Voor de wind

Het gaat windenergiebedrijven voor de wind, in het afgelopen jaar installeerden ze een recordaantal windturbines met een gezamenlijk vermogen van 15.197 Megawatt. Dit meldt de Global Wind Energy Council (GWEC) in een persbericht. Ondanks dat de materiaaltoevoer voor de productie van windmolens begint te knellen is het marktaandeel van windenergie met 32% gegroeid. Vanzelfsprekend is de Europese Unie met mondiaal koploper Duitsland nummer 1 in de wereld wat betreft windenergie capaciteit. Maar de Verenigde Staten zijn bezig met een inhaalrace en noteerden in 2006 het hoogste absolute groeicijfer: 2454 Megawatt. Een windturbine van één Megawatt kan 300 Noord-Amerikaanse gezinnen van stroom voorzien. (IPS)

Maar wacht eens even… in de bovenstaande top 10 komt Nederland niet voor?! En wat lezen we nu juist in het regeerakkoord (pdf) in hoofdstuk III, punt 2: “Onze ambitie is dat Nederland de komende kabinetsperiode grote stappen neemt in de transitie naar één van de duurzaamste en efficiëntste energievoorzieningen in Europa in 2020”. Met de huidige absolute groei van 356 MW/jaar zou het Nederland nog meer dan 50 jaar kosten voordat het op het niveau van Duitsland anno 2006 zit… De nieuwe minister van Milieu zal er dus flink de wind onder moeten hebben…

 1. 1

  Treurig, treurig, treurig. Helaas valt het verleden niet te veranderen.

  Voor de a-technische bosmongolen die nu beginnen te mekkeren dat de wind niet altijd waait. Daar zijn prima methoden voor te vinden om dat af te vangen, o.a. tijdelijke opslag van windenergie, bijmenging van energie doormiddel van aardgas, penetratie met hybride auto’s die aan het net geschakeld zijn.

 2. 3

  De kerncyclus in zijn geheel produceert 70% van de CO2 die we zouden krijgen als we het via kolencentrales zouden opwekken. Dus niet schoner.

  Uranium en Plutonium zijn schaars op deze aarde, slechts een aantal landen heeft er een voorraad van. Genoeg op deze aarde voor ongeveer 100 jaar. Als we met zijn allen overschakelen naar nuclair is die voorraad er ook zo doorheen.

  Nuclair is noodzakelijk als tijdelijke oplossing, maar is geen duurzame oplossing.

 3. 6

  @Imgikke

  Uranium is helemaal niet schaars:

  Uranium is a naturally occurring element found in low levels and always combined with other elements within all rock, soil, and water. This is the highest-numbered element to be found naturally in significant quantities on earth.

  Uranium is distributed worldwide and 21 countries export uranium ore, with Canada, Australia and Niger being the three largest exporters[6] and the United States, Congo, South Africa, Gabon, Russia, and China also having significant deposits.[2] Three million tonnes of uranium ore reserves are known to exist and an additional five billion tonnes of uranium are estimated to be in sea water (Japanese scientists in the 1980s proved that extraction of uranium from sea water using ion exchangeers was feasible).

  http://en.wikipedia.org/wiki/Uranium#Discovery

 4. 7

  Wij hebben al veel te lang onze kaaskoppen in het deltamoeras gestoken. Het word tijd voor actie! Investeren, innovatie, energiebeheer, autarkies bouwen en een beter rentmeesterschap van de schepping (da’s voor CDA-ers) enz……enz. Genoeg werk om te doen.

  Pffff. ik lijk wel een politicus……..

 5. 8

  @Carlos: Leuk stukje, maar twee puntjes:
  – Kijk eens naar door wind energie opgewekt vermogen per hoofd van de bevolking. Misschien valt het dan wel mee.
  – Is “Egmond” (nieuw offshore park van totaal 100MW) al meegenomen?

 6. 9

  @Carlos: de vergelijking gaat niet helemaal op. Schone energie is immers ook uit zonlicht en biomassa te halen. Dit staatje zou het complete arsenaal aan schone bronnen per land moeten weergeven.

  En dan nog zou het niet helemaal relevant zijn. Immers: het gaat er vooral om WELK DEEL van de bevolking van een land voorzien wordt van schone energie. In dit staatje steekt Denemarken (5,5 M mensen) dan ook wat raar af tegen de VS (300 M mensen).

