Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Het schijnt dat liberalen vroeger slimme, betrokken mensen waren, die van mening waren dat de beste samenleving er eentje is die individuele vrijheid hoog in het vaandel heeft staan. Moralisme en repressie, daar had de liberaal een broertje dood aan.

Misschien is het waar, maar dan nog hebben we het over vroeger. Tegenwoordig ben je pas liberaal als je minstens één keer per maand een nieuwe manier verzint om moslims te pesten. Iedereen heeft namelijk de vrijheid om te doen wat hem gezegd wordt en te vinden wat gevonden mag worden. Wie zich niet aanpast, moet gestraft worden. Want voor de moderne liberaal zijn wetten er om mensen te vertellen wat ze niet mogen, niet wat ze wel mogen.

Als een VVD?er zegt dat het eigenlijk strafbaar zou moeten zijn om mensen op te roepen geen belasting te betalen, zijn de tijden duidelijk veranderd. Hoewel, het ging Henk Kamp natuurlijk niet om een witte boord die de inwoners van Wassenaar opriep hun geld in beheer te brengen bij de nationale bank van Vanuatu, maar om een moslim. Die werkte met zijn oproep de integratie tegen, en dat, vindt de VVD?er, zou verboden moeten worden.

Integratie volgens de VVD betekent blijkbaar dat iedereen met een gummiknuppel de Leitkultur in gerost moet worden. Iedereen heeft zich maar te gedragen zoals hij zich hoort te gedragen, en wie afwijkt van de norm is een crimineel. Wie die norm bepaalt? De overheid natuurlijk.

Natuurlijk, het is allemaal omdat ze bij de VVD alleen nog maar kijken naar die negen zeteltjes van hun grote rivaal Geert. Die zetels moeten en zullen ze hebben, en dus gaan ze gekke dingen roepen. Om te scoren bij het volksdeel dat graag hoort dat moslims achterlijk zijn.

Maar je zult het maar zijn, ouderwets liberaal. D66 is kreupel en halfdood en de PvdA te linksig, maar de VVD vindt je duidelijk niet belangrijk genoeg. Waar stemt zo iemand eigenlijk op? De Libertariërs?

Hoeveel zetels aan zwevende liberalen zouden er momenteel eigenlijk voor het oprapen liggen?

Reacties (34)

#1 Bart

De tekst is trouwens oorspronkelijk van Iknik, maar ik heb het stuk namens hem doorgeplaatst.

 • Volgende discussie
#2 Mark

De VVD is denk ik inderdaad niet meer een klassiek liberale partij. Daarvoor moet je bij D66 zijn. Ik denk dat het aantal liberaal-stemmenden gewoon is afgenomen, die zwevenden zijn er helemaal niet meer anders hadden ze wel D66 gestemd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joost

Denk ik niet. D66 heeft een redelijk slechte bijsmaak gekregen. Daar zijn veel mensen toch gevoelig voor… De volgende verkiezingen is dat minder?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

VVD liberaal? Ik zou eerder conservatief zeggen. Dat is ook niets nieuws overigens. Als je de afgelopen kabinetten Blakenende I-II-III had opgelet (waar de VVD steeds bij zat), had je toch ook een fors conservatieve koers kunnen opmerken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 WasHetMaarWat

@2: D66 heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd als een onbetrouwbare, overbodige partij met vreemde prioriteiten. De partij is misschien van oorsprong (sociaal) liberaal, maar ook daar is de klad er in gekomen.

Het zou me niet verbazen als veel (potentiële) liberalen met tegenzin VVD hebben gestemd, of ‘dan maar PvdA’, maar dat ze eigenlijk hunkeren naar een partij die een echt liberaal geluid laat horen. Misschien dat er, nadat Rita de VVD heeft opgeblazen, een spin-off ontstaat die dat doet.

Iknik

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Jordi

@5 “D66 heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd als een onbetrouwbare, overbodige partij met vreemde prioriteiten.”

Hear hear, maar bij gebrek aan alternatieven heb ik er vrijwel alle verkiezingen op gestemd en er bijna even vaak spijt van gehad.
Ik vond D66 de laatste tijd goed bezig, maar met dat vragen naar het paspoort van Wilders vrouw zijn ze dan toch weer uit de bocht gevlogen.
Maar ja, ik troost me met de gedachte dat als ik uitgeweken was naar de Liberaal Democraten mijn stem verloren gegaan was en als ik gekozen had voor de VVD, ik nog veel meer spijt had gehad.

Voor het overige heeft Think Tank denk ik een punt door te stellen dat het aantal potentieel liberaal-stemmenden gewoon is afgenomen. Het geroep om verplichtingen en verboden is niet van de lucht en ik hoor maar heel weinig tegengeluid. Er wordt wel getwist over over wat het probleem is, maar dat de overheid zich er tegenaan moet gaan bemoeien wordt niet luid betwist.

