1. 3

  Het was meer ter aanvulling dan ter vergelijking. Ik ben van mening dat er in deze discussie te veel opinie en te weinig feitenkennis is.

 2. 6

  Ik mis in het stuk wat volgens mij de werkelijke bedoeling is: het onrechtmatig verklaren van downloaden. Het downlooaden is daarmee niet illegaal geworden, maar biedt private partijen (Brein, Buma, elke willekeurige partij met diepe zakken) om een individuele downloader voor de rechter te slepen. Ëen voorbeeld stellen”, gaan ze dat straks noemen. Ze krijgen daarmee een heel krachtig wapen in handen, wat ze bovendien in staat stelt innovatie nogmaals uit te stellen.

 3. 8

  Cracken: civielrechtelijk achter de sites aan kon al, strafrechtelijk gaat waarschijnlijk niet lukken door Europese regels. Het enige dat dan overeind blijft is het voor de rechter slepen van individuen. Teeven is het niet van plan, maar die is dan ook geen partij in een civielrechtelijke procedure…

 4. 9

  @5: Dat weerhoudt hem er anders niet van om impliciet forse kritiek te leveren op (oa.) Brein:

  De Thuiskopieheffing wordt afgeschaft. Dat is een dapper besluit, waartegen nationaal en internationaal veel weerstand zal bestaan bij alle grote en kleine organisaties die uit deze ruif mee-eten. Zij zullen moord en brand schreeuwen omdat hun omzet, hun werkgelegenheid en hun voortbestaan in gevaar komen. Als je als organisatie gewend bent dat er tonnen of miljoenen binnenkomen waarvoor je geen dienst als tegenprestatie hoeft te leveren en waarvan je een fors percentage inhoudt (voor eigen salarissen, ‘goede doelen’, het voeren van publiciteitscampagnes en allerlei juridische procedures) en de rest als een soort sinterklaas kan verdelen onder je dankbare aangeslotenen, dan is het zeer bedreigend als die geldstroom ophoudt…

  Voor de individuele creatieven zal het betekenen dat zij een klein bedrag minder krijgen, waarvan zij de herkomst of de hoogte nooit konden verifiëren. Op het functioneren van de markt voor creatieve producten en op de incentives om te blijven creëren zal het geen enkel effect hebben.“.