een vuurwerkverbod waarschijnlijk tot nog meer kosten zal leiden. Niet alleen omdat de politie op dezelfde dag meer zal moeten doen, het percentage illegaal en onveiliger vuurwerk zal toenemen waardoor ook het opgelopen letsel ernstiger uitvalt. Gemeentes kunnen nu toch ook prima vuurwerk organiseren (zoals in Rotterdam) om de particuliere ambitie te beperken? Een verbod lijkt gelegitimeerd door een krappe meerderheid van de bevolking, het handhaven ervan hopeloos gezien de 45% die aangegeven heeft absoluut tegen een verbod te zijn.

  In navolging van de Franse groepering FONACON (front d’opposition à la nouvelle année), ben ik wel erg voor een verbod op 2009. Is het hele probleem van vuurwerk ook meteen opgelost.

  Bron: http://rbtimes.wordpress.com/

 62. 75

  plezier is niet in geld uit te drukken RB,

  dat de Randstadleu categorisch weigeren de instructies te lezen en vuurpijlen horizontaal gaan afsteken juist richting overheids instanties lijkt mij een duidelijk signaal

  Hier vlak bij de grens stimuleren we dat den gemiddelde burger enige ervaring heeft met het afsteken en vervaardigen van explosieven en bommetjes.
  Net als met coffeeshops, we hebben er geen problemen mee.

 63. 76

  Opmerkelijk dat in dit k*tland alles wat maar een beetje lollig is maar weer verboden moet worden.

  Door klussen en huishouden vallen jaarlijks meer slachtoffers, gaat dat ook verboden worden?

 64. 78

  Ik ben zelf gek van vuurwerk. Ik vind de reacties op het vuurwerk hier een beetje overdreven. Net alsof rotjes schade kunnen aanrichten aan gebouwen. Toegegeven dat er ook jongeren zijn die rotjes naar ouderen gooien (waar ik dus absoluut tegen ben, als ik er 1 betrap dit te doen in de buurt van mijn oma heeft ie een probleem!). Het probleemveroorzakende vuurwerk zijn de illegale belgische knallers. Ik heb niet zoveel ertegen dat jongeren dit vuurwerk gebruiken, zolang het maar verantwoordelijk gebruikt word, en niet gebruikt word om dingen te slopen.

  Het verbieden vanwege het milieu is helemaal een trieste reden. Gaan we vliegtuigen, auto’s etc etc ook verbieden. Want geloof mij, dat geeft meer milieuproblemen dan 1 dag per jaar vuurwerk.

  Daarbij nog de vingers die eraf geblazen worden. Dit is gewoon het gevolg van het niet goed gebruiken van vuurwerk. Waarom moeten de goede leiden onder slechte?

  Ik ga zelf elk jaar met een paar vrienden overdag vuurwerk afsteken. Wij doen dit alleen op plekken waar mensen geen last hebben van ons, en als er iemand langskomt houden wij het vuurwerk in de zak of tas. Ik ben 17 jaar, en geloof mij dat het overgrote deel van mijn leeftijdscategorie verantwoordelijk omgaat met vuurwerk, legaal of illegaal.

  Er zullen vast weer mensen zijn die hierop zullen reageren en dat ik ongelijk heb. Maarja de leeftijdscategorie van die mensen zal een stuk hoger zijn. Het overgrote deel van die mensen is (blijkbaar) vergeten dat ze zelf ook jong zijn geweest.

 65. 79

  @ Kevin:

  Ik ben ouder maar ben geenszins vergeten dat ik ooit jong was — en knalvuurwerk destijds ongeveer van dezelfde geestdodende debiliteit achtte als ik dat momenteel doe.

  Als je na het afsteken van 2 rotjes het stoere van het destructie-potentieel nog niet hebt laten opheffen door de onzinnige, stompzinnig monotone saaiheid heb je een karakterprobleem, niet een intrinsiek leeftijds-bepaalde voorkeur.

  En merk op dat knalvuurwerk ook het enige probleem is. Om mezelf te quoten (#61):

  vuilnisbakken, brievenbussen, verkeersborden, straatnaam-borden, auto-uitlaten, bejaarden met dichtgetapede brievenbussen, putdeksels, gas-leidingen, …

  Die auto vergelijking is nu al 10.000 keer gemaakt en ook hierboven. Zoals evenzo vele keren tegen geworpen — auto’s hebben nuttige gebruiken, rotjes niet. Geen geest die er de benen van neemt.

  Knal-vuurwerk is dom, monotoon en belachelijk. Het is je stempel op de wereld drukken door te bewijzen hoeveel je kapot kan maken. Geloof iemand die het pad al heeft afgelegd — het is veel belangrijker om te laten zien hoeveel je heel kunt maken.

 66. 80

  Vuurwerk verbieden? Daar gaan we weer. We worden steeds meer betutteld, of willen steeds meer betuttelen. Eerst het rookverbod in de horeca, vervolgens het paddoverbod en nu gaan er stemmen op om vuurwerk te verbieden. Briljant..

  Er zijn nou eenmaal mensen die vuurwerk willen afsteken, en die houd je niet tegen met een verbod. Natuurlijk zullen er mensen zijn die zich erdoor zullen laten afschrikken, maar de ‘die hard’ vuurwerk enthousiast zal zich er niet door laten afschrikken en zal heus wel aan z’n portie knalkruit komen. Een verbod zal dat niet veranderen.

  Wat doet een verbod dan wel? Het zorgt ervoor dat die groep mensen het illigaal moeten aanschaffen. Het zorgt ervoor dat de politie een heel sh*tload aan werk te doen heeft, want ze moeten de onmogelijke taak op zich nemen het te controleren. Het zorgt voor minder respect voor overheidsinstanties, want mensen vinden dat die teveel zich overal inmengt.

  Even uitlichten. Als mensen vuurwerk illigaal moeten aanschaffen heb je de poppen aan het dansen. Zolang vuuurwerk in Nederland nog verkrijgbaar is, is men verzekerd van een zekere veiligheidskeuring. De kans dat je vuurpijl te vroeg afgaat is een stuk kleiner bijv. dan wanneer je Belgisch rotzooi koopt. Die zekerheid is weg als men vuurwerk helemaal verbied, dan moet men z’n knalkruit in België halen waar je nou eenmaal niet zeker bent van de degelijkheid van het spul. Natuurlijk wordt er al het een of ander uit het buitenland gehaalt door een paar eigenzinnige stupido’s, maar mensen zijn nu nog niet van het buitenland afhankelijk voor zijn of haar vuurwerk.

  Daarnaast heeft de politie dan een enorme hoeveelheid werk te verichten, wat gewoon niet mogenlijk is. Dan zou je op elke hoek van de straat een agent moeten zetten (wat al niet kan, want zoveel agenten zijn er niet eens), en dan nog steekt men gerust af. Het controleren is gewoon onbegonnen werk, en het houd de politie van ander werk af. Werk, wat potentieel minstens even belangrijk of nog wel belangrijker is, zoals op de ‘algehele’ orde letten, en niet op een klein deel ervan. Ook krijgen de overheid en haar instanties een imagoprobleem, aangezien de bevolking (zeker het deel wat opzich al ver van Den Haag afstaat) zich betutteld voeld.

  Ik kan het ook ergens wel begrijpen dan mensen tegen knalkruit zijn, maar er zijn er ook genoeg die er dol op zijn. Wat zijn dan de tegenargumenten tegen vuurwerk?

  1 Het maakt lawaai.

  Dat is puur iets persoonlijks. Er zullen er veel het maar lawaai vinden en die alleen maar professionele siershows kunnen waarderen, maar daar staat tegenover een andere groep mensen die het zelf afsteken even leuk en mooi vinden, en er een heel jaar naar uitkijken. Het lawaai is puur persoonlijk dus.

  2 Slecht voor het milieu en dieren worden er bang van.

  Nou daar kan ik wel inkomen. hoewel ikzelf vuurwerk erg leuk vind, zit ik toch in m’n achterhoofd te piekeren over al dat kruitdamp en rotzooi op straat, aangezien ik het milieu ook hoog heb zitten. En daarnaast de dieren. Dieren in het wild, maar ook huisdieren kunnen er last van hebben. Voor huisdieren is het beste om ze af te schermen zoveel mogelijk, zodat ze het minste last hebben van alle flitsen en knallen.

