Uitslagen Nationaal Vrijheidsonderzoek

En weer is er een onderzoek naar u gedaan. De stand van het land is ditmaal onderzocht door het ‘Comite 4 en 5 Mei’ en de uitslagen zijn te lezen in het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2005 (uitgebreide pdf / persbericht). De belangrijkste uitkomst is blijkbaar dat de Tweede Wereldoorlog nog steeds doorgaat voor ‘de oorlog’, ondanks concurrentie van de Golfoorlog en de democratie-export naar (en olie-import vanuit) Irak. Verder blijkt dat mensen steeds minder solidair worden en het gevoel van vrijheid is afgenomen. De terreurdreiging maakt velen bang en met name de 50-plussers zijn bereid hier privacyrechten voor op te geven. Nog een bewijs dat de zogenaamde idealen van de babyboomgeneratie alleen gebruiksartikel voor het eigen gerief waren. Nu opeens moeten de camera’s en identificatiebewijzen zorgen voor een onbekommerd ritje naar een gepensioneerd bestaan op de golfbaan. Dat de jongeren op hun beurt de democratische beginselen iets minder onderschrijven dan hun ouders zie ik dan ook niet als een zorgelijke verandering, maar meer als een teken dat de de oeverloze inspraak- en vergadercultuur vanuit een opportunistisch idealistisch zelfbedrog heeft plaatsgemaakt voor de wens naar daadkracht vanuit een “eerlijk” eigenbelang.

 1. 3

  @Pelayo: Mooi gezegd, maar tamelijk nietszeggend. Het doet een beetje denken aan het verwijt van een oudere aan een jongere generatie dat ze ‘er wel wat voor moeten doen’. Maar wat dat dan precies is wordt niet duidelijk. En als we de pleidooien van Bos en Van Aartsen richting een tweepartijenstelsel horen, dan blijkt daar nou ook niet direct een streven uit om maar goed met minderheidsgroeperingen rekening te willen houden.

  De zinsnede uit het persbericht vind ik wel fascinerend:
  “Zoemen we echter in op de jongere generaties, dan zien we dat zij het vaker oneens zijn met stellingen als ‘in een democratie met je altijd zoveel mogelijk rekening houden met alle standpunten’. Ook onderschrijven de jongeren minder vaak het feit dat men zich in een democratie moet neerleggen bij de meerderheidsbeslissing.”
  Dus jongeren vinden dat je niet altijd rekening hoeft te houden met alle standpunten, maar neerleggen bij een meerderheidsbeslissing hoeft ook niet. Is dat een open deur voor een sterke (dictatoriale) minderheidscoup of een mentaliteit richting een slagvaardig (meer technocratisch?) bestuur dat niet in compromissen hoeft te verzanden?

 2. 5

  Akkoord, maar dan is die zwaarwichtige quote die u sub #1 nederplempt overtrokken, in elk geval als lering die uit een Lord of the Flies-achtige tendens getrokken zou moeten worden.

 3. 7

  U meent er niks van he? ;-)
  Maar wat is het nu, de democratie kan wel tegen een stootje of is het tijd de noodklok te luiden voor gevaarlijke misvattingen die haar voortbestaan bedreigen?

 4. 8

  Hangt ervan af hoe je het bekijkt en wat je gewend bent. In Ecuador is het een zootje maar wordt de democratie met handen en voeten in stand gehouden en verdedigd. Het ziet er niet al te fraai uit maar ze proberen het toch. In vergelijking daarmee is Nederland een democratisch paradijs. Of een suffe ingeslape dooie hap? Iedereen klaagt steen en been over Balkenende en zijn zielloze regering maar niemand steekt een poot uit. Typisch Ajax publiek zeg maar.

 5. 10

  @mark

  Dat hangt af van de staat van het fundament van een democratie: De rechtstaat. Als die er niet kan een democratie perverteren tot een meerderheid (Bijvoorbeeld een etnische meerderheid) die een minderheid kan gaan vernietigen.

  Ik denk dat (Met name in landen in Afrika) er eerst functionerende rechtstaten moeten worden ontwikkeld voordat er sprake kan zijn van verkiezingen. En ik ben dan ook zeer benieuwd of de Iraakse democratie over pak ‘m beer tien jaar nog stand houdt.

  Ik denk dat het naief is te geloven dat als je maar ergens democratie invoert er ook een moderne welvarende staat ontstaat.