Tweespalt | Verwarde mensen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
NOS, 15 juni 2015 NOS, 30 juni 2015
Huisartsen in de problemen door lange wachttijd ggz
Huisartsen behandelen steeds vaker zelf mensen die zware psychische of psychiatrische problemen hebben. Doorverwijzen naar specialistische zorg lukt niet of is moeizaam. Huisartsen vinden dat een zorgelijke ontwikkeling, blijkt uit een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onder bijna 1900 huisartsen.

GGZ Nederland erkent dat de wachttijd op veel plekken oploopt. Het aantal plekken in de specialistische geestelijke gezondheidszorg is afgebouwd, in de verwachting dat meer mensen via wijkteams en de eerstelijn (bij vrijgevestigde psychologen en psychiaters of de huisarts) behandeld zouden worden. Maar de toestroom naar specialistische instellingen daalt nog niet en dus lopen wachttijden op.
Elke gemeente moet opvang verwarde mensen krijgen
Elke gemeente moet voor het einde van het jaar een voorziening hebben, waar verwarde mensen snel zorg en hulp krijgen. Dat is het belangrijkste punt uit een plan van aanpak dat minister Schippers aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Schippers zei onlangs in de Kamer dat het probleem van verwarde mensen die op straat zwerven, urgent is en snel moet worden aangepakt. Zij beaamde dat de groep groter lijkt te worden en dat daar iets aan moet worden gedaan.

Dus eerst bezuinig je jarenlang zoveel mogelijk op de GGZ in de hoop dat het probleem vanzelf verdwijnt. Om dan vervolgens een aparte voorziening op te zetten om de door voorgaande maatregel veroorzaakte problemen aan te pakken. En dan verwachten dat je daadkrachtig overkomt?
Wie is er hier nou een verward mens?

Reacties (21)

#1 Niet JeZus

Een kennis van me is erg depressief en is doorverwezen naar de psychiatrie. Kan daar medio oktober/november terecht als het meezit, vanwege wachtlijsten. Moet zich ondertussen maar redden.

Bedankt Den Haag. Stelletje ongelooflijke eikels.

 • Volgende discussie
#2 zuiver

… dat het probleem van verwarde mensen die op straat zwerven… Zij beaamde dat de groep groter lijkt te worden en dat daar iets aan moet worden gedaan.

Dat is een dubieus zinnetje.

Waarom wordt die groep groter?
Wat bedoelt ze met ‘er moet iets aan gedaan worden’?

Bedoelt ze met dat laatste behandelen of bedoelt ze de oorzaak proberen te achterhalen en voorkomen? Ik kan me voorstellen dat de huidige maatschappij :

1) outcasts genereert agv het economisch beleid;
2) geestelijke problemen creëert vanwege haar onmenselijkheid;
3) chemische onbalans genereert agv vervuiling en toevoegingen in het voedsel;
4) chemische onbalans genereert agv manipulatie met voedsel.

Om kort te gaan: ik geloof niet dat het echt iets met bezuinigingen op de GGZ te maken heeft, de toename van psychiatrische problemen (genetisch of chemische onbalans) en psychische problemen (sociale context) is een sociaal probleem maar wordt weggedrukt door te wijzen naar de GGZ.

NB: het onderscheid tussen psychiatrisch en psychisch is even mijn onderscheid om een verschil aan te geven. Dat kan ongetwijfeld nauwkeuriger maar daar gaat het nu niet om. Essentie is dat er een chemisch/genetisch en een sociaal aspect is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Ernest

Meestal gaat het om geld. De minister is niet duidelijk of de gemeenten het moeten financieren. “Ze worden in staat gesteld” schrijft ze.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

@2: “Dat is een dubieus zinnetje”
Wat had je gedacht van een minister die door de Kamer op het matje is geroepen en die zo min mogelijk schuld naar zich toe wil trekken en ook zo min mogelijk toezeggingen wil doen die geld van haar budget kosten.

“Waarom wordt die groep groter?”
Je kan daar allerlei wilde speculaties op los laten (zoals jij doet), maar meer voor de hand liggend is dat er op de GGZ is bezuinigd en dat er dus minder mensen met psychische problemen worden geholpen, waardoor hun problemen verergeren (waarbij er ook nog eens geen professional is die dat in de gaten krijgt) en ze op straat belanden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 tigger

@2 & @4:
Het aantal “bedden” in de GGZ is sterk afgenomen door veranderend beleid. De instellingen krijgen simpelweg geen geld meer om iedereen die het nodig heeft, op te nemen.
Mensen die een paar jaar geleden nog werden opgenomen, worden nu op een wachtlijst gezet of ambulant “behandeld”. Ze zijn dus meer zichtbaar op straat of bezig hun appartement op te blazen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 zuiver

@4: @5: Wordt de groep groter omdat ze op straat belanden en zichtbaar wordt (de groep wordt niet echt groter maar zichtbaar) of wordt ze absoluut groter (wordt echt groter en de instelling loopt over).

getallen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Johanna

Ja, eerst sla je bij het vormgeven van je beleid alle waarschuwingen van deskundigen in de wind. Ontstaan die voorziene problemen dan inderdaad, dan is het eerste wat je doet ‘mensen met zware psychische of psychiatrische problemen’ herframen tot ‘verwarde mensen die op straat zwerven’.

Wat ook voorspeld was dat de lagere toegang tot de GGZ zou leiden tot uitstel van behandeling, met als gevolg een verergering van de problematiek, een groter beroep op specialistische GGZ in plaats van eerstelijns GGZ en daarmee ook een toename van de kosten. En wat schrijft de minister in de brief die ze gisteren naar de Kamer stuurde?

Verder wordt in het tweede halfjaar van 2014, in vergelijking met het eerste halfjaar, in de generalistische Basis GGZ een afname van het aandeel kortere producten (Kort en Transitie) geconstateerd, en een toename van het aandeel langere producten (Intensief en Chronisch). De gemiddelde behandelkosten in de generalistische Basis GGZ lijken hoger dan die in de eerstelijns psychologie, en in de gespecialiseerde GGZ hoger dan in de voormalige tweedelijn, wat mogelijk te verklaren is door de gemiddeld zwaardere doelgroep (substitutie).

Afgezien van het wanbeleid dat hier gevoerd wordt, is het vooral erg triest voor degenen die het betreft, de mensen die broodnodige zorg onthouden wordt. Maar ja, gezondheid is een keuze, hè?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Inca

@0

Wie is er hier nou een verward mens?

Schippers niet. Haar beleid en tactiek zijn vrij helder: afbreken van de gezondheidszorg. Ze is dan ook niet in verwarring, maar weet al vanaf het begin af aan dat ze af en toe even moet spelen dat ze het betreurt dat er misstanden zijn. En dat ze er dan een lapmiddeltje tegenaan moet gooien om de ergste tegenstand weer even te dempen. Om daarna de volgende sloopmaatregel in de steigers te zetten.

Wat ik in elk geval zeker niet geloof is dat Schippers het ook maar in de verste verte echt een probleem vindt dat er mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Johanna

Omdat de minister psychisch welzijn vooral lijkt te bezien in termen van geld en overlast, hier ook nog wat meer inhoudelijke cijfers:

Het aantal onvrijwillige opnamen in ggz-instellingen is tussen 2008 en 2013 met 29 procent gestegen van ruim 14.000 tot ruim 18.000.

Het aantal zelfdodingen is tussen 1987 en 2013 met 15 procent toegenomen, van 1616 tot 1854.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Prediker

Haar beleid en tactiek zijn vrij helder: afbreken van de gezondheidszorg

@9 Lijkt me wat te simpel.

Schippers is belast met de opdracht om de gestage stijging van de zorgkosten in de greep te krijgen.

Die kosten rijzen namelijk de pan uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Joop

Allemaal de schuld van onszelf. Vaak is aandacht en liefde al genoeg voor een ieder. Eenzaamheid leidt vaak tot psychische klachten.

Heerlijk dat we allemaal zo egocentrisch zijn geworden! Want wanneer heb jij voor het laatst met de buurman gesproken die al een aantal weken zonder werk thuis zit, zijn vrouw heeft hem ingeruild voor zijn beste vriend, en zijn kinderen willen niets meer met hem te maken hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bismarck

@6: Definieer dan eerst even “de groep”. Mensen met (zich ontwikkelende) psychische problemen die worden behandeld, kunnen van hun problemen afgeholpen worden en/of copingstrategieën aanleren, of als dat allemaal niet lukt, opgenomen worden. Dat zijn dus mensen die in ieder geval niet in de groep verwarde mensen op straat terecht komen (en in categorie 1 zijn het zelfs mensen die niet meer tot de groep mensen met psychische problemen horen en in categorie 2 mensen waarvan de psychische problemen geen verdere last meer vormen voor de samenleving, in beide gevallen zou je tot op zekere hoogte van “genezen” kunnen spreken). Als je mensen die in één van die twee categorieën terecht zouden komen niet meer gaat behandelen, zullen ze zeer waarschijnlijk wel tot “de groep” (jouw definiëring?) toetreden of daarin blijven. Dus ja, bij minder behandeling groeit “de groep”.

In het kort voor de epidemiologisch geschoolden onder ons P = I * D (en het zit hem in de D).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Henk van S tot S

@10:
Volgens mij willen ze op het “Ministerie van Geestelijke Mishandeling” dat aantal zelfdodingen graag opkrikken en versnellen:
Lekker voordelig toch ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Johanna

@13 Precies. Niet behandelen, of uitstel van behandelen, leidt dus tot verergering van de problematiek, tot de noodzaak om dan zwaardere behandelingsmethoden in te zetten in meer gespecialiseerde instituten en dus ook tot meer kosten voor de samenleving. Voor de persoon in kwestie betekent het dat zijn geestelijk lijden toeneemt en de weg terug langer en zwaarder zal zijn, zo daar al sprake van is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 ed

En als je er dan het no tolerance beleid van bijv. de vvd politie uit den haag bij optelt ,dan vallen er doden . Dit is nog maar het begin : http://nos.nl/artikel/2044556-arubanen-blij-na-snelle-duidelijkheid-over-dood-henriquez.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 ed

Een verward beleid is een no tolerance beleid waarbij men toestaat dat 10 man politie met één kale agressieve (waarschijnlijk rechts extremistische agent ) onder algemeen toezicht van andere agenten gewoon iemand legaal wurgt .Een verwart beleid is een VVD beleid waarin mensen die verwart zijn massaal waar dan ook met een no tolerance beleid worden aangepakt .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 ed

De naïevelingen : Kamer geschrokken door conclusie Rijksrecherche

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 ed

Het moet zijn : eerst bezuinig je jarenlang zoveel mogelijk op de GGZ (omdat je als naïeveling van de VVD denkt dat met het no tolerance beleid ) = de hoop dat het probleem vanzelf verdwijnt cq vanzelf oplost met een hardere aanpak . Welke planeet leven ze daar tegenwoordig in Den Haag ? Dark side of the moon ? Mars ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 tigger

@12:
Misschien kun jij eens een tijdje meelopen in de psychiatrie. Ben benieuwd of jij een stel exTBS-ers weer gezond kan knuffelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Inca

@11, Schippers heeft in diverse situaties bewust gekozen voor maatregelen waarvan bekend is dat ze niet de gewenste besparing opleveren of zelfs leiden tot kostenstijging, zoals het vergoedingsbeleid rondom handelingen die door de huisarts of door de specialist worden uitgevoerd.
Ook bij het eigen risico en vooral ook de vrije artsenkeuze is al meermaals becijferd dat het niet leidt tot een werkelijke verlaging van de zorgkosten, maar wel tot verarming van de zorg. Ook heeft ze zich actief verzet tegen het verlagen van de topsalarissen, en vindt ze het niet belangrijk dat het huidige systeem tot veel (heel veel) dure bureaucratie leidt die dus helemaal niet leidt tot kostenreductie.

Daarnaast gaat ze elke inhoudelijke discussie daarover uit de weg en legt dit volledig neer bij de verzekeraars. En dat er sprake is van kartelvorming bij de verzekeraars, daar hoor je haar ook al nooit over. (Terwijl er met die dreigbrief van Zorgverzekeraars Nederland aan dissident Oomen van DSW natuurlijk best wel een aanleiding was om daar iets van te vinden, als politica zijnde.)

Doen alsof Schippers slechts een neutrale uitvoerder is van beleid en dat ze niet anders kan is een zeer verkeerde voorstelling van zaken. Bekijk haar handelen en de lijn is echt heel duidelijk: de patienten en het behouden van zo goed mogelijke zorg is voor haar geen belang. Haar beleid is actief ondermijnend aan goede zorg, zelfs waar dat vanuit kostenperspectief niet nodig is.

 • Vorige discussie