  3 Het is gevaarlijk.

  Dat ligt eraan. Zoals al eerder gezegt, is vuurwerk wat in Nederland verkrijgbaar is al redelijk veilig opzich, en als daar ongelukken meer gebeuren is het vaak door de eigen stommiteit van de oen die ging stunten. Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Nou wordt er ook aanzienlijk veel gekocht in het buitenland (vooral België en Duitsland) en die hebben minder regels wat betreft vuurwerk. Buitenlands vuurwerk is daarom ook illigaal en dat is maar goed ook. Maar bovenal is vuurwerk zo gevaarlijk als je het zelf maakt. Je hebt het zelf in de hand als je buitenlands rotzooi koopt of als je niet doet wat er op de verpakking staat. Natuurlijk heeft het potentieel gevaar, het is en blijft iets wat explodeert, vandaar ook dat je moet nadenken voordat je iets doet. Dat gezegt, het verkeer is ook gewoon gevaarlijk en ook daar moet je goed bij opletten.

  Ik vind dat vuurwerk goed gereguleerd moet worden. Niet van 10:00 tot 2:00, maar van 18:00 tot 02:00 afsteken bijvoorbeeld. Het verbieden van bepaalde rotjes, minder kg aan vuurwerk per persoon, zijn ook ideën. Daarnaast moet de regering vooral iligaal vuurwerk bestrijden, aangezien daar de meeste ongelukken mee gebeuren. hetzelfde vind ik over paddo’s eigenlijk. Zolang softdrugs legaal is is het gebruik ervan beter te controleren, dat geld dus ook voor vuurwerk. Maar voor de rest ‘is it up to you’, en om vuurwerk te verbieden omdat er elk jaar weer klojo’s rondlopen, is gewoon niet eerlijk tegenover de mensen die wél verstandig met vuurwerk omgaan, en die er ook plezier van hebben, zoals ik.

 67. 81

  @ Lexcoaster:

  Dat is een heel verhaal maar het wordt een beetje vermoeiend om alle argumenten steeds weer te herhalen. Je verhaal kan met een daverende klap van tafel geveegd worden door op te merken dat vuurwerk in de meeste Europese landen al verboden is en dat die landen niet met vuurwerk horror-scenarios kampen.

  Dat komt ook gewoon door de aanleiding van deze post (een jaar geleden; het is dus geen kwestie van ‘nu gaan er weer stemmen op’). Steeds meer mensen zijn het eens met een verbod en gaan zich daar dus niet tegen verzetten.

  Nee natuurlijk is het niet oncontroleerbaar. Ja natuurlijk wordt het het eerste jaar dat het verbod geldt relatief veel genegeerd, en natuurlijk wordt dat het tweede jaar minder, en het derde weer minder, en …

  Nee natuurlijk helpt een maatregel geen 100%. Nee natuurlijk bestaat het getals-spectrum niet uit 100 en 0.

 68. 82

  @Rene,

  Dat jij die mening hebt wilt niet zeggen dat iedereen die mening met je deelt. Zoals jij het zegt worden rotjes altijd gebruikt om dingen te slopen (net alsof rotjes daar de kracht voor hebben). En mij hoor je niet zeggen dat ik denk dat ik stoer ben omdat ik rotjes afsteek. Boeiend dat het monotoon is etc etc, maar als mensen het leuk vinden moet je dat ook respecteren. Laat het duidelijk zijn dat ik het over de mensen heb die er GEEN dingen mee vernielen.

 69. 83

  vuurwerk moet legaal blijven. we moeten niet alles gaan verbieden en steeds meer van onze vrijheid in dit land afnemen. en dat vuurwerk is een overlast kan zijn is misschien wel waar, maar auto’s kunnen ook een overlast zijn of hangjongeren op scooters die de straten onveilig maken.
  kortom: we moeten vuurwerk niet gaan verbieden anders zullen er nog een hele hoop andere dingen verboden worden waar ”men” last van zou hebben.

 70. 85

  Welkom in Nederland, het land waar we drugs, prostitutie, abortus en euthenasie hebben gelegaliseerd…. en vuurwerk verboden.

  Na Ja Vuurwerk verbieden Kweet zeker Dat het meesten er niet gaan aan houden en op gaan naar iligaal vuurwerk

 71. 88

  VOOR DE BLINDE MEDEMENS IS KNALVUURWERK DE ENIGE MANIER OM VAN VUURWERK TE KUNNEN GENIETEN – MAAR DAT ARGUMENT TEGEN EEN VUURWERKVERBOD ZAL WEL AAN DOVEMANSOREN GERICHT ZIJN /seth /retropost

 72. 92

  Welkom in Nederland, het land waar we drugs, prostitutie, abortus en euthenasie hebben gelegaliseerd…. en vuurwerk verboden.

