Tweespalt | Groene energie en energiezekerheid

Foto: Motorito (cc)
NU.nl 21-10-2013 PwC 21-10-2013
Groene stroom benauwt energiebedrijven
Door de opmars van groene stroom dreigen veel grote energiebedrijven in Europa in financiële problemen te geraken. Hierdoor kunnen zij niet garanderen eventuele stroomtekorten te kunnen opvangen…
Europese energiebedrijven waarschuwen dat ze niet langer kunnen investeren in centrales die schommelingen in wind- en zonne-energie opvangen. Hierdoor zouden black-outs kunnen ontstaan.
PwC Survey results

Distributed generation – opportunity or threat?
Europe: 83% opportunity, 17% threat

How are current developments in your power market influencing the risk
of blackouts?
Europe: 40% decreasing the risk, 20% neutral, 40% increasing the risk

De alarmistische toon die door diverse media uit het persbericht van PwC gehaald is, komt niet overeen met de resultaten van het onderzoek. Een minderheid is bang voor blackouts en een grote meerderheid ziet de veranderingen als kans. Dus waarom die negatieve insteek?

Reacties (17)

#1 roland

Op de eigen site stelt PWC: “traditionele verdienmodel van elektriciteitsbedrijven zwaar onder druk”.
Nier erg geruststellend, waarom weer “de” pers verweten?

 • Volgende discussie
#2 Steeph

@1: Omdat dat wel een correcte uitspraak is. Maar niet een negatieve. De bedrijven erkennen dit en zeggen bezig te zijn met de verandering.
Maar het negatieve aspect van zorgen over blackouts waarmee de koppen van de nieuwsberichten gevuld zijn, is niet een goede weergave van het onderzoek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 gronk

Ik begin zo langzamerhand het idee te krijgen dat de media in veel discussies onderdeel zijn van het probleem, ipv ‘een belangeloze berichtgever’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Kacebee

Er is helemaal geen onderzoek nodig om te kunnen begrijpen wat hier speelt.

Zonne- en windenergie hebben de onprettige eigenschap onbetrouwbaar te zijn. Op een windstille nacht heb je er geen stroom van. Bronnen die dan wel kunnen leveren, zoals centrales op fossiele brandstoffen, waterkracht en kernenergie, moeten dan inspringen voor 100% van de energiebehoefte.

Met het groeien van het aandeel zon & wind valt er op ‘goede’ dagen voor de betrouwbare centrales steeds minder te verdienen, terwijl een deel van de kosten gewoon doorlopen. Dat betekent dat de prijs per energie-eenheid eigenlijk omhoog moet. Als dat niet kan, zullen die energiemaatschappijen de minder rendabele centrales misschien moeten sluiten, waarmee de functionele overcapaciteit (reserve voor het geval er in één van de centrales wat mis gaat) afneemt en het risico op black-outs toeneemt.

Eigenlijk zouden aanbieders van zonne- en windenergie, net als de conventionelen, een leveringsverplichting moeten hebben. Daar kunnen ze aan voldoen door energie op te sparen voor wanneer het niet waait of de zon niet schijnt, bijvoorbeeld met behulp van stuwmeren in Noorwegen. Uiteindelijk moet die tijdelijke opslag er toch komen, want zonder dat worden zon en wind geen serieus alternatief voor gas en kolen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Marius

@4 Dit is inderdaad de crux maar het probleem is dat we eigenlijk helemaal niet goed weten hoe het opslaan van zoveel energie precies moet. Een stuwmeer is mooi als je er een hebt, het transporteren van stroom van Noorwegen naar Nederland resulteert echter in grote verliezen. Dit is in feite DE grote uitdaging van deze tijd. Vrijwel niemand praat er echter over en op dit gebied doen we in Nederland veel te weinig onderzoek en investeringen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 FiFa

Afgezien van het onderwerp is een (kuch) moderne samenleving niet meer denkbaar zonder elektriciteit. Wat nu als er een uitval is van een week (ik zeg maar wat) dan is de economische schade angstaanjagend groot. Dat betekent ook dat we geen alternatieven meer hebben.
De alternatieven zijn niet bemoedigend, windparken zijn de nieuwe JSF, Fyra en nog wat faalprojecten en toch wordt het allemaal op een graaicultuurgebaseerde manier doorgedrukt vanwege de financiële belangen en lobby’s van bijvoorbeeld de windmolenmaffia.
Ik stem voor een black out voor een week of drie, dan kunnen we de zegeningen van ons elektrieke leven eens goed meemaken.
Liefst deze winter want dan bederft ons voedsel hopelijk niet want dat wil niemand natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Andy Cap

Electriciteit zou zoveel mogelijk decentraal behoren te worden opgewekt: elk dak vol zonnecellen, zeg maar. Samen met windparken zou Nederland dat in de Nederlandse energiebehoefte moeten kunnen voorzien.

De energieopslag kan plaatsvinden door het plan Lievense eindelijk eens in realiteit om te zetten.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plan_Lievense

Als er dan nog steeds een energiecentrale nodig is als back-up voor onvoorziene omstandigheden en dat zou (waarschijnlijk) niet rendabel zijn, dan is daar een schone taak weggelegd voor de overheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 roland

@4: Om te weten wat speelt is kennis wel handig.
De levering van wind-en zonnestroom sluit niet aan op de stroomvraag, niet nieuw ook atoom- en kolencentrales sluiten niet aan op deze vraag, daar die centrales moeilijk regelbaar zijn.