Individuele vrijheid doet het gewoon niet zo goed op de eloctorale markt op het moment. Maar heel misschien, als het kabinet een tijdje zo doorgaat slaat het sentiment wel om.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jay

@6 het probleem is altijd geweest, en nu nog steeds, dat individuele vrijheid niet spannend klinkt zolang het niet gelijkgesteld wordt met “mijn eigen vrijheid”. De overheidsbemoeienissen van nu treffen grotendeels ‘anderen’. Kijk en dán is het natuurlijk niet erg dat die vrijheden ingeperkt worden.

Of ben ik nu te cynisch over mijn medemensen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Jordi

Goed stuk trouwens, behalve dat mi (moderne) liberaal geheel ten onrechte uitwisselbaar gebruikt wordt met de VVD.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Mark

@7: ervan uitgaande dat je met “anderen” onze “allochtone” medelanders bedoelt:

Ten eerste zijn er ook ingrepen in de privacy die iedereen aangaan.

Ten tweede is er genoeg tegengeluid te horen wat betreft bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting.

Ten derde vind ik je inderdaad iets te cynisch. Het bevorderen van integratie middels verplichte inburgeringscursussen etc. en discussies over paspoorten en hoofddoekjes zijn m.i. toch echt nodig om genoeg sociale samenhang te behouden.

Maar het voorstel van Kamp gaat te ver. Ik zie niet in waarom de normale middelen (verhoogde waakzaamheid van Belastingdienst, samenwerkend met politie) dit probleem niet kunnen oplossen.

Je kunt de uiting van de imam ook best zien als een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid.

Dat moet niet verboden worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 jan

Ik ben bepaald geen VVD’er maar ik heb wel bedenkingen bij de vergelijking tussen de islam en de inwoners van Wassenaar. Waar het om gaat is dat een imam mensen oproept geen belasting meer te betalen. Ik vind zo’n oproep onaangepast gedrag. We hebben in dit land afgesproken dat we belasting betalen om gezamenlijke dingen te kunnen betalen. De reactie van Henk Kamp daarop vind ik retoriek, maar hij heeft wel een punt. Zijn partij is niet voor weigering van belastingbetaling maar voor zo weinig mogelijk belasting betalen. Dat vind ik toch van een andere orde. Inderdaad zorgen ze goed voor de mensen die het toch al voor de wind gaat, maar dat vind ik een andere discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 R

Was het niet VVD’er Zalm die vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen burgers opriep om hun OZB niet te betalen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Jay

@9 mijn punt is niet zozeer dat die zaken niet iedereen aangaan, maar dat er een tendens lijkt te zijn dat het, zolang het je niet persoonlijk raakt in je dagelijks leven, niet zo erg is. De bekendste vorm hiervan is de “als je onschuldig bent heb je niks te verbergen” als argument voor identificatieplicht.

Maar je hebt gelijk, ik ben wat zuurpruimerig bezig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Jordi

@7
Nee individuele vrijheid klinkt niet spannend. Helemaal als je in een zeer vrij land woont. Het begrip raakt helemaal op de achtergrond als je het afzet tegen alle vreselijke misstanden waar we mee geconfronteerd worden en we iets aan mooooeeeeeten doen. (Paddodode -> paddoverbod)

Voor velen lijkt het inderdaad een vanzelfsprekendheid dat hetgeen menzelf vindt ook voor anderen zou moeten gelden en dat overheidsingrijpen, wetten en verboden de aangewezen instrumenten zijn om dit voor elkaar te krijgen. De individuele vrijheid is dan maar een lastig absract begrip dat in de weg staat van goede maatregelen.

Persoonlijk heb ik met veel van het overheidsingrijpen problemen, maar daar gaat het nu even niet om. Hoe dan ook, in ieder geval treffen deze maatregelen vaak wel een dwarsdoorsnede van de samenleving. Tegenstanders beroepen zich dan ook vaak niet op hun individuele vrijheid, maar noemen het betutteling.

Maar het stuk van Iknik ging over de door de VVD gedane oproepen tot ingrijpen. Deze raken geen dwarsdoorsnede, maar specifieke groepen. Deze imam, maar ook veel anderen, worden onder een vergrootglas gelegd omdat zij ‘lid’ zijn van een ‘groep’ waarmee wij problemen ervaren. Hun individuele gedragingen worden als vanzelfsprekend in relatie gebracht met de groep. Je moet je (nou ja, je moet niets natuurlijk)afvragen in hoeverre die groepsbenadering te rijmen is met principes van individuele vrijheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 WasHetMaarWat

@10: Mensen die hun geld parkeren op een rekening in een belastingparadijs, doen dat niet omdat we met z’n allen hebben afgesproken dat dat mag, maar omdat ze, enkel en alleen uit eigenbelang, gebruik maken van bepaalde constructies waarvan wij met z’n allen vergeten zijn om af te spreken dat ze niet mogen.

