Verheerlijken terreur straks strafbaar

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Enkele maanden na de invoering van de Wet Terroristische Misdrijven, presenteerde Justitie vandaag aan de angstige Nederlandse bevolking haar nieuwste wapen in de strijd tegen terrorisme: het wetsvoorstel dat verheerlijken van zeer ernstige misdrijven strafbaar stelt. Hiermee wordt een nieuw artikel 137h geïntroduceerd:
Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, een misdrijf, omschreven in de Wet internationale misdrijven, een misdrijf, omschreven in artikel 6 van het Handvest van het Internationale Militaire Tribunaal bij het Verdrag van Londen van 8 april 1945, of een terroristisch misdrijf als bedoeld in artikel 83 waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld, verheerlijkt, vergoelijkt, bagatelliseert of ontkent, welke verheerlijking, vergoelijking, bagatellisering of ontkenning, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, de openbare orde ernstig verstoort of kan verstoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Stel dat u de rechter bent*, hoe zou u dan het artikel toepassen op (een van) de volgende zaken?:
1. De beeldpoëzie van een vallende Bush.** [swf] 2. Het volstrekt hypothetische voorbeeld van een reaguurder die, tot wanhoop gedreven door het gemakzuchtig anti-populisme van Geert Mak, meldt benieuwd te zijn hoe ’s Mak’s mening zou veranderen als deze eens een keer door een stel Marokkanen in elkaar zou worden gerost (betrek hierbij of het verschil maakt of het in elkaar rossen met terroristisch oogmerk geschiedt).
3. De zeer kortdurende MTV-campagne waarin het aantal doden van de WTC-ramp wordt vergeleken met aantallen slachtoffers van andere ‘rampen’.
4. Een imam die voor een bomvolle moskee uitspreekt dat de doden door 9-11 verbleken vergeleken bij het aantal slachtoffers dat de kruisvaarders hebben gemaakt.
5. Een dominee die voor een bijna lege kerk prijzend spreekt over de structurele collaboratie van de plaatselijke kerk tijdens WOII om “te redden wat er te redden valt”.

* Het staat u uiteraard ook vrij om de rol van aanklager of advocaat aan te nemen. Voor achtergrond: Het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting [pdf-alert].
** Miniprijsvraag: Stuurt u mij uw (bewerkte?) screenshot van de vallende Bush [‘mark [at] sargasso [punt] nl’ / max. 15Kb]. De beste inzending plaats ik naast deze pots met naamsvermelding en doorlink naar een webzijde van uw keuze. [Prijsvraagvoorwaarden: uw bloggert aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele vervolging wegens verheerlijken geweld tegen een bevriende staatsonderbuik vanwege het plaatsen van die vallende Bush. De jury behoudt zich het recht voor om de gevraagde doorlink te weigeren wegens redenen of emoties.]

Reacties (39)

#1 mescaline

Terreurdaad-X “im Frage stellen” mag dus wel. Die discussie over het bestaan van gaskamers in Auschwitz valt dan niet onder de nieuwe wet.

 • Volgende discussie
#2 Eric

Een fraai voorbeeld van “je-bent-voor-ons-of-tegen-ons”-wetgeving. Het is erg ruim uit te leggen, maar dat zal alleen gebeuren wanneer dat uitkomt. Iemand die bedreiging van Verdonk goedpraat krijgt problemen, Verdonk die een moord vergoelijkt mag dat vrolijk blijven doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Gerrit

Dus het publiekelijk ontkennen van een terroristische aanslag is straks misschien strafbaar? Zeggen dat M. Bouyeri geen terrorist is zou dan strafbaar zijn?

“In het televisieprogramma Nova begint de advocaat van Mohammed B. zojuist -na een geluidsfragment met de laatste woorden van Mohammed- alsnog met een verweer […] Plasman antwoordt [op een vraag van Jeroen Pauw] dat het aangeeft dat er géén terroristisch oogmerk was bij de Marrokaanse jongeman. ‘Ik heb vanuit me geloof gehandeld’ vertelde Mohammed (dan ook) vanmiddag in zijn afscheidsspeech.”
http://juridischdagblad.nl/content/view/1925/27/

Grappig…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Sikbock

Als advocaat van die Marokkaanse jongens zou ik willen zeggen:

Tijdens het verhoor hebben mijn cliënten elke betrokkenheid ontkend.. Daar willen zij op terugkomen.