  Zo ideaal als jij het hier schetst is het niet, maar het gaat de goed kant op.

 73. 93

  Ik heb niets tegen het afsteken van vuurwerk, maar wel als dat op oudejaarsdag al voor 12 uur ’s nachts gebeurt.
  Indien er zoveel vuurwerk is verkocht dat we dit niet tussen 0:00 en 02:00 uur in de oudejaarsnacht kunnen afsteken, dan koop je toch wat minder zodat je tijd genoeg hebt om het binnen dit tijdsbestek af te steken.
  De viering van Oud- en Nieuwjaar wordt op de huidige manier (vanaf ’s morgens 10:00 uur mag er vuurwerk worden afgestoken) geweld aan gedaan.
  En als men zich niet een deze regels kan of wil houden, dan mag wat mij betreft het afsteken van vuurwerk door particulieren worden verboden.
  Het gedoogbeleid moet maar eens overboord.

 74. 94

  Wanneer je – zoals ons is overkomen – op oudejaars dag door straten rijdt en wordt tegengehouden door volwassenen mannen -“stoppen want we zijn met belangrijke dingen bezig” die het nodig vinden midden op straat een grote partij vuurwerk aan te leggen en af te steken, wanneer je ’s nachts thuis komt en op straat liggen vele grote hopen brandend afval van ‘vuurwerk liefhebbers’ waar mensen die geen vuurwerk hebben afgestoken van lieverlee maar wat emmers water overheen gooien, wanneer je huis en je auto diverse rok- en brand sporen kent, wanneer er op je stoep bergen afval liggen van vuurwerk, vind ik dat een verbod meer dan op zijn plaats is.
  Het is te gek voor woorden dat je verscheidene dagen de straat niet op kunt omdat er anders rotjes worden gegooid of vuurpijlen op je af worden geschoten.
  En dat men op 2 januari de gemeente de rotzooi van een ander ziet opruimen!
  Heeft in dit geval niets met betutteling van doen!

 75. 95

  Croon, dan moet je verhuizen naar een ander wijk.

  Ik hoor altijd mensen kletsen over geldverspilling. What the fuck gaat het jullie aan, waar andermans geld naar toe gaat !!!

  Vuurwerk in omringende landen wordt gewoon afgestoken. In Duitsland word de laatste drie dagen vuurwerk verkocht in de Lidl, voor 3x goedkoper dan hier in Nederland. Daar moet je gewoon worstelen om aan het vuurwerk te komen. Zeker nog nooit in Polen en Tsjechie geweest ? Daar verkopen ze pas explosieven ( absurd trouwens,om het nederlandse vuurwerk explosieven te noemen. U weet niet eens wat explosieven zijn ). In Italie worden regelrechte bommen verkocht, die zwaarder zijn dan de ( oh zo heerlijke ) lawine pijlen. Spanjaarden zijn helemaal gek van vuurwerk, engeland mag je iedere dag vuurwerk afsteken ( zwaarder als in Nederland ) en in Malta hebben ze zulk gevaarlijk vuurwerk, dat je dat niet eens mag exporteren. Scandinavie verkoopt zeer zwaar vuurwerk ( vuurpijlen met 10x meer lading als in Nederland ).

  Kom op, lul lekker niet uit je nek en denk een beetje na. Vuurwerkverbod mag komen, als ook sigaretten worden verboden, honden niet meer mogen schijten en softdrugs illegaal wordt. Als dat niet gebeurd, moet het gewoon blijven.

 76. 97

  Wat een onzin zeg, ik ben dus in dit geval een PVV’er. Er werd dit jaar voor ongeveer 65 miljoen opgeblazen of de lucht in geschoten, goede afsluiting van het jaar 2008 na die lekkere kredietcrisis.