Dat is mijns inziens nog erger dan uit protest tegen het één of ander geen belasting betalen, en toch heb ik de VVD er nog nooit over horen klagen. Da’s wat mij betreft wel degelijk meten met twee maten.

Iknik

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Teun

Is de VVD conservatief of Liberaal? Was Pim links of rechts (of recht door zee)?

Ik ben het grotendeels met Jordi eens, maar volgens mij moet je niet het “welk-labeltje-kunnen-we-hier-opplakken-zodat-we-weten-waar-we -het-over-hebben”-probleem niet verwarren met het probleem zelf, namelijk dat iemand blijkbaar rare uitspraken doet. Labeltjes plakken is voor bedrijfskundigen (VVD-ers? Ben je VVD-er, BartB?).

Ik heb Kamp ook nog niet gehoord over alle religo’s die zich niet laten inenten en zich niet laten verzekeren omdat dat tegen Gods wil in gaat. Is niet verboden, maar daarom niet minder verwerpelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Joost

Het gaat er denk ik ook niet om of men wel of geen/minder belasting gaat betalen. Dat laatste is immers de nationale sport.

Het erge aan de uitspraak zit hem volgens mij vooral in het deel “de Nederlandse staat schade toebrengen”.

Veel Nederlanders ontduiken de belasting, inderdaad. Maar dat doen ze om er zelf beter van te worden, niet om Nederland schade toe te brengen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 prometeus

@16 ”Veel Nederlanders ontduiken de belasting, inderdaad. Maar dat doen ze om er zelf beter van te worden, niet om Nederland schade toe te brengen…”

Well spoken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 WasHetMaarWat

Same difference:

“Ik doe dit omdat ik er zelf beter van word, en toevallig wordt iemand anders daar slechter van.”

“Ik doe dit omdat iemand anders er slechter van wordt, en toevallig word ik er zelf beter van.”

Ik zie geen reden om een onderscheid te maken tussen deze twee redeneringen.

Iknik

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Joost

Het is een onbewust onderscheid. Als mensen het echt zouden voelen als het schade toebrengen aan Nederland zouden minder mensen het doen.

Belasting ontduiken of gewoon niet betalen juist omdát het NL schade toebrengt is iets heel anders.

Uiteraard is het ook een slecht advies, want als je je belasting niet betaalt wordt je er zelf ook slechter van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 WasHetMaarWat

“Als mensen het echt zouden voelen als het schade toebrengen aan Nederland zouden minder mensen het doen.”

Ik geloof er geen ruk van. Mensen weten best dat het schade toebrengt aan Nederland, ze kiezen er alleen voor om te doen alsof ze het niet weten.

Iknik

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Joost

Er is gevoelsmatig geen schade. NL heeft gewoon iets minder te besteden.

Het uitgangspunt is gewoon anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Roy

Ik ben het met Spuyt eens, het zit hem in de primaire intentie die schuilgaat achter het niet voldoen aan de belastingplicht.

Vergelijk de volgende situaties met elkaar:
-ik rijd door rood om sneller op mijn bestemming te kunnen zijn en rijd daarbij iemand dood
-ik rijd door rood, om iemand dood te kunnen rijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Joost

@Roy: Mooie analogie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 jeroen

nee, stomme analogie.

Dit is gewoon intellectuele luiheid: “NL heeft gewoon iets minder te besteden” is hetzelfde als NL schade aandoen door jezelf te verrijken. Het één is een vereiste voor het ander.

Alsof iemand biefstuk wil eten, maar vervolgens doet alsof het afmaken van dieren daar maar zijdelings mee te maken heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 WasHetMaarWat

Dat is een mooie illustratie van de Westerse ziekte: door rood rijden, iemand doodrijden en vervolgens doodleuk beweren dat het het feit dat dat niet je bedoeling was er iets toe doet.

Nee, dat doet het niet. Gemakzucht en stupiditeit zijn geen verzachtende omstandigheden.

Iknik

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Joost

Jawel, dat doet er weldegelijk toe.

Je hebt in Nederland ook doodslag en moord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Roy

@Iknik, dan is ons wetboek van strafrecht een symptoom van de westerse ziekte. Is namelijk niet juist de opzettelijkheid een conditio sine qua non voor het onderscheid tussen doodslag (of moord) en dood door schuld?

En @jeroen: je zult toch niet ontkennen dat het doodmaken van een koe om het beest op te eten, met als gevolg dat er een dier dood is, verschilt van een dier doodmaken om het doodmaken in se. Volgens mij is je eigen analogie stom ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 jeroen

@27: tenzij jij me kan uitleggen hoe je belanstingfraude kan plegen zonder minder aan de staat af te staan: jawel.

Wat door rood rijden betreft: als je door rood rijdt dood je niet noodzakelijkerwijs iemand, daarom is het doodslag.
Als door rood rijden altijd een lijk tot gevolg zou hebben en de bestuurder hiervan op de hoogte is, is het toch echt moord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 WasHetMaarWat

Ons wetboek is vanzelfsprekend een symptoom van de westerse ziekte. Maar dat terzijde, want morele argumenten ondersteunen met wetboeken is onzin. Dat hoort andersom te gaan.

Iemand die door rood rijdt, neemt willens en wetens het risico dat hij iemand dood rijdt. En als hij iemand doodrijdt, voor wie is dat dan precies minder erg dan een racebeest dat opzettelijk iemand dood rijdt? Voor het slachtoffer? Voor de samenleving?

En Jeroen heeft wat mij betreft gewoon gelijk: een koe doodmaken is een koe doodmaken. Het enige verschil tussen een koe doden om op te eten en een koe doden om er op te dansen is dat mensen het ene normaal en fatsoenlijk vinden, en het andere niet. Dat heeft niks met erg of minder erg te maken, maar met het rare idee dat het concept fatsoen op alles toepasbaar zou zijn.

Iknik

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 prometeus

@Jeroen en Iknik.

De analogie gaat in zoverre niet op dat als je iemand dood rijdt, je een misdaad tegenover een individu begaat, terwijl je, als je je belastingen niet betaalt, je een hele diffuse groep mensen (de samenleving?) benadeelt.

Het verschil tussen de door Roy geschetste situaties is er wel degelijk, en dat is inderdaad het verschil tussen “belasting-dood-door-schuld” (fout op je aangifteformulier), “belasting-doodslag” (belastingontduiken voor eigen gewin) en “belasting-moord” (belastingontduiking om bewust een groep te benadelen).

De intentie waarmee je een overtreding of misdrijf begaat, is dus wel degelijk van belang. Ook in onze rechtspraak. Maar nu ben ik Roy aan het natypen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Roy

Ik ben gevoelig voor het argument van jeroen: belastingfraude leidt per definitie tot schade aan de staat, waardoor je elke vorm van belastingfraude (zonder onderscheid van de reden ervan) gelijk zou moeten behandelen. Akkoord.

Morele argumenten ondersteunen met wetteksten gaat wat mij betreft prima, voor zover die wetteksten een idee kunnen geven over de constructie van recht en onrecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Roy

@29 ik begrijp je alineatje over het door rood rijden niet helemaal. Als dezelfde gevolgen altijd hetzelfde bestraft zouden worden, wat gebeurt er dan als een automobilist vergeet in zijn spiegel te kijken en daarmee iemand doodrijdt?

De uitkomst van een handeling sec kan toch niet de strafmaat aangeven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 WasHetMaarWat

“De uitkomst van een handeling sec kan toch niet de strafmaat aangeven?”

Nee, natuurlijk niet. Er is een verschil tussen, bijvoorbeeld, onoplettendheid en je gedragen als een hufter.

Maar bij de verschillende soorten belastingontduikers waar we het over hadden gaat het mijns inziens toch vooral om het verschil tussen rechtsom of linksom een hufter zijn. De intenties mogen verschillen, ze zijn allebei slecht en asociaal, het is in beide gevallen schadelijk (met medeweten van de dader) en het resultaat is in beide gevallen hetzelfde. Ik vind dat niet hetzelfde verschil als dat tussen doodslag en moord.

Iknik

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Bismarck

@33: Inderdaad, bij het belastingweigeren/ontduiken verhaal zitten we niet op een verschil tussen doodslag en moord (itt #30 zie ik dus belastingontduiking voor eigen gewin ook als moord). Om er eens een betere analogie bij te halen:
-Roofmoord: Je vermoordt iemand om zijn beurs te gappen.
-Moord uit wraak: Je vermoordt iemand omdat je hem niet moet (bv. omdat ie je beledigd heeft).

Het verschil is (net als bij de belastingontduiking) het motief. Is de ene moord minder erg dan de andere?

 • Vorige discussie
Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

…. kon je nog gewoon een bestellen

0

Reacties (1)

#1 Manzi

“Pikant detail is dat woensdag in dezelfde lunchroom politie, gemeente en winkeliers een convenant ondertekenden om van winkelcentrum Westermarkt het veiligste winkelcentrum van Nederland te maken.”

Verbeter de wereld, begin bij jezelf