Voor God, Koningin en Vaderland

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Hoe komt het toch dat in tijd en ruimte het overgrote merendeel van de mensheid ‘gebukt’ gaat onder militaire en religieuze dictaturen? In deze dagen, met de nieuwe golf van oranjegekte, ligt het antwoord vlak om de hoek.

De gemiddelde burger wil gewoon niet anders. Het volk wil een boven zich geplaatste Leider om tegen op te kijken, om te aanbidden en om te volgen. Democratie, vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn mooie idealen, het nastreven waard, maar ze druisen in tegen de natuur van de mens.

Dit verklaart een hoop. Daarom worden dictators, koningen en geestelijke leiders vaak zo geestdriftig aanbeden, terwijl de democratie daarentegen hooguit een lauw onthaal krijgt. Mensen hebben stemrecht, maar slechts met de grootste moeite en de meest kostbare campagnes weet de overheid een heel klein deel van de kiezers naar de stembus te lokken. En dat is heus niet alleen in het rijke Nederland het geval. De verkiezingen van vorige week in Rusland zweefden op het randje van ongeldigheid om dat slechts een hele kleine minderheid zin had om een stem uit te brengen. Het volk denkt met weemoed terug aan die fijne tijd toen Rusland nog gewoon een dictatuur was. Dat is altijd en overal zo. Staan de Irakezen te juichen nu Saddam ten val is gebracht? Verlangen de Oost-Duitsers niet terug naar de DDR? Wordt Pinochet in Chili niet geestdriftig toegezongen op zijn verjaardag?

Nederlanders vormen op geen enkele wijze een uitzondering. Ook bij veel Nederlanders die de bezetting hebben meegemaakt overheerst een gevoel van weemoed naar die tijd, al is het taboe om dat hardop te zeggen. En dan heeft het volk nu weer een prinsesje. Het leger komt direct tevoorschijn met geschreeuwde bevelen, het geluid van marcherende laarzen en kanonschoten. Radio, televisie en kranten stellen zich enthousiast in dienst van de machthebbers. De premier spreekt het volk toe. Gejuich stijgt op als de prins even voor het raam staat te zwaaien. Het volk geniet. Eindelijk weer even niet die vervelende democratie, maar gewoon slaafs de door God boven ons geplaatste Leiders toejuichen, net als in zo veel andere landen en net als in zo veel andere tijden. Het volk wil niets liever dan geknecht worden. Voor God, Koningin en Vaderland.

0

Reacties (21)

#1 MMaas

Het zal wel meevallen denk ik. Veel mensen zijn gewoon niet goed wijs. Dat zag u met het Fortuyn-debacle, en dat ziet u weer hier. Een grote groep mensen is eenvoudigweg niet tot zelfstandig denken in staat en heeft een icoon nodig om ze een begaanbaar pad te tonen. Meestal gaat het om wie het vaakst op tv komt. Vandaar ook dat Fortuyn nu niet meer zo populair is.
Maar het blijft een minderheid, zo hoop ik…

 • Volgende discussie
#2 J.N. Bosboom

Nee hoor, was het maar waar. Een minderheid was het een paar dagen geleden in Zoetermeer, de enkelen die van hun democratische recht gebruik maakten om een burgemeester te kiezen, terwijl de gemeente zelfs in busjes rond reed, met mobiele stembussen dus, om de mensen te smeken om alsjeblieft te komen stemmen.

De meerderheid wil geknecht worden. Het is triest, maar het is zo. Een keer trek je de conclusie, etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 J.N. Bosboom

De constatering dat het volk niets liever wil dan geknecht te worden, leidt tot vele inzichten. Het is duidelijk dat het plan van sommige personen in Washington, om overal op aarde democratie te verspreiden, gedoemd is om te mislukken. Het volk wil geen democratie. Om dezelfde reden zullen ook alle vernieuwende plannen van D66 geen succes hebben. Nederlanders vinden het best als er gewoon in een achterkamertje een regent wordt aangesteld als burgemeester.

De toekomst der religie is gewaarborgd. Ook al is er in staatsrechtelijk opzicht democratie, de mensen zullen vanuit hun verlangen om onder de knoet te worden gehouden altijd kunnen aankloppen bij kerk, moskee, synagoge of tempel. Te sterven voor God, het is weer helemaal in, en het past precies in het plaatje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 SalonSocialist

Beste Mensen,

Van dit soort schrijfsels lust ik absoluut geen brood. Het steekt aan alle kanten.

1.De gemiddelde burger wil gewoon niet anders.

