Vervolging Wilders kans vrijheid van meningsuiting

In de rechtzaal (Foto: Flickr/Joe Gratz)

Geert Wilders ziet de uitspraak van het Hof als een aanslag op de vrijheid van meningsuiting, terwijl het eigenlijk een kans is.

Een kans, omdat het OM nu al tijden zelf bepaalt wat wel en niet mag op dat gebied, zonder dat de gerechtelijke macht er naar heeft gekeken. Dat houdt een onwenselijke situatie in stand, namelijk die van willekeur. Zolang er niet voldoende gerechtelijke uitspraken zijn om af te bakenen wat wel en niet mag staat het het OM vrij zelf te beslissen wie wel en wie niet vervolgd zullen worden. Dat lijdt tot situaties waarbij een Gregorius Nekschot bijvoorbeeld wél vervolgd wordt, en een Wilders niet. Dat werkt op zichzelf ook al beperkend op de vrijheid van meningsuiting.

Dat Wilders nu toch vervolgd wordt zal leiden tot iets meer – broodnodige – duidelijkheid over wat er op dit moment wel en niet mag op dat gebied in Nederland. Een kans dus om de vrijheid van meningsuiting in Nederland te definiëren en af te bakenen. En dan pas kunnen we er echt wat aan doen, als we ontevreden zijn met de uitspraak.

Noot: het staat het OM altijd vrij om iemand wel of niet te vervolgen (zie ons gedoogbeleid). Maar als er een duidelijk kader van vergelijkbare gerechtelijke uitspraken in het voordeel van de vervolgde staat dan wordt het lastiger voor het OM om willekeur toe te passen.

 1. 1

  Aangezien Wilders wordt vervolgd voor haatzaaiende uitspraken, dient datzelfde ook te gebeuren met haatzaaiende imams, priester, dominees, bisschoppen en andere fundamentalistische gelovigen.

  Het kan niet zo zijn dat Wilders wel vervolgd wordt en dit soort lieden niet. Geloof mag nooit een reden zijn om discriminatie of haatzaaien wel toe te staan, wat er ook in de bijbel, koran of andere boeken staat!

  Het verbod op haatzaaien en discriminatie geldt voor iedereen of voor niemand!

 2. 3

  @3
  Principieel en in theorie heb je gelijk, Joost. Maar als we met z’n allen (de gehele wereld) principieel gaan handelen, dan wordt het een complete anarchie. Soms moet je een status-quo handhaven en is het beter om niet te principieel te gaan handelen. Deze beslissing versterkt alleen maar de polarisatie en werkt volkomen averechts

 3. 4

  Niks principieel, dit voorkomt zulke zaken in de toekomst. Ze hadden alleen beter, en eerder, kleinere vissen moeten pakken, zodat er nu een duidelijk raamwerk was.

  En als iedereen altijd oprecht principieel zou handelen, zou er denk ik geen anarchie zijn in de zin zoals jij hem bedoelt.

 4. 5

  Nou wat een kans.

  Ik ging er eigenlijk van uit dat er niet gegokt zou worden met de vrijheid van meningsuiting.
  Nu is er een kans dat die blijft staan, en een kans dat die beperkt blijkt te zijn door religieuze fanatici, onder andere in onze regering, en dus blijkbaar ook in de rechterlijke macht.

  Die uiteraard door EHB op het matje zijn geroepen omdat ze eerst niet wilden vervolgen.

  En @1: dat is nu het probleem, religieuzen mogen wel beledigen, haatzaaien en discrimineren, weldenkende mensen blijkbaar niet.

  Het is toch godverdomme niet normaal dat die tiefusmongolen met hun onzinsprookjes mijn bloeddruk keer op keer naar gevaarljke hoogten weten te stuwen.

  Ik hoop dat dit kabinet dezelfde enge ziektes krijgt die de haatimams ongelovigen toewensen!

 5. 7

  Ik had juist begrepen dat Hirsch-Ballin juist samen met het OM besloten had om niet tot vervolging over te gaan. Dat er toch vervolgd gaat worden komt door de rechters, niet de politiek.