 77. 99

  Je moet niet denken dat vuurwerk voor de vernielingen zorgt, dat doen niet de onschuldige kinderen, die alleen maar rotjes, misschien een shock (kan wel net zo hard gaan als een nitraat als je hem op de kop zet) en wat vuurpijlen hebben, maar de vernielingen aan bv verkeersborden gebeuren door de oudere jongeren, rond de 16, die stoer willen doen, met illegaal vuurwerk, zoals vlinders, nitraten, lawinepijlen, en zelfs als je het vuurwerk verbod instelt blijven er vernielingen door illegaal vuurwerk. verder word de meeste overlast en schade veroorzaakt door de dronken lui die in een cafe zich lam zuipen, en dan de straat op gaan. maar dat word er niet minder op door een vuurwerkverbod in te stellen hoor, die doen het niet meer om het vuurwerk, die doen het om de gezelligheid, en dat blijft elke oud en nieuw wel zo. het consumentenvuurwerk, die op zn sterkst zo sterk is als een nitraat (als je een shock hebt, en nu heb ik het over het geluid, niet de kracht) kun je geen verkeersborden of iets dergelijks vernielen.)

  ook vind ik dat je deze traditie gewoon door moet laten gaan, de mensen die vooral vuurwerk afsteken, de (kleine) kinderen, die hebben meestal 4 of 5 dingen in het jaar waar ze naar uit kijken, hun verjaardag, de zomervakantie, sinterklaas, kerst en oud en nieuw. vooral de zomervakantie en oud en nieuw zijn populair, dus die moet je zeker niet van hun afnemen met een zinloos vuurwerkverbod.

 78. 100

  VUURWERKVERBOD?! ik weet eigenlijk niet waar ze mee bezig zijn hier in deze samenleving waar al bijna niks meer mag, laten ze dan maar diegene aanpakken die de boel voor de rest verknallen.
  Als hier dat schandaal komt dan is de hele geschiedenis van het oud en nieuw gebeuren weg en zal de omzet van verkopers ook flink dalen en dat alleen door die dooie verrekte kut kakkers die alles zo “vreselijk” vinden.
  Weg met die zielige opvreters daaro in de tweede kamer.
  Doe mij maar PVV, dan kan men tenminste prettiger samenleven

 79. 101

  Oudejaars avond zonder vuurwerk? Wat moet je dan lekker op je bankje hangen en een wijntje drinken? of gezellig ned3 kijken en dan om 12 uur als hoogtepunt van de avond op je feesttoetertje blazen? duhuh en anders leuk als kuddedieren opeengepakt naar een proffesioneel geregeld vuurwerk gebeuren gaan kijken? GATVERDAMME dat is geen oudjaar Kom op het is een traditie ,en dat er debielen zijn die die traditie verzieken met hun sloopgedrag vind ik vreselijk pak die lui aan {en niet met dat halfzachte halt programma}maar pak niet de mensen die gewoon lekker met hun gezinetje een beetje voor hun eigen huis aan het knallen zijn het vertrouwde oudejaar af.Argumenten zoals gewonden? tsja hoeveen gipsvluchten zijn er dit jaar? Afschaffen van de wintersport dan maar? Argument: in andere euro landen mag het ook niet? tsja daar mag je ook geen wiet hebben.Je mag en kan niet vergelijken met andere landen.
  en overlast hmmm 16 uur per jaar? tolerant landje hoor!En daarbij een auto gaat echt niet branden van zomaar een rotje of een pijltje.
  Dat er ernstige problemen zijn dat is duidelijk,maar los dat niet op door domweg weer iets LEUKS te verbieden, De probleem gebieden zijn bekend doe daar je voordeel mee.
  En ik denk dat als je het vuurwerk wegneemt juist de vlam in de pan slaat of auto/school.En dat er dan uit pure onvrede extra gesloopt zal worden.
  Voor heelveel normaal sociaale mensen en kinderen is oudejaar een Byzondere en leuke dag juist door het vuurwerk,En al die anderen mensen hebben 364 dagen hun zin.

 80. 103

  Wat een stel debielen, die van Groenlinks.
  En de mensen die zeiken over vuurwerk afsteken, zijn meestal oud of bang voor vuurwerk. Weet je waneer je veel slachtoffers krijgt? Als zo’n vuurwerkshow van profs misgaat! En de mensen gaan dan nog meer naar België en Duitsland en let maar eens op hoeveel mensen er worden opgepakt! En dan ook zeuren over het milieu , onzin vuurwerk is maar 1 x in het jaar, Nederland flikkert elke dag meer troep de lucht in dan op oud en nieuw.
  Let maar op… hoe erg mis dat allemaal gaat.

