Verkiezingen VS: de onderbuik regeert

Foto: copyright ok. Gecheckt 02-03-2022
,

In tijden van oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer, zo luidt het cliché. Dat geldt zeker voor de verkiezingsstrijd in de VS.

Amerikaanse politiek is een zaak van de onderbuik. En hoewel de Democraten heus niet vies zijn van het bedrijven van demagogie, tonen vooral de Republikeinen en hun aanhangers zich toortsdragers van de fact free politics. Een berucht voorbeeld is de zogenaamde birther controversy. Ondanks alle bewijzen van het tegendeel, weigert een aanzienlijk deel van de Republikeinen (op sommige momenten was het zelfs een ruime meerderheid) te geloven dat president Obama daadwerkelijk in de VS is geboren. Voormalig Republikeins senator en presidentskandidaat Rick Santorum beweerde in februari 2012 nog glashard dat grote aantallen Nederlandse bejaarden onvrijwillig worden geëuthanaseerd als bezuinigingsmaatregel in de zorg.

Obama begaat blunder …of toch niet?

Goede Republikeinen weten in hun hart dat Obama een socialist is met een grote hekel aan kapitalisme en echte Amerikaanse ondernemingszin. Dus toen Obama in een toespraak de zinnen uitsprak ‘If you’ve got a business, you didn’t build that. Somebody else made that happen,’ was het direct prijsschieten. Een blogger van de conservatieve Heritage Foundation noemde deze uitspraak ‘een klap in het gezicht van hardwerkende Amerikanen’. Obama’s directe tegenstander Mitt Romney stond vanzelfsprekend direct klaar met een harde veroordeling van deze aanval op ‘ondernemingszin, vrijheid en eigen initiatief’:

I just want to say it exactly as [Obama] said it. Speaking about small business and businesses of all kind, he said this: ‘If you’ve got a business, you didn’t build that. Somebody else made that happen.’

Beging Obama inderdaad een grote blunder door het harde werk van Amerikaanse ondernemers te kleineren en te ontkennen? Oordeel zelf aan de hand van een iets vollediger citaat uit Obama’s toespraak:

If you were successful, somebody along the line gave you some help. There was a great teacher somewhere in your life. Somebody helped to create this unbelievable American system that we have that allowed you to thrive. Somebody invested in roads and bridges. If you’ve got a business, you didn’t build that. Somebody else made that happen. The Internet didn’t get invented on its own. Government research created the Internet so that all the companies could make money off the Internet.

Flashback naar eindexamen Engels: Wat creëerde de ondernemer niet zelf? (Hint: het goede antwoord is niet: ‘de onderneming’.)

Leugens zijn de norm

Het gaat natuurlijk niet vanzelf om kiezers dit soort doorzichtige verdraaiingen kritiekloos te laten accepteren. Daar is conditionering voor nodig. Met andere woorden: kiezers moeten in een zodanige mentale staat worden gebracht dat negatieve opmerkingen over ‘de ander’ direct worden geloofd. Dit vereist een patroon van leugens en om deze leugens effectief te verspreiden heeft conservatief Amerika een complete infrastructuur gebouwd. De top van dit stelsel wordt gevormd door ‘respectabele’ denktanks, zoals de eerdergenoemde Heritage Foundation, en de opiniepagina’s van de Wall Street Journal en de Washington Post. De televisiezender Fox News is bedoeld voor een breder, minder highbrow publiek. De toon van deze zender begint dan ook al aardig hysterisch te worden. Helemaal onderaan staan de verspreiders van rechtse kettingmails. En dat is waar de rioollucht echt lekker begint te walmen.

Waarschijnlijk is het fenomeen van de kettingmail bekend. Iedereen heeft wel een oom, buurman of oud-collega die voortdurend e-mailtjes rondstuurt met ‘grappige’ filmpjes, belegen moppen en zogenaamd hilarische cartoons. In de Verenigde Staten bestaat dit fenomeen vanzelfsprekend ook. Vaak hebben de kettingmails aldaar een politieke boodschap die erop is gericht een aanzienlijk deel van de bevolking in een staat van permanente verontwaardiging te houden.

Een groot aantal van dergelijke kettingmails is verzameld op My Right Wing Dad. Deze website biedt een uitermate interessante inkijk in de belevingswereld van conservatief Amerika. Er zijn voorbeelden te over van xenofobie, racisme (hier en hier) en vuurwapenfetishisme. Niettemin, om de beste indruk te krijgen wat conservatief Amerika zoal bezighoudt, is gewoon bij het begin beginnen het beste.

BONUS: Omdat Wikipedia natuurlijk veel te links is, is de zoon van een berucht Amerikaans conservatief activiste het conservatieve alternatief Conservapedia begonnen. Neem vooral een kijkje bij de artikelen over liberals, de homosexual agenda en overrated sports stars.

Foto flickr cc Leo Reynolds

Reacties (54)

#1 Bjorn

Huh, wat, verdraaiing? Wat anders kan “If you’ve got a business, you didn’t build that. Somebody else made that happen” betekenen, dan de letterlijke betekenis van deze woorden?

 • Volgende discussie
#1.1 Rascar Capac - Reactie op #1

Zucht. Serieus ? Foxnews na-apen ? Krijgen we dat hier nu ook al ? Goed, daar gaan we weer. Hier weer het volle citaat:

If you were successful, somebody along the line gave you some help. There was a great teacher somewhere in your life. Somebody helped to create this unbelievable American system that we have that allowed you to thrive. Somebody invested in roads and bridges. If you’ve got a business, you didn’t build that. Somebody else made that happen. The Internet didn’t get invented on its own. Government research created the Internet so that all the companies could make money off the Internet.

Ik weet niet hoe goed jouw engels is, maar “that” heeft dus betrekking op “roads and bridges” (en eventueel ook op “unbelievable american system”), en helemaal niet op “business”. Maar als je selectief citeert (jouw citaat bijv.) en de eerste zinnen weglaat, krijgt Obama’s “that” een hele andere betekenis. Gevaarlijk woordje, “that”.

#1.2 Bjorn - Reactie op #1.1

Ja, dus? Dan klopt het toch wat er staat? Volgens Obama heeft een ondernemer zijn succes aan ‘anderen’ – lees: de overheid – te danken (een opvatting die de ruime meerderheid van de Amerikanen niet deelt). De laatste alinea van het Reason-artikel vat het prima samen:

There is no nebulousness here. Beyond the paragraph quoted above, Obama calls government spending “the investments that grow our economy.” He ridicules the tendency of Americans to brag about being hard workers with a variant of “So’s your old man.” (“Let me tell you something — there are a whole bunch of hardworking people out there.”) He instinctively names “a great teacher” when looking for somebody to credit for causing success in the working world. The president has boldly presented his view on how an economy works. His supporters should give him the respect of taking his words seriously.

#1.3 Prediker - Reactie op #1.2

Als jij een succesvolle onderneming hebt, dan zijn daar allerlei voorwaarden aan voorafgegaan, waarin jij zelf niet hebt voorzien, maar de maatschappij.

Zoals daar zijn: je hebt scholing genoten, je medewerkers hebben scholing genoten, de Amerikaanse overheid heeft van belastingcenten infrastructuur aangelegd.

Die scholen heb jij niet gebouwd, en die infrastructuur heb jij niet gebouwd. Dat hebben anderen gedaan. En zo zijn er nog wel tal van voorbeelden te geven, waarin ondernemers dankbaar gebruik maken van de inspanningen van anderen, van de structuren die de maatschappij heeft opgebouwd.

Het hele idee dat ondernemers opereren in een Ayn Randiaans vacuüm en dat ze die onderneming op individuele kracht uit de grond hebben opgetrokken als waren ze mythische halfgoden, is lulkoek.

 • Volgende reactie op #1.2
#1.4 Bjorn - Reactie op #1.3

Dat verklaart je succes niet; élke ondernemer (of andere burger) heeft namelijk toegang tot de infrastructuur, publieke scholen, etc.

Iets wat iedereen heeft, kan niet verklaren waarom de één succesvol is en de ander niet. Dat kan alleen door verschillen tussen mensen verklaard worden; verschillen in talent, bereidheid om hard te werken, risico’s te nemen etc.

Wie succes belast – zoals Obama c.s. wil -, belast dus hard werken, zo vinden de meeste Amerikanen dat overigens ook (wat zomaar de reden kan zijn waarom Obama c.s. zijn eigen uitspraken zo probeert te verdraaien), zie: http://reason.com/blog/2012/07/17/obamas-speech-overemphasizes-the-importa

 • Volgende reactie op #1.3
#1.5 lapis - Reactie op #1.3

@010 “Dat kan alleen door verschillen tussen mensen verklaard worden; verschillen in talent, bereidheid om hard te werken, risico’s te nemen etc.

Natuurlijk zijn er verschillen tussen mensen, en natuurlijk kan in theorie elk kind uit een sloppenwijk van Detroit miljonair worden, maar de kans dat dat gebeurt is natuurlijk gewoon op zijn minst honderd zo klein dan dat de zoon van een chirurg dat doet. Dat ontkennen (en Obama geeft in dat citaat slechts aan dat dit meespeelt) is ridicuul, en als een meerderheid van de Amerikaanse bevolking dat gelooft dan gelooft een meerderheid van de Amerikaanse bevolking in iets ridicuuls. En wat ‘meer’ invloed heeft, omgeving of karakter, is godsonmogelijk te kwantificeren.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.6 Bjorn - Reactie op #1.3

Nee Obama geeft niet zomaar aan ‘dat het meespeelt’, de bredere context van Obama’s speech is dat de belastingen voor ‘rijken’ (nog verder) omhoog moeten. Dat probeert Obama te rechtvaardigen door te stellen dat ze niet op eigen kracht maar door ‘anderen’ zo rijk zijn geworden. Daar wijzen ‘rechtse’ mensen nu op en dat vinden ‘linkse’ mensen, kennelijk, niet zo fijn – zie de Reason-column.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.7 lapis - Reactie op #1.3