 7. 10

  Inderdaad superland dat Denemarken.
  Maar ja wat wil je, zo’n landje aan zee kan natuurlijk eenvoudig een hoog percentage van haar energie uit windturbines halen, die Denen hebben makkelijk praten.

 8. 12

  @geza #6:

  Tjek http://www.world-nuclear.org/info/inf75.html

  Current usage is about 68,000 tU/yr. Thus the world’s present measured resources of uranium in the cost category slightly above present spot prices (4.7 Mt) and used only in conventional reactors, are enough to last for some 70 years.

  Da’s dus een site die pro kernenergie is en zelfs daar zeggen ze dat de totale voorraad waarover we nu kunnen beschikken alleen voldoende is voor 70 jaar bij het huidige gebruik. Er wordt op dit moment echter relatief weinig met kernenergie gewerkt. (bruikbaar) Uranium is dus wel degelijk schaars.

 9. 13

  @lmgikke

  Ja dat had ik eerder gezien, hele mooie ontwikkeling.

  ——————————————————————-
  Verder een hoop gemierenneuk in dit topic over vergelijkende tabelletjes / kernenergie….

  Het verkwanselen van een economische speerpunt, waar Nederland wereldleider in had kunnen worden, noem ik geen storm in een glas water. Denemarken is topproducent windmolens, en die positie had evengoed Nederlands kunnen zijn, als we niet 100 steken hadden laten vallen.

 10. 14

  Moet Nederland wel streven naar dezelfde output die Duitsland nu heeft? Duitsland heeft toch een paar huishoudens meer dan Nederland van stroom te voorzien…

  Hoe staan de verhoudingen, waar staat Nederland op de lijst percentage huishoudens voorzien van windenergie?

 11. 15

  Het gaat niet om dezelfde output maar een aandeelpercentage. 20%-30% aandeel wind-energie in de elektriciteitsvoorziening is in ieder geval mogelijk. Daar komt nog meer bij als je elektrisch vervoer toe gaat passen. Nederland zit daar ver onder, Duitsland begint dergelijke cijfers te benaderen.

 12. 16

  @prometeus: ik was aan het rekenen geslagen en besloot de uitkomst maar niet te posten omdat deze nogal teleurstellend was…. die uitkomst heb ik dan ook niet meer, maar er komt uit dat Nederland het zowel qua MW/m2 als qua MW/inwoner bij lange na niet zo goed doet als Duitsland. We zouden vele duizenden windmolens bij moeten plaatsen, willen we ze voorbijstreven.

  Zie ook http://home.wxs.nl/~windsh/statsnl.html en wikipedia voor inwoneraantallen en landoppervlakte.

  Maargoed, je hebt natuurlijk gelijk dat het geen zin heeft om naar absolute hoeveelheden te kijken, helaas is het relatieve plaatje niet veel rooskleuriger…

 13. 17

  Nederland kan binnen 10 jaar alle verbruikte stroom uit windmolens halen. Daarvoor zijn 6000 molens van 3MW nodig.
  Op een wiki ben ik bezig die 6000 locaties in ons landschap te ontwerpen.
  http://www.guldenlijn.nl/windparken/mwiki

  Het worden lange rijen, lijnen, waar slechts elke km 1 windmolen staat, en de lijnen blijven minstens 8 km uit elkaar.
  Het ontwerp gebeurt op een wiki, iedereen die dat wil, kan alternatieve, betere, ontwerpen voorstellen.
  En ook zijn steun voor een bepaalde windmolen claimen. Als een deel van een rij voldoende steun heeft verworven, kan dat deel de officiele procedure in.

  Omwonenden hebben dus de mogelijkheid mede eigenaar te worden van een van die 6000 windmolens.
  Op dit moment staat de teller op ca 1200 locaties. Goed voor ca 10 miljoen inwoners. gezinnen gebruiken slechts 25% van alle stroom.
  Om alle stroom duurzaam op te wekken, moeten alle regio’s hun deel van die 6000 ergens plaatsen.

 14. 18

  Molens passen prima bij het landschap van polders als de noordoostpolder. Wat mij betreft komt rond elk van de 10 dorpen in de noordoostpolder een flinke hoeveelheid molens.
  Wat ook mooi kan zijn: vanuit Emmeloord langs de weg naar elk dorp een rij molens.
  En inderdaad biedt omwonenden de mogelijkheid om medeeigenaar te worden, zodat zij delen in de voordelen.

 15. 19

  In tegenstelling tot wat mensen denken kunnen windmolens vrij constant energie opwekken, zeker off-shore.

  Een typische kolencentrale heeft een benuttingsgraad van 0.9 (onderhoud, e.d.). Uitgezet tegen wat geproduceert zou kunnen worden. Bij een land-molen is dit vaak 0.3, bij off-shore echter 0.5. Dit komt doordat er een kleinere generator tov de turbine in de molen wordt geplaat dan mogelijk uit economische overwegingen. Uitschieters in de windsnelheid komen immers niet vaak voor, dus om daar nou een enorme generator voor te plaatsen. Op zee zijn snelheden constanter dus is op zee de generator relatief kleiner, en de geleverde stroom dus vrij constant.

 16. 20

  @Rik welke mogelijkheden zie jij om de energie van plaatselijke warme lichamen om te zetten (bv water met een temp van 50-90 C) naar iets electrisch ? Of bv zon door loep.

 17. 21

  Rik,
  Je benadering van de opbrengst van windmolens is fout.
  Wind varieert inderdaad, en het vermogen van een windmolen wordt inderdaad niet altijd ten volle benut.
  Maar de opbrengst van een windmolen, moet je meten in kWh per jaar. Aangezien de hoeveelheid wind op het land en op zee, op 80 m hoogte, redelijk constant is, is ook de jaarlijkse opbrengst redelijk constant.
  Als een windmolen of compleet park, jaarlijks “N” GWatthr oplevert, zal dat maar enkele procenten verschillen van jaar tot jaar. De opbrengst varieert jaarlijks tussen bijv 90 en 110%. En die opbrengst is 1 op 1 reductie van CO2 uitstoot, daar gaat het om. En om het niet hoeven inkopen van fossiele brandstoffen.
  De lagere CO2 uitstoot is goed om de klimaatverandering te dempen, het andere maakt ons onafhankelijker van fossiele prijzen en de leveranciers die ons daarmee chanteren.
  Als wij laten zien dat we binnen 10 jaar bijna geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben, zal dat andere landen inspireren ook windmolen fabrieken te bouwen.

 18. 22

  @Rik, echter voorspelbaarheid van wind voorkomt dat je 100 % op windenergie over kunt. Echter is met een europees balanceer rigiem ongeveer een 50 a 60 % te halen.

 19. 23

  Een poos geleden ben ik op Sargasso ook eens een link gevolgd naar een welbespraakte criticus (Delft?) van de Windmolen-waffia kortgezegd.

  Rentabiliteit questieus was zijn boodschap. Niet in de laatste plaats door de grote pieken en dalen in tijd en hoeveelheid stroom. En ook doordat de elektriekleveranciers geen goed mechanisme hadden om terug/doorgegeven stroom uit wind een rem te laten zijn op de opgewerkte energie uit de centrales.

 20. 25

  @Henk, sorry had ik even duidelijk moeten maken, ik bekeek het vanuit een electriciteitsnet oogpunt en ik had het niet over totale energieopbrengst maar over fluctuaties in de stroomleverantie die ongewenst zijn. Eigenlijk het punt dat Bart ook maakte.

  @Bart, ja inderdaad. Eén enkele energiebron is ook niet een realistische situatie.

  @mescaline, ligt er een beetje aan wat je wilt. In feite kan je overal energie uit halen, maar de vraag is of dat ook economisch verantwoord kan. 50 á 90 graden is een dusdanig lage temperatuur dat zoiets een dure grap is. Des te hoger de temparatuur, des te meer arbeid eruit gehaald kan worden (exergie). Om even een analogon te schetsen, waterkracht kan wel in nederland maar vereist onbetaalbare installaties met onze hoogteveschilltjes van één meter bij sluizen, daar is trouwens een interessante ontwikkeling gaande; De waterkrachtlens

  Het vereist het neerzetten van een enorme installatie om uberhaupt een zinvolle hoeveelheid energie op te wekken . Met behulp van Fresnel lenzen (denk aan shed-daken) kan zonlicht wel eenvoudig en vooral goedkoop (tov bijvoorbeeld spiegels) geconcentreerd worden en kunnen er hogere temperaturen worden bereikt.

 21. 26

  Ik dacht dat het inmiddels algemeen bekend was dat de huidige vormen van windenergie nooit rendabel kunnen worden. Het kost gewoonweg meer energie om z’n ding te maken en draaiende te houden dan dat het gedurende z’n hele levensduur op zal leveren. Dus elke molen die neergezet wordt, vervuilt het milieu in plaats van dat het helpt. Of is dit een fabeltje? Milieuvriendelijke vormen die ooit wel rendabel lijken te kunnen worden, zouden zonne-energie, energie uit getijden/golven en warmtewisseling uit de aarde zijn. Wie heeft objectieve cijfers?

 22. 27

  @Don Quichot

  Milieutechnisch zit het wel goed en energieterugverdientechnisch zit het al helemaal goed met windenergie. Wat dit betreft scoort zonneenergie zelfs een stuk minder goed dan wind (maar nog steeds een stuk beter dan fosiel). Geothermisch en getijden dat kan ik zo niet zeggen, maar wel dat het potentieel van geothermisch kleiner is dan dat van zon (grootst) en wind.

 23. 30

  Don Quichot die tegens windmolens vecht? Sounds like a lot of hot air to me.

  De wal zal het schip keren: door schaarste en politiek zullen de energieprijzen blijven stijgen, zodat alternatieven nodig maar ook economisch aantrekkelijker zijn. Wind en zon worden interessanter, maar voor de bulk van de behoefte is kernenergie eenvoudig nodig. En ondertussen maar sleutelen aan iets beters …

 24. 31

  Ik ga even voor de spiegel staan, nee ik ben nog niet verpest door een stage bij big-oil oid ;-D

  @mescaline, jup, potentieel is enorm, maar de hoeveelheid appartuur en dus de kosten die daarvoor nodig zijn ook. Net zoals dat uit al die toepassingen met kleine warmteverschillen potentieel ook zeer veel energie te halen is. Maar wederom, onbetaalbaar. Trek de paralles met zonneenergie, kan je ook zeer veel uit halen, maar waar wafers kostentechnisch wel uitkomen voor microchips wil dat voor energieopwekking niet zo hard.

 25. 33

  Ik zit niet heel erg in de getijdenenergie op dit moment, net zoals ik de omgekeerde osmose, bioreactoren, heteluchttorens en mini-windturbines nog maar eens beter moet gaan bestuderen ;-)

 26. 34

  @mescaline

  Voorstander: o.a. TU Delft hoogleraar windenergie Van Kuik (“wij van WC-eend adviseren…”)

  Tegenstanders: o.a. TU Delft oud-hoogleraar hoogspanningstechniek Kreuger, Kivi (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) en met name ir. Halkema

  Via Google kun je alle argumenten voor en tegen bekijken als je zoekt op deze namen.

  Het Kivi concludeert na debat over windenergie: “Men kiest al dan niet voor de uitgave 15 tot 25 miljard euro voor een verlaging van het brandstofgebruik van vijf procent”.

  @ Rik
  Ga a.u.b. eerst eens je studie afmaken voordat je je als specialist profileert. Leuk dat je een paar exergieberekeningetjes kunt maken en goed dat je die kennis deelt met anderen, maar met je sneer naar “big oil” blijkt dat je de wereld nog niet helemaal begrijpt.

 27. 36

  Het ECN heeft ook een kostenraming gemaakt, in 2003, geloof ik. Ze komen op ca 1200 EUR per geinstalleerd kW voor windmolens op het land en varierend van 1600 tot 2100 voor windmolens op zee.
  De kosten voor wind op zee varieren o.a doordat de kabel veel geld kost. Daarom is Engeland ook bezig een dergelijke kabel als nutsvoorziening aan te leggen.
  En heeft een Iers bedrijf voorgesteld een dergelijke zeewind-stroomkabel aan te leggen van de Noordzee langs de EU kust tot bij Portugal.

  Om het complete nederlandse stroomverbruik met windmolens op te wekken, zijn ca 6000 windmolens van 3MW nodig. Volgens de kostenschatting van het ECN komt dat op een bedrag van ongeveer 22 miljard. Daarmee wek je dan alle stroom in Nederland duurzaam op. Wat het kivi bedoelt met hun 5% is mij niet duidelijk, maar het kivi heeft voor mij al zijn geloofwaardigheid verloren, daar zitten kennelijk alleen nog maar gepensioneerde kernenergie fans. Met het bijbehorende wangedrag.

  In windstille tijden moet er dan stroom van die oude fossiele centrales gekocht worden
  en meestal zal er gewoon genoeg windstroom zijn, dan staan die centrales op een laag pitje, of ze produceren CO2 voor het buitenland.
  In de komende 10 jaar, wanneer die 6000 windmoelns gebouwd worden, zullen er ook andere decentrale opwekkings mogelijkheden bijkomen.

  Ik vind het dan ook zeer dom om nu nog een kolencentrale te gaan bouwen.
  Decentrale opwekking wordt toch al de toekomst, met die 6000 windmolens, en de stroom opwekkende CV ketels en nog later, betaalbare PV installaties. En tussendoor ook auto’s die zelf stroom opwekken, die generator en accu van de elektrische auto wordt onderdeel van het netwerk.

  Als ze dan toch zo nodig zo’n ouderwetse fossiele kolencentrale willen bouwen, (je zal maar ergens bijna gratis een arm land van zijn kolen mogen beroven) laten ze dat ding dan zo maken dat hij ook uitgeschakeld, rendabel is.

 28. 38

  @ Henk Daalder
  Inderdaad is het erg leuk om zuurpruim te zijn.

  Ik ben trouwens niet principieel tegen windenergie (voor maximaal 20% dan vanwege netstabiliteit), noch tegen andere vormen van alternatieve energie. Ik vind het ook niet erg dat de kosten voor energie daarmee stukken hoger uitkomen, ik heb toch geld zat.

  Beetje vreemde opmerkingen trouwens over kolencentrales. Alsof windmolens wel rendabel zijn als ze niet draaien. Of denk je aan een pretpark a la Kalkar, alleen te bezoeken als het waait?

  Decentrale energieopwekking klinkt wel goed voor sommige gevallen (micro warmte kracht), maar auto’s die energie leveren? Hoe zie je dat voor je, trapauto’s?

 29. 40

  Nog 3 vreemde opmerkingen over windenergie:

  – windenergie is gratis, de windmolens kosten geld, maar als het apparaat er eenmaal staat, doet hij het 30 jaar lang, met enkele mandagen onderhoud per jaar. In ca 10 jaar afbetaald, afhankelijk van de financiering en de fossiele brandstof prijzen.
  Fossiele centrales moet je blijven voeden met brandstof die steeds maar weer aangesleept moet worden.
  Naarmate de fossiele brandstof steeds duurder wordt, en windenergie steeds goedkoper, wordt de fossiele brandstof verslaving steeds vreemder.

  – Ons net kan ook veel meer dan 20% windenergie aan. Die 20% is in de wereld gekomen door ongeregegeld steeds maar meer windmolens zo maar aan te sluiten.
  Daarom is in Duitsland het concept van de “Virtual Powerplant” ontwikkeld. Dat gaat er wel van uit dat alle decentrale bronnen op afstand gedoseerd kunnen worden.
  Daarmee is de beperking van die 20% onnodig geworden. Net alsof je in een auto rijdt waar de koppeling defect is, en het gaspedaal steeds achter de mat blijft haken. daar is best een goede oplossing voor.

  – Windmolens zijn waarschijnlijk een tijdelijk verschijnsel. We zijn gewend dat bouwactiviteiten altijd voor eeuwig zijn, zoals bij een stad en een straat of snelweg.
  Maar over 30 jaar, na de technische levensduur van een windmolen, zou hij best kunnen verdwijnen, omdat er tegen die tijd gemakkelijker alternatieven zijn. Dat is nu ook al te zien. Zo verdwijnen veel Friese boeren windmolens. Ze worden vervangen door beter ontworpen windparken waar de grotere windmolens geconcentreerd worden. Een bekend voorbeeld is Dongeradeel.
  Van het eerste Noordzee windpark is ook bepaald dat het wordt opgeruimd na 30? jaar.
  Wat er daarna gebeurt is aan de mensen die dan daarover mogen besluiten.