 81. 104

  Wat denken de mensen die een vuurwerkverbod willen nou eigenlijk? Dat je met het verbieden van consumentenvuurwerk in Nederland met O&N geen knal op straat meer hoort?
  Nee zo werkt het natuurlijk niet.. De illegale handel gaat gewoon door en zal juist groeien..
  Nóg meer jongeren zullen schijt aan de overheid krijgen als hun nog meer verboden wordt en zij zullen hun ongenoegen in agressiviteit tegen dienstverleners en straatmeubilair uiten.
  Een vuurwerkverbod is dus geen juiste oplossing..

 82. 105

  Probeer de reacties hierboven te lezen voor een sampling van wat mensen denken.

  Maar los daarvan — de petitie is over de 40.000! Eerste digitale burgerinitiatief geslaagd dus. Nu kunnen we allemaal gaan zien hoe het CDA het bij voorbaat gaat afschieten! Yihaa!

  http://vuurwerk.petities.nl

 83. 108

  @Rene: Ik lees net dat jij zegt dat vuurwerk in Europese landen verboden is, in een aantal landen is dat misschien wel zo, maar bijna overal mag het gewoon. En dan gaat het er een stuk heftiger aan toe dan hier in Nederland. Kijk maar naar Tsjechië en Italië bijvoorbeeld.

  @ een of andere mafkees die onzin verspreidt: In China is het voor particulieren ook legaal om vuurwerk af te steken..

 84. 109

  @Jeroen:

  Ik zeg dat het in veel Europese landen al verboden is. Maar trouwens, dit is een thread oorspronkelijk van vorig jaar nog. Voor een meer recente thread op sargasso:

  https://sargasso.nl/archief/2009/01/01/eerste-digitale-burgerinitiatief-minder-vuurwerk/

  en ik neem aan dat er wel weer een nieuwe komt nu ie de vereiste 40.000 ondertekeningen binnen heeft gesleept. Wat het onderwerp ook is, het slagen van het eerste digitale burgerinitiatief is immers sowieso vrij belangwekkend.

  Wat dat betreft ook, geloof niet alles wat je leest als iemand het rechts-ongeldig noemt. David Rietveld gaat daar binnenkort op in op

  http://www.mindervuurwerk.nl

  las ik net…

 85. 110

  Eerst het rookverbod door de strot gedrukt(bedankt overheid, dankzij het rookverbod hebben cafe’s minder inkomsten), nu is het afsteken van vuurwerk waarschijnlijk aan de beurt.
  Mensen wordt wakker, straks mag er niks meer, straks wordt na het paddoverbod het nuttigen van alcoholische dranken verboden, hoe ver moet het betuttelen van mensen nog gaan.
  Groen Links gaat gewoon CDA nadoen met het betuttelen, Laten zij die raddraaiers maar aanpakken die niet met vuurwerk om kunnen gaan, zou vuurwerk verboden worden, dan verzinnen die raddraaiers wel weer wat anders.
  En 40.000 handtekeningen op 16.000.000 is peanuts.
  En laat ik mijn mond maar op slot doen over de bordelen die gesloten zijn.
  Ik denk dat die hele financiele crisis te danken is aan het wanbeleid van alle overheden.

 86. 111

  Persoonlijk vind ik dit verbod een tikkeltje te ver gaan, zoals ik ergens hierboven gelezen heb, een vuurwerk vrije zone, is inderdaad gewenst, voor de zwakkere mensen in de samenleving (Bejaarden) maar komaan een volledig verbod?

  Heel eerlijk gezegd, als het vuurwerkverbod erdoor gaat verrek ik het nog langer om in dit godvergeten land te willen resideren.

  Beargumentie:
  1) Het invoderen van vrijheden in de samenleving/ Creatie van meer wetten en regeltjes zijn een te duidelijk voorbeeld van bureacratie in Nederland. In mijn ogen worden we hier een dictatuur.
  2) Veiligheid of irritatie?. Vuurwerk door alleen proffesenials laten afsteken, veilger: ja. Leuker: nee. waarom? een minder zeer mooi siervuurwerk, op een enkele plaats in de gemeente is mogelijk boeren en hun grut naar het dorp/stad moeten, hoogbouw, en natuurinvloeden (mist)
  3) Economisch: De winkels krijgen minder omzet, dus dergelijke winkels kunnen eerder failiet gaan.

