Voedselproduktie in gevaar bij klimaatsverandering

NPP stijging, klik voor uitlegEen lange tijd werd aangenomen dat de negatieve effecten van een opwarming van het klimaat op de voedselproduktie zouden worden gecompenseerd door een hogere CO2-concentratie in de lucht. Planten zetten immers CO2 om bij fotosynthese. Experimenten met een hogere CO2-concentratie in broeikassen gaven een snellere plantengroei aan. Daarom werd aangenomen dat een negatief effect van opwarming zoals: droogte kon worden gecompenseerd met een snellere plantengroei. De totale wereldvoedselproduktie zou niet dalen.

Nu blijkt echter dat de experimenten in broeikassen geen realistisch beeld gaven. Experimenten waarbij in de openlucht de CO2-concentratie lokaal werd verhoogd gaven een veel geringere stijging in de plantengroei aan. Een ander negatief effect van opwarming: meer ozon-smog werd ook in de buitenlucht gesimuleerd en bleek de plantengroei ernstig te remmen.

A 20% increase in ozone levels cut yields by 20%, he said. Increases in ozone levels of this level are predicted for Europe, the US, China, India and much of the middle east by 2050. If Long’s findings prove correct, even CO2 fertilisation will not prevent the world’s crop yields from declining by 10% to 15%. (NewScientist)

Voordat iedereen gelijk de gebaande loopgraven van de klimaatsdiscussie betrekt: over het feit (waarneming) dat de afgelopen decennia zowel temperatuur en als CO2-gehalte zijn gestegen zijn we het eens, toch? [dank aan: Pelayo]

 1. 4

  Voedselproduktie in gevaar bij klimaatsverandering (tot 2050)

  Prachtig,

  Morgen allemaal een pak groene thee halen, heet water in een kop, 1 (één) schep thee er in, roeren,
  heel langzaam opdrinken (bevorderd de darmwerking en je verbrand je bek niet).

  ALs de kop leeg is, (bij voorkeur een chinese kom, dit vergemakkelijkt de diagnose), de theebladeren die zich op de bodem hebben neergezet lezen.

  Mocht er zich een patroon van totale distructie vormen,……..ik weet van niets maar neemt u gerust nog een kopje thee.

  In geval van twijfel, gewoon doorgaan met leven en misschien iets meer bier drinken (co2 is goed voor de plantjes, toch?) en de auto (ozon is slecht, toch?) laten staan.

 2. 5

  @Phonkee

  In een eerdere discussie hebben we al eens over ’t al dan niet aanwezige oorzakelijke verband tussen klimaatverandering en het huidige verhoogde CO2 gehalte gehad, en ik realiseerde me toen dat ik me allerminst gerustgesteld voelde door het feit dat factoren ver voorbij onze controle het klimaat opwarmen.

  De veelbediscusseerde historische klimaatgrafieken, samen met historische bronnen, lijken voorzichtig dat de veertiende eeuw flinke klimaatveranderingen kende en dat was ronduit een rampzalige tijd. Hongersnoden, pest, een dalende bevolkinsomvang.

 3. 7

  Op een archeologische site in Brugge vindt men bewijs dat er rond 1300 planten groeiden die enkel voorkomen op plaatsen met een provence-achtig klimaat.
  Dat komt van al die ridders die in hun BMW’s rondreden?
  Waarom al die heisa dan over Co2 en klimaatverandering. Zou dit toevallig in iemands politieke agenda passen? Zou dit een mooie vrijbrief kunnen zijn voor extra belastingen, regels en taxen allerhande?

 4. 8

  @Heidekonijn

  Waarom al die heisa dan over Co2 en klimaatverandering.

  Daar heb je zelf al antwoord op gegeven..

  Zou dit een mooie vrijbrief kunnen zijn voor extra belastingen, regels en taxen allerhande?

  Bij dit soort complottheorietjes gaat mijn lulkoekdetector over het algemeen luid rinkelen.

 5. 9

  @pelayo: Ik heb wel indruk op je gemaakt geloof ik… ;)
  De wetenschappelijke discussie aangaande klimaatsverandering heeft religieuze trekjes gekregen. Aan geloofsartikelen mag niet meer worden getwijfeld. Voor- en tegenstanders slaan elkaar met heilig verklaarde (samenvattingen van) rapporten om de oren.
  Jij daar, heiden! Accepteer het Evangelie van de Canadese Denneappels of ga naar de Hel van Eeuwigdurende Hoge Zeespiegel!

 6. 10

  Ondanks dat ik altijd heel blij ben met al jullie reacties ben ik deze keer toch geneigd tot het maken van een verzuurde opmerking “mensen lezen de posts niet goed” opmerking zoals de-helaas-te-vroeg-gestopte jonge internetjournalist Tonie van R. altijd zo mooi geprangd kon doen.
  Als bij het door scannen van een bericht de woorden “CO2, klimaat en temperatuur” binnenkomen springt duidelijk iedereen in zijn of haar loopgraaf om ongecontroleerd naar de overkant te gaan schieten?

  Het gaat hier om plantjes die harder groeien van meer CO2 en langzamer door droogte en ozon. C’est ça!

  Maar als u het hier ergens anders over wilt hebben dan ist mir dass ganz egal. Wie doet mij een Nadine Jansen?

 7. 11

  @phonkee

  Dat weet ik, en ik hoop dat ook gebleken is dat ik zelf open sta voor alternatieve visies. Dit weblog is overigens wel een plek waar er stevig onderbouwd over wordt gediscusseerd, en dat bevalt me wel.

  Maar wat dit soort berichten in newscientist mijns insziens duidelijk maken is dat we kunnen discuseren over de oorzaken tot we een ons wegen, maar dat een discussie over de gevolgen net zo interessant is. En gevolgen lijken groot. Echter, er heerst hier en daar toch een beetje de houding dat als we maar aantonen dat de klimaatsopwarming een natuurlijke oorsprong heeft dat het allemaal wel mee zal vallen.

  Overigens had ik begrepen dat de Canadese Denneappels gestorven waren voor de zonden van de Schotse Pijnboom..

 8. 13

  @carlos: Wat betreft relevantie: Die “plantjes die harder groeien van meer CO2” maken een belangrijk onderdeel uit van de negatieve feedback in de klimaatmodellen. De discussie aldaar gaat over het feit dat de totale negatieve feedback wel of niet toereikend is om de gepostuleerde totale positieve feedback teniet te doen.
  Wat betreft die plantjes: Een aanzienlijk deel van de fotosynthese vindt plaats in de oceanen door algen en cyanobacterien. Die zijn minder gevoelig voor droogte en ozon…
  Wat betreft de voedselproductie: Die is over het algemeen stikstofgelimiteerd, dus niet CO2-gelimiteerd.

 9. 14

  Juist punt met die oceanen en stikstoflimitatie. Alhoewel dat stikstof in sommige ecosystemen voldoende aanwezig is, of bedoel je opname-limiet van de planten zelf?

 10. 15

  @carlos: De landbouw is over het algemeen stikstof gelimiteerd, niet CO2-gelimiteerd. De mensheid is ad extremis stikstofgelimiteerd (vgl. Limits To Growth).

 11. 16

  @Pelayo
  Misschien richt je je lulkoekmeter niet goed dan, of zijn al die milieu- en brandstofheffingen gewoon een flashback van één of andere slechte trip uit mijn studententijd? Of beter : stel alle milieu’problemen’ en -heffingen vallen weg, hoe krijgt men dan nog een begroting in evenwicht?

  @Carlos
  Je hebt waarschijnlijk gelijk. Niets menselijk is ons vreemd.