Valse hoop voor sans-papiers in Brussel

Dit is een gastbijdrage van Philip Ebels: hij is journalist in Brussel en schrijft over Europese zaken, Belgische zaken, duurzaamheid en MVO.

Het aantal hongerstakers in Brussel is in korte tijd verveelvoudigd. De groene overwinning bij de regionale verkiezingen geeft veel sans-papiers weer hoop. Valse hoop, zo lijkt.

Van een hongerstaking kijken ze niet meer op in Brussel. Het hele jaar door weigeren mensen zonder papieren te eten als protest tegen het uitblijven van de beloofde regularisatiecriteria. Maar de laatste paar weken zijn niet onopgemerkt voorbijgegaan. In korte tijd is het aantal hongerstakers gestegen van 250 naar ongeveer 1500.

Daarmee spelen ze in op de groene overwinning bij de regionale en Europese verkiezingen van 7 juni. Die hebben altijd gepleit voor een snelle regularisatie op basis van objectieve criteria en zouden daar nu voor kunnen zorgen.

“Nu ze de verkiezingen wonnen, moeten ze hun beloftes houden en druk zetten op de andere partijen voor een regularisatie”, zegt een woordvoerder van UDEP, de belangenorganisatie voor mensen zonder papieren, in de krant De Morgen. “Ecolo [de Franstalige groene partij] is onze laatste hoop. Door het aantal bezettingen op te voeren, verschieten we ons laatste kruit.”

Bovendien hebben electorale belangen het dossier maandenlang geblokkeerd. In de aanloop naar 7 juni wilden geen van de federale regeringspartijen hun vingers branden aan een delicate kwestie als deze. “Dat excuus is nu niet langer van tel”, zegt een woordvoerder van het Forum Asiel en Migratie in dezelfde krant.

Toch lijkt het valse hoop. Simpelweg omdat het regularisatiebeleid een federale aangelegenheid is. En daar zijn de machtsverhoudingen niet veranderd. Daar blijft het een heet hangijzer voor de paarse coalitie, die het sinds hun aantreden in maart 2008 niet eens is kunnen worden over de precieze invulling van het regeerakkoord.

Twee ministers staan lijnrecht tegenover elkaar: de Vlaamse liberaal Annemie Turtelboom (Asiel en Migratie, Open VLD) en de Waalse socialist Marie Arena (Maatschappelijke Integratie, PS). Vooral de eerste is het doelwit van felle kritiek. Haar wordt verweten de boel opzettelijk te blokkeren en eenzijdig te werk te gaan. Zijzelf vindt daarentegen dat haar coalitiepartners niets anders nastreven dan “een nieuwe grootschalige regularisatie”.

Ook ná de verkiezingen is een akkoord onwaarschijnlijk. De relaties tussen liberalen en socialisten aan beide kanten van de taalgrens zijn gehavend door wederzijdse lastercampagnes. Coalitiepartner CD&V vreest een onbuigzame houding van Open VLD, nu zij in Vlaanderen naar de oppositie zijn verbannen. In een interview voor de verkiezingen gaf Open VLD vice-voorzitter Karel de Gught openlijk toe dat ze helemaal geen oplossing willen voor het dossier.

Doen al die hongerstakers het dan voor niks? Niet helemaal. Ze trekken de aandacht en voeren zo de druk op voor een snelle politieke oplossing. Maar hun regularisatie dwingen ze er niet mee af. De dienst Vreemdelingenzaken zegt niet te onderhandelen met hongerstakers. Vrijdagavond nog staakten de 230 mannen in de Begijhofkerk hun actie na 79 dagen. “De gezondheidsrisico’s waren te groot en er was geen uitzicht op regularisatie”, zo klinkt het.

Is er dan helemaal geen hoop voor de geschatte honderdduizend sans-papiers in het land? Jawel, maar weinig. Premier van Rompuy heeft aangegeven zich met het dossier te gaan bemoeien. Maar de vraag is of hij zal slagen waar zijn voorganger Leterme faalde. Misschien dat Open VLD zich bedenkt. Aftredend Vlaams fractieleider Sven Gatz vindt dat de partij zich moet beraden en zich constructiever moet opstellen. En anders is het wachten op een nieuwe federale regering.

 1. 1

  Mooi stuk; en toevoegend: er zit wel degelijk beweging in sinds vandaag. Zoals je zegt: Sven Gatz, een nieuw gelanceerd topfiguur (na de blamage van de vorige verkiezingen) verklaarde vandaag in een tv-duidingsprogramma dat “Open-Vld zich bescheiden gaat opstellen, na de kiesuitslag”. Expliciet maakte hij ook gewag van het afstappen van het harde migratiebeleid – iets waar de blauwe partij hoopte het vlomsbelang van stemmen te onthouden.
  Het is een wet: als je doel bereikt is (vlaamsblang sterk verloren) en je geen recht van spreken meer hebt (verkiezingsverlies) kan je maar best grootmoedig op symbooldossiers en stap terug zetten.
  In het Waalse landsgedeelte is er een klinkende linkse overwinning behaald – misschien dat dàt feit nog het meeste weegt op de hongeractie van de sanspapiers en de plots humane houding van de liberale partij.

 2. 2

  Mooi stuk, zeker. Maar wat is de situatie in Belgie potverdrie ingewikkeld voor een mens van boven de rivieren. Ik lees de door S’z aangedragen links enzo maar toch, ietwat boven mijn inlevingsvaardigheid ben ik bang.

  Maar ot, “zonder papieren” ?, wat een absurde wereld leven we in momenteel.

  Geef mij maar “papier hier” dank u wel. Hollebollegijs 4 president!

 3. 3

  ik zou ook wel eens de verschillen willen zien in aanpak tussen Nl en B inzake asielbeleid.
  Een generaal pardon hadden we al, een veel effectievere schimmige leefwereld waar het makkelijk onderduiken is, en inmiddels is Dewinter voorbijgestoken door Geert wat betreft Rauslösungbeleid.

  Had ik maar wat tijd.

 4. 4

  Gatz en Vanhengel zijn de enige OVLD’ers die nog overblijven aan de macht (Brusselse regering).

  OVLD gaat via hen nu intern kuis houden, en ze hebben gelijk, wat een arrogante parvenu partij waren ze niet geworden. Men werd er zelfs fan van LDD of NVA door.

  Klikmelink en versta : De Gucht kan maar beter dimmen (of naar de Europese Commissie, als Verhofstadt of Leterme dat al niet in zijn plaats doen) want in België is z’n eigen partij hem ietwat beu.

 5. 5

  Andere illustratie : klikmelink.

  In elk geval, of de OVLD hier nu geloofwaardiger door wordt ? Opportunisten, alweer, die nu snelsnel opnieuw van standpunt veranderen. Ideologisch deficit heet zoiets. Zelfs een Verhofstadt is z’n eigen manifesten of andere ideologische punten zelden trouw gebleken, in retrospect.

 6. 7

  Overigens kan de federale regering best nog herschikt worden, dacht ik … blauw eruit, groen en Vlaams rood erin.

  (In dat geval gaat Pascal Smet nog flink wat nagelbijten. En mag lightweight Bruno De Lille toch ook wel enig verwijt mogen gemaakt over z’n gebrek aan strategisch doorzicht.)

 7. 8

  ‘Sans-papiers’ = sans six sous. Daarvan zijn er globaal honderden millioenen (of milliarden). Wie geeft ze de ontberende stuivers? U? Heeft u – of een van de uwen – ooit overwogen een of meer ‘sans-papiers’ sans allocation voor enige jaren in uw huishouding op te nemen? Rijksongesubsidieerd? Zo niet, waarom niet? Ik sta op een redelijk antwoord.

  Stop toch met het sans souci ondermijnen en vernietigen van uw land dat ook – België of Nederland – het mijne is.

 8. 9

  Rampzalig beleid. Rompuy, geeft hongerstakers weer (valse?) hoop. Daarmee creëert hij een incentive om door te gaan en, in het verlengde, trekt hij nog meer asiel cq gelukzoekers aan. Zo blijven er massa’s kanslozen Europa binnenstromen, terwijl onze samenleving er nu al door gespleten is.

 9. 13

  @11 [@9] ‘Anton: de enige merkbare gespletenheid in onze samenleving zit in de hoofden van u en uw gelijkgestemden. Wees daar blij mee.’

  In verband met het onderwerp, de legio ‘sans papiers’, is dit een armzalig antwoord; of dat van iemand die er niet echt een heeft. Het kefferige ‘wees er maar blij mee’, lijkt dit te indiceren.

  En als die ‘ gespletenheid’ voor zover ‘merkbaar’ – bent u hardhorend en zeer slechtziend? – (alleen maar) ‘zit in de hoofden van u’ enz., dan daar toch ook die ongespletenheid die u cum suis zichzelf suggereert. Autosuggestie dus. Of zelf-hypnose, te bewerkstelligen door fanatiek iets niet onder ogen te willen zien. Bijvoorbeeld de realiteit niet.

 10. 16

  @15 Ik schrijf voor wie ‘mij’ maar lezen wil. Je reactie – merci! – stimuleert mij daarmee door te gaan. Critiek doet dat trouwens ook.

 11. 17

  @11
  Gelukkig, Wilders is slechts een fata morgana, Fortuyn heeft nooit bestaan en is dus ook niet vermoord, evenals Van Gogh. Alles koek en ei.

 12. 18

  Grote goden wat een saaie blog is dit geworden sinds die Pim Wilders trollen hier zo huishouden … beginnen we geen Linkse Kerk blog ?

 13. 19

  Saai?

  “De geesten van Dewinter, Vanhecke en Annemans zijn zo bekrompen dat verandering in de partij compleet onmogelijk is”, luidt het. Demol stapt wel niet uit het Vlaams Belang.”
  Bron: De Tijd

  wel niet? Is dat courant Vlaams?

 14. 20

  Hoewel, na al dat spetterende filmgedoe, waarvoor hulde , is het op cultureel gebied een beetje schamel.

  Beste Live optredens, met uitzondering van festivals, lijkt mij wel wat als topic.

 15. 21

  @ 18 S’z. Een onthullend commentaar. Tegenspraak is saai. Orwelliaans! De uitdrukking ‘linkse kerk’is daarmee gerechtvaardigd.Preken voor eigen parochie als wenselijk voorgeslagen, getuigt van een bekrompen = tyrannieke instelling.

  @ 19 Onnavolgbaar. Graag verduidelijking.

 16. 22

  HPAx: u heeft sanspapiers nodig, ze zijn allemaal rond u, ze houden de economie draaiend – en dit enkel vanwege hun lage loon en ‘flexibiliteit’.
  Dat is realiteit, in tegenstelling tot uw gemekker wat, dat geef ik toe, héél goed in de kudde past.

  19: het absoluut spreektaalVlaams ja. Opgeschreven valt het dan weer erg uit de toon.

 17. 23

  @#21 en nog humorloos ook, doorziet de open valkuil van de ironie niet omdat het zelf zo hard bezig is met hameren … very unattractive