Mijn cliënten zijn door de huidige politieke situatie in de wereld in het nauw gedreven en daarom in de war. De feiten spreken voor zich: enkele getuigen hebben waargenomen dat de heer Mak door mijn cliënten grondig werd “afgerost”

Ik zal hieronder echter betogen dat u ze moet ontslaan van alle rechtsvervolging en subsidiair: dat zij in aanmerking dienen te komen voor een werkstraf.

Mijn cliënten hebben een dubbele nationaliteit en moesten daardoor kiezen uit twee plichten:

Aan de ene kant weten zij dat zij zijn gebonden aan de Nederlandse wet en zich daaraan dienen te houden.

Aan de andere kant zijn zij door hun dubbele nationaliteit en hun cultuur ook gebonden aan hun eigen wetten, hun identiteit, en aan hun normen en waarden..

Ik wil betogen dat het voor mensen met een dubbele nationaliteit soms moeilijk is om te bepalen aan welke wetten zij moeten gehoorzamen..

Juist in ons huidig tijdsgewricht wordt de marokkaanse gemeenschap door grote groepen Nederlanders beschouwd als “buitenlanders” met eigen normen, waarden en gebruiken.

Door die situatie -waarbij eigenlijk continu wordt ontkend dat zij Nederlanders zijn – EN het feit dat mijn cliënten ook werkelijk een dubbele nationaliteit bezitten blijkt het voor mijn cliënten in de praktijk soms moeilijk om uit te maken welke wetten zij dienen te gehoorzamen..

Ik maak u attent op het feit dat het in de marokkanse cultuur uitenmate belangrijk is dat men elkaar met respect bejegent..De Marokaanse wet is daarop gebaseerd..

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden had de heer Mak geen begrip voor deze situatie. Mijn cliënten zagen zich dan ook geconfronteerd met een moeilijke keuze:

Dienden zij de Marokkaanse wet te volgen? Of de Nederlanse? Zij kozen voor de eerste optie. Misschien is dat een verkeerde keuze geweest. Mijn cliënten zijn zich daarvan bewust en hebben daar spijt van. Als mijn cliënten hadden geweten dat zij daardoor als verdachte voor u hadden gestaan was hun keuze een andere geweest.

In het bovenstaande heb ik willen betogen dat mijn cliënten verscheurd werden door conflicterende plichten. Op grond van jurisprudentie uit de jaren 40/45 vraag ik u dan ook mijn cliënten te ontslaan van alle rechtsvervolging..

Dank u wel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 mescaline

Mag een advokaat voor de rechtbank nu nog stellen dat zijn client de terreurdaad niet begaan heeft ? Volgens de letter van deze wet niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Sikbock

hmm, volgens mij heb ik de opdracht slecht gelezen.. :-(

Om nou nog zo’n lap te schrijven gaat me te ver.. Wel leuke opdracht trouwens.. :-)

Kom toch maar op met die prijs! geen rechter die aan mijn betoog weerstand kan bieden ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Krekel

– off topic –

Ik was het zelf ook bijna vergeten, dus misschien één van jullie ook wel, vavond om tien uur weer Extras

– on topic –

Zelf schrok ik ook toen ik het hoorde, maar deze bijzinnen: ’naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, de openbare orde ernstig verstoort of kan verstoren,' maakt het nog enigszins redelijk.

Het probleem van dit wetsvoorstel is alleen dat het verstoren van de openbare orde al strafbaar is; mits je iets doet waarvan je weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het de openbare orde ernstig verstoort of kan verstoren.