 87. 114

  Op het moment doet ‘ie het weer — ik zie 40.257 in de linker bovenhoek staan. Er gaan er vast nog een hoop bij komen (en das maar goed ook, want ik gok dat er meer dan 257 tussen gaan zitten die discutabel zijn…)

 88. 115

  Laten we dan ook meteen het Bladblazersverbod doorvoeren,… dat wilde GroenLinks ook al,… dus kort gezegt, gaat alleen maar over het milileu,.. investeer dan in openbaarvervoer of andere milieuaspecten en ga dan niet vuurwerk of bladblazers verbieden,…Of maak het vuurwerk gewoon allemaal legaal 365 dagen perjaar en dan gaat inderdaad de lol ervan af,….(hieronder genoemt) dus waarom deze kinderachtige voorstellen,….

  Ps. in duitsland, belgie kan je 27,28,39 Dec gewoon consumenten vuurwerk kopen. Net als hier om zelf af te steken, dus wij zij niet de “enige” in Europa.

 89. 116

  ik ken iemand die is nu 80 jaar en schiet nog elk jaar een doos patronen af met zijn vuurwerkpistool hij woon notabene al drie jaar in een bejaarde tehuis.
  trouwens ik ken bijna of geen europees land waar consumenten vuurwerk verboden is.
  straks mag je geen vuurwerk meer afsteken,maar als je iemand heb vermoord mag je door procedure fouten wel naar huis zodat je er weer rustig zonder in de gaten te worden gehouden één kunt vermoorden geen twee natuurlijk want anders loop je in de gaten.
  de doodstraf weer in voeren lijkt mij veel verstandiger als je iemand het recht op leven ontneemt heb je er zelf ook geen recht op.

 90. 117

  verveelde den haag zich weer eens en wat doen we dan o nee mensen hebben plezier dan moeten we verbieden!zijn 40.000 van de 16.000.000 tegen dan gaan we er gelijk naar kijken en de zorg,bijstand en financieele crisis laten we ff hangen maar we pakken uruzkan wel elke dag ff mee toppie den haag!

 91. 118

  Om oud en nieuw toch nog leuk te houden zouden wij bijvoorbeeld auto,s aan kunnen steken… dan wel de duurdere want die zijn uit betere materialien koper is blouwgroen, banden diep oranje.. ons kleurtje toch en als an nog eens even de tank ontploft hebben we nog een knalletje… en na het indienen van een voorstel van politikus van welke partei dan ook moet een alcoholtest afgenomen worden.. bij meer dan 0,3 promil mag hij of zij niet alleen meer rijden, maar moet ook noch eens eventjes een poosje zijn mond houden.

  Karel

 92. 119

  Goed zo… als al die mensen nu buiten zijn om 24 uur en staan dan al hun olibollen scheten te laten en stinken uit hun bek van de alkohol.. dat is de grotere milieuvervuiling als alleen maar een beetje vuurwerk. Dus eigenlijk zou er een algemeen uitgangsverbod moeten komen vanwegen de gevaren…

  PS. mijn laatste Oudennieuw was in Duitsland en de groene daar hebben het over “Brot statt Böller” dus ik had 25 broodjes gekocht en gooide die dan met oudennieuw op straat… het intereseerde niemand.

  Karel

 93. 120

  Ik ben tegen een vuurwerkverbod dan kunnen ze alles wel verbieden ook bijv.de wintersport.
  Daar vallen jaarlijks vele gewonden.
  In Nederland zijn maar 100 gediplomeerde pyrotechnisie (grootvuurwerkers)hoe wil Bonte dit realiseren.
  Bengaals vuur is erg mooi vuurwerk heeft ook mooie kanten

 94. 121

  alsof er niet al genoeg verboden zijn , en als het altijd verboden is om vuurwerk af te steken is de stap niet veel groter om dat buiten oud en nieuw om te doen …

 95. 122

  Men kan zo alles wel verbieden.
  Wat al eerder gezegd is, een vuurwerk verbod zal niet veel beter zijn voor het milieu.
  Met Nieuwjaar blijf ik lekker stoken, vuurwerk verbod of niet.
  Daarbij komt ook nog dat een verbod op vuurwerk
  het afsteken ervan alleen nog leuker word en de drang tot het vernielen van dingen zal ook toenemen.
  Mijn mening is lekker laten lullen die mensen Nieuwjaar betekend vuurwerk :)

 96. 123

  Ik heb niet alle berichten gelezen: maar mag ik men erop wijzen die PVV-Stemmers als straatterroristen zien doordat ze tegen dit verbod zijn volkomen onzin is. Ik hoef daar verder geen uitleg bij te geven, elk persoon met een beetje verstand snapt dat wel.

