1. 1

  Kan iemand dit artikel lezen? Want dat stelt iets heel interessants..:

  Early last month, a Nobel laureate physicist finished polishing up his theory that a deeper, deterministic reality underlies the apparent uncertainty of quantum mechanics. A week after he announced it, two eminent mathematicians showed that the theory has profound implications beyond physics: abandoning the uncertainty of quantum physics means we must give up the cherished notion that we have free will. The mathematicians believe the physicist is wrong.

 2. 2

  Ik denk dat de meeste mensen slaaf zijn van verleden, heden of beiden en een hele hoop andere dingen. Materieel vooral. Ben je echt vrij dan ben je in staat om al je bezittingen weg te geven en verder gaan.

  Vrijheid zit dus in je eigen kop en niemand is echt vrij. Dat noemen we verlichting, toch?

 3. 4

  @1

  Zou dit betekenen dat quantumonzekerheid vaak uit zelfbescherming voorkeur geniet bij wetenschappers? Was Einstein niets meer dan een predikant in stofjas die door vrije wil te introduceren te bewijzen dat wetenschap verenigbaar is met religie?

  Peter R de Vries heeft de antwoorden. Volgende week, de hele avond, quantum night.

 4. 11

  Laat ik het anders formuleren. De vraag is uitermate boeiend en wordt en werd door mensen ietwat beter ingewerkt dan wij geheel uitgekleed op universitair nivo om te ‘voelen’ wat het begrip vrijheid inhoudt.
  Het congres wat ik hier aanhaal is de absolute top en geeft inzicht (alle lezingen zijn openbaar hier op te halen en soms zelfs in audio, wat wil je nog meer?)in alle invalshoeken die een belangstellend mens maar kan hebben met de vraag wat is vrijheid.
  Anders moet je zo’n Grote vraag niet stellen dunkt me.

 5. 14

  (Dit is Steeph overigens, ondanks het webmeesteres kopje).

  Larie, ik kreeg de indruk van de link dat het meer ging over de vrijheid van denken en handelen van het individu, van binnenuit geredeneerd.
  De vraag was eigenlijk meer in een breder verband bedoeld.
  Maar goed, dat krijg je ervan als je de vraag zo kort formuleert (met opzet).

  Adrenaline is slecht, snel weer laten dalen hoor. We zouden je niet graag missen hier.

 6. 15

  Vollédig geestelijke en materiële onafhankelijke vrijheid is inderdaad een utopie. De verdwaalde hopeloze romanticus die e.e.a. tóch nastreeft wordt algemeen als een gevaar voor de samenleving gezien. Hierbij speelt m.i. het lokale referentiekader van wat onder vrijheid wordt verstaan óók een belangrijke rol.

 7. 16

  Een makkelijke vrijdag-vraag deze keer.
  Nee, natuurlijk leven we niet in volledige vrijheid: Dat zou de hemel op aarde zijn.

  Ik zie te veel mensen om me heen (en vaak ook, ikzelf) die onvrij zijn: Onvrij door een economisch systeem dat geregeld erg onrechtvaardig is, onvrij door hun eigen angsten of anderszins psychisch onvrij, onvrij omdat ze oud geworden zijn en onze samenleving ze als ‘nutteloos en duur’ opzij lijkt te willen schuiven, ik noem er maar een paar.

  Wel vind ik dat we een politiek systeem hebben dat ons veel vrijheid aardig garandeert, zij het dat dat telkens weer bevochten moet worden: zo vind ik bijv dat de enige grote partij die het woord ‘vrijheid’ in haar naam draagt een economisch systeem propageert dat veel mensen onvrij maakt, en zie ik bij verschillende politieke partijen mensen die op zo’n manier handelen in angst dat ze mensen eerder minder dan meer vrij maken.

  Maar wel hebben we politiek behoorlijk veel ruimte in ons streven naar vrijheid. Onvrijheid zit in onze samenleving eerder elders (cultuur, psyche, economie) dan in de politiek, denk ik.

 8. 17

  De eerste 5 seconden nadat navelstreng is doorgeknipt en laatste 5 seconden voor het waaien gaan benader je e.e.a. misschien. Daartussen is het m.i. schipperen met vrijheid geblazen.

 9. 18

  Volgens mij moet je helemaal niet zozeer naar vrijheid streven, maar meer naar rechtvaardigheid. Er is wel eens gesteld dat democratie geen flikker waard is als er geen rechtstaat aan ten grondslag ligt.

 10. 19

  @Jip

  De eerste vijf seconden nadat je geboren bent hap je als een idioot naar adem, daarna huil je en gaat het leven beginnen. Dat is de eerste keer in je leven dat je gebonden bent, namelijk aan toevoer van zuurstof.

  Dat is niet vrij. Niet honderd procent, in ieder geval.

 11. 20

  Aan het begin van een van z’n geschriften over ethiek vertelt Immanuel Kant een fabeltje van duifje:

  Het duifje vliegt en slaat zijn vleugeltjes tegen de lucht. ‘Wat is dit vermoeiend’ denkt het duifje. ‘Ik wou dat het luchtledig was – dan zou vliegen veel gemakkelijker zijn!’

 12. 21

  @Voorbijganger
  Misschien denkt het duifje wel:
  “Gelukkig weet ik niet wat vliegen in het luchtledige betekend, zodat ik me daar ook niet druk over hoef te maken…”

 13. 24

  “Vrijheid zit dus in je eigen kop en niemand is echt vrij. Dat noemen we verlichting, toch?”

  Ik had ff moeten dubbel checken. Verlichting in natuurlijk totale rust in de kop.

 14. 25

  Is het antwoord op de vraag niet in hoge mate afhankelijk van wat onder volledige vrijheid verstaan wordt? Het antwoord op die vraag zal ongeveer evenveel antwoorden opleveren als mensen de vraag zouden moeten beantwoorden.

  Wat mij betreft : Nee, niet in volledige vrijheid, wel in een redelijk ruime mate van vrijheid.

 15. 26

  Vrij? Zolang je je aan alle regels van ‘het systeem’ houdt. Je kunt je er niet aan onttrekken als je dat zou willen. En sure, we hebben een democratisch stemrecht maar dat betekent in feite niets meer dan dat we leven onder de dictatuur van ‘de meerderheid’ en dan ook nog eens geleid door degenen die die meerderheid representeren. Als die meerderheid dan ook nog es gekozen heeft voor een regering waar ik zelf niet voor gekozen heb en die regering aan de lopende band beslissingen neemt waar ik het pertinent niet mee eens ben dan kom ik tot de conclusie dat we in feite niet echt heel erg vrij zijn.

  Sure het is beter dan in landen met een of ander totalitair regime maar vrij? Nah… niet echt.

 16. 31

  De essays in Nexus nummer 44 gaan over massademocratie. Een belangrijk onderwerp daarvan is vrijheid. Wat is het? Willen mensen het? Hoe behoudt je de vrijheid?

  Rob Riemen schrijft in zijn inleiding over Dostojewski’s Iwan Karamazow die ons vertelt dat mensen vrijheid niet kunnen verdragen. Liever geluk dan vrijheid, is de boodschap. Wat mensen willen zijn wonderen, mysteries en autoriteit.

  ”Ontneem hun deze krachten, laat mensen vrij en zelf verantwoordelijk zijn, en als een desperate kudde zal men nieuwe leiders, nieuwe idolen zoeken in wie zij kunnen geloven, die zij kunnen volgen, aanbidden en gehoorzamen.”

  Het boek is een neerslag van de Nexus conferentie van november 2005. Lees erin hoe anderen (zoals Fukuyama, Dalrymple, Bolkestein, Margalit en von der Dunk) het concept vrijheid zien en behandelen.

  Uit de essays blijkt in ieder geval dat het bijvoeglijke naamwoord “volledig” niet in relatie tot “vrijheid’ kan worden gebruikt.

 17. 32

  Blimy: Nexus ! Voor Sargasso neusde ik daar regelmatig in, goed blad. Weer eens lezen dus; en ’t is ook goed voor koffie-en-spritskennis op de UB.