– off topic –

Waarom worden de letters C, L en I steeds vergroot als je ‘cliënt’ schrijft?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 mescaline

@Sikbock Bent u wel de oude ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

Ja ik zat ook al te denken: Als ik beweer dat er op 11 september 2001 minder burgerslachtoffers zijn gevallen bij de “terroristische” (mag ik dat van de wet wel tussen aanhalingstekens zetten?) aanslag op het WTC dan binnen twee maanden daarna in Afghanistan als gevolg van amerikaanse bombardementen, ben ik dan strafbaar? In feite bagatelliseer ik, maar ik spreek ook ronduit de waarheid…

En als ik stel dat de bomaanslagen in Londen een gevolg zijn van de engelse participatie in de bezetting van Irak? Een (waarschijnlijk meerdere) engelse MP is dat immers met me eens!

Wat als ik mijn ongenoegen uit over het plakkertje terrorisme dat tegenwoordig maar te pas en te onpas overal opgeplakt wordt?

Mag de advocaat van M.B. wel in hoger beroep gaan omdat hij niet met de rechter eens is dat er sprake is van een terroristisch oogmerk?

Als ik beweer dat de nederlandse staat in de jaren 46-49 aan terrorisme heeft gedaan in Indonesie, mag een parlementslid/minister dit dan ontkennen, of beweren dat het nodig was in het kader van de onrust ter plekke?

Ik hoop dat de kamer Donner tot inkeer brengt!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bismarck

Ik ben trouwens ook benieuwd hoe nederland om zal gaan met Turkije dat blijft ontkennen dat er een massamoord op Armeniers is gepleegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Sikbock

@ Mescaline: Jawel, dank.. :-) bovenstaande tekst vloeit voort uit mijn gevoel voor humor.. (niet erg geslaagd blijkbaar als je het uit moet leggen) ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Carlos

@offtopic Krekel: dat was de acronym-smurf, ik heb ‘m gedeactiveerd, hij bezorgde meer last dan lust.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Sikbock

on-topic dan nog ff: vind het een onzinnige wet.. je kunt mensen niet verbieden een mening te hebben.. symptoombestrijding dus wat mij betreft

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Larie

@Sikbock: Uw gevoel voor humor ligt me wel, wanneer komt uw eerste bijdrage alhier…please?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Dp

Sikbock heeft 137d overtreden met zyn afroswens , staat ook een jaar gevang op maar hy hoeft zich iig geen zorgen te maken over 137h

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 mescaline

Er is een grondwet: vrijheid van meningsuiting.

Er is een wet tegen smaad en laster van personen.

Er is de wet tegen de godslastering.

In Duitsland hebben ze een wet die Holocaust-ontkennen/ter-discussie-stellen verbiedt.

Wij krijgen hier nu een algemene variant op. Er is wel iets voor te zeggen. Personen mag je niet beledigen of belasteren, maar wel via een omweg (holocaust bijvoorbeeld).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Krekel

Overigens een onmatig interessante en leerzame link achter het plaatje, Mark.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 mescaline

Inderdaad. Meteen al raak bij 4837. 4838 (filmpje), 4853, 4859, 4865 is ook goed. Stoppen maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 de Webmeesteres

Ligt het aan mij of zie ik de laatste tijd steeds vaker wetsvoorstellen voorbijvliegen die a) inbreuk maken op bestaande burgerrechten en b) dusdanig slecht zijn geformuleerd dat ze voor meerdere interpretaties vatbaar zijn?

Of is dat altijd het geval geweest en weet Donner het alleen goed onder de aandacht te brengen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Carlos

1. vallende Bush: te onschuldig, pas als er een realistische game wordt ontwikkeld waarbij je een levensechte Bush een riotgun kan laten inslikken alvorens de trekker over te halen dan pas zou justitie actie kunnen ondernemen.
2. Geert Mak indirect bedreigen, een hollandse lompheid die zich uitstrekt over bijna sociaal-maatschappelijke niches van onze samenleving, echter weinig aan te doen. Wellicht een Postbus 51 campagne beginnen dat lompheid mag worden bestraft met een ferme kaakslag zonder waarschuwing vooraf?
3. MTV-WTC-campagne: vrijheid van informatie voorziening en de feiten kloppen nog ook.
4. De imam 9-11 kruisvaarders parallel, de imam maakt misbruik van zijn positie door op tendentieuze wijze te shoppen in de geschiedenis en zijn niet bijster onafhankelijk redenerende volgelingen op te hitsen, ik zou zeggen: op de thee bij Cohen!
5. Een dominee spreekt prijzend over de structurele collaboratie tijdens WOII, of het nu om de evolutie gaat of WOII: geschiedvervalsing daar staat de kerk bekend om, ik zou zeggen op de thee bij rabbijn Soetendorp (inclusief een NCRV filmploeg).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 stoethaspel