Nee Obama geeft niet zomaar aan ‘dat het meespeelt

Eh, ja, ja doet hij wel. Als de boodschap van de speech was dat de belastingen zodanig moesten worden aangepast dat de daadwerkelijke bestedingsruimten van degenen die nu rijk of arm zijn gelijk worden getrokken, dan had je een punt. Maar dat doet hij niet; hij staat nog steeds toe dat zij die nu rijker zijn meer verdienen dan zij die nu arm zijn, alleen wordt dat verschil iets kleiner gemaakt met als argument dat dat verschil toch mede wordt veroorzaakt door oorzaken buiten het karakter van mensen. En dat de rijkeren hier een potsierlijke slachtofferrol wordt aangemeten (oh jee, nu verdienen we netto vijf keer modaal en na de belastingverhoging nog maar 4,2 keer modaal; succes wordt gewoon niet beloond, boehoehoe), dát vinden ‘linkse’ mensen niet zo fijn.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.8 Bjorn - Reactie op #1.3

Mooi, dan zijn we het eens, toch? Obama wil de belastingen voor rijken – mensen die door hun harde werk en bereidheid om risico’s te nemen meer geld hebben dan anderen – verhogen, omdat – volgens Obama – zij rijk zijn geworden door de overheid (ondanks dat iedereen, ook de armen, toegang hebben tot publieke voorzieningen).

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.9 lapis - Reactie op #1.3

@016 Prima, we zijn het eens. Vervang alleen het “volgens Obama” door “volgens basale principes van de logica“, het “zij rijk zijn geworden door” door “zij MEDE rijk zijn geworden door“, en schrap dat hele “(ondanks (…) )“, want dankzij dat ‘mede’ slaat dat ineens helemaal nergens meer op.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.10 Bjorn - Reactie op #1.3

De wetten der logica leren dat als A+I=X en B+I=Y en X=/=Y, dan X=/=Y, omdat, en alleen omdat, A=/=B.

Met A en B de verschillende bereidheid om hard te werken en risico’s te nemen, I de publieke voorzieningen waar iedereen toegang toe heeft, en X en Y verschillende welvaartsniveau’s.

Met andere woorden, niemand wordt rijk door de overheid.

Bovendien, zelfs als je meent dat mensen rijk zijn geworden door de overheid, dan is dat nog geen argument om ze méér belasting te laten betalen. Het is hooguit een argument om ze belasting op een bepaald niveau te laten betalen. Aan Obama, of jou, de schone taak om te laten zien dat de rijken nu minder belasting betalen dan dat niveau – m.a.w. meer voordeel hebben bij publieke voorzieningen dan dat zij aan belastingen betalen.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.11 lapis - Reactie op #1.3

Mijn God, Bjorn, ik heb lange tijd niet zo’n gewelddadige verkrachting van de logica gezien als wat jij hier nu tentoonspreidt. Tuurlijk, A=/=B. En als U1 en V1 respectievelijk de salarissen van een rijke en een arme zijn voordat Obama’s plannen werkelijkheid worden, en U2 en V2 respectievelijk de salarissen van een rijke en een arme zijn nadat Obama’s plannen werkelijkheid worden, dan geldt U1 > V1, maar ook U2 > V2. Het enige verschil is dat U1-V1 > U2-V2. Natuurlijk geldt A=/=B, dat zeg ik, dat zegt Obama, dat zegt iedere niet-communist, en als jij daadwerkelijk denkt dat het hier A = B is wat Obama betoogt, en niet dat U1-V1 > U2-V2 zou moeten worden bewerkstelligt, dan is dat jouw intellectuele falen. En of "niemand” rijk wordt “door de overheid“, dat staat compleet los van deze hele beschouwing.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.12 Bjorn - Reactie op #1.3

Als je nu gewoon wat zorgvuldiger leest, dan snap je mijn punt ook, want je bent vast een heel pientere jongen. Obama zegt ‘rijken zijn (o.a.) rijk door de overheid’. Ik zeg ‘rijken zijn rijk door hun eigen harde werk; armen hebben net zoveel toegang tot de overheid als rijken, dus dat kan het verschil niet maken’. Obama zegt ‘neenee, rijken zijn rijk door de overheid, ik ga ze nu meer belasten’. Ik zeg ‘zelfs als rijken rijk zijn door de overheid, dan nog kan je dat alleen als argument gebruiken voor een belastingverhoging als je kan aantonen dat rijken nu minder aan belasting betalen dan dat ze aan publieke voorzieningen verkrijgen’. Jij zegt ‘maar zelfs na het betalen van hun belastingen zijn rijken nog rijker dan armen!!!111!1’. Ik zeg ‘lees het voorgaande nou nog eens rustig door, dan zie je dat jouw opmerking als een tang op een varken slaat’.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.13 lapis - Reactie op #1.3

Lafheid; je probeert nu je opponent gewoon met een onmogelijke bewijslast op te zadelen, en daaruit je gelijk te claimen. Ik weet het goed gemaakt, Bjorn: jij toont eerst het omgekeerde aan, dat rijken na een belastingverhoging meer aan belasting betalen dan dat ze aan publieke voorzieningen verkrijgen. Als je dat gedaan hebt, dan beloof ik dat ik moeite zal steken in het ontkrachten daarvan.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.14 Bjorn - Reactie op #1.3

Nu begin ik toch aan je snappertje te twijfelen. Ik werp je geen bewijslast in de schoot, ik geef alleen de condities weer waaronder Obama’s argument geldig zou kunnen zijn. Ben je het met mij eens dat uit Obama’s argument volgt dat rijken alleen dan meer belasting moeten betalen als ze nu meer voordeel hebben bij publieke voorzieningen dan dat ze aan belastingen betalen?