  En echt hoor, waar gaan we naartoe. Een stel zeikneuzen hier in Nederland. Men vergeet denk ik nog het woord ”traditie”. Verwijt de overheid maar dat ze niet genoeg beveiliging hebben voor de straatjeugd. Maar ga niet het vuurwerkverbod verknallen voor mensen die wel leuk en normaal vuurwerk afsteken! Ofwel; zich houden aan een Nederlandse traditie!

 97. 124

  omg als je vuurwerk verbied om die redene kan je net zo goed het roken verbieden om de zelfde redenen…
  het geeft ook overlast
  je kan een soort gewond rake,(kanker dus)
  en het milieu word er ook niet beter op door al die rook, dus niet zo zeure over dat vuurwerk

 98. 125

  Dit slaat helemaal nergens op!

  het is al maar een keer per jaar en het is een jaarlijkse traditie!
  Bovendien als je het zou gaan verbieden, gaan misschien wel een kwart van nederland naar het buitenland. het zijn meestal de ouderen die een verbod willen maar toen hunnie klein waren hadden ze ook hun jeugd en vonden ze het ook leuk! ze moeten is niet zo zeuren.
  Tegenwoordig mag niks meer in nederland dat geeft alleen maar trammelant voor degenen die het stom vinden.
  als je vuurwerk zou gaan verbieden kan je roken ook net zogoed gaan verbieden!

 99. 126

  Ja mensen welkom in nederland :S
  Het kikkerlandje waar niks mag :S
  Oveer een tijdje word alles zeker verboden :S
  Wedde dat je over een tijdje zelfs Al geen scooter meer mag rijden/ dan moet je daar ook weer 17 of achtien voor zijn. en die regering wil altijd maar baas bovenbaas spelen

 100. 127

  Waarom bestaat er een ministerie van cultuur(&onderwijs+wetenschap) als ze alle cultuur uit Nederland aan het gooien zijn?
  Vooral vuurwerk is een jaarlijkse traditie waar (bijna) iedereen aan meegeniet. Iets wat nooit verboden moet worden.
  En over milieuschade, ik durf te wedden dat het minder milieu schade geeft als alle auto’s die de verbieders ervan hebben per jaar produceren aan afvalstoffen.
  Gewoon niet verbieden.

 101. 128

  Het verschilt per plaats hoe mensen over vuurwerk denken.. woon je in een aso buurt is het een klere bende .. in een nette wijk is het vuurwerk wel te overzien ook qua politie krachten etc

  hier is het relatief rustig dan kan dat vuurwerk makkelijk maar idd als je mensen autos ziet vernielen met vuurwerk denk ik dat je wel voor zon verbod staat

  ff 1 ding wat de mensen hier vergeten… die kereltjes die alles opblazen en slopen doen dit met illegaal vuurwerk… dit is zo te regelen bij duizenden dealertjes in het land verbod of geen verbod er veranderd weinig wat betreft vernielingen

  het eenigste wat er op verbetert is dat mensen geen vuurpijlen meer in het oog krijgen

 102. 129

  Maar verboden word het toch nooit… het levert ook gigantisch veel geld op.. anders gaat alles naar de onderwereld.. zo moet je he took bekijken ;).. net als drugs it will never stop

 103. 134

  Komop man. Kansloos initiatief, als je eerlijke resultaten wil uit een dergelijke test moet je niet gaan ondervragen in een bejaardentehuis. daar zeiken ze allemaal dat vuurwerk overlast veroorzaakt.
  Tis maar fokking 1 dag in het hele jaar.
  Een online petitie kan ook makkelijk vervalst worden. Proxy en IP veranderen is geen moeite en zo kun je zonder moeite 1000x stemmen.

  xx schatjes