Stroombuffering zoals met waterkracht is in landen met veel atoom/kolencentrales – Frankrijk – nu al noodzakelijk. Veel zon-windstroom zal de vraag naar fossiele brandstof beperken en ook het gebruik van bijbehorende centrales. Prettig bij een hoge prijs van die brandstof door schaarste.

Nadeel van zonnestroom is de geringe winterstroomproduktie. De levering van windstroom is veel beter verdeeld over het jaar. Daarover zwijgen fanatieke windtegenstanders @6. Ook is een kwh landwind drie keer zo goedkoop als een kwh pv-stroom

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

@8: “De levering van wind-en zonnestroom sluit niet aan op de stroomvraag”

Nou daar hebben we anders juist heel erg mazzel: De vraag naar stroom is overdag en met name in de avond het grootst. Dat sluit vrij goed aan bij de levering (zonneenergie heb je overdag en de wind waait het hardst in de namiddag/vroege avond). In de nacht (als je geen stroom uit de zon krijgt) is de vraag naar stroom aanzienlijk lager (dus die 100% van #4 betreft aanzienlijk minder dan 100% van de piekvraag).

Overigens kan ik het alleen maar eens zijn met #7. Als regelbare centrales onrendabel zijn, mag de overheid die taak gaan invullen (toch al geen gek idee, want elektriciteit behoort inmiddels tot de eerste levensbehoeftes en de garantie daarvan is nou net het belangrijkste bestaansrecht van een overheid). En Lievense mag van mij ook, maar dan wel de minversie (een uitpoldering die je laat vollopen voor stroom en met windmolens mechanisch laat leegpompen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 roland

@9: Op windstille winterdagen kom je wel op 100% aanvulling. In de (vroege) morgen is de stroomvraag aanzienlijk.

Tegenover minder fossiel kosten betaalt de stroomgebruiker meer voor installaties. Overheidssubsidie is daarvoor ongewenst. Of de gebruiker duurder uit is, hangt ook af van de fossielprijs.

Bij een aanzienlijke hoeveelheid zonnestroom zullen er heel wat waterbuffer polder (Lievense?) nodig zijn. Waarschijnlijk is stroomomzetting in waterstof aantrekkelijker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 John Sirre

Leve de windmolen-maffia!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 roland

@5: “transporteren van stroom van Noorwegen naar Nederland resulteert in grote verliezen”
Hoezo, dit is een gebruikelijke afstand in grote landen?
Met gelijkstroom zijn de verliezen nog kleiner.

Naar stroomopslag zou meer onderzoek gedaan kunnen worden, onlangs is een proef op Ameland afgerond. Verder kunnen we leren van Duitse ervaring

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Grûtte Pier

Accu’s van e-auto’s kunnen goed gebruikt worden als backup!
Opladen wanneer er overschot is en bij tekorten heb je je eigen elektriciteitscentrale voor de deur staan.

Een beetje verstandiger omgaan met vraag en aanbod, smart-grid:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Smart_grid

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Grûtte Pier

Wat ik vreemd vind van de huilie-huilie gasten over ‘het waait niet altijd’ en dat ‘de zon niet altijd schijnt’ is, dat je ze er nooit over hoort dat we met gemak Borssele voor een paar maanden dicht gooien. Zoals nu – op dit moment – bijvoorbeeld:
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2013-10-09/541822/kerncentrale-nog-twee-maanden-dicht

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 gbh

@14: Dat gemak is flauwekul, het hele energie netwerk is er op gebouwd dat andere centrales de boel over kunnen nemen als een centrale plat komt te liggen door storing. Vlak naast het EPZ ligt de Sloecentrale die zelfs mede gebouwd is voor dit doel.

http://www.sloecentrale.nl/

Borselle zelf bestaat uit een kolen, een windmolen en kernenergie gedeelte. Het kern gedeelte ligt elk jaar een paar weken stil voor het verwisselen van splijtstaven en een grote schoonmaak.

http://epz.nl/actueel/update-defecte-generatorkoelers-kerncentrale

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Grûtte Pier

@15: Exactly. Daarom is het dus ook helemaal geen probleem wanneer het een paar dagen niet waait!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Henk Daalder Duurzame Brabanders

De media worden steeds rechtser, door de vele ZZP’ers die denken dat ze als ondernemer rechts moeten denken. Dat kleurt de waarneming van steeds meer media.

Daardoor worden de media weer gevoeliger voor fossiele propaganda, zoals het PWC “rapport”

centrales kunnen heel goed de variatie in de vraag volgen, dat doen ze al sinds er vraag naar stroom is.
Het steeds grotere aandeel duurzaam, is heel goed te voorspellen, en dat gebeurt ook.
Dus zijn die verhalen over blackouts slechts propaganda.

Opslag van duurzame stroom is belachelijk, want we hebben al perfecte opslag voor fossiele stroom, de brandstof
Maar zzp’ers hebben geen tijd en zin om dat proberen te snappen.

Fossiele centrales terug regelen, kan heel goed en gebeurt ook, maar scheelt natuurlijk wel omzet, en dat doet pijn.
Maar ook de fossiele energiebedrijven hebben elke dag de keus om windparken te bouwen, bijna zo veel als ze willen, dat doen ze bij centrales ook.

 • Vorige discussie