Ontwikkeling salaris directie goede doelen in perspectief

Foto: todaysart (cc)

DATA - Een maand geleden lieten we u zien dat de salarissen van de directeuren van de belangrijkste goede doelen van Nederland nauwelijks stijgen. Maar hoe staat dat in verhouding tot de financiële prestaties van de goede doelen zelf? We verzamelden nog wat meer cijfers.

De terechte reactie op onze vorige post was dat het wel leuk en aardig is dat de salarissen nauwelijks stijgen, maar als de baten van de goede doelen enorm zouden dalen, waarom de salarissen dan ook niet? Aangezien er al een tijd sprake is van crisis en er maar weinig positieve geluiden in de media verschenen over de opbrengsten van goede doelen, leek het ons verstandig om wederom in de cijferbrij te duiken.

We hebben voor u drie reeksen opgegraven. We beginnen met de directiesalarissen:

gd_directie_475

Plat gezegd, een stijging van 11% tussen 2007 en 2012.

Vervolgens tonen we u de ontwikkeling van de baten (inkomsten):

gd_baten_475

Ook weer vrij vertaald: een stijging van 13%. Beter dus dan de salarissen. (Let er wel op dat de y-as, de verticale as links, in iedere grafiek een andere schaal heeft.)

Dan gaan we naar de kostenkant. Eerst die voor beheer en administratie (zeg maar personeel en organisatie):

gd_beheer_475

Daarin valt op dat de stijging maar liefst 30% is. Deze stijging is dus niet het gevolg van groeiende directiesalarissen. Maar uit de stukken valt niet goed af te leiden waardoor deze stijging dan wel wordt veroorzaakt.

Tot slot nog de kosten voor werving (om het geld binnen te halen, bijvoorbeeld advertenties):

gd_werving_475

Ook daar is de stijging wat groter dan aan de batenkant, namelijk 20%. In diverse jaarrapporten staat daar een opmerking over. In tijden van crisis is het harder werken om het geld binnen te krijgen.

Hier geven we alle reeksen nog even samen waarbij we de waarde in 2007 gelijk hebben gesteld aan 100.

gd_all2_475
Op basis hiervan, uitgaande van prestatiebeloning, is de trend van de directiesalarissen niet heel vreemd.

Hier nog even de gebruikte goede doelen op een rijtje. Eentje minder dan de vorige keer omdat we daar niet alle data van konden vinden:

Prins Bernard Cultuurfonds
KWF Kankerbestrijding
Hartstichting
Rode Kruis
Natuurmonumenten
Astma Fonds / Longfonds
Unicef
Kerk in Actie
Nierstichting
Artsen zonder Grenzen
War Child
CliniClowns
Woord en Daad
Greenpeace
Cordaid
Compassion
Reuma fonds
Zonnebloem
Stichting Alzheimer Nederland
Leger des Heils
Terres des Hommes
Oxfam Novib
Liliane Fonds
Plan Nederland
SOS kinderdorpen
Diabetes fonds
Stichting AAP
Stichting Vluchteling
KIKA

Wilt u Sargasso financieel steunen en helpen haar toekomstdromen waar te maken? Doe dan mee en investeer in inhoud, investeer in Sargasso.

Reacties (6)

#1 AndreSomers

@0 het was handig geweest om in het samenvattingsgrafiekje dezelfde kleuren te gebruiken als in de grafieken daarboven. Elke grafiek daarboven gebruikte al een andere lijnkleur, dus waarom de betekenis daarvan veranderen in het laatste staatje?

  • Volgende discussie
#2 Co Stuifbergen

Ik denk dat een directeur van een goed doel niet meer verdienen moet dan een donateur.
Anders heeft de directeur minder over voor de goede zaak dan een donateur.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Steeph

@1: Ah, terecht punt. Had ik beter moeten opletten. Ik heb net even de laatste grafiek aangepast. Rood=oranje. Maar voor de rest is het in lijn.
(meer tijd had ik nu niet).

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Herman

Goede doelen geven vooral te veel uit aan verkeerde dingen. Opdringerige straatwervers bijvoorbeeld. Als er nu eens een afspraak tussen de belangrijkste goede doelen komt om dat niet meer te doen, dan hoeven ze op straat niet meer te concurreren en kan het geld van donateurs weer naar de doelen waarvoor het bedoeld is.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Vast Goed

Naar de ontwikkeling van directeurssalarissen kijken met het oog van ‘prestatiebeloning’ lijkt mij principieel ongewenst. Dat maakt van een goed doel namelijk een onderneming, waarbij hogere collecte-inkomsten een hogere beloning rechtvaardigen. Daarmee worden collectanten met precies het verkeerde motief de straat op gestuurd. Dat roept bij mij weerstand op.

Redelijker is het om te stellen dat het organiseren van een goed doel een professionele organisatie vraagt (administratie, verantwoording, publiciteit, etc.) waar nu eenmaal kosten aan verbonden zijn. Het leiden van een goede doelenorganisatie met b.v. 100 medewerkers vraagt niet bijzonder afwijkende vaardigheden dan het leiden van een (semi-)publieke organisatie. Een vergelijking met ambtenarensalarissen is dus redelijker.

Voor wat betreft loonontwikkeling zit het dan wel goed, voor wat betreft de absolute hoogte heb ik mijn twijfels. Ze worden hier niet genoemd, maar bekend is de opschudding die de hoge salarissen van enkele fondsen veroorzaakte.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 Joost

@4: Helaas maar waar, die werving levert meer geld op dan de irritatie erover kost.

Daarbij is het natuurlijk zo dat een toename van 13% op richting de 1,8 miljard de stijgingen van 30% en 20% op respectievelijk salarissen en werving (bij elkaar zo’n 180 miljoen) flink compenseert. Uiteindelijk houden de goede doelen netto meer geld over om te besteden, toch best een prestatie in het huidige economische klimaat.

  • Vorige discussie