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.15 lapis - Reactie op #1.3

Stel: ik zeg ja. Wat dan?

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.16 Bjorn - Reactie op #1.3

Dan zijn we ’t op dat punt eens!

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.17 lapis - Reactie op #1.3

Verbeter me als dat nodig is, maar ik ging er toch een beetje vanuit dat je dan ook wilt dat Obama daadwerkelijk aantoont dat rijken meer voordeel behalen bij meer belasting voordat hij een belastingverhoging doorvoert. Misschien denk ik nu veel te praktisch hoor, kan ook.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.18 Bjorn - Reactie op #1.3

Oh, ja Obama, niet jij. Maar die bewijslast haalt hij zichzelf op de hals met zijn argumentatie.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.19 lapis - Reactie op #1.3

Prima, maar dan wil ik nooit meer een libertariër horen beweren dat er belasting moet worden verlaagd zonder onomstotelijk aan te tonen dat dit de getroffen belastingbetalers alles meenemende meer oplevert dan dat het hem afneemt. Conclusie: alles blijft voor altijd zoals het nu is (want bewijslast is onmogelijk) en iedereen leefde nog lang en gelukkig.

Trouwens (en dit is puur experimenteel), stel dat Obama zegt: in Sierra Leone heeft men geen functionerende overheid, in de VS wel, en in de VS is het investeringsklimaat beter dan in Sierra Leone, dus maakt een overheid mensen rijk. Wat zeg jij dan?

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.20 Bjorn - Reactie op #1.3

Je eerste argument gaat niet op. Libertariërs beweren niet dat mensen belasting moeten betalen conform het voordeel dat ze van de overheid behalen. Obama beweert dat – kennelijk – wel.

Wat je tweede alinea betreft: Siera Leone verschilt op meer punten van de VS, dus er is geen ‘ceteris paribus’-vergelijking, dus het argument gaat niet op.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.21 lapis - Reactie op #1.3

Maar libertariërs vormen (in Nederland) gelukkig een verwaarloosbaar klein percentage van de bevolking dus het zou handig zijn als ze hun standpunten kunnen beargumenteren door een beroep te doen op dezelfde standaarden die ze Obama verwijten dat hij ze na moet leven.

En je tweede alinea laat je precies zien wat er onmogelijk is aan de bewijslast die je van Obama vraagt: je vraagt om een serie laboratoriumexperimenten in een wereld die zich niet in een laboratorium laat vangen. Aangezien het vragen naar die bewijslast onzin is, is deze hele tangent van de discussie dat ook, en ik vraag me eerlijk gezegd af waarom ik er tot zover in ben meegegaan.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.22 Bjorn - Reactie op #1.3

Obama legt zich de standaard zelf op! Het volgt uit zijn argumentatie immers.

Als het niet bewezen kan worden, dan bedrijft Obama dus fact-free politics, exact hetgeen Republikeinen verweten wordt in deze blog.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.23 lapis - Reactie op #1.3

Wat Republikeinen wordt verweten is dat ze fact-free redeneren zelfs wanneer het mogelijk is die feiten boven water te halen. Zoals een Santorum die beweert dat in Nederland massa’s mensen vanwege bezuinigingen worden geëuthanaseerd, of dat Obama niet in Hawaï is geboren ook al heeft de staat zijn geboorte bevestigd. Maar onbewijsbare stellingen zijn nou eenmaal onbewijsbaar. Zo is de toegevoegde waarde van kunst niet te kwantificeren, en is vaak niet vast te stellen of een investering in kunst het ‘waard’ is. Dat betekent niet dat een overheid (of rationeel persoon for that matter) nooit in kunst moet investeren.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.24 Bjorn - Reactie op #1.3

Er is best een schatting te maken van het voordeel dat verschillende mensen genieten van publieke voorzieningen. Obama troost zich echter de moeite en verhoogt direct hun belastingen, met het argument – althans, dat is de enige zinnige interpretatie – dat ze meer aan publieke middelen ontvangen dan bijdragen. Fact-free politics, dat is het.

Nu ga ik trouwens wat anders doen, tjuus.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.25 Jeroen Laemers - Reactie op #1.3

Een libertariër (I’m looking at you, Bjorn) is iemand die een ziek medemens laat creperen in de goot wanneer die persoon niet zelf in staat is zijn volledige medische behandelkosten te betalen (of een ziektekostenverzekering kan aanschaffen in een compleet ongereguleerde markt).