1. (Beeld) Poëzie moet je niet verbieden, zelfs niet als het over Bush gaat, wat wel terecht een onsmakelijk onderwerp mag worden genoemd.
2. Afhankelijk van de context een bedreigende oproep tot geweld. Lijkt me strafbaar in bepaalde gevallen maar niet per definitie.
3. Een muziekzender die de jeugd wat politiek probeert bij te brengen? Subsidie geven misschien?
4. Lijkt me een correcte uitspraak, niet strafbaar dus.
5. Deze dominee geeft het tenminste toe. De rest van NL staat nutteloos te herdenken ieder jaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 esgigt

Volgens mij is dit weer zo’n typisch voorbeeld van Balkenbendese juridische terreur …

Zoals door meerdere mensen terecht aangehaald: er is een grondwettelijk recht op de vrijheid van meningsuiting en wetgeving op het misbruik daarvan. De term terreur is afhankelijk van waar je staat en met welke normen en waarden (niet die van Balkenbende!) je naar een incident kijkt.

Straf op normen en waarden dus, kan ook opgaan voor levensovertuigingen zoals godsdiensten. Wie was er een aanhanger van de god Kali???

Niet alleen voor-ons-of-tegen-ons wetgeving maar ook heel erg : gelegenheidswetgeving en het misbruik maken van het juridisch instrument om de grondwet beetje bij beetje uit te schakelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 nove

Typerende paniekreactie, zulke botte wetgeving en exemplarisch voor het euvel van projectie, het overhevelen van verantwoordelijkheid in de schoot van een uiterlijke vijand, een bezweringsformule voor elk gevaar van buitenaf zodat men de vijand van binnenin niet ziet..terwijl de definitie evengoed toegepast kan worden op de huidige politiek ideologische overtuigingen en opvattingen van de alchemisten, de geweldenaars, de wrede chirurgen, mythologische tovenaars en media uitgeverijen en massapsychologen uit het wilde westen die massamoord en genocides legitimeren en anonimiseren ( sanering, collaterol damage) namens de ‘ tolerante burgerlijke rechtsstaat, de vrijheid en democratie’, namens het nationaal geweten. En u meeslepen in hun idiotie, hun geloofswaanzin en wreed reactionisme.
Wat een ellende, u gepresenteerd door een kliek deftige welopgevoede patriotten met machtsmiddelen die kennelijk gratuite ( het zij ze vergeven, de bijzonder omstandigheden etc.) tegen de eigen bevolking mag worden gebruikt. Waar staat dat deze wetgeving een tijdelijk en relatief karakter draagt en zich vanzelf terugtrekt als omstandigheden zich wijzigen .. Het komt mij nogal absoluut over, handig dat het nu het moment is om opgedrongen te worden wegens de ‘urgentie’.. jaja..

Hoezo, grondwet en bescherming. Ja, het egoisme wat voortspruit uit de nood aan zelfbescherming voor het kapitalistisch belang van een exclusieve overgewaardeerde intellectuele minderheid. De onchristelijk rijke elite waartoe men zo graag behoort..waar opvoeding en ambities op gericht zijn.. ‘zorrug da u erbij komt..’ vreet u vol, genot en hebzucht is ‘hier en nu’, u hebt maar een kans, alpha en omega..
In zoverre gedraagt de westerse burgerij zich geen haar beter dan de moslim fundamentalist. Ze delen dezelfde belangen, ze streven hetzelfde na, overheersing i.p.v. democratisering en solidarisering en individualisering i.p.v. politisering en socialisatie van macht en middelen , plutocratie of theocratie, het zijn elkaars evenknie.
En ontkennen van het geloof in beiden, niet kiezen of geen partij willen kiezen ( opportunisten, profiteurs , waaronder veel mediawerkers, ‘deskundigen’, parasieten pur sang ) is het kwaad van binnenin..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Degtyarev Pekhotny

en zo zit dat

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Grobbo

Straf op normen en waarden is het natuuurlijk niet. Er is niemand die zegt dat je als moslim niet mag streven naar een islamitische wereld. Het is het goedpraten van geweld en terreur wat niet mag, en dat zijn geen normen en waarden. Vind ik. Het is een middel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 ALO

Leon de Winter is tegen. Die ziet de bui al hangen. De eerste fundamentalistische zelfmoordterrorist was namelijk Samson en die wordt door christenen en joden nogal verheerlijkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Bismarck

Maar wat is wel en wat is niet terreur? Tot nu toe is de nederlandse regering nogal selectief geweest met het kiezen wat onder die sticker past.

Bestaat er trouwens niet al zoaiets als een wet die het oproepen tot geweld strafbaar maakt? Volgens mij is dat voldoende. Goedpraten en ontkennen mag van mij iedereen, net zo goed als anderen mogen slechtpraten en bekennen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Bismarck

Nog een interessante trouwens:
Iemand die rond loopt met een shirt (vlag, pet, whatever) met een afbeelding van Che Guevara erop. Strafbaar?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Degtyarev Pekhotny

Maxima die Het Rapport Baud “een mening” noemt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Bismarck

Die is scherp DP!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Mark

De reactie zijn hartverwarmend (hartelijk vrijdag altesaam!), maar ik heb nog slechts weinig tot één bewerkte screendumps van de vallende Bush mogen ontvangen.

Voor de vuist weg en met roestige en gebrekkige strafrechtelijke kennis (dus openstaand voor verbeteringen/aanvullingen):

1. Het rondslingeren van de president van Amerika in een denkbeeldige wereld (bestaand uit lucht en ballen) kan niet worden aangemerkt als een van de misdrijven genoemd in art.137h. En belediging van een bevriend staatshoofd is niet opgenomen in art.83 Wetboek van Strafrecht als ’terroristisch misdrijf’. Geen veroordeling.

2. Zonder terroristisch oogmerk geen veroordeling, want geen misdrijf als genoemd in 137h. Met terroristisch oogmerk zou het alleen als Zware Mishandeling kunnen worden aangemerkt als terroristisch misdrijf. Dat het misdrijf nog niet heeft plaatsgevonden (behalve in het brein van de reaguurder) maakt daarvoor op zich niets uit (MvT: “Bij verheerlijking, vergoelijking of bagatellisering zal het meestal gaan om reeds gepleegde misdrijven, maar dat hoeft niet. De verheerlijking van een toekomstig terroristisch misdrijf is zeer wel denkbaar en kan evenzeer een ernstig gevolg hebben.”). Het wetsvoorstel eist ook dat de verheerlijking de openbare orde ernstig kan verstoren (en de reaguurder moet dat ook redelijkerwijs weten/vermoeden), en dat zal in het voorbeeld niet snel het geval zijn. Zeker niet als de uiting plaatsheeft op een genuanceerd platform als Sargasso.

3. Het MTV-voorbeeld wordt al lastiger. De WTC-aanslag is onmiskenbaar een misdrijf zoals de regering dat voor ogen heeft in dit wetsvoorstel. Uit de reactie bij mijn toenmalige bericht valt af te leiden dat mensen (althans sujetten als Kippfest en Dreknek) de uiting opvatten als het bagatelliseren van de terroristische aanslag. Dat leverde ook wat tumult op, misschien nog niet een ernstige verstoring van de openbare orde, maar merk op dat het artikel toevoegt “of kan verstoren”. Het feit dat MTV de uiting ras terugtrok wijst erop dat zij wellicht ook bevreesd waren voor een dergelijke verstoring. Echter omdat de achtergrond van de uiting geen extreme is, zal een rechter hier nooit een veroordeling voor uitspreken. Maar doordat het voorgestelde artikel naar de letter toepasbaar lijkt, levert de regering ons met dit wetsvoorstel wel uit aan zulke ‘subjectieve’ overwegingen van een rechter.

4. Hiervoor geldt hetzelfde als bij 3, met als toevoeging dat de achtergrond een extremistische kan zijn en als gevolg kan hebben dat bevolkingsgroepen tegen elkaar komen te staan, en dat is wat het wetsvoorstel zo graag wil voorkomen. Volgens mij zou een rechter hier in theorie dus een veroordeling voor uit kunnen spreken.

5. Collaboratie met de Duitsers valt volgens mij niet onder oorlogsmisdrijven waar de Wet Internationale Misdrijven op doelt. De dominee kan rustig doorgaan met mensen naar de hel sturen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Bismarck

Mark: Ik kom ook niet op een vallende Bush na klikken op het plaatje, maar bij een japanse site met een onorthodoxe vorm van gezichtsmassage.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 fritzie

We zijn weer aan het verbieden geslagen.
Alsof dat allemaal zou helpen.
Immers WIE gaat bepalen wanneer een persoonlijke expressie tot de verboden categorie behoort.
Leden van de tweedekamer, of vriendjes en vriendinnetjes van Donnert en Balkie ?

Aan de hand van WELKE criteria wordt men in een bepaald hokje gestuurd?

Komt er ook een religeuze commissie, soms ?

En als klap op de vuurpijl: je mag het wel denken, maar niet zeggen. Of zouden ze daar ook een pilletje voor hebben ?

sssst, de gedachtepolitie is onder ons !

Dat wordt dus weer emigreren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 mescaline

Aan het uiteinde van het spectrum zit de wet op de godslastering. Daar is iets vreemds mee.

Mijn idee is dat een god niet beledigd kan worden door een vijand. Wel door een vriend of gelijkgezinde, maar dan praat je het uit, of je neemt afscheid van elkaar.

Gerard Reve’s visioen van een warme vereniging met een ontroerende grijze ezel (God) werd als godslasterlijk gezien door ds. Algra.

Maatgevend voor de wettelijk strafbare beschuldiging van godslastering was het gekwetst zijn van iedere fundo. Door wat dan ook.

Daarom moet de wet tegen de godslastering verdwijnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 mescaline

Some residents of the northern Gaza settlement of Elei Sinai said Thursday they planned to wear Nazi concentration camp prisoner uniforms when security forces evacuate them from their homes during the disengagement.

The striped uniforms, which were to include yellow Stars of David with the word “Jude” sewn on to the lapels, have already arrived. Uit het nieuws vandaag.

Een fascinerend geval. Zo’n kolonist zal vrijuit gaan bij onze wet omdat hij NIET “verheerlijkt, vergoelijkt, bagatelliseert of ontkent, welke verheerlijking, vergoelijking, bagatellisering of ontkenning, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, de openbare orde ernstig verstoort of kan verstoren”.

Maar dit valt er natuurlijk wel onder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 mescaline

Sorry, Engels citaat zou cursief moeten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Degtyarev Pekhotny

ja ik had dat linkje geplaatst in waan van de dag. Door in dit geval een concentratiekamp pakje aan te trekken bagatelliseert hij m.i. de holocaust. En is dus in strijd met het genoemde wetsvoorstel. Overigens is bagatelliseren holocaust in NL al lang verboden. De holocaust is de enige terreur waarvan in NL het bagatelliseren verboden is, de rest mag je nog steeds bagatelliseren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 mescaline

Maar stel het is een totaal wanhopige doorgedraaide kolonist ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 lmgikke

Als deze wet er doorheen komt, dan moet hij ook eens gebruikt worden tegen onze politici. Als onze militairen op een vredesmissie iets fout doen moeten ze deze wet dan ook maar gebruiken om de bagataliserende ministers aan te pakken.

 • Vorige discussie