– Huh? Alsof de mensen zelf om al die ellende vragen. Ik bedoel alsof russen zelf om de goelag vroegen en de joden om hun eigen vervolging. Het nonsens van de bovenste plank. Het van bovenaf geregeerd willen worden, dient niet gelijk gesteld te worden aan de dictaturen en misdadige regimes. Vaak
speelt bij de overgang van het ene naar het andere regime “andere factoren” een rol. Persoonlijke danwel finacieele belangen speelden vaker hierbij een rol. Sabotage heet dat geen wil van het volk. En zeker niet uit mijn naam.

2 Democratie, vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn mooie idealen, het nastreven waard, maar ze druisen in tegen de natuur van de mens.

A. Tegen de natuur ? Het is mij onbegrijpelijk waarom bij de argumentatie dat de mens ondemocratisch is (en eigenlijk een facist) weer “de natuur” erbij gehaald moet worden.
Zoals mij biologie lerares betaamt:
“Als het recht van de sterkte op mens van toepassing zou zijn, dan zou zij allang uitgestorven zijn.”
De mens heeft (in tegenstelling tot dieren) een bewustzijn en een vermogen om te denken. Er bestaan ook mensen die er wel een verlichte denkwijze op na houden (en dus een ander begrippenkader).

PS: “Tegen de natuur” vind ik een snelweg door een natuurgebied aanleggen, of het dumpen van chemisch afval in de noordzee. !!

3. Dit verklaart een hoop

Nee, dit roept alleen maar mee vragen op. In je blikveld van “militair en religieuze dictaturen”de volgende vragen.

A. Waarom leven wij dan niet in zo’n dictatuur ?
B. Waarom zou de mens in zo’n dictatuur willen leven als de mens
” van nature ” het liefst voor zichzelf wil zorgen.

4. Het volk denkt met weemoed terug aan die fijne tijd toen Rusland nog gewoon een dictatuur was. Dat is altijd en overal zo.

Denk je? Vind het nogal een arrogante gedachte. De gelijkgeschakelde gedachte van “het volk denkt”….
Wat te denken van de mensen die in de kampen van Stalin terecht gekomen zijn. Vonden zij het ook zo leuk die dictatuur en was het ook uit hun naam
die verschrikkingen ?

Vind het, eerlijk gezegd nogal een trap na voor alle slachtoffers van ieder regime.

Alsof over 100 jaar het Nederlandse volk terugdenkt aan 2002 en dan roept:
“Iedereen was voor Fortuyn, behalve ééntje “. Zoals je al ziet worden bij grote geschiedkundige gebeurtenissen
grote woorden geroepen, dat is veelal onterecht. Details !!!

5. Ook bij veel Nederlanders die de bezetting hebben meegemaakt overheerst een gevoel van weemoed naar die tijd, al is het taboe om dat hardop te zeggen.

Toen brak mijn klomp weer eens. Geschiedenis zijn geen avonturenverhalen ,maar botte waarheid. De bezetting is een zwarte bladzijde in de nederlandse geschiedenis en jij roept (mogelijk je eigen fantasie uit !!) dat iedereen weer terug wil naar die tijd.
– Nee, gezellig die rond de koffietafel
terwijl rotterdam plat gegooid werd. Maar een sfeer jongen ?!
– Of …hee wie klopt daar kinderen ?
– Of als het oorlog was ging ik in het verzet.

De verschrikkingen van WOII en “de bezetting” en zijn geschiedenis waarbij vele het leven lieten zijn voor de nabestaanden nog steeds een open wond, en niet de wereld waarna zij terug willen !!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 toinerz

Da’s lang. Ik ga slapen. Welterusten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 J.N. Bosboom

“Ik bedoel alsof russen zelf om de goelag vroegen en de joden om hun eigen vervolging.”

Dat maak jij ervan. Al te wrede heersers snijden zich ook weer in hun eigen vlees. Maar een gematigd dictator, daar kan de grote massa best mee leven.

“A. Waarom leven wij dan niet in zo’n dictatuur ?”

‘Wij’ zijn slechts een uitzondering, en bovendien maken ‘wij’ misschien net 0,0000001% van de wereldbevolking uit.

“B. Waarom zou de mens in zo’n dictatuur willen leven als de mens
” van nature ” het liefst voor zichzelf wil zorgen.”

Omdat het lekker rustig is en er voor je gedacht wordt. Veel makkelijker dan zelf denken. Waarom zou het anders zijn dat er geen hond gaat stemmen?

“Wat te denken van de mensen die in de kampen van Stalin terecht gekomen zijn. Vonden zij het ook zo leuk die dictatuur en was het ook uit hun naam
die verschrikkingen ?”

Nee, zij niet. Maar de grote massa vond het blijkbaar wel best, die deed er weinig tegen. Of wel soms?