Dat is alles wat je van dat soort types hoeft te weten.

Nu ja, misschien nog één ander ding:

“There are two novels that can change a bookish fourteen-year old’s life: The Lord of the Rings and Atlas Shrugged. One is a childish fantasy that often engenders a lifelong obsession with its unbelievable heroes, leading to an emotionally stunted, socially crippled adulthood, unable to deal with the real world. The other, of course, involves orcs.”

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.26 Bjorn - Reactie op #1.3

@Jeroen: als je niet intelligent genoeg bent om het verschil tussen ‘de overheid moet mensen niet helpen’ en ‘niemand moet mensen helpen’ te begrijpen, dan adviseer ik je niet met grote-mensen-onderwerpen bezig te houden.

Overigens, de meest asociale mensen vind je nog steeds in (voormalig) communistische landen, zoals Rusland.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.27 lapis - Reactie op #1.3

@036 “Er is best een schatting te maken van het voordeel dat verschillende mensen genieten van publieke voorzieningen.

Op de korte termijn: een beetje. Op de lange termijn: nee. Stel we hebben een ondernemer van dertig die zijn kinderen naar een privéschool stuurt. Ik denk dat hij volgens jouw schattingen niet veel zal hebben aan investeringen in publiek onderwijs. Maar misschien dat die investeringen een programmeur-in-spe over de streep trekken om vijftien jaar later een stukje software te ontwikkelen waarvan het bedrijf van de ondernemer het patent koopt en er geld mee verdient. Dat soort effecten zijn onmogelijk in te schatten. Iets vergelijkbaars geldt voor de effecten van de euro op de intra-Europese handel, die dus maar even gemakshalve door Wilders z’n onderzoeksbureau buiten beschouwing werden gelaten bij het bepalen hoeveel de euro ons had ‘gekost’. Dat dit de voornaamste bijdrage was werd even ‘vergeten’.

Om deze constatering gelijk te stellen met het moedwillig gebrekkig citeren van Obama om daarmee een door hem gebruikt betrekkelijk voornaamwoord op iets anders terug te doen lijken slaan, dat gaat toch wel ver.

 • Vorige reactie op #1.3
#1.28 Rascar Capac - Reactie op #1.2

Goh, na regel no.1, oneerlijk en uit het verband citeren en verdraaien, nu ook regel no. 2 uit het handboek van de perfecte right-wing blogger: als je op heterdaad betrapt wordt met je hand in de koekjestrommel, gewoon doen alsof je neus bloed en het debat verplaatsen naar een breder terrein. Zie hier voor meer.

We hadden het over wat “that” betekent (zie: jouw eerste post), niet over zijn speech in het algemeen. Bij deze: ben blij dat je impliciet toegeeft dat “that” inderdaad niet doelt op “business” et dat je Obama oneerlijk hebt geciteerd.

Verder ben ik niet zo geïnteresseerd in een debat. ik ken regel no. 3 van de perfecte right-wing blogger namelijk ook: als er echt een debat tot stand komt, bedelf dan de tegenstander onder een vloed van halve waarheden en statistieken. En daar heb ik echt geen zin in, ik heb ook nog een gezin, IRL vrienden een een fulltime baan.

Veel plezier verder met het Obama-bashen in het Nederlands. Klinkt als een bijzonder nuttige bijdrage aan de campagne van Romney.

 • Vorige reactie op #1.2
#1.29 Bjorn - Reactie op #1.28

Dat geneuzel dat ‘rechtse’ mensen fact-free zijn en ‘linkse’ mensen fact-full zijn, is werkelijk te treurig voor woorden. Ironisch is wel dat juist die claim fact-free is.

(Is deze reactie een nummer 1, 2, 3, 4 of 5?)

#2 Bjorn

Een fraai artikel over hoe Democraten – niet Republikeinen – deze uitspraak proberen te verdraaien: http://reason.com/blog/2012/07/18/how-you-didnt-build-that-became-he-didnt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 HPax

’En hoewel de Democraten heus niet vies zijn van het bedrijven van demagogie, tonen vooral de Republikeinen en hun aanhangers zich toortsdragers van de fact free politics.’

‘Onderbuik’, aftands jargon in de titel van een politiek opstel. En dan – conform – de USA- Republikeinen beschuldigen van kwade zaken waarin nu juist de Democraten uitblinken!

Neem recent de BAINES-affaire, een smerig zaakje door Obama-Democraten op touw gezet en als een nachtkaars uitgegaan. Verder denk ik aan 1/36e Warren, een DoJ minister met één been in de gevangenis, een President met valse papieren, een ordinaire Wiener, gratis naar Frisco vliegende Pelosi, enfin aan een eindeloze stoet van liegende, corrupte (Charley Rangel) Democraten. O ja, ook nog die ‘Truther’ Van Jones, door Fox uit het Witte Huis gejaagd. En doe OWS er ook maar bij en vergelijk die troep met de beschaafde ‘grassroots democracy’ door de Tea Partiers vertoond en door Pelosi verachtelijk als astroturf afgedaan. Ze houdt niet echt van democratie. Het houdt niet op!

