Voorstellen Nationale Conventie – 22

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo Nationale ConventieHierbij het tweeentwintigste deel van de behandeling van de voorstellen van de Nationale Conventie. (Zie toelichting bij deel 1).

22. Stel in de Tweede Kamer een schiftingscommissie in die beslist welke voorstellen van de Europese Commissie in het parlement worden behandeld.

Toelichting Nationale Conventie:
Een grotere parlementaire betrokkenheid bij voorstellen van de Europese commissie versterkt de nationale democratie. En het vergroot het vertrouwen bij de burger dat Europees beleid een nationale toets doorstaat. In verschillende rapporten wordt de wenselijkheid van grotere betrokkenheid van het parlement ten aanzien van Europees beleid benadrukt. In Denemarken heeft deze strategie bijgedragen aan een toename van vertrouwen onder de burgers. Dit ligt ook voor de hand. De vertegenwoordiging van burgers is effectiever en zichtbaarder, de afbakening in het Europese besluitvormingsproces tussen het nationale niveau en Europese niveau is transparanter en de besluitvorming is meer politiek en minder technocratisch.

Sinds 28 maart 2006 is de Tijdelijke Commissie Subsidariteitstoets (TCS) actief. Deze commissie bestaat uit Eerste en Tweede Kamerleden. Zij toetst de voorstellen van de Europese commissie aan de vraag of de commissie bevoegd is, of regeling van de materie op nationaal niveau niet beter zou zijn en of de voorstellen in verhouding staan tot het doel. De commissie heeft haar toets vaak al afgesloten voordat de regering haar beoordeling van nieuwe commissievoorstellen heeft doorgestuurd aan het parlement. Voorlopig is de commissie voor een jaar ingesteld. De Nationale conventie is van mening dat het belangrijke werk van de TCS ook daarna voortgezet zou moeten worden.

De Conventie wil de parlementaire betrokkenheid echter nog verder vergroten. Zij heeft zich laten inspireren door de Britse praktijk.

De Britse Tweede Kamer (House of Commons) heeft een European Scrutiny Committee (vrij vertaald: Commissie voor nauwkeurig onderzoek van Europese voorstellen). Nadat een voorstel van de Europese Commissie is ontvangen stelt het desbetreffende ministerie een memorandum op. Het voorleggen van dit memorandum zet het schiftingsproces van het Scrutiny Committee in gang. De commissie beoordeelt alle voorstellen van de Europese Commissie op basis van politieke en juridische relevantie. Daarbij komen aan de orde: de gevoeligheid van het onderwerp, de financiëele gevolgen, de verwachte impact voor het Verenigd Koninkrijk, de juridische basis, eventuele niet-verantwoorde bevoegdheden van de Europese Commissie en problemen bij het omzetten naar nationaal recht. Maatschappelijke organisaties zijn in de gelegenheid een inbreng voor de discussie te leveren.

Ook het Nederlandse parlement zou een schiftingscommissie moeten hebben. Deze commissie beoordeelt voorstellen van de Europese Commissie op basis van politieke en juridische relevantie. De schiftingscommissie moet de voorstellen van de Europese commissie in behandeling nemen, zodra deze bekend zijn. Goede contacten in Brussel, vooral ook met leden van het Europese parlement, kunnen daarbij behulpzaam zijn. Aan de regering moet worden gevraagd zo spoedig mogelijk een voorlopig oordeel over voorstellen van de Europese commissie aan de Kamer ter beschikking te stellen. Dit moet gebeuren vóór de uiteindelijke beoordeling.
Mogelijk kan de huidige subsidiariteitscommissie als commissie van de Eerste Kamer blijven voortbestaan.

Ook voorafgaand aan de invoering van de schiftingscommissie is het van groot belang dat het Nederlandse parlement een voorstel van de Europese commissie in behandeling neemt zodra dit in Brussel is bekendgemaakt.

Uitvoering:
Kan zonder (grond)wetswijziging gedaan worden.

I’m lost on this one. Het is me volstrekt onduidelijk wat dit moet opleveren. Of bespaart het alleen wat werk voor de kamer?

[poll=42]

– Het volledige advies van de Nationale Conventie
– Voorstellen Nationale Conventie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Reacties (13)

#1 Steeph

Had al het gevoel dat dit het meest saaie voorstel was. En aan de overweldigende belangstelling af te meten, zat ik er niet zover naast.

 • Volgende discussie
#2 HansR

I’m lost on this one. Het is me volstrekt onduidelijk wat dit moet opleveren.

Ik kan me nog wel voorstellen dat Nederland eens wat minder volgzaam zal gaan zijn. Dat men wat kritischer naar de voorstellen zal gaan kijken en de beoordeling aan de kamer doet toekomen. Die commissie is specialistisch en zal dus met meer competentie kijken dan de kamer als geheel. Gewoon een kamercommissie dus.

Lijkt me heel gezond. Nu lopen we altijd voor de optocht uit, willen haantje de voorste zijn en doen altijd braaf wat pappa en mamma Europa zeggen. Misschien is een specialistische instelling wel goed.

Ja dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Elke

Tsja.
Terwijl het toch zo dringend is.

Want over niet al te lange tijd zullen de “voorstellen” van de EU geen voorstellen meer zijn, maar stomweg wetgeving.
Die, naar de letter van de (er nog even door te drukken) EU-Grondwet, dan voorrang heeft boven het recht van de lidstaten (art. 1.6).

“Juridische relevantie” maakt dan ook helemaal niks meer uit.
De Grondwet en de instellingen van de Unie hebben voorrang boven het recht van de lidstaten, punt uit.
Het Nederlandse wetboek kan na enige jaren lekker EU-Grondwetten, een paar duizend regeltjes en wetjes per jaar, zó de prullenbak in.

Want dat tegenpruttelen iedere keer uiit één of andere onbetekende lidstaat (= niet Duitsland, Spanje of Frankrijk) tegen hun “voorstellen”, hangt ze immers al jarenlang de totalitaire kraag uit.
Brussel zal daarom alles, tot aan de lengte van de ladders van glazenwassers aan toe, bij wetgeving gaan vaststellen zodra ze maar even de kans krijgen.
Precies zoals het een keurig instituut betaamt, dat zich specialiseert in het uitbraken van marxistische ordening(top-down, partij-elitaristisch, centralistisch, collectivistisch, ondemocratisch).

Dan valt er dus helemaal niets meer te schiften, dan zijn het gewoon Brusselse oekazes van almachtige, ongekozen Eurocommissarissen, die met de Grondwet in de hand een lange neus naar het Europarlement kunnen trekken.

Misschien zou iemand de Nationale Conventie er daarom eens fijntjes op kunnen wijzen, dat ze twee decennia te laat zijn met dit voorstel?

Bovendien moet dit voorstel weer “bekender maken en vertrouwen wekken” bij de EU-sceptische burger.
Waarmee gesuggereerd wordt da de EU-sceptische burger alleen maar “nee” zei omdat hij geen bal verstand heeft van de EU.
In plaats van dat deze verrekte goed weet wat hem niet bevalt aan de EU.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 ijsbrand

Iedereen met belangetjes weet dat de voorstellen van de Europese Commissie worden voorgekookt in de DG’s en circuits daaromheen. Nederland is heel slechts vertegenwoordigd in die kringen, al was het maar omdat ons onderwijs te slecht is om makkelijk ambtenaar te worden voor de EU; we leren maar éen vreemde taal in plaats van de twee die daar nodig zijn.

Wie Europees beleid wil beïnvloeden moet in Brussel zijn. Eenmaal genomen beslissingen hier in Den Haag nog een keer gaan wegen, is te laat, en dom, en ontkent dat lidstaten altijd ruimte hebben Europese richtlijnen aan te passen naar nationale behoeften.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 zazkia

Dat die eurocommissarissen niet (direct! een niet geheel overbodige toevoeging) gekozen zijn, is geheel debet aan zulke eurosceptici als jij je kennelijk ook voordoet, meestens uit Engeland en onder het mom van intergouvernementaliteit
. Voor de rest zijn onze ministers en mp’s ook niet gekozen, vreselijk ondemocratisch maar daar hoor je de euroscepsis niet over. En er staat nog wel meer nonsens in het elke verhaal waar ik een andere keer mijn hoofd over breek, de MSN rinkelt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Lisette

Wat een gebral Elke. EU-recht gaat al heel erg lang boven nationaal recht. Gewoon volgens de huidige (en vorige) verdragen en jurisprudentie sinds 1964 (Costa/Enel). Europese wetgeving komt meestal via een samenwerkingsprocedure van europees parlement en raad van ministers tot stand en soms alleen door de raad van ministers. Daar zit onze minister dus gewoon bij. Punt is dat die niet goed geïnstrueerd en gecontroleerd wordt door het parlement.

Truc van het Britse systeem is dat de kamer dan niet alleen achteraf kan mopperen of ze wel of niet gelukkig zijn met een europese wet, maar vooraf een duidelijk onderhandelingsmandaat voor hun minister vaststellen en hem/haar daar achteraf op kunnen aanspreken. Geloof het of niet: dat gebeurt nu niet.

Geen revolutionair voorstel dus. Maar wel een forse verbetering ten opzichte van de huidige praktijk. Neem eens een kijkje op hun site. Er staat onder andere een interessant rapport over de EU grondwet op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 zazkia

Oh lisette is me voor in mijn kribbige antimelke betoog. hmm nou ja dan kan ik er nog bij zeggen, hmm en het Van Gend en Loos arrest natuurlijk, voor Nederland al dan, in elk geval. En het alleraardigste (hoewel irrelevant) is dat elke en wij bijna allemaal hier als blogverslaafden waarschijnlijk geboren zijn nog na het van Gend en Loos arrest en dat we dus eigenlijk niet eens anders kennen. Nu ja de afgelopen 40 jaar al en ik dat Nederlandse wetboek nou in de prullebak gegaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Elke

Lisette; op dit moment is er nog zoiets als een vetorecht.
Dat beperkt de zwaarte van het Europees recht aanmerkelijk.
Volgens de EU-Grondwet wordt dit vetorecht opgeheven en is de zwaarte van de EU-wet maximaal.
In mijn ogen niets voor niets.
En dat is dan nog maar 1 noviteit in de EU-Grondwet, die de slagkracht van Brussel t.o.v. het recht van de lidstaten verhoogt.

Lees die Grondwet nou maar eens goed.
Vooral de gedeelten over aan wie de eurocommisaarissen verantwoording verschuldigd zijn, en tot hoeveel openbaarheid van zaken zij en hun burelen aan het europarlement en de kiezers verplicht zijn.
Dan zul je zien dat de status van een eurocommissaris nog iets heel anders is dan die van een Nederlandse minister, en dat de reikwijdte van het Europarlement ook behoorlijk anders ligt dan die van het Nederlandse parlement.

Als je dat even met elkaar vergelijkt, is er in mijn optiek wel degelijk een reden tot bezorgdheid over het niet-gekozen zijn van de eurocommissarissen.

Bekijk als je toch bezig bent meteen even de status van het Europese Hof volgens de EU-Grondwet.
De bevoegdheden en benoemingen; erg interessant allemaal.

Grappig trouwens dat je een (onderbouwde) mening die afwijkt van die van jezelf als gebral afdoet.
Dat doe ik met jouw mening niet, zoals je ziet.
Maar het valt me wel vaker op, dat niet-liberalen (de echte bedoel ik, geen partij-VVD-ers, dat zijn een soort geblazerde PvdA-ers) het buitengewoon moeilijk hebben met het accepteren dat er ook andere meningen zijn “toegestaan” dan alleen die van henzelf (en degenen die zij evt. als hun bondgenoten zien).

Bovenstaande alinea ook gericht aan jou, Zaskia.
Je noemt je reactie zelf al kribbig; dat spreekt dan weer voor je, vind ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Steeph

@Elke: dat van de afnemende macht door de nieuwe EU grondwet schijnen maar weinig politici goed te vatten.
Het lijkt democratischer te worden, maar uiteindelijk hebben landen weinig meer te sturen.
Met het alsnog laten doorgaan van de EU grondwet zou het voorstel van de Nationale Conventie gewoon naar de prullenbak kunnen.

Uit mijn eigen archief waarin de grondwet besproken is:
https://sargasso.nl/archief/2005/05/03/dagelijkse-dosis-europese-grondwet-60/
https://sargasso.nl/archief/2005/05/04/dagelijkse-dosis-europese-grondwet-61/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Lisette

@Elke
Laat mij de laatste zijn die de huidige of in de EU Grondwet verdedigde bevoegdhedenverdeling verdedigt. Maar ook als je kritisch of afwijzend bent, vind ik dat je logisch en consistent moet proberen te redeneren. Anders wordt het gebral.

In je bijdrage #3 stel je dat de voorstellen van de EU na vaststelling van de EU Grondwet geen voorstellen meer zullen zijn, maar wetgeving. En dat die EU wetgeving voorrang heeft boven het recht van de lidstaten.

Mijn stelling is: dat is al zo, in elk geval sinds 1964 (Costa/Enel) toen het Hof er geen verwarring over liet bestaan dat EU wetgeving boven nationale wetgeving gaat. Doen alsof dat nieuw is en straks alle nationale wetboeken in de prullenbak kunnen, vind ik dus gebral.

Vervolgens reageer je #8 met een betoog over de totstandkoming van EU wetgeving. Over verschuiving van onderwerpen waarover bij unanimiteit in de Raad van Ministers wordt beslist, naar besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid waarbij het Europees Parlement medebeslissingsrecht heeft (I-34 jo. III-396). In dat laatste geval is het overigens niet zo dat één grote lidstaat (zoals je suggereert in #3) een blokkerende stem heeft (zoek artikel I-25 er maar bij).

Wat je ook van de totstandkomingsprocedure van europese regelgeving vindt, de status van een aangenomen europese regel verandert niet met deze grondwet: die gaat nog steeds boven nationale regels.

Daarna kom je in #8 met zorgen over de macht van eurocommissarissen (die volgens het advies (pdf, 121kb)van de raad van state over de EU grondwet afneemt, als de grondwet wordt aangenomen) en het gebrek aan macht van het Europees Parlement. Zeker dat laatste kan ik helemaal onderschrijven, maar het heeft niets te maken met het punt waar ik kribbig over werd: namelijk dat je doet alsof de EU grondwet de status van EU recht ten opzichte van nationaal recht dramatisch verandert.

Het enige argument ter onderbouwing dat je in #3 gebruikt is een verwijzing naar artikel I-6 van de ontwerp-grondwet. Daarin wordt inderdaad gecodificeerd wat al tientallen jaren vast jurisprudentie is. Verder is #3 een tirade, maar geen onderbouwing van je stelling.

Met de kwalificatie ‘echte niet-liberaal’ kan ik leven, hoewel sommigen daar anders over denken. Misschien kan mijn wat botte kwalificatie ‘gebral’ nu toch nog tot de uitwisseling van argumenten leiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 zazkia

Elke as je dan iets aan mij richt, het zou je sieren als je er zelf even op mijn post in #4 in ging als je dan toch iedereen behalve jezelf inhoud verwijt.
De Eurocommissarissen zijn niet gekozen en volgens jou is dat een onoverkomelijk democratisch gat. Is dat dan volgens jou geen probleem voor de Nederlandse niet-gekozen MP/kabinet? Of maakt dat toch niet meer uit nu alle bevoegdheden al lang aan Europa waren overgedragen.
Dat “op dit moment is er nog zoiets als een vetorecht” is natuurlijk onzin, voor die gebieden waarin dat vetorecht helemaal niet bestaat en dat zijn er een hoop, landbouw, visserij, veeteelt …
In tegenstelling tot in de huidige verdragsconstructie zit er in de nieuwe grondwet bovendien een opt out procedure. Als je echt zo stom bent te denken dat Nederland Handelsland geen belang heeft bij de EU, dan kun je er namelijk ook nog onder het grondwettelijk verdrag eenzijdig je verdragsverplichtingen opzeggen. In het huidige verdragenrecht is geen optout constructie voor afvallige lidstaten vastgelegd, hetgeen inhoudt dat als Wilders de absolute macht verkrijgt en wij de EU-heid verlaten moeten, daartoe alle lidstaten toestemming moeten geven, zonder veto (want hierop is dat veto-recht niet expliciet onttrokken).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Steeph

het is natuurlijk wel zo dat ministers, ook al zijn ze niet rechtstreeks gekozen, wel bij democratische meerderheid weggestemd kunnen worden.
Met een eurocommissaris is dat een stuk lastiger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Lisette

Toch een quootje uit het advies van de Raad van State over de EU grondwet dan:

In de beeldvorming lijkt aan de Europese Raad ten opzichte van de Raad van Ministers en de Commissie een leidende rol te worden gegeven, waarbij de Raad van Ministers en de Commissie min of meer de executieven van de politieke wil van de Europese Raad zijn. (uit §6.1)

Voor de helderheid: de Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van alle lidstaten. Besluitvorming in de Europese Raad gebeurt bij consensus (art. I-21, lid 4). De grondwet is dus een overwinning voor de intergouvernementalisten.

De bevoegdheid van het Europees Parlement om commissieleden te ontslaan zou de Commissie meer democratische legitimatie geven en dus een tegengestelde beweging vergen. Ik zie het er voorlopig – helaas – niet van komen.

Van de regeringsleiders is een aantal direct gekozen (vb. Frankrijk) en een aantal niet (vb. NL). Een MP die wordt weggestuurd door zijn/haar parlement vanwege optreden in de Europese Raad moet ik nog zien gebeuren. Niettemin kan versterking van het parlementaire toezicht – zoals in het voorstel van de Conventie – zeker geen kwaad.

 • Vorige discussie