 6. 8

  @7: misschien is dat zo, maar ik geloof er niets van. Net als ik EHB niet geloof als hij zegt geen overleg van te voren te hebben gehad over Neqschot.
  EHB is een vuile huichelaar van het ergste soort. Kan de link zo snel niet vinden, maar kan me nog een mooi artikel herinneren met de strekking: “als CDA een vies klusje heeft zetten ze EHB er op”.

  Met zijn 31 november documentatie.

 7. 11

  @6 resp. @9: ik word altijd zo gestoord van dat gemier ‘er is geen vrijheid van meningsuiting (meer)’. Natuurlijk is er vrijheid van meningsuiting: ik zie niet anders dan dat iedereen in NL voortdurend zijn mening geeft, inclusief Wilders. Maar er is ook een wet waar we ons aan moeten houden. En daar gaat het om, of Wilders zich nog aan de wet houdt. Wat is er nou tegen om dat te controleren?

 8. 12

  Als het OM niet vervolgt, kunnen de burgers van Nederland rechtstreeks naar de rechter stappen om de rechterlijke macht te vragen daar een uitspraak over te doen. Dat is hier gebeurd. We kunnen dat doen, omdat we in een rechtsstaat leven, waar we vrijheid van meningsuiting hebben. Bij het ontbreken van 1 van die 2 zou dat niet mogelijk zijn.

 9. 14

  @13: ik ben er niet op tegen dat een cartoonist vervolgd wordt als men denkt dat hij de wet heeft overtreden. Ik ben er wel op tegen dat zo iemand meteen in de cel gezet wordt: dat vind ik buiten proportie.

  Ik begrijp dat jij vindt dat er geen grenzen aan de vrijheid van meningsuiting zijn, en dat de wet dus aangepast moet worden?

 10. 15

  @13: met welke cartoonist is dat gebeurd dan? Gregorius Neqschot kan het alvast niet zijn, want die werd door de politie voor verhoor mee genomen en geheel volgens de regels (zie onder ‘verhoor’) na 6 uur weer vrij gelaten en heeft niet in zijn cel af hoeven wachten tot de rechter of de OvJ zich over de strafbaarheid uit hadden gesproken.

  PS: gezien het feit, dat niet tot vervolging van Neqschot over is gegaan, was het vasthouden van Neqschot van 0:00 tot 15:00 uur imho disproportioneel, maar in ons land, zoals ik (en alle andere mensen, die ooit onterecht aan zijn gehouden, waaronder Neqschot) ooit zelf heb mogen ervaren, niet ongebruikelijk in Nederland. Je kunt daarna zelfs nog 3 volle dagen zonder aanklacht vast worden gehouden, maar moet daarvoor wel aan een hulpofficier van justitie (een door een OvJ daartoe benoemde politieman) voor worden geleid. In vrijwel alle andere landen ben je nog veel slechter af.

  In de jaren 80 zijn mij meerdere gevallen bekend van mensen, die voor het ophangen van posters achter hun raam (bijvoorbeeld: ‘En nu 4 jaar je bek houden’ en ‘Één Europa? Mijn idee!’) veel langer vast zijn gehouden dan Neqschot, zonder dat daar een haan naar kraaide.

 11. 16

  @10: hij is vrijgesproken, wat mijn conclusie staaft dat godsdienstwaanzinnigen wel mogen beledigen, discrimineren en oproepen tot haat.
  Die homogenezers waar GS zich momenteel zo druk over maakt willen echt geen niet-christenen als personeel. En dergelijke discriminatie mag volgens mij van de rechter. Sterker nog, als je als openbare school godsdienstuitingen als een kruisje of een hoofddoek wilt weigeren mag dat volgens mij niet.
  Terwijl RK scholen dat wel mogen weigeren .

 12. 17

  Een kans? Een uitbreiding zal het iig niet zijn dus hoogstens kan de VVM gelijk blijven of verder ingeperkt worden.

  Wilders lijkt met zijn waarschuwing tegen een verdere islamisering iig gelijk te krijgen. Zie ook A Dutch court imports Saudi blasphemy norms to Europe.

  De insteek van het hof lijkt trouwens een beetje op de (komende?) uitbreiding van art 137c. Een vorm van indirecte belediging … vind je mijn religie kut dan beledig je me en word je veroordeeld. Brrr.

  De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran.

  De kern van het probleem is het communistische christendom, de zieke ideologie van God en Christus zoals neergelegd in de christelijke Das Kapital: de Bijbel.

  Is er een verschil?

 13. 18

  @17 Een kans? Een uitbreiding zal het iig niet zijn dus hoogstens kan de VVM gelijk blijven of verder ingeperkt worden.

  Dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt, en aan wat uiteindelijk de uitkomst van de rechtszaak gaat zijn. Als daar uitkomt dat geen van de uitspraken van Wilders strafbaar is (hetgeen ik niet onwaarschijnlijk acht) is daarmee de VVM effectief breder geworden, omdat er dan jurisprudentie is over dat soort controversiële uitspraken.

 14. 19

  “A Dutch court imports Saudi blasphemy norms to Europe”. Tsjongejonge. Dat is echt een bijzonder GELOOFwaardig artikel. Voor wie niet alles wat er geschreven wordt direct gelooft, is de inhoud echter niet meer dan een zwaar overtrokken conclusie op basis van een paar wilde aannames en gespeend van enige kennis omtrent ons land of ons rechtssysteem.

 15. 20

  @18: waarom ik mij hierover zo opwind, is dat ik mij nooit gerealiseerd had dat je voor het soort uitlatingen die Wilders doet (waar ik me deels in kan vinden) aangeklaagd kan worden, en evt. veroordeeld.
  En dat er dus een grote groep (de gelovigen) is die niet veroordeeld wordt, en dus de facto meer rechten heeft dan ik.
  Alleen maar omdat ze in een prehistorisch sprookjesboek geloven, en ik er voor kies wel na te denken.

 16. 21

  @Sytz: Als jij tezelfdertijd als een christen of moslim dezelfde discriminerende uitspraak doet, worden jullie in onze rechtsstaat voor hetzelfde feit veroordeeld en krijgen jullie ven veel straf opgelegd. De stelling, dat er een grote groep is, die vanwege hun geloof niet veroordeeld wordt, lijkt mij niet te bewijzen. Maar als je dat wil, mag je dat zeker doen. Als je dus een voorbeeld hebt van een niet-gelovige, die wel is veroordeeld nadat hij de homo´s met dieven heeft vergeleken, is dat een een beginnetje, dat aantoont, dat je stelling mogelijk een kern van waarheid bevat (maar ik kan daar geen enkele aanwijzing voor vinden).

 17. 22

  @21: Stel twee mensen (een moslim en een ongelovige) zeggen precies hetzelfde over dat homo’s dieven zijn. (Wat ze natuurlijk ook zijn)

  De rechter kan dan toch de ongelovige niet vrijspreken en de moslim veroordelen??

  Het kan wel maar dan is er sprake van dwaling!!

 18. 24

  Joost Zwagerman net op DWDD: Wilders moet niet veroordeeld worden, godsdienstkritiek heeft ons juist in NL zoveel vrijheid opgeleverd. Karel van het Reve vergeleek de God van de Joden en Christenen met Idi Amin en kreeg de P.C. Hooftprijs. Dan kun je Wilders niet veroordelen.

  Zo mogelijk nog groter gekrakeel veroorzaakte Van het Reve met zijn essay ‘De ongelooflijke slechtheid van het opperwezen’ in de gelijknamige essaybundel uit 1987, waarin hij ‘de God van joden en christenen’ vergelijkt met ‘figuren van het soort Idi Amin: hij wil voortdurend opgehemeld worden, en hij haalt voortdurend gruwelijke schurkenstreken uit’ (p. 8).

 19. 27

  Nu kan je wel weer je standaard verongelijkte linkse pet op zetten Joost als mensen je erop wijzen dat eerdere haatzaaiers niet vervolg werden en worden, maar dat hoor ik je nergens in jouw stukje melden.
  Nergens meld je dat als we zo blij moeten zijn met het vervolgen van eventueel haatzaaiende uitspraken dit al veel eerder had moeten gebeuren.
  Nu blijkt opnieuw dat we buigen voor moslims.
  Zullen we maar gelijk een wedje leggen wanneer de laatste ongesluierde vrouw in NL rondloopt? Of wanneer we meisjes van 9 mogen uithuwelijken?

 20. 28

  @18: Tot gisteren waren de uitlatingen van Wilders niet strafbaar – nu is dat niet zeker meer – dus waar ligt de verbreding van de VVM dan als Wilders uitlatingen ook volgens de rechterlijke macht niet strafbaar zouden zijn. Dat is het behoud van de huidige normen.