Over Birtherism schreef ik in 2011 in de Honolulu StarAdvertiser n.a.v. Obama’s papier het volgende:
Not Obama’s birth certificate (OBC) is the problem. Obama is!
He is so un-American that real USA-American people started to consider the possibility that O was not born anywhere in the USA. That way of thinking needed a symbol – a focus – and that became a doubtful OBC.
Because he does not furnish any compensation – Obama continues to underperform as President of the USA – that symbol will never leave him. Does a true (Hawaian) OBC exist or not.

Ik kreeg deze bijval: Uh oh; this posting will be removed by the moderator nazi’s. Too accurate and close to the truth.
De moderator was mij genadig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 marc

Hpax heeft het begrepen en geeft een demonstratie zie ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 alt. johan

Het gaat mis als men een campagne probeert te maken voor de “geamputeerde mens”, de mens zonder onderbuik. Die bestaat niet.

Hoewel het onderdeel uitmaakt van een groter betoog, hoort de zin: “You didn’t build that” totaal niet thuis in een politieke speech. Ik snap het niet, men heeft toch ook bij de democraten vakkundige speechschrijvers?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 maarten

Ik heb de overrated sport stars bekeken, echt te hilarisch voor woorden. Staat letterlijk over Beckham dat hij niets voorstelt omdat tijdens zijn periode Engeland geen grote prijs heeft gepakt, uh , Engeland heeft volgens mij sinds 1966 geen prijs meer gepakt, dus alle Engelse voetballers sinds 1966 zijn waardeloos?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Sjiek

@010 Bjorn

Wie succes belast – zoals Obama c.s. wil -, belast dus hard werken, zo vinden de meeste Amerikanen dat overigens ook

Helemaal niet out of sync. Zie o.a.

http://www.people-press.org/2012/07/16/raising-taxes-on-rich-seen-as-good-for-economy-fairness/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 HPax

Over de Liberalen en de VVD

De Liberalen en de politiek.
Het ontbreekt liberalen aan politiek ‘instinct’. Het optouw zetten van intriges, bekladden van tegenstanders, vergaderen als levensvulling, het aangaan van infame coalities, dat soort zaken ligt ze in hoofdzaak niet. Het zijn geen politieke dieren. Welke liberale houding vooral in Nederland rationeel is, gezien het hoog ethische gehalte van wat daar politiek heet en Liberalen zijn juist niet zo ethisch. Met politiek valt toch haast niets te bereiken. En zou dan thuis blijven en je fatsoen daardoor bewaren niet te verkiezen zijn boven het uitoefenen van je stemrecht waarmee je je belachelijk maakt? Of ermee compromitteert?

De voornaamste reden voor Liberalen om lijdzaam of actief aan parlementsverkiezingen deel te nemen, kan slechts zijn om een dam op te werpen tegen de andere politieke partijen en zodoende zijn zij huns ondanks de enige politieke partij. In verband met de waarde die zij aan de sociale structuur toekennen, zijn Liberalen bij uitstek geschikt de samenleving vorm te geven door middel van wetten. Dat is ze toevertrouwd omdat wetten voor hen betekenis hebben. Anderen geloven in God, Marx, in het socialisme, de ethiek en de Goede Bedoeling, maar de Liberalen geloven in Lex. Laten wij onthouden dat Nederland zijn moderne wetgeving aan de Liberaal Thorbecke te danken heeft. En ik weiger daar een historisch toeval in te zien.

Liberalen en de sociale structuur.
In de modern-Westerse samenlevingen vormen Liberalen de ruggengraat van de sociale structuur. Dat zij het ook van de economie zijn, mag geen wonder heten. Hun doelmatige rol opvatting brengt geld in het laatje, voor henzelf en – dat is hun functie – voor de samenleving als geheel. Zoals Bernard de Mandeville het Anno 1705 openhartig uitdrukte: ‘Vices privées, bénéfices publics’.

Verder is van liberalen bekend dat zij onaangenaam worden wanneer hun goede geld en positie op het spel staan. Dan is het met hun gemanierdheid snel gedaan. Maatschappelijk bedreigd hanteren ze die geslepen als maniertjes en wapen tegen mensen van hun rol onzeker, niet goed opgeleid, sec van minder komaf. Over hun ‘streken’ wil ik het niet hebben. Liberalen vallen persoonlijk tegen; het zijn toch niet de ‘gentlemen’ op wie ze willen lijken.* Neem de Belgische liberale minister de Gucht, pag. 904, die spuien van smerige praatjes niet schuwt. Je niet met ze bemoeien is een goed advies.

*Om intern-organisatorische redenen moest 80-er jaren één lid van een politieke groep Nederlandse liberalen aftreden. Wie? Niemand wilde zich opofferen en toen liet men het lot beslissen. Dat trof een liberale minister. Maar die bleef; een ander verdween. Ook geen aristocraten, die liberalen.
** En zo laat zich de NL-liberaal Bolkenstein over de PVV, de partij van Geert Wilders uit: ‘stemmers van de partij van Geert Wilders zijn werkloos en hebben dochters die drugs gebruiken en zonen die weglopen’. (Elsevier, 17.02.2011. Kan het schunniger?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Sjiek - Reactie op #8

Wel een beetje on topic blijven HPax. En svp niet dubbel posten.

