Vergunningen Essent in de vuilnisbak: kolencentrale gaat niet door.

Foto: copyright ok. Gecheckt 04-10-2022

Essent delft het onderspit. Drie jaar lang is de energiereus al aan het bouwen aan een nieuwe kolencentrale in de Eemshaven. Maar het kolenfeestje gaat niet meer door. Greenpeace Nederland, de Mobilisation for the Environment en de Stichting Natuur en Milieu hadden tegen de vergunningen beroep ingesteld bij de Raad van State. En die oordeelde vandaag dat de vergunningen die de toenmalige minister van LNV en de colleges van gedeputeerde staten van Fryslân en Groningen hadden afgegeven niet deugden. Een overwinning voor de milieuorganisaties en de oppositie.

Voor de bouw van de energiecentrale zou de Eemshaven uitgebreid moeten worden. LNV en de betrokken provincies hadden echter onderzoek moeten verrichten naar de mogelijke gevolgen van de uitbreiding van de haven op de nabijgelegen beschermde natuurgebieden. Al in 2008 tekenden de genoemde milieuorganisaties bezwaar aan tegen de bouw. Essent had echter haast en was direct met de bouw begonnen, zonder verdere uitspraken van de rechter af te wachten.

De centrale zou € 2.600.000.000 moeten gaan kosten. Laat dat bedrag even rustig op u inwerken. Twee-komma-zes-miljard-euro. Alsof je een emmer leeggooit. Essent heeft enorme financiële risico’s genomen door per direct te beginnen met de bouw en verkeerd gegokt. Weggegooid geld, dat met het oog op de toekomst vele malen beter had kunnen worden aangewend voor innovatie en duurzamere alternatieven. Essent leek veel liever aan een dood paard te willen blijven trekken en mag nu op de blaren zitten. Je kunt je daarnaast afvragen of Nederland, als netto exporteur van elektriciteit, sowieso nu echt zat te wachten op nòg een extra kolencentrale voor maar liefst 2 miljoen huishoudens.

De uitspraak van de Raad van State (voor de doorbijters is die hier volledig na te lezen) is onherroepelijk. Verder bezwaar aantekenen heeft geen zin. Ongetwijfeld zal dit nog leiden tot een juridisch steekspel tussen de betrokken falende overheden en de bouwgrage Essent. Dit muisje zal nog wel een staartje krijgen. Wordt dus nog vervolgd.

Maar hoe nu verder met de centrale zelf? Er staat nu een half afgebouwd complex bij de Eemshaven. Essent kan nieuwe vergunningen aanvragen voor hetzelfde project, maar de kans van slagen lijkt aanzienlijk kleiner te zijn geworden. Wellicht zal Essent afzien van de kolencentrale in zijn geheel en de bouwplannen aanpassen naar een duurzamere centrale. Binnenkort staat het perceel wellicht aangeboden op Funda. Gepaste oplossingen voor dit probleem kunnen uiteraard gericht worden aan de directies van Essent en RWE. Maar belangrijker nog, onze reaguurderspanelen staan uiteraard ook wijd open voor uw briljante suggesties.

Instant update: Maxime Verhagen heeft ook al een plannetje voor het verlaten complex: We maken er gewoon een kolencentrale van.

Reacties (18)

#1 avanaa

Voor de goede orde, er is denkelijk nog geen 2600000000 over de balk gesmeten door Essent. Hoeveel zou het bedrijf inmiddels in dit project hebben gestopt? Niet alleen de bouwkosten natuurlijk, maar vooral ook de torenhoge juridische kosten.
Ik mag overigens hopen dat Essent ook de juridische kosten voor de eisende partij vergoeden zal. Iemand enig idee?

 • Volgende discussie
#2 Florian

Alternatief ontwerp voor de Kolencentrale van Essent: het geheel energieneutrale ‘Eemsheaven’.

http://www.greenpeace.nl/Nieuws_2011/Eemsheaven-van-vieze-kolen-naar-schoon-plezier/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Grolschje

@3 Leuk projectje om kinderzieltjes te winnen. De propaganda hebben ze bij Greenpeace altijd goed geregeld.
Daadwerkelijk meedenken en helpen gaat een stapje te ver voor ze.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 AntonB

Leuk, maar Essent gaat niet een centrale van 2.6 miljard neerzetten als er geen vraag voor is. De stroom voor die 2 miljoen huishouden moet toch ergens vandaan komen. Dan kan je wel zeggen dat dat niet in Nederland hoeft te worden geproduceerd, maar dat is een beetje bekrompen SP/PVV denken, die uitstoot komt echt wel over de Duitse grens heen waaien, dat maakt geen moer uit. Nu die hun kerncentrale’s gaan sluiten komen er toch bakken uitstoot bij, dus of dat wat uit gaat maken is dan wel weer de vraag. Als het dan toch moet gebeuren kunnen we er beter een beetje geld mee verdienen ook.

Wel grappig dat de vergunning nota bene is afgegeven door PvdA minister Cramer. Zelfs die zag in dat er, behalve kernenergie, geen serieus alternatief voor was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 avanaa

@grolschje: essent is een bedrijf. Waarom zouden ze helpen?

Overigens, Essent heeft de propaganda ook goed geregeld (oa. Svenergy schaatsen, fc groningen, wigwamvallei).
Wellicht hadden ze het geld en de tijd die ze daarin hadden gestopt beter kunnen stoppen in een betere risico-afweging vwb bovenstaand project.

De cynicus in mij denkt echter dat Essent de volgende gewoon nog meer geld stopt in de juridische afdeling.
Dat levert namelijk meer op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 su

Maak er een Hundertwasser van zou ik zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Peter

Laatst nog ergens gelezen dat de stroom ‘voor die 2 miljoen huishouden'[sic] voor de export bedoeld is. Nederland heeft genoeg stroom en zal naar verwachting nog jaren exporteur van electriciteit blijven met de huidige centrales. Nu nog even de bronnen bij elkaar harken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bontenbal

Zo definitief als hierboven door Schuur beschreven zal het wel niet worden: we hebben het wel over Nederland hoor.

Wij polderen altijd wel een oplossing bij elkaar.

Helaas zal deze centrale er dan toch wel komen.

Maar dat maakt niet uit, over een paar jaar stapt iedereen toch over op zonnepanelen, omdat ‘ie dan goedkoper zijn (want geen energiebelasting).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bolke de big

@1 Avanaa,

“Ik mag overigens hopen dat Essent ook de juridische kosten voor de eisende partij vergoeden zal. Iemand enig idee?”

Nee natuurlijk niet, de overheid was aangeklaagd voor het onterecht verstrekken van die vergunning, niet Essent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 avanaa

@11: aha, goed punt. (Note to self: lees je eens in in het onderwerp.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Uwer

Wat leven we toch in een ontzettend dom land met vele domme mensen aan de top. Hahahahahaha

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Diederik

Reken maar dat het zal gaan zoals de ginnegappende Verhagen en Schultz zeggen: het gaat gewoon door. Onze overheid is werkelijk onovertroffen als het gaat om het uitvoeren van door slimme lobbyisten ingeprente doelen met een ‘algemeen belang’. Dat gaat altijd boven de bezorgde burger.
Onder het mom van: “Ja zeg, het land besturen is al moeilijk genoeg! Als we ons dan ook nog eens met die burgers en hun wensen moeten gaan bezig houden…Ben je mal zeg. Hup Jurist, verzin een omweg. Desnoods een nieuwe wet of zo.”
En dan gaan we weer door.
Antropologisch interessante soort wel, de ‘politicus’. De verkneukelende uitvoerend ambtenaren trouwens ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Marc W

ja lach maar, toch verrassend dat minister Verhagen op voorhand al de uitslag van het onderzoek weet: “De uitkomsten van nader onderzoek zullen nieuwe vergunningverlening voor de elektriciteitscentrale van RWE/Essent in de Eemshaven niet in de weg staan, verwacht hij. ”
Ofwel dat onderzoek wordt voor de &@%^@% z’n &^@5 uitgevoerd of door een “onafhankelijk” bureau dat betaald wordt door het ministerie…..of je gooit er een economiche nood en herstel of zoiets wet tegen aan, komt klaarblijkelijk een tweede recessie, komt dus mooi uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 salvatore

@9 klopt wat je
`zegt.Ze mochten in duitsland niet bouwen,kregen daar geen vergunning.En dus zochten ze een achterafje, in het vermaximaliseerde verhagse holland. (Maxime verhagen, die de dag na fuxima, riep om meer kerncentrales in nl; Duitsland wist wel beter en over een tijdje kunnen wij zeer goedkoop zonne enrgie ,kopen van onze duitse energie bedrijven.)

IGG uitsluitend als winstgevend export product.
Essent heeft laten weten door te gaan met de bouw; en de vergunning aan te passen,die niet voldeed; ” Omdat het onderzoek naar schade aan natuur niet voldeed” Ze lieten weten, geen vertraging op te lopen.

Verhagen roept meteen dat ” links het milieu /natuur gekaapt heeft.
(???????????????????) En dat hij verwacht ,het er toch wel komt. (lees, hij het wel ,via connecties zal doordrammen)

Vandaag velen betrokkenen gehoord, op zowel BNR, als radio 1,waar op hen side; die allen nog terug te luisteren zijn;Te weten hoe nu de kaarten ervoor liggen;en hoe de diversen betrokkenen er in staan.

EEn gRAPPIGE tweet van een luisteraar;
” een kolencentrale? gaan we terug naar het jaar 0, whats next; de hunnen bedden? ”

M.I zou nl als de donder bedrijven meer ruimte moeten geven voor innovatie; voor welke ze , jaren gesaboteerd worden (ook middels vergunning aanvragen) en bedrijven voor mest energie, zonne energie,etc;

Nu zijn uitgeweken, naar het buitenland; deze innovatie op te starten waar ze binnen een week een vergunning hebben (hier 6 jaar)Overigens nog wel met als doel ook voor de nl markt; en ook nl werknemers in dienst hebben. ( China ,india, duitsland etc.)

En kernenergie centrales draaien voor bijna, 100 procent op, subsidie,en zijn bijna achterhaald ,net als kolencentrales.Hoe dan ook ;dit was voor de export ja. NIET voor de nederlandse markt; hoewel dit de grootste energie centrale zou zijn ooit in Nederland.

En allen kanten van betrokkenen eens aanhoren,is best interessant.Heb me best vermaakt daarmee, tot ik het hoofd van rat verhagen,hoorde, en daana, zelfs zag…brrrrrrrr.

…Die ik verdenk aandelen te hebben zowel in de kolen als in de kern..en daar die gift aan de cda; van dat bedrijf vandaan kwam; welke, ze geheim willen houden; 100.000.
Maar dit laatste is uiteraard puur hollandsce speculatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Glauke

Vwb de proceskosten (@1) uit het oordeel van de Afdeling:
Proceskosten

2.29. De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de colleges dienen op hierna te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld. Daarbij worden de zaken met nummers 200900425/1/R2 en 200902744/1/R2 aangemerkt als samenhangende zaken in de zin van artikel 3 van het Besluit proceskosten bestuursrecht, zodat de betrokken kosten slechts eenmaal voor vergoeding in aanmerking komen. Vanwege de omvang en complexiteit van de zaken bestaat voorts aanleiding ten aanzien van de kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand een wegingsfactor 1,5 toe te passen (bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, onderdeel C1).
VI. veroordeelt de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de colleges van gedeputeerde staten van Groningen en Fryslân tot vergoeding van bij de stichting Stichting Greenpeace Nederland en anderen in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 2.850,18 (zegge: tweeduizend achthondervijftig euro en achttien cent), waarvan € 1.529,50 (zegge: vijftienhonderdnegenentwintig euro en vijftig cent) is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat de staatssecretaris en de colleges ieder de helft van het volledige bedrag dienen te vergoeden en betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen;

veroordeelt de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de colleges van gedeputeerde staten van Groningen en Fryslân tot vergoeding van bij RWE Power AG in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.529,50 (zegge: vijftienhonderdnegenentwintig euro en vijftig cent), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat de staatssecretaris en de colleges ieder de helft van het bedrag dienen te vergoeden;

veroordeelt de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de colleges van gedeputeerde staten van Groningen en Fryslân tot vergoeding van bij de onderlinge waarborgmaatschappij de stichting Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. en Stichting Natuur en Milieu in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.529,50 (zegge: vijftienhonderdnegenentwintig euro en vijftig cent), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat de staatssecretaris en de colleges ieder de helft van het bedrag dienen te vergoeden en betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander;

VII. gelast dat de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de colleges van gedeputeerde staten van Groningen en Fryslân aan appellanten het door hen voor de behandeling van de beroepen betaalde griffierecht ten bedrage van € 585,00 (zegge: vijfhonderdvijfentachtig euro) ieder vergoedt, waarvan een bedrag van € 288,00 (zegge: tweehonderdachtentachtig euro) vergoed dient te worden door de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en een bedrag van € 297,00 (zegge: tweehonderdzevenennegentig euro) vergoed dient te worden door de colleges van gedeputeerde staten van Groningen en Fryslân, met dien verstande dat betaling aan stichting Stichting Greenpeace Nederland en anderen en betaling aan de onderlinge waarborgmaatschappij de stichting Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. en Stichting Natuur en Milieu bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bas

Pff, lees ik net dit in de NRC Next:
‘Verhagen: kolencentrale Eemshave komt er wel’.
Hij heeft er vertrouwen in dat de vergunning alsnog rond komt, alleen wat vertraging oplevert.
Ik dacht dat onze regering ergens zij dat ze ook wel wat meer voor het groen willen doen, en dan toch allemaal nieuwe kolencentrales plaatsen. Diep triest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie