Tweet du Jour | Patent divide, updated

Serie:

+3

Reacties (8)

#1 Joeri Beetz

Met het oog op de beeldvorming kan ik deze beweging van Biden wel volgen en het stemt mij positief dat hij dit soort besluiten durft te nemen tegen de belangen van Big Pharma in. Inhoudelijk heb ik echter wel wat bedenkingen. Ik ben zelf octrooigemachtigde (= patent attorney) , dus ik zou moeten weten wat er precies bedoeld wordt met een ‘patent waiver’ en hoe dat de vaccinproductie in een stroomversnelling zou kunnen brengen. Ik heb echter geen idee.

Dat er slechts 1-2 jaar na de verschijning van dit virus al een behoorlijk aantal werkzame vaccins is lijkt me een groot succes van de farmaceutische industrie, daarbij geholpen door publieke investeringen. De grote uitdaging zit hem nu vooral in de productie. Zelfs voor de ontwikkelaars van de vaccins zelf blijkt dat geen eenvoudige klus en die worden uiteraard niet gehinderd door hun eigen patenten. De beperkende factoren liggen dus elders.

Ik heb nog geen enkel bedrijf horen klagen dat ze vaccins willen produceren en leveren, maar daar door patenten van de originele ontwikkelaars niet toe in staat zijn. In een crisis als deze, heeft een eventuele octrooihouder er ook geen enkel voordeel bij om geen licentie te verlenen aan een mogelijke generieke producent. Zeer slecht voor de pr en zelf kunnen ze toch al alles verkopen dat ze in staat zijn om te produceren.

Octrooihouders willen waarschijnlijk wel een redelijke vergoeding krijgen voor het verlenen van licenties, maar dat is een kwestie van geld en geld is niet de beperkende factor bij het oplossen van een crisis als deze. Regeringen over de hele wereld hebben al laten zien dat ze (terecht) bereid zijn de economie en de staatskas flinke schade aan te doen ten bate van de gezondheid van de bevolking. Wanneer octrooihouders echt onredelijke vergoeding zouden eisen, dan is er al de mogelijkheid om ze te dwingen tot het afgeven van licenties tegen een redelijke vergoeding. Die mogelijkheid tot ‘dwanglicentie’ is precies voor situaties als deze altijd al aanwezig geweest.

Een ‘patent waiver’ is waarschijnlijk een soort van algehele gratis dwanglicentie voor alle COVID-vaccins. Voor de vaccin-ontwikkelaars van de toekomst lijkt me dat geen goede zaak. Wie gaat er bij de volgende epidemie weer miljarden in onzeker onderzoek steken als de opgedane kennis gratis moet worden weggegeven? Ook voor de generieke producenten is het voordeel twijfelachtig. Ze zullen grote investeringen moeten doen om de productie op gang te krijgen, worden verwacht dan tegen kostprijs te leveren, en moeten nog maar zien of ze na afloop, zonder die patent waiver, nog iets nuttigs met die investeringen kunnen doen.

  • Volgende discussie
#1.1 Co Stuifbergen - Reactie op #1

Het gaat er natuurlijk om welke prijs een octrooihouder voor een licentie vraagt.

Het is een beetje typisch:
Een medicijn voor een zeldzame ziekte moet duur worden, want anders worden de ontwikkelkosten niet terugverdiend.
Dan zou ik denken dat als een geneesmiddel aan 6 miljard mensen geleverd kan worden, iedereen voor weinig geld een licentie moet kunnen kopen.

Blijkbaar is dat niet het geval.

  • Volgende reactie op #1
#1.2 Frank789 - Reactie op #1

Die miljarden investeringen lijken me geen enkel probleem voor de grote jongens als je daarna 7 miljard mensen meerdere keren mag vaccineren.
In plaats van ten bate van de hele mensheid, dus ook voor de producenten zelf, zo snel mogelijk zo goedkoop mogelijk zoveel mogelijk vaccins te produceren wordt er gebakkeleid over prijzen. De overheid/WHO zou een kostprijs moeten kunnen bedingen plus een winstgarantie voor de bedrijven gelijk aan voorgaande jaren.

Pfizer and Moderna could score $32 billion in Covid-19 vaccine sales — in 2021 alone

https://edition.cnn.com/2020/12/11/business/pfizer-vaccine-covid-moderna-revenue/index.html

  • Volgende reactie op #1
  • Vorige reactie op #1
#1.3 Co Stuifbergen - Reactie op #1.2

…In plaats van ten bate van de hele mensheid, dus ook voor de producenten zelf,….

Blijkbaar zijn de baten voor de producenten zelf hoger als de baten voor de hele mensheid minder zijn.

#1.4 Co Stuifbergen - Reactie op #1

De ontwikkeling van geneesmiddelen is duur, maar de industrie lift ook mee op onderzoek dat door de overheid betaald is.
En de overheid doet dat om de samenleving te helpen, niet om producenten rijker te maken.

Verder proberen farmaceutische producenten de duur van patenten te rekken door af en toe te ontdekken dat er een nieuwe toepassing voor een bestaand geneesmiddel is.
Ook als het medicijn nauwelijks voor die nieuwe toepassing gebruikt zal worden, wordt het patent verlengd.

Tenslotte investeren farmaceutische bedrijven vooral in medicijnen voor welgestelden.
Dan wordt het zoveelste middel tegen obesitas getest, terwijl iedereen snapt dat dit beter bestreden wordt door wetgeving over voedsel en de prijzen van junkfood enz.

De grootste verbetering in de afgelopen jaren is dat producenten geen onderzoeksgegevens meer geheim houden mogen.
(Sommige bestaande geneesmiddelen zijn dus toegelaten doordat slechte resultaten achtergehouden zijn.)

Er zijn dus goede redenen om de financiering van geneesmiddelen-onderzoek onafhankelijk van patenten te maken.

  • Volgende reactie op #1
  • Vorige reactie op #1
#1.5 Frank789 - Reactie op #1.4

Er zijn genoeg redenen om de farmaceutische industrie wereldwijd aan banden te leggen, zo niet te nationaliseren.

Als het om infrastructuur als internet en telefoon gaat dan hebben landen opeens strategische belangen, bij medicijnen zijn die veel groter, maar je hoort er niemand over.

Aan je opsomming kun je nog toevoegen dat de ontwikkeling van een nieuw medicijn vaak in een startup wordt gestopt met alle subsidie en belastingvoordeel van dien. Na succes worden ze, zoals afgesproken, opgekocht door de farmaceut die daartoe het initiatief nam. Dus lang niet altijd draait de farmaceut 100% voor de ontwikkelingskosten op.

#1.6 Hans Custers - Reactie op #1

Wie gaat er bij de volgende epidemie weer miljarden in onzeker onderzoek steken als de opgedane kennis gratis moet worden weggegeven?

Is het niet zo dat overheden (vooral van westerse landen) al enorme bedragen hebben toegezegd, of zelfs betaald, aan farmaceuten voordat die een vaccin hadden? De suggestie dat de farmaceuten hier grote risico’s hebben gelopen vanwege hun investeringen in onderzoek lijkt me niet juist. Dat risico hadden ze al grotendeels afgedekt voordat de vaccins er waren. Volgens mij hebben die farmaceuten hun winst allang binnen.

  • Vorige reactie op #1
#2 Frank789
  • Volgende discussie
  • Vorige discussie