“De bezetting is een zwarte bladzijde in de nederlandse geschiedenis en jij roept (mogelijk je eigen fantasie uit !!) dat iedereen weer terug wil naar die tijd.”

Ga maar eens naar het plaatselijke bejaardenhuis. Ze praten alleen over de oorlog en dan gaan de oogjes glimmen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 J.N. Bosboom

Met in het achterhoofd de wetenschap dat het volk een leider wil dienen, is het ook duidelijk waarom de Europese Unie maar niet wil leven onder het gemene volk. Er is geen leider, geen gezicht. Men wil zich maar wat graag onderwerpen, maar het moet wel duidelijk zijn aan wie, het moet een persoon of een familie zijn. Daarbij maakt het niet veel uit wie of wat, als de leider zelf maar heilig gelooft in zijn opdracht, of dat in elk geval overtuigend weet te spelen.

Gesteld dat de Europese eenwording door moet gaan, aan welke eigenschappen moet de leider dan voldoen?

De leider moet, wil hij overleven, zeker geen heilige zijn. Daar houdt het volk namelijk niet van. Tenminste, niet van levende heiligen. Pas na hun al dan niet gewelddadige dood worden heiligen populair. Heilig wil overigens niet zeggen dat ze goede daden moeten verrichten, ook volstrekt kleurloos zijn en niets doen volstaat voor een leider om na de dood heilig te worden verklaard (zie ZKH Pr. Claus).

Geheid geliefd is de leider die veel ondeugden heeft. Die ondeugden moeten een publiek geheim zijn. De leider grijnst ondeugend en jongensachtig als het volk over zijn ondeugden spreekt, maar reageert uiteraard furieus als een tegenstander of de pers erover begint. Geschikte ondeugden zijn in dit verband sjoemelen met de belastingen, geld in eigen zak steken, buitenechtelijke kinderen verwekken en met te hoge snelheid uit de bocht vliegen. Bernard, Berlusconi, Mitterand, Clinton en talloze illustere voorgangers werden er immens geliefd mee.

Later meer gratis tips voor toekomstige leiders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 MMaas

@SaSo: U heeft – voor de verandering – volstrekt gelijk natuurlijk. Goed repliek!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 caprio

Inderdaad, de loftrompet voor SS, alsof het volk geen onbeschreven blaadje is, voordat het naar de publieke school gestuurd wordt waar de schoolboekjes geen reet vertellen over de misstanden van onze koninklijke familie, voordat het naar het rijksmuseum gaat om aldaar de verhemelende tentoonstelling over de vaderlandse geschiedenis te bekijken in al haar pracht en praal, alsof het volk een idee moet hebben uit niets geboren dat de RVD en de ministerraad niet krom en gebukt gaan om het koningshuis als een heilig, feilloos ideaal gezin af te schilderen, wie heeft dat in vredesnaam bedacht eigenlijk, dat ministeriele verantwoordelijkheid betekent dat er een propaganda en censuur apparaat moet worden ingesteld rondom Oranje, enfin, weer een diep, diep burgerlijke analyse van ‘het volk’ die in VVD kringen en studentenverenigingen behoorlijk goed moet weerklinken, maar daarom niet minder ziek is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Gorg

kutvolk

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Grobbo

Ik blijf erbij dat democratie in zijn huidige vorm een slecht systeem is. Mensen zeggen: Het volk heeft voor deze regering gekozen.

Echter kozen er bijna evenveel mensen voor een andere optie, maar wordt hun stem totaal niet meegenomen in het beleid van de komende 4 jaar, en dat toont in mijn ogen het failliet aan. Waarom elke 4 jaar stemmen als je toch niet wordt gehoord?

Ik denk dat mensen zich liever uitspreken over een langetermijn beleid en de mogelijkheid hebben om in te grijpen als het mis gaat. Op die manier kunnen ze lekker met hun eigen leven verder gaan zonder steeds gestoord te worden door verkiezingen.

Zeggen dat mensen een dictatuur willen is natuurlijk onzin, maar niet alles aan totalitaire systemen is natuurlijk slecht, vraag dat maar aan bejaarden/artsen/soldaten/etc in Rusland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Lilith

De mens is een kuddedier. Hoe hier handig gebruik van kan worden gemaakt: lees Machiavelli eens … zeg ik dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 mark

Brood en spelen, daar kom je een eind mee. Wat voor leider je ook bent. Maar dat zogenoemde ‘knechten’ is een grillig begrip. De oranjehype heeft daar volgens mij niet veel mee te maken. Het valt meer onder het ‘spelen’-deel (een stukje vermaak voor de mensen). Vraag de mensen maar eens of ze jaarlijks het geld voor het koningshuis zelf willen overmaken, het zou niet lang bestaan (vgl. het feest in de Arena waar het volk gevraagd werd over te maken voor een kado, alles ging ongeveer aan de huur op en was m.n. verkregen van het bedrijfsleven). Diegenen die het vnl. willen behouden, zijn bang dat ze nu alleen maar Dries Roelvink in de Story te lezen krijgen of zijn de mensen die mee spelen in het spel om de “macht” over die Storylezers.