 • Volgende reactie op #8
#8.2 HPax - Reactie op #8

@ 23 Deze bijdrage hoort onder Post: ‘VVD is allesbehalve liberaal.’
Sorry voor de verkeerde plaatsing

 • Vorige reactie op #8
#9 tienwijzen

Vijftig families regeren de VS.
Verkiezingen zijn ruzie tussen de families van oud geld, en van nieuw geld.
Noch democraten, noch republikeinen, zijn politieke partijen in Europese zin, er is bij beiden geen polititieke ideologie.
Voor elke verkiezingen stellen beide clubjes ‘planks’ op, slogans die passen bij de verkiezingstijd.
Zogenaamde VS liberalen durfden nooit de monopolies van het grootkapitaal aan te tasten.
Verder is de VS helaas nog zo rijk, beter gezegd, heeft nog zoveel krediet, dat buitenlandse politiek gevoerd kan worden om binnenlandse redenen.
Vandaar dat VS’ers het zich kunnen veroorloven niet het verschil te weten tussen Switserland en Swaziland.
Niet dat er geen VS’ers zijn die niet in de gaten hebben wat de VS is, de inmiddels overleden Judt wist het, Chomsky weet het.
Maar Foxnews brengt hun ideeën niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Benach

Tienwijzen: Welke vijftig families zijn dat? Als jouw theorie zou kloppen, dan snap ik iets grondig niet. Ik ga even het lijstje van presidenten van de VS van de afgelopen 40 jaar af:
Richard Nixon: Zijn vader was zakenman. De broers van Richard hebben geen van allen in de politiek gezeten.
Gerald Ford: Zijn vader was ook een zakenman. De andere kinderen van zijn vader zijn niet de politiek in gegaan.
Jimmy Carter: Weer een zakenman als zakenman. Geen de kinderen van Jimmy Carter is de landelijke politiek ingegaan.
Ronald Reagan: Vader was geen politicus en geen van zijn kinderen is met succes de landelijke politiek ingegaan.
George H.W. Bush: Eindelijk een “politieke familie”. Leverden tot dusver twee senatoren, een rechter voor het hooggerechtshof, twee gouverneurs en twee presidenten.
Bill Clinton: Vader was zakenman, en zijn dochter heeft geen politieke baan tot dusver. Zijn vrouw heeft een politieke baan maar dat vind ik veel te weinig om te spreken van een politieke familie.
George W. Bush: Zie zijn pappie.
Barack Obama: Zijn vader was niet actief in de nationale politiek en zijn dochters zitten nu net op de middelbare school of gaan er nog heen.

Kortom, van de acht presidenten van de laatste 40 jaar hebben we het over een echte politieke familie. Natuurlijk zijn er voorbeelden te vinden van politici uit dezelfde familie, maar vaak zijn dat verre verwanten of zijn dat maar twee tot drie familieleden dat dan een politieke familie moet heten. Veel meer is het vaak niet. Bijvoorbeeld Theodore en F.D. Roosevelt waren slechts achter-achter-achter-achterneven. Je probeert iets uit te vergroten dat er niet is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 Prediker - Reactie op #10

Jahaa, maar snap dat dan: de Amerikaanse president is maar een marionet in de klauwen van de échte machthebbers, joh.

En we weten allemaal wie dat zijn… hehehe.

 • Volgende reactie op #10
#10.2 tienwijzen - Reactie op #10.1

Zelfs VS correspondent Rosenthal bevestigde het, ‘dat je in de VS alleen president wordt als je heel veel mensen beloftes doet’.

#10.3 Benach - Reactie op #10.2

Geen nieuws onder de zon. In een democratie zoekt men vaak naar een zo breed mogelijke steun onder de bevolking. Bewijst dus 0,0.

#10.4 Benach - Reactie op #10

In het geval van Tienwijzen laat zich inderdaad niet moeilijk raden wie in zijn ogen de echte puppeteers zijn.

 • Vorige reactie op #10
#10.5 Karl Kraut - Reactie op #10.4

Het gaat er natuurlijk om wie de politici steunen. En dat kan je gewoon onderzoeken, dus waren er mensen die dat deden. Dat is as sociological as sociology can be.

America’s 60 Families is a 1937 book by Ferdinand Lundberg that looks at leading groups in business and finance from 1896 to 1936. It traces the rise of the biggest industrial trusts from 1900 to 1920 and how their control passed over to finance capital after 1920. It also deals extensively with how these groups influence the Federal government of the United States, press, foundations and education.

http://en.wikipedia.org/wiki/America's_Sixty_Families

 • Volgende reactie op #10.4
#10.6 Benach - Reactie op #10.5

Juist ja, een boek van ongeveer driekwart eeuw oud. Dat is lekker recent. Dat is net zoiets als dat ik een boek uit 1937 zou nemen en op basis van die inhoud vanuit zou gaan dat anno 2012 we nog steeds in een verzuilde samenleving leven.

