Voorstellen Nationale Conventie – 4

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo Nationale ConventieHierbij het vierde deel van de behandeling van de voorstellen van de Nationale Conventie. (Zie toelichting bij deel 1)

4. Breng onbetaalde inzet voor de publieke zaak in aanmerking voor belastingaftrek.

Toelichting Nationale Conventie:
In de Nederlandse samenleving zijn verenigingsleven en vrijwilligerswerk traditioneel sterk ontwikkeld. Op dit moment bevindt de vrijwillige inzet van burgers voor de publieke zaak zich nog op een aanvaardbaar niveau. Maar er is al jaren een geleidelijke daling gaande. Dat kan uiteindelijk ten koste gaan van onze politieke gemeenschap die als gezegd, alleen gedijt bij inzet en toewijding van velen. Het is daarom goed te zoeken naar middelen om de daling tot staan te brengen.

De norm dat alle burgers zich actief voor het collectief inzetten (‘burgerschap als ambt’), moet uitgangspunt voor beleid zijn en in woord en daad worden uitgedragen. Die norm veronderstelt dat iedereen een redelijke inzet levert voor de publieke zaak en voor de medemens. Maar een bijzondere inzet komt voor beloning in aanmerking.

De Conventie denkt aan uitwerking van dit voorstel langs de volgende lijnen:
– Geef deze regeling vorm net zoals de giftenaftrek: maatschappelijk gewaardeerde inzet wordt fiscaal gehonoreerd. Iedereen wordt echter geacht in zekere mate dit soort burgerplichten te vervullen. Dit betekent dat, evenals bij de giftenaftrek, een flinke drempel wordt ingebouwd. Alleen bovennormale inspanningen komen voor aftrek in aanmerking.
– Baken de activiteiten af die kunnen leiden tot belastingaftrek. Het moet gaan om aantoonbare en structurele bijdragen aan de actieve samenleving, zoals vrijwilligerswerk voor brandweer, Rode Kruis, vereniging en kerken, bemiddeling bij buurtproblemen, organisatie van sociale initiatieven en bestuur van wijkraden. Maar ook kan men denken aan particulier initiatief als sociaal ondernemerschap en mantelzorg voor personen met een zorgindicatie, die daardoor niet in instellingen hoeven worden verzorgd. Maatschappelijk debat hierover is gewenst. De keuze van de activiteiten die wel of niet in aanmerking komen zal altijd subjectief zijn. Vooral grensgevallen zullen onderwerp van debat zijn. Dit debat is op zichzelf al waardevol en verdient daarom royaal ondersteuning.
– Breng ook werkgevers die medewerkers in werktijd in de gelegenheid stellen vrijwilligerswerk te verrichten, in aanmerking voor een fiscale tegemoetkoming. De werknemer kan die uren niet meer opvoeren.

Uitvoering:
Wetswijziging noodzakelijk.

Dit vind ik wel een goed voorstel. Waarom zou je wel aftrek krijgen bijvoorbeeld een hypotheek (vooral eigenbelang) en niet voor het doen van maatschappelijk relevant werk. Ben het overigens niet eens met de drempel. Juist de kleine beetjes kunnen helpen. Als je gelijk verlangt dat iemand minimaal x uur tegen een bepaalde vergoeding iets moet doen voor hij/zij in aanmerking komt voor aftrek, slaat het dood.

[poll=23]

– Het volledige advies van de Nationale Conventie
– Voorstellen Nationale Conventie – 1
Voorstellen Nationale Conventie – 2
Voorstellen Nationale Conventie – 3

Reacties (10)

#1 maarten

Ja, uitstekend voorstel. Maar de praktische uitvoerbaarheid (hoe controleerbaar is vrijwilligerswerk?) lijkt me nog wel een aandachtspunt.

 • Volgende discussie
#2 Sir Humphrey

Interessant, maar ik zie wel een paar beren op de weg, te beginnen met de fiscale aftrek. Bij een gift is het duidelijk wat je van je belastbaar inkomen gaat aftrekken: de gift. Maar bij vrijwilligerswerk ligt dat wat lastiger. Ik kan me dan nog wel voorstellen dat de uitgaven die mensen doen t.b.v. vrijwilligerswerk aftrekbaar zijn, maar zo veel zal dat niet zijn.

Steeph ziet ook al een puntje: “Als je gelijk verlangt dat iemand minimaal x uur tegen een bepaalde vergoeding iets moet doen voor hij/zij in aanmerking komt voor aftrek, slaat het dood.”

Het kenmerk van vrijwilligerswerk is juist dat het om niet gebeurt, hooguit een aardigheidje met kerst. Blijkbaar is het de bedoeling om een fictief bedrag aan de gespendeerde tijd te gaan hangen, en deze fictieve verdiensten zijn dan aftrekbaar. Hoe hoog mort het norm-uurbedrag zijn? Gebaseerd op het minimumloon, modaal?

Hoe ga je de urenadministratie bijhouden? Is dat iets wat de instantie moet gaan doen? Ik denk niet dat die op de extra administratieve lasten zitten te wachten – moeten ze weer een vrijwilliger voor vrijmaken…. En hoe ga je om met de aansprakelijkheid? Als de instantie de gewerkte uren doorgeeft aan de vrijwilligers, en bij een controle blijkt het systeem ondeugdelijk en vol fouten, krijgt dan de instantie een boete?

Ik ben bang dat je een heel administratief-bureaucratisch systeem zal moeten opzetten, en het is nog maar de vraag of mensen eerder geneigd zullen zijn tot vrijwilligerswerk. Het lijkt me eerder een probleem van tijd dan van geld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Steeph

En hoe kan deze maatregel stimulerend werken voor de mensen die (nog) geen inkomen hebben? Zoals jongeren. Dat is toch zeker een doelgroep.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 The commenter formerly known as JM

Waardeloos idee. Principieel: je moet je activiteiten voor de publieke zaak miet op geld waarderen.
– Dan doe je ook onrecht aan goed burgerschap dat niet in georganiseerd verband wordt gedaan, zoals stoepje schoonvegen in de herfst en bij sneuuwval.
– Je bereikt weer vast een hoop extra bureaucratie, regels, regels, regels, die vast weer allerlei ongewenste bijeffecten hebben.

** Naam aangepast, red. **

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Chinaman

Niet doen,

mantelzorg voor personen met een zorgindicatie, die daardoor niet in instellingen hoeven worden verzorgd.

Kunnen al een zorgbudget krijgen via PGB en hun mantelzorgers betalen.

Dit leidt inderdaad enkel tot een heleboel regeltjes die (een vrijwilliger) weer zal moeten administreren. Knap ingewikkeld en dus enkel van toepassing voor oude organisaties. Jongeren die een partijtje voetbal in de eigen wijk organiseren zullen er geen baat bij hebben, terwijl ze veel meer bereiken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 TRS

zit daar nou iemand onder de naam van Jan Marijnissen te reageren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Eric

TRS: gezien de site die erachter hangt zal het een kwestie zijn van meer hondjes die Fikkie heten…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Xiwel

Ik ben tegen deze methode omdat het de belastingaangifte onnodig lastiger maakt. Zal dan ook uitpakken dat de mensen die het handigste zijn met dergelijke dingen deze aftrek opstrijken.

Ik zie er meer in dat kosten voor organisaties verlaagd worden door bijvoorbeeld een lager BTW-tarief op zaken die vooral deze organisaties afnemen. Niet dat dit zo’n superidee is. Ik kan me hier ook flink misbruik voorstellen van mensen die alles via de vereniging aanschaffen omdat dat goedkoper is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Steeph

@Xiwel: Het hoeft de belastingaanvraag natuurlijk niet moelijker te maken. Als je stelt dat al het vrijwilligers werk (gedefinieerd) dat je doet tot een x bedrag niet opgegeven hoeft te worden als inkomen. Hoef je dus niets te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Xiwel

@Steeph: Ik heb gezien wat het spaarloon en de nieuwe ziektekosten aangericht hebben op het belastingformulier. Dat gaat ze ook lukken voor zoiets.

Uit ervaring weet ik ook dat er een zeer onduidelijke lijn is tussen wel of niet mantelzorg. Ik heb jaren thuisgewoond, wat voordelen had voor mijn vader en mezelf. Doordat ik thuiswoonde maakte hij geen kans op huursubsidie en dat spijkerde ik bij door extra kostgeld. Hij kookte regelmatig voor me, deed de boodschappen de was en de tuin (etc). De laatste jaren werd mjn vader slechter en deed ik steeds vaker de tuin, de was, de boodschappen en kookte ik voor hem. Als ie een goede dag had ging hij toch nog weer zelf naar de winkel. Uiteindelijk deed ik behoorlijk veel voor hem en heb mijn baan opgezegd. Maar waar de grens lag dat ik het mantelzorg begon te noemen weet ik niet meer.

Verder fiets ik met enkele mensen die blind zijn. Eigenlijk kost me dat alleen tijd en geen geld. Ik vind het leuk en belangrijk en de blinde kennissen waarderen dat. Maar om daar nou geld voor te krijgen gaat me wat ver. Toch is het aanbod voorfietsers zo bedroevend laag dat je wat meer mensen over de stree zou willen trekken, bijvoorbeeld met wat geld.

Zo kan ik nog wel even doorgaan en denk ik steeds hoe zou je de vergoeding vanuit de belastingen bij de juiste mensen krijgen. Ik kom daar niet echt uit en schat mezelf een stuk creatiever in dan de belastingdienst. :-)

 • Vorige discussie