Update ontwikkeling salarissen directeuren Goede Doelen

DATA - De beloning van directeuren van Goede Doelen verhit regelmatig de gemoederen. De ontwikkeling van die salarissen blijft de laatste zeven jaar echter min of meer gelijke tred houden met de inflatie. Dit blijkt uit de update van het onderzoek naar de beloning bij 30 grote Goede Doelen in Nederland.

Twee jaar geleden presenteerden we voor het eerst de studie naar de salarisontwikkeling. Toen leek er een sterke afvlakking te zijn van de ontwikkeling. De laatste twee jaar geeft weer een lichte stijging te zien. Die wijkt echter nauwelijks af van de inflatie.
goededoelensalaris_475

Het hoogste bruto salaris (inclusief vakantietoeslag en 13e maand) vonden we in 2014 bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. De directeur daar ontving € 157.879.
De directeur van Compassion, die ook fulltime werkt, ontving het minst: € 70.815.
Gemiddeld verdient een directeur € 115.000.

We hebben ook nog van 26 van de 30 Goede Doelen de totale bezoldiging bekeken. Dat is dus inclusief gratificaties, onkostenvergoedingen, lease-auto’s etc. De gegevens zijn maar vanaf 2010 beschikbaar. Daarin zit dezelfde trend.
goededoelenbezoldiging_totaalv2_475
Hier is het gemiddelde momenteel € 150.000. De hoogste beloning vinden we dit maal bij het Reumafonds met € 229.913 en de laagste bij Stichting AAP met € 86.874.

Ter vergelijking, de Balkenendenorm (niet direct van toepassing op deze sector) ligt momenteel op ongeveer € 228.500.
Er bestaat ook een Goede Doelen norm. Deze is afhankelijk van de zwaarte van de positie.

Hier een overzicht van de beloning in 2014.
loonlijst_475

Ten opzichte van de eerdere meting hebben we 1 goed doel moeten inwisselen. Mensen in Nood heeft plaats gemaakt voor de Lepra Stichting. Voor Mensen in Nood waren de gegevens niet beschikbaar voor de laatste jaren.

Grootste deel van de gegevens komen van de site van het CBF. Een stevig deel is (eerder al) uit de oudere jaarverslagen van de instellingen gehaald.

We hebben geen nieuwe analyse gemaakt van hoe de beloning zich verhoudt tot de prestaties van de Goede Doelen.

Dit zijn de gebruikte Goede Doelen:
Prins Bernard Cultuurfonds
KWF Kankerbestrijding
Hartstichting
Rode Kruis
Natuurmonumenten
Astma Fonds / Longfonds
Unicef
Kerk in Actie
Nierstichting
Artsen zonder Grenzen
War Child
CliniClowns
Woord en Daad
Greenpeace
Cordaid
Compassion*
Reuma fonds
Zonnebloem
Stichting Alzheimer Nederland
Leger des Heils
Terre des Hommes*
Oxfam Novib
Liliane Fonds
Plan Nederland
SOS kinderdorpen*
Diabetes fonds
Stichting AAP
Stichting Vluchteling
KIKA*
Lepra Stichting

* Niet in reeks met totale bezoldiging.

Dataverzameling door Datagraver.

  1. 5

    Als het om fulltime functies gaat vind ik het geen hele rare bedragen voor het leiden van dergelijke organisaties. Wel zou ik het netjes vinden als betaalde medewerkers van vrijwilligersorganisaties daarnaast in hun vrije tijd ook als vrijwilliger aan de slag gaan.

  2. 6

    Valt allemaal wel mee. Voor minder dan dat ga je vrijwel geen capabele mensen vinden. 500k/jr is weer het andere uiterste natuurlijk, maar deze bedragen zijn alleszins schapelijk.