Dat mensen voor de oranje-spielerei het op de koop toenemen dat de koningin haar handtekening onder wetten mag zetten en een wekelijkse afspraak met de MP heeft is een dermate beperkte ‘uitlevering’ van politieke macht dat het zoals gezegd niet als ‘knechten’ is aan te merken. Alleen als het spel heel spannend wordt (oorlog, terrorisme) dan zal er meer bereidheid zijn om ‘vrijheid’ in te leveren. Bij brood (lees: geld) is dat anders, om dat te vergaren is bij verreweg de meeste mensen a priori bereidheid om zich te laten knechten (wederom: grillig begrip, variëert van ‘rekening houden met anderen’ tot ‘volledig laten varen van zelfstandig denkvermogen’).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 caprio

Machiavelli zegt niet zoveel, vond ik. Maar ik had dan natuurlijk al Freud’s ego en psychologie van de massa gelezen, Max Kirner Ego en Mens, en Nietzsche, ik had misschien beter alles in historische volgorde moeten lezen, dan had ik er meer plezier in gehad.

Maar desondanks geloof ik in emancipatie door educatie, hoe verklaar je anders dat jullie de hele mensheid schapen vinden, behalve jezelf?
En dan niet aankomen met mijn opendeur socialistische verklaring dat jullie burgerlijk als de tering zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Lilith

Elk mens is een kuddedier, alleen de mate van verschilt onderling. Iemand die zijn bek opentrekt terwijl de rest zijn bek dicht houdt, is minder kuddedier dan de rest. En over burgelijk: burgelijk is in mijn ogen iemand die altijd in de pas loopt, op welke wijze dan ook, om maar vooral niet op te vallen of becommentarieerd te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 caprio

burgerlijk heeft alles te maken met klassegebonden ideeen en voorkeur gerelateerd aan de ‘burgerlijke’ klasse, traditioneel gedefinieerd als de klein tot midden bezittende klasse, de klasse die bang is om af te vallen tot het proletariaat, en oh zo graag tot de elite zou willen horen en haar in gedrag nabootst.

Een van de stokpaardjes van de middenklasse is het idee dat zij een groter zelfbewustzijn kent dan de arbeidersklasse, hetgeen zich zogenaamd uit in haar hogeropgeleide en verfijndere ideeen, samenhangend met een liberale ideologie, gebaseerd op het individu en de vrije wil. Enfin, dat roepen ze dan met zijn allen, zoals hierboven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Jan des Bouvrie

@Salonsocialist: vaak staan we enigzins tegenover elkaar op dit forum, maar deze keer ben ik het volledig en volkomen met uw betoog eens. Hulde voor de heldere doch meedogenloze wijze waarop u de heer Bosboom hier (zeer terecht!) neersabelt. Ik kan niet anders dan mij geheel bij uw relaas aansluiten.

Om nog even in de discussie over ‘knechten’ aan te haken. In dat opzicht hebben we duidelijk te maken met de ‘Wizards First Rule’ (Terry Goodkind: geweldig boek!). Deze regel houdt in dat mensen vooral geneigd zijn te geloven wat ze willen geloven, of wat hen het beste uitkomt te geloven. Ik denk dat dit een zeer belangrijke factor is in samenlevingen waar mensen zich vrijwillig aan een dictatuur onderwerpen. Zoals veel Duitsers in de Tweede Wereldoorlog domweg niet geloofden dat de Nazi’s werkelijk zo slecht waren. Want wat was het alternatief: je realiseren dat je een fout regime aan de macht hebt geholpen. Dan is het toch heel wat makkelijker en prettiger om te geloven dat het allemaal wel meevalt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 bicat

“De Mens is een kuddedier”

En wij staan op de grote hoop stront naar hen te kijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 J.N. Bosboom

Bijval voor de SS, maar sinds mijn eigen grandioze repliek staat hij mooi met z’n bek vol tanden. Ha!

Bosboom wins – again.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Loesje

Hoe strakker de broekriem, hoe rebelser het onderbuikgevoel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Grobbo

U bedoelt deze?

 • Vorige discussie