#10.7 tienwijzen - Reactie op #10.6

Zoek eens een statistiekje op over de huidige VS inkomens- en vermogensverdeling.

En kijk eens bij welke verkiezingsbijdrage je ambassadeur wordt.
Die bij ons werd teruggeroepen vanwege een proces tegen hem in de VS wegens fraude.

Kennedy sr overigens werd ook ambassadeur, in Londen.

Nadat, het is inderdaad lang geleden, Baruch en Morgenthau Wilson president hadden gemaakt, wilde Morgenthau als beloning Secretary of Finance worden.
Wilson zei hem dat iemand die zo rijk was niet eerlijk kon zijn.

Daarop mocht hij ambassadeur in Constantinopel worden.
Daar vond hij de Duitse schuld voor de 1914 oorlog, en de Armeense genocide uit.
Geschiedkundigen waren het er al in 1921 over eens dat hij gelogen had over de Duitse schuld, helaas ziekt de Armeense genocide voort.

 • Volgende reactie op #10.6
#10.8 Benach - Reactie op #10.6

Tienwijzen: Getverdemme wat ben je ook een goor debatertje. Twee man maken geen president. Dat verkiest een heel volk en er zijn heel wat redenen om aan te nemen dat Wilson gewoon op eigen electorale redenen gekozen is. Een van die redenen is zijn initiele isolationisme mbt de eerste wereldoorlog.
Dat je dan weer ausgezeichnet wijst naar twee joden die weer een grote invloed zouden hebben, is op zijn zachtst gezegd opzienbarend.

Duitsland was een van de aanstichters van WW1. De redenen hiervoor zijn legio. Duitsland heeft doelbewust het onderzoek naar de dood van Franz Ferdinand op de spits gedreven. Zie hiervoor bijv. Fritz Fischer.
Dat je dan de Armeense Genocide hierbij ook nog ontkent, is op zijn zachtst gezegd bizar.

 • Vorige reactie op #10.6
#10.9 tienwijzen - Reactie op #10.4

Kennelijk nooit de carrière van Ronald Reagan gevolgd.
Een stel Californische superrijken besloot deze acteur goeverneur van Californië te maken.

Dat deed hij zo goed, in de ogen van de gewone Amerikaan, dat werd besloten hem president te maken.
Dat ging wat minder goed.

Vóór elke persconferentie leerde de acteur de antwoorden op alle vragen uit z’n hoofd, dat was z’n vak, maar de journalisten stelden wel eens de verkeerde vragen.
Dan kregen ze natuurlijk toch een goed antwoord.
Pas na de persconferentie konden de journalisten schateren.

Maar wat verwacht je van een volk wat de Lusitania, het Zimmermann telegram, Pearl Harbour, Roosevelt’s ‘uitlenen’ van oorlogstuig (Lend-Lease), het Ton Kin Gulf incident, en 11 sept, slikte ?
Zo’n volk kun je alles wijsmaken, en een acteur die voor president speelt past daarin.

Het verhaal over de vijftig families staat in de biografie over de oude Kennedy, wie wil weten welke families van belang zijn kan de gepubliceerde dagboeken van Harold L Ickes lezen.
Ickes ging onder Roosevelt over de Nationale Parken, op zijn reizen bezocht hij de werkelijke machthebbers.
Die hadden geen last van de dertiger jaren depressie.

 • Vorige reactie op #10.4
#10.10 Benach - Reactie op #10.9

Ik mis een goed doorwrochte analyse in je laatste twee postings. Ik kan er geen kaas van maken.

#10.11 tienwijzen - Reactie op #10.10

Schopenhauer zei al dat tegen domheid zelfs de goden vergeefs strijden.
Verder is een goede vraag het halve antwoord, maar er is zelfs geen slechte vraag.

 • Volgende reactie op #10.10
#10.12 Jabir - Reactie op #10.10

Wat Benach volgens mij probeert te zeggen, is dat je warrige reactie niet aantoont dat er vijftig families zijn die de VS controleren. Eerst haalde je er een oud en gedateerd boek bij waarvan het de vraag is of die zelfs de situatie in 1938 goed weergeeft (die heeft die het trouwens over zestig ipv vijftig families) en vervolgens kom je met allemaal willekeurige gebeurtenissen en personen waaruit ook al niet blijkt dat die families zoveel in de melk te brokkelen hebben.

Te gestoord voor woorden, Tienwijzen.

 • Vorige reactie op #10.10
#11 Bismarck

Waarschijnlijk is het fenomeen van de kettingmail bekend … In de Verenigde Staten bestaat dit fenomeen vanzelfsprekend ook.

Toch is er blijkbaar een verschil tussen Amerikanen en mij, want voor zover als zo’n mail al niet automatisch door de spamfilter wordt gevangen, gaat ie bij mij altijd ongelezen linea recta de prullenbak in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie