1. 4

    Wishful thinking:

    De Communistisch Partij kwam aan het einde van de 20e eeuw tot de conclusie dat Marx gelijk had. De dictatuur van het proletariaat kon enkel tot stand komen in een geïndustrialiseerde maatschappij. Nu, 120 jaar na het oprichten van de PRC, en ruim en half eeuw van geplande uittbuiting, ongelijkheid en strijd kon de Partij zich opheffen en was Communistisch China eindelijk een feit.