  @Joost: Het argument van ‘duidelijkheid’ is trouwens onzin. De enige duidelijkheid die geschapen wordt is of de uitlatingen van Wilders toelaatbaar zijn, jurisprudentie kan in dit soort zaken amper gemaakt worden.

  De formulering van het hof (al redelijk een veroordeling) zal door een rechtbank niet snel worden overruled.

  Dat wordt dus doorgaan tot de Hoge Raad en dan snap ik Wilders angst voor financiele problemen wel.

 21. 29

  @28: Waar baseer je dat in godsnaam op? Gisteren waren ze net zo goed mogelijk strafbaar als nu.

  Dit gaat jurisprudentie opleveren die de situatie weldegelijk duidelijker maakt. Als een rechter zegt dat wat Wilders zegt mag, dan is dat jurisprudentie.

  En ik twijfel er geen seconde over dat Wilders het met gemak tot de hoge raad uitzingt, financieel dan.

 22. 30

  @27: Is dit een verongelijkt stukje, Hockey? Doe niet zo zuur. Dat de eerdere haatzaaiers niet zijn vervolgd is waar, maar des te meer reden om hier blij mee te zijn.

  Als een haatzaaiende Imam was aangepakt was dat – uiteraard – toegejuicht door Wilders, maar had de uitkomst van dat proces misschien wel rechtsstreeks tegen hem gebruikt kunnen worden.

  Ik denk dat een rechter voorzichtiger zal omgaan met Wilders dan met een Imam, gedwongen door de publieke opinie. Dat is goed nieuws voor de vrijheid van meningsuiting, als je daar in deze mate voor bent.

  Overigens typisch Wilders: “ik mag zeggen wat ik wil, maar zodra een imam iets zegt wat mij niet zint eis ik dat er wat aan gedaan wordt”.

  Je kan niet onbeperkte vrijheid van meningsuiting eisen voor jezelf en tegelijkertijd die van anderen willen beknotten.

  En over dat niet melden dat er eerder anderen gepakt hadden moeten worden, lees mijn reactie #4 eens, zou ik zeggen.

 23. 31

  Joost, als ik jou was, zou ik een aantal artikelen van vroeger (zoals licht geweld tegen GW, je weet wel waar ik op doel) maar snel uit het geheugen weghalen. Voor je het weet heb je een aanklacht wegens het aanzetten tot geweld voor je broek.
  Trek weer niet te snel de verkeerde conclusie. Ik mag je en probeer je te beschermen! We gaan nu naar zo’n maatschappij toe.

 24. 32

  @ Joost, dat je het in een reactie plaatst betekent dat anderen je erop gewezen hadden. Je had er zelf mee moeten komen.

  Overigens sla je opnieuw de plank mis met Wilders. Nergens heeft de heer Wilders opgeroepen anderen van flatgebouwen af te gooien of wat dan ook. Deze imams deden dat wel. Wilders stelt dayt de islam een onderdrukkend geloof is, en gezien het sluieren van de vrouw en de positie van de vrouw, de homo en de niet islamiet blijkt hij daar gelijk in te hebben.

  En wat mij ook opvalt is dat al die mensen die roepen dat Wilders moslims beledigt hun laffe bek dichthielden toen de haatimams opriepen tot het doden van mensen. En die laffe Joden aan het gas roeper ook opriepen tot het doden van mensen hun laffe bek dichthielden. Maar kruipen voor de moslim doen ze schijnbaar met veel plezier.

 25. 33

  @32: Jezus, kan je niets beters bedenken dan je eerste alinea? Ik werd helemaal nergens op gewezen, ik vul gewoon aan.

  Maar goed. Ik proef dat jij de vrijheid van meningsuiting op wilt laten houden op het moment dat dat de wet breekt. Prima, kan ik het mee eens zijn. Vervolg die imams, en vervolg Wilders, want hij zou best wel eens de anti-discriminatiewetgeving kunnen breken. Hij scheert immers grote groepen over een kam. De rechter kan bepalen of beiden straf verdienen.

  En dat is nou precies het probleem, mijn beste Hockey, want met dat laatste ben je het vast niet eens.

  Dus wat is het nou. Vóór de onbeperkte VvM, of tegen?

 26. 34

  Vervolg die imams, en vervolg Wilders

  Juist opgemerkt, Joost. Nu de volgende vraag: Wie roept er op tot geweld. Geweld staat m.i. op een hoger plan dan haatzaaien. Het laatste kan tot geweld leiden, maar we hebben dacht ik nog geen concrete voorbeelden.
  p.s. jij riep toch ook op tot geweld (heel lichtjes) tegen een persoon in het Nederlandse parlement.

 27. 35

  @34: Nee. Ik riep niet op tot geweld, ik zei dat ik het begreep als iemand zich niet zou kunnen beheersen. Da’s iets heel anders. En wat wil je hier verder mee zeggen? Het was in een column, en expres over de top, daarna uitvoerig uitgelegd in de reacties (tegen dovemansoren).

  On topic: Beiden is inderdaad strafbaar, en ik weet niet wat erger is, aangezien haatzaaien ook tot geweld kan leiden, en oproepen tot geweld ook haatzaaien kan zijn. Gelukkig ben ik geen rechter.

 28. 36

  @35
  Principieel geen verschil Joost. Het komt op hetzelfde neer. Goed, beie zijn strafbaar. Er zijn imams aangeklaagd en niet vervolgd. Dus als er principieel en consequent gehandeld zal worden, moet Wilders ook niet vervolgd worden. Of zijn dezelfde uitingen wel strafbaar voor o.a. Wilders, maar niet voor een geestelijke omdat deze vanuit een religieuze context uitgaat. Als dit het inderdaad wordt, worden miljoenen Nederlanders gediscrimineerd en wordt er geweld gedaan aan hun overtuigingen.

 29. 37

  Dus jij zegt dat het begrijpen dat iemand geweld gebruikt hetzelfde is als tot geweld oproepen? Right.

  Vergeet niet dat het OM hier gedwongen wordt te vervolgen, dus dat de willekeur wel-niet hier wordt doorbroken, en er eindelijk een uitspraak gaat komen, die ook belangrijk kan zijn in toekomstige processen tegen haatzaaiende imams.

 30. 38

  Als je het geweld begrijpt, ga je ermee akkoord. Nu denk ik niet dat iemand tot geweld overgaat, omdat jij er begrip voor zal hebben, maar het gaat om het principe.
  Het MO was de verstandigste partij door niet te vervolgen. De lucht was na Fitna enigszins geklaard, de scherpe kantjes ervan af en waarom olie op het vuur gooien. De democratische marktwerking zou de rest kunnen doen.
  En nu bevelen fundamentalistische scherpslijpers het OM om toch tot vervolging over te gaan. Alles wordt nu onnodig op scherp gezet en de gematigde Nederlanders die nooit op GW zouden stemmen, worden nu wel gedwongen om het te doen. Er staat nu veel meer op het spel dan GW en zijn uitlatingen.
  Het valt o.a. al niet te pruimen, dat onder de aanklagers van GW de welbekende imam staat die de meest vreselijke dingen gezegd heeft. Die aangeklaagd is en nooit vervolgd. Al honderden, wellicht nu al duizenden Nederlanders hebben op internet al uitspraken gedaan waarvoor ze net als GW voor vervolgd zouden moeten worden. En dit is nog maar het begin. Is dat wat we willen. Dat gerechtshof heeft Nederland en ook de moslims een verschrikkelijke dienst bewezen. Het zal nu op het scherpst van de snede uitgevochten worden. En het zal zeer nadelig voor het aanzien van Nederland uit gaan vallen (denk aan de uitspraken van Verhagen voor Fitna). De beslissing van de rechtbank doet me denken aan het “gekke gerrit” principe in het boek van Larry Niven “Splinter”.

 31. 39

  @38: Oh mijn god, het is zo duidelijk nu! Agenten die de misdaad begrijpen, zijn dus eigenlijk de aanstichters van misdaad! Economen die piramidenspelen (en andere derivaten) begrijpen hebben deze hele crisis veroorzaakt. Dus het enige veilige is niks begrijpen, kennis is moord! Lobotomies voor iedereen, want als je iets begrijpt ga je er mee akkoord!

 32. 42

  Sorry maar het nog een voorbeeldje.
  Ook niet vervolgd pardon maar wat deze gasten roepen is toch net even wat erger dan wat die lijpe limbo roept. En trouwens ik was in India toen Fitna uitkwam en zag hem pas erg veel later maar vondt het toch echt niet zo schokkend.

 33. 43

  Ow ja en over geweld en haat zaaien. Mijns inziens is het veel gevaarlijker als zo’n imam of welke geestelijk of politieke leider dan ook oproept tot geweld dan daadwerkelijk geweld pleegt. Als ie geweld pleegt is ie gelijk klaar met zijn cariere als ie oproept tot geweld oftewel aanzet tot haat kan dit uiteindelijk vele ergere gevolgen hebben. Hitler heeft waarschijnlijk nooit iemand vermoord maar hij had erg veel invloed de gevolgen kent iedereen. Als ie als een of andere debiel geweld was gaan plegen tegen joden was ie gelijk opgepakt. Dus ik neem aan dat ieder weldenkend mens het ermee eens is dat aanzetten tot geweld en haat op een iets hoger en beschaafd plan staat dan bijvoorbeeld die hooligans die de boel kort en klein slaan. Daarnaast denk ik dat de meeste mensen de invloed van een Imam, en ook de banden met het thuisland, erg onderschattten.

  Goede morgen en fijne dag.

 34. 45

  Ja goed artikel. Heb je dat die nova uitzendingen albekeken? Daar wil ik wel eens een aantal reacties op zien. En dat artikel is zeker interessant maar mijnsinziens is dat eeuwig gegraaf in het verleden juist het probleem. Als het verleden nou eens lekker het verleden werd gelaten en meer naar de vrede en de toekomst wordt gekeken kan er misschien een oplossing komen. Het is hetzelfde als de allochtonen in Nederland. Die zijn er nu en die gaan niet meer weg, ze hebben netzoveel recht om hier te zijn dan ik, de meeste zijn hier gewoon geboren dus we zullen het toch samen moeten doen.

  gegroet,

 35. 46

  @Mark: Alle Christenen direct beledigen is anders dan God. Moslims beledigen is iets anders dan Allah beledigen.

  Allah een klootzak noemen moet wat mij betreft gewoon kunnen. Alle moslims criminelen noemen, of fanatici, dat weet ik niet.

 36. 47

  @46: Precies. Hier heb ik geen probleem mee: “”De islam is Het Kwaad zelf.” Dat is religiekritiek. Maar dit: “De immigratie van niet-westerse allochtonen moet worden gestopt”, dat is discriminatie. Of je er iets mee opschiet het te verbieden weet ik niet alleen niet. Eerst was ik heel zeker dat het niet zo was – mensen blijven het toch denken – maar als ik zie hoe politiek in Nederland is ontaard in stupide geschreeuw door Wilders en de zijnen, dan begin ik toch te twijfelen.

 37. 48

  @44
  Joost, iets achteraf analyseren, waarbij jezelf niets met het conflict te maken hebt, lijkt me totaal iets anders dan in een column te verklaren dat je er begrip voor zal hebben dat er iemand geweld gaat gebruiken tegen een persoon die je zelf persoonlijk niet mag.

 38. 49

  @47
  Martijn , overal zijn grenzen aan. Aan wat GW e.a. zeggen, maar ook aan hoeveel mensen in Nederland , om het leefbaar te houden, kunnen wonen. Als, laten we zeggen 17 miljoen de grens is, moet de politiek maatregelen nemen. Op dan 30 miljoen dan! Mooi vooruitzicht.

 39. 50

  @29: Gisteren waren ze net zo goed mogelijk strafbaar als nu

  Ja lekker, zo is elke uitlating mogelijk strafbaar, kunnen we onze mond maar beter helemaal houden.

  Daarbij @46, Allah, God, Boeddha (is al dood), Koran, Bijbel Thora … zijn niet te beledigen. ’t Zijn altijd de aanhangers (moslims, christenen …) die zich beledigd voelen en vooral moslims zijn daarin zeer kleinzielig.

  @47 : De immigratie van niet-westerse allochtonen moet worden gestopt. Is dat erger, haatzaaiender (wat een achterlijk woord trouwens, haatzaaien) of verwerpelijker dan ‘Intifada Intifada … ‘ of ‘homo’s met het hoofd naar beneden te gooien van het hoogste gebouw’ te schreeuwen of te schrijven?

  Wat mij betreft mag van Bommel zo vaak ie wil Intifada roepen maar ’t is niet uit te leggen dat zoiets wel door de beugel zou kunnen en de uitlatingen van Wilders niet.

  Ik ben trouwens van mening dat de islam tot het fascisme van deze tijd aan het uitgroeien is.

 40. 51

  @50: Moord is strafbaar, maar stel dat er nog nooit iemand voor vervolgd is (bv. doordat het nog nooit gebeurd is’.

  Maakt dat er nog nooit een rechtszaak geweest is moord dan legaal?

  En nee, niet elke uitlating is mogelijk strafbaar. Dat is een generalisatie die je niet mag maken in dit geval.

 41. 52

  Aan alle mensen die roepen dat er geen grenzen zouden zitten aan de vrijheid van meningsuiting: waar ligt de grens dan? Ik neem aan dat je vindt dat een imam niet mag zeggen dat alle joden onmiddelijk moeten worden doodgeschoten. Maar mag hij wel zeggen dat het kakkerlakken zijn? Of nazi’s? Minderwaardige mensen? Dat ze een fascistische ideologie aanhangen? Dat ze allemaal hetzelfde zijn?

  Bij mij valt dat onder dehumanisering en dat gaat te ver. De dehumanisering is wat leidde tot de moord op Fortuyn en Van Gogh (het zijn fascisten/varkens etc.) en ook tot de vele hate crimes in de geschiedenis van de mensheid.

 42. 53

  @Robert: Dat is een mening. Ik ben het er niet mee eens, maar ik heb er geen probleem mee. Maar Wilders zegt niet: “Geen immigranten er meer bij.” Hij zegt zelfs niet: “Geen laag opgeleide immigranten er meer bij.” Hij zegt: “Geen niet-westerse allochtonen er meer bij.” Het gaat er dan niet om wat die mensen kunnen, maar waar ze vandaan komen of wat ze geloven. En daar heb ik een probleem mee.

  @Kropotkin: Het is minder erg dan “homo’s met het hoofd naar beneden te gooien van het hoogste gebouw”. ‘Intifada, intifada’ is lastiger, want daar is een interpretatieprobleem van het woord ‘intifada’. Als Van Bommel had geroepen: “Verzet! Verzet!” was er niks aan het handje geweest.
  Wat natuurlijk ook van belang is, is of het systematisch is of dat het gaat om een losse uitspraak. Dat neemt het Hof ook mee in zijn uitspraak.
  Ik vind het een mooi, echt Nederlands woord ‘haatzaaien’. Dat binnenrijm doet het hem.
  Islam vergelijken met fascisme vind ik niet zo geslaagd. Het kenmerk van fascisme is de cultus van de leider en het corporatisme. Islamisten moeten officieel niks hebben van sterk leiderschap en het grootkapitaal (in de praktijk zitten ze er natuurlijk wel gewoon in voor de roem en het geld).

 43. 54

  @Martijn: Islam vergelijken met fascisme vind ik niet zo geslaagd.
  Over interpretatieproblemen gesproken.
  Ik ben trouwens van mening dat de islam tot het fascisme van deze tijd aan het uitgroeien is: hier staat niet dat isslam hetzelfde is als fascisme, hoewel er natuurlijk ook kenmerken te noemen zijn die wel overeenkomen. ’t Gaat om het feit dat de ene dictatoriale ideologie/religie (waar we al een tijdje vanaf zijn) nu langzamerhand vervangen wordt door een andere dictatoriale ideologie/religie.

  @39: Economen die piramidenspelen (en andere derivaten) begrijpen
  Een leuke over pyramidespelen.

 44. 56

  ik zie het allemaal veel simpeler. er is geen vrijheid van meningsuiting in Nederland, punt. vrijheid betekent zonder grenzen. zo gauw iets wordt ingeperkt is het geen vrijheid meer, maar wat bewegingsruimte.

 45. 57

  @56: Onbeperkte vrijheid voor jezelf betekent dat je de vrijheid van anderen beperkt. Als je vrijheid definieert als alleen maar volledige vrijheid voor jezelf, zonder enige grens, heb je die vrijheid alleen op een op